fredag 7 mars 2014

Opinionsläget

Bilderna är hämtade från Dagens Samhälles Poll of Poll.
Man kan riskera att säga för mycket om opinionsläget. Det går inte att räkna ut Alliansen riktigt ännu men visst ryker det lite grand om dem?

Troligen vet vi inte innan SCB:s stora mätning i Maj som redovisas i början av juni. Den kommer efter EU-valet som även det kan ge viss vägledning om hur valet kommer att gå.
Det viktiga är att om Alliansen inte har vänt trenden till dess kan man säga att det är kört för dem.
Det högerstyrda regeringssamarbetet vilar även på en darrig grund med både C och KD  som riskerar att falla i från.

Mandatfördelningen skulle bli om denna sammanräkning av de senaste 8 opinionsmätningarna skulle bli verklighet den 14 september:

M            92
Fp           22
C             --
Kd          --
                                  Totalt 114 mandat

S           129
V            32
Mp         37
                                   Totalt 198 mandat

SD          37

Allt som allt en förkrossande seger för de Rödgröna partierna.


Många inom Alliansen passar förstås på att påminna om att de rödgröna även hade ett ordentligt övertag i opinionen i januari 2010, och att det med allt rörligare väljare är svårt att så här lång tid i förväg förutse valresultat. En viktig skillnad gentemot 2010 är dock att de rödgrönas ledning redan hade börjat krympa när valåret inleddes.Trenden är också att antalet som ännu inte har bestämt sig stadigt minskar för varje mätning.

Situationen är att M ätit upp de små regeringspartierna, men utan att långsiktigt tjäna på det opinionsmässigt. 

Det är också värt att peka på att SD i princip har en stillastående trend och de skulle om den här sammanvägda opinionsmätningen håller i sig bli helt betydelselösa.

Jinge tycker att SD ska räknas in bland högerpartierna.
Här går att läsa ut opinionssvängningar sedan 2009.
Roger Jönsson (S) påpekar helt riktigt att vi inom S har ett styvt jobb kvar innan vi når det blygsamma målet om 35 procent.