fredag 26 juni 2009

En popikon är död.

Det är lite "dejavu" över Michael Jacksons död. Det känns lite som när Elvis avled i sitt hem, 1977.

För att hylla Michael som den stora artist och för att peka på när hans problem startade. Då han offrades på kändisskapets piedestal.


onsdag 24 juni 2009

Stort Grattis, Marita!


Genom Andreas Sjölander, vår man i Bryssel, har jag kunnat läsa nyheten att det gått riktigt bra för Marita Ulvskog (S), som just blivit vald till vice ordförande för den nybildade gruppen Progressiv allians mellan Socialdemokrater och Demokrater (f.d. Socialistgruppen, PSE).Numera är namnet PASD på den näst största partigruppen i parlamentet.
Stort grattis Marita(!) och även grattis till det socialdemokratiska partiet, som får ett starkare inflytande på det Europeiska beslutsfattandet.

Marita Ulvskog blir nu Sveriges näst inflytelserikaste person i EU efter Margot Wallström. Det är riktigt stort!
Tysken Martin Schulz fick igår förnyat förtroende som ordförande för gruppen.

Moderaternas har lidit ett stort nederlag i EPP-gruppen där Gunnar Hökmark misslyckades i sitt mål att återväljas som ordförande.


Åsa Westerlund var på plats.

BT har en väl utvecklad förmåga att hitta moderata Sossar.

BT ägnar sig idag återigen åt en av sina favoritsysselsättningar. Att gräva upp tidigare socialdemokrater som ska propagera för borgerliga idéer. Inte minst syns det i valet av Socialdemokratiska krönikörer. Jag saknar Åsa Westerlund som krönikör. Blev hon lite för mycket socialdemokrat i BT:s smak?

Jag har bara hört talas om Per Borg genom borgerlig media. Han var visst statssekreterare i Försvarsdepartementet under 1980-talet, men har vad jag vet inte funnits i några centrala socialdemokratiska kretsar under de senaste 20 åren. Han agerar på egen hand i periferin av den socialdemokratiska rörelsen. Ändå vill borgerlig press gärna beskriva honom som någon slags socialdemokratisk tänkare av tyngd. Det finns plats för Per Borg i det socialdemokratiska partiet men det gör honom inte till någon slags tongivande tänkare bland oss.

Per Borg har ämnet välfärd och att betala detta med privata lösningar - försäkringar – som sitt specialområde. Han har tidigare propagerat för att ändra den svenska modellen för välfärden till en mer USA baserad modell. Och nu återkommer karln.

Vi måste själva betala en del av välfärden lyder en av rubrikerna i Per Borgs rapport ”Välfärdens långsiktiga finansiering”.
Jag gör det redan, varje månad. Det kallas skatt.

Per Borgs syn på välfärdens finansiering är borgerlig. Den handlar om ett regimskifte där vi går från välfärdssystem till grundtrygghetssystem. Allmän skola och sjukvård blir i ett sådant system på en basnivå, och så får medborgaren köpa till saker för att höja kvaliteten. Det har gjorts förut, alldeles för ofta och på alldeles för många platser och alltid med resultatet klassklyftor. Utbildning och vård är bland de viktigaste verktyg vi har för att arbeta emot klassamhället. En människas hälsa och utbildningsnivå är onekligen bland de tydligaste klassmarkörerna.
Den moderststyrda regeringen ägnar sig åt någon slags omvänd Robin Hoodprincip. Ta från de fattiga och ge till de rika. Den politik vi har sett från högerregeringen handlar om ideologi. Det är detta som Per Borg gör sig till budbärare av.

Jag är emot moderatstyrda lösningar. Därför tycker jag att vi alla gemensamt ska betala den gemensamma välfärden.

Per Borgs rapport publicerad hos ESO hittar du här.


Knapsutblogg, Samma skit- här som där, Peter Andersson. Är några få av alla exempel på bloggare som skriver om Per Borg.

tisdag 23 juni 2009

Ny Folkomröstning

Det verkar som att många är intresserade av och tycker att det är fel att Irland får göra om sin folkomröstning. En del tycker tom att det är orättvist.
Må så vara men det är inte ovanligt. Irland röstade nej till Nicefördraget också. Då liksom nu med ett antal dubiösa skäl som inte hade mycket med fördraget att göra. Danmark har gjort likadant.

Det jag vänder mig mot är framförallt resonemanget att eftersom Irland röstat nej så faller hela frågan. Ett oberoende opinionsinstitut har utrett skälen till nej och konstaterat att 42% av dem som röstade NEJ anger bristande information eller förståelse som orsak. Röstdeltagandet var strax över 50 %. Dessutom var den text som det irländska folket hade att ta ställning till inte begränsad till ett enkel eller tydlig – JA eller NEJ till Lissabonfördraget – utan ett tresidigt tillägg till den irländska grundlagen med 1.452 ord. Därför kom argumentationen att handla om abortlagstiftning, familje – och utbildningspolitik samt att inte skicka irländska pojkar och flickor i döden i krig utomlands. Dvs allt annat än vad Lissabonfördraget handlar om.

Europeiska rådet har nu enats om de så kallade irländska garantierna. Garantierna klargör att Lissabonfördraget inte påverkar den irländska konstitutionen när det gäller abortlagstiftning och familje- och utbildningspolitik och inte heller förändrar den nuvarande kompetensen för skattefrågor. Garantierna klargör också att Irlands tradition av att vara militärt neutralt förblir oförändrad.
Dessa frågor är förtydligande. De tillhör inte EU:s kompetens dvs. dessa frågor är inte överstatliga.

Europeiska rådet antog också en deklaration om arbetstagares rättigheter och socialpolitik i och med ett ikraftträdande av Lissabonfördraget. Men det är en allmänt hållen skrivelse som innebär att EU bekräftar den stora vikt unionen fäster vid sociala framsteg och skyddet av löntagarnas rättigheter. John Monks och Europafacket hade förväntat sig mer.

Jag är besviken över att väljarna så klart röstat för konservativa partier och till och med rasistiska och främlingsfientliga krafter i Europa. Det kommer inte att bli lättare att få igenom löntagarvänliga reformer i EU.
Men jag tror fortfarande att det är viktigt att få till bra samarbetsformer inom EU. Till dessa hör Lissabonfördraget.

His masters voice! eller Saxen, oberoende moderat.

Personaltidningar har i de flesta avseenden samma syfte och verkan som kundtidningar men med en intern mottagare. De är tänkta att skapa ett långsiktigt tänkande och ett ömsesidigt förtroende. Sprida budskap och målsättning samt informera om aktualiteter.
Det håller när man talar om personaltidningar inom den privata sektorn men det håller banne mig inte i den politiskt styrda sektorn. För om personaltidningen där hanteras som personaltidningen inom den privata sektorn så blir den ett organ för den styrande majoriteten utan tanke på att det finns fler politiska uppfattningar. Med det förlorar den i trovärdighet och förtroende. Det blir helt enkelt svårt att lita på att det som skrivs är neutralt och balanserat.
I går fick jag kommunens personaltidning ”Saxen” i min brevlåda. Den var farligt nära att vara ett politiskt organ för den styrande moderata majoriteten i Borås.
Två exempel på innehållet tänker jag ta upp. Det ena är en av de högsta chefernas krönika. I denna skriver han
” det finns förändringar i hemtjänsten där vi släpper in externa utförare. Något liknande händer i barnomsorgen, där det från halvårsskiftet finns ökade möjligheter till omsorg i enskild regi. En gemensam nämnare för dessa saker är en ambition att ge medborgarna ännu bättre service och att utveckla den kommunala servicen”.
En av de högsta cheferna tar genom sin krönika politisk ställning för majoritetens ideologi mot minoritetens.
En artikel i tidningen om majoritetens förslag till ny politisk organisation bär rubriken ”Central nämndorganisation borgar för likabehandling”
Men kommunens egna utvärderingar av kommundelarna kontra den tidigare facknämndsorganisationen pekar inte åt det hållet, snarare tvärtom. Artikeln tar inte heller upp något av de demokratiaspekter som förslaget inte tar hänsyn till. Artikeln synes snarare vara skriven av majoritetsföreträdare än någon neutral skribent.
På så sätt förstörs en fräsch och pigg personaltidning av den politiska majoriteten som numera anser sig vara så maktfullkomliga att de inte ens låter sig hindras i att lägga sig i det journalistiska oberoendet.

måndag 22 juni 2009

Svenskt ordförandeskap

Sveriges och Fredrik Reinfeldts långa mödosamma vandring mot ett klimatavtal i Köpenhamn har nu kommit igång på riktigt. Midsommarhelgens toppmöte var det sista som Tjeckien höll i som ordförandeland.

Svårigheterna för den moderatstyrda svenska regeringen hopar sig.

Det verkar som att alla har uttalat sitt stöd för Barroso( numera stockkonservativ men i sin ungdom Maoist) men ännu återstår vad parlamentet kommer att säga. Jag tycker att man borde ha väntat på att Irland om möjligt säger ja till Lissabonfördraget eftersom parlamentet då hade kunnat sätta mer press på ordförandevalet.
Beträffande Lissabonfördraget återstår som sagt Irlands nya folkomröstning. Kanske de nu säger ja eftersom de fått garantier att EU inte kommer att lägga sig i deras abortlagstiftning (inte en EU – fråga).

Toppmötet bestämde också att EU skall enas om hur fattiga och rika medlemsländer skall dela på notan för EU:s framtida klimatåtagande. Och det ska ske innan klimatmötet i Köpenhamn. Detta ville inte Reinfeldt ha. Han säger i sin presskonferens efter toppmötet att det är ”lite svårt” att hålla ihop EU i den här frågan.

Kvar att lösa finns också frågan om Turkiets medlemskap. Kvar finns också vad som kan göras med den ekonomiska krisen. Löser de nya myndigheterna den nuvarande krisen. Nej, men möjligen förhindrar framtida. Sverige skall leda förhandlingar om nya toppjobb inom EU och det kommer att bli ännu fler toppjobb om Lissabonfördraget går igenom i höst.

Han tycks ha famnen full den där Reinfeldt så det är inte konstigt att han begärt ”borgfred” av vänstersidan.

Jag hoppas att han inte får det utan att vi kommer att kräva besked och debattera de orättvisor som Sverige och EU har.


Andra som skriver om EU:

Jan Andersson, Ola Möller, Bengt Silverstrand. Hoppsan, verkar bara vara skåningar.

tisdag 16 juni 2009

Ny skollag präglad av bestraffningsmentalitet


Möjligheten att läsa upp godkända betyg på komvux kommer att försvinna om Jan Björklunds nya skollag går igenom. Det kommer att innebära att färre ungdomar kommer att kunna söka in till Universitet och Högskolor. Alternativet, om Du har missat att få de verkligt bra betygen när du gick ur gymnasiet, är att på egen hand försöka att läsa upp ett ämne och därefter tenta av ämnet i hopp om att få bättre betyg. Hur många kan klara av det kraftprovet - inte minst efter ett par års bortavaro från skolmiljö?
På så sätt bekämpar den moderatstyrda regeringen en ungdomsarbetslöshet som ställer en fjärdedel av ungdomarna utanför arbetsmarknaden.
Förslaget innebär i klartext att om du har sabbat din skolgång under gymnasitiden skall det följa med dig resten av livet. Det är på så vis den moderatstyrda regeringen bygger upp klassamhället på nytt.

I övrigt innehåller Björklunds förslag både bra och dåligt. Rätten att överklaga beslut stärker elevens position i förhållande till skolan precis som det faktum att Skolinspektionens befogenheter vidgas. Men mycket handlar om den gamla kasernmentaliteten från Björklund.
Hårdare tag och disciplinära åtgärder har framträdande roll i förslaget. Vilket naturligtvis många som har lag och ordning som honnörsord gläds över. Men där finns inga krav från staten på mer resurser till skolorna, inga krav på kommunerna. Vilket alliansen i Borås ska vara glada över.
Nej, mycket av förslaget är unket gammalt femtiotal från mannen som gillar hårdare tag.
Den nya skollagen kommer, om Jan Björklund får sin vilja igenom, att bli en valfråga 2010. Personligen är jag glad om det blir det.
Andra som skriver om skollagen:

torsdag 11 juni 2009

Ännu en gång Grattis Lars

I ett pressmeddelande låter Jan Björklund meddela att:

-Lars Leijonborg är den mest framgångsrike forskningsminister Sverige haft i modern tid.

Stora ord! Men en stilla fråga infaller sig. Är han inte den ende forskningsminister som Sverige har haft? Kanske Folkpartisterna i Borås kan upplysa mig om det är så.

Grattis Lars!

Grattis Lars Leijonborg till att du beslutat dig för att lämna alliansen.

Stort Grattis!

Marit är Folkpartiets enda tillgång

Läste i Helsingborgs Dagblad att Folkpartiet skall tillsätta en analysgrupp för att ta reda på varför det gick så bra i EP-valet. Jag kan hjälpa dem.
Det var inte Folkpartiets politik, det var inte kravet på att införa Euron, inte heller kravet på fortsatt drift av kärnkraft. Det var tanten.

Nu har de skickat tanten till Bryssel så henne har Fp inte nytta av 2010. Utöver Marit Paulssen har inte Fp särskilt många tillgångar.

Sedan till några gissningar:

Alf Svensson var enbart med i EP-valet pga att vara en röstmagnet. Det är inte utan att Kd klarade mandatet pga Alf. Han kommer att sluta i parlamentet under 2010 och överlåta platsen till Ella Bohlin.

Under 2010 kommer Vänsterpartiet att överge sitt krav på utträde ur EU.

Vad tror ni?

lördag 6 juni 2009

Sol och vårarpartiet - Piratpartiet!


En röst på Piratpartiet i morgon kan vara en röst för att legalisera narkotika. En röst på Piratpartiet på söndag kan också vara en röst för att legalisera prostution.
Piratpartiet handlar inte alls bara om nätet utan de har egentligen åsikter om det mesta men de vill bara inte berätta om sina åsikter före valet. Det är ett högerpopulistiskt enfrågeparti som i dag inte vill ge svar på frågor som klimatet, jobben eller brottsligheten. Piratpartiet vill ha din röst men de vill inte berätta före valet hur de kommer att rösta. Christian Engström som toppar Piratpartiets valsedel har exempelvis i radio sagt att han är öppen för att rösta för legalisering av droger och prostitution men det vill han inte prata om. Att han inte vill avslöja några åsikter före valet betyder inte att han inte har några. Piratpartiet är inte alls politiskt oberoende som de försöker påskina. Deras toppkandidat i EU-valet Christian Engström hade fram till 2006 höga poster i Folkpartiet och partiledaren Rick Falkvinge har ett förflutet i Moderaterna. Piratpartiet är ett högerparti i alla frågor som inte handlar om nätet.

Piratpartiet har ingen åsikt alls om prostitution. Prostution är, enligt dem, varken bra eller dåligt.
Christian Engström, pitatpartiets första namn, säger i en debattartikel i politikerbloggen den 22 maj att –”Piratpartiet har ingen politik i prostitutionsfrågan”. De har tydligen inte heller någon politik för jobben, ekonomin och miljön och inte heller för trygghetsfrågor på arbetsmarknaden. För den som brinner för dessa frågor likväl som för integritetsfrågorna är en röst på Piratpartiet bortkastad.

Det finns många skäl att rösta i valet till Europaparlamentet. För det första stiger arbetslösheten i Sverige snabbare än i många andra länder och riskerar att nå över 10 procent nästa år. Det är ett enormt slöseri, med mänskliga resurser och EU måste aktivt kraftsamla för att lösa arbetslösheten. För det andra är miljöarbetet inom EU ett mycket bra exempel på hur EU gemensamt kan möta problem och hot som enskilda länder inte kan klara av var för sig.

Rösta i valet till Europaparlamentet på söndag men ge inte din röst till Piratpartiet.

Gå och rösta men inte på Sverigedemokraterna!

Jag har varit överallt i Sjuhäradsbygden för att försöka övertala människor att rösta i Europaparlamentsvalet- märks på att jag har bloggat minimalt. Det är inte så många Björn Wahllöfstyper som jag har mött men några finns där ute. Till dem som resonerar som Björn Wahllöf vill jag säga att det är ert fel om ni släpper in Sverigedemokraterna i finrummen. Det är ert fel om främlingsfientlighet får större fotfäste i ett Sverige som är öppet och mångfacetterat.

Till dem som ännu inte bestämt sig för att rösta har Timbuktu och Promoe gjort en video om vikten av att rösta. Men inte på Sverigedemokraterna. Så här säger de:

Ännu en gång fick vi brev från Sverigedemokraterna. Ge oss Sverige tillbaka säger dom. Vi tycker inte att Sverigedemokraterna har ensamrätt till Sverige, skriver Timbuktu och Promoe.