tisdag 29 januari 2008

Gigantisk luftkonditionering


Med tanke på klimatkrisen och för att gå till historien som USA:s bäste president har George Bush den yngre föreslagit att USA skall utveckla en gigantisk luftkonditionerare för att kyla ned klimatet.

Han säger (min översättning) " Klimatförändringarna är på riktigt och det kräver riktiga lösningar. Därför har jag beslutat att all teknologi, all tankekraft och alla resurser som vi behöver för att hålla USA kylt och bekvämt långt in i nästa århundrade skall satsas.


Mer finns att läsa här.
OBS! Ironi.

måndag 28 januari 2008

Ärligt parti?

FI säger sig vara beredda att ställa upp i valet till EU-parlamentet samt i riksdagsvalet. Styrelsen var inte enig i sitt beslut, och frågan avgörs på Feministiskt initiativs extrakongress i Umeå den 2–4 maj 2008.

FI:s talesperson Gudrun Schyman och EU-parlamentarikern Maria Carlshamre presenterade detta vid en presskonferens i Stockholm idag.
Förra året fick FI 400.000 kronor för att de skulle genomföra en informationskampanj. En förutsättning för att erhålla pengarna var att de inte var något politiskt parti och de lovade då att inte ställa upp på något val under 2007 ( hur många val genomförde Sverige under 2007!!). Nu är de tydligen ett politiskt parti igen.

Carlshamre valdes in i EU-parlamentet för folkpartiet men gick efter en schism över till Feministiskt initiativ. Det är tydligt att hon vill göra allt för att stanna kvar och Schyman vill säkert ha lite mer publicitet än vad hon hitintils fått.

Sedan är det inte utan att jag får känslan av att det kvittar hur det går med feminismen.

söndag 27 januari 2008

Black velvet Band


Jag har tillbringat söndag eftermiddag med att lyssna till Johnny Logan and friends och därmed påmints om att Dubliners har spelat in "the black velvet band". Att sitta och lyssna på irländsk folkmusik brukar de flesta med rätta associera med muntert sällskap på en pub. Fast när man lyssnar på själva texterna ensamt och isolerat med hörlurar så är de ytterst sällan muntra - det är bara melodin som ofta är munter. Är de något är de tragikomiska när de är muntra - men oftast är texterna till de muntraste låtarna inget annat än ytterst bittra och vemodiga texter, som nästan alltid handlar om den irländska kampen mot engelsmännen på ett eller annat sätt.


Lyssna själv och läs texten om kärleken.In a neat little town they call Belfast

Apprenticed in trade I was bound

And many’s the hour of sweet happinessI spent in that neat little town

Till bad misfortune befell meThat caused me to stray from the land

Far away from my friends and relationsTo follow the black velvet band
Her eyes they shone like the diamond

You’d think she was queen of the land

And her hair hung over her shoulder

Tied up with a black velvet band
As I was out strolling down broadway

Not intending to go very far

I met with a frolicksome damselApplying her trade in a bar

Well a watch she took from a customer

And she slipped it right into my hand

Then the Watch came and put me in prison

Bad luck to the black velvet band
Before judge and jury next morningFor our trial I had to appear

The judge, he said, "My young fellow,The case against you is quite clear.

Well seven years is your sentence.You’re going to Van Dieman’s Land.

Far away from your friends and relationsTo follow the black velvet band."
So come all you jolly young fellowsI’d have you take warning by me

Whenever you’re out on the liquorBeware of the pretty colleen

For she’ll fill you with whiskey and porterUntil You’re not able to stand

And the very next thing that you noticeYou’ve landed in Van Dieman’s Land

Kristdemokraternas sista strid

Vad är Kristdemokraterna rädda för?

Är det för att könsneutrala äktenskap är den sista striden för Kd. När de förlorat den finns inget kvar som berättigar Kd.

Partnerskapslagen var en framgång när den kom men den är en särlagstiftning som innebär att vi gör skillnad på människor på grund av deras sexuella läggning. Därför behövs en könsneutral äktenskapslagstiftning med lika rättigheter och skyldigheter för alla, oavsett om man väljer att dela sitt liv med någon av samma eller motsatt kön.

Ibland känns det som om tiden står stilla. Det är ålderdomligt och bakåtsträvande att dela upp folk på det sätt som Kd idag gör. Det är inte för mycket kärlek i världen - det är för lite! Om ett par som älskar varandra vill ingå äktenskap med kyrka och hela baletten, ska de självklart få göra det. Ska jag eller någon annan med trångsynta små glasögon sitta med ett pekfinger och välja ut de som får gifta sig och de som får lova att ingå partnerskap? Nej, det tycker jag inte. Ändra lagen och se till att vi får en könsneutral äktenskapsbalk!

– Jag har så svårt att förstå varför inte de homosexuellas rättigheter ska gå in i samma äktenskapslagstiftning. Jag tycker att det är lite sorgligt, säger Carina Liljesand, som är en av dem som går emot partilinjen inom Kd. – Jag tycker att man ska få välja själv vem man vill gifta sig med. Jag tycker inte att det är något problem, säger Nina Ekelund, som är den andra.
Dessa två ledande kristdemokrater Carina Liljesand och Nina Ekelund tycker att det är klart att Kd ska vara pragmatiska och komma fram till en lösning. De ser ingen anledning till att man ska ha olika ceremonier för olika sorters kärlek


Religiösa gruppers uppfattning om vad som kan få kallas äktenskap och vem som ska få gifta sig i just deras kyrka, är förstås deras egen sak. Det ska inte staten lägga sig i. Men religiösa grupper stiftar inte lagar, det gör riksdagen, och eftersom sex av sju riksdagspartier och sju av tio i befolkningen nu står bakom förslaget om en könsneutral äktenskapslag kommer det förr eller senare att stiftas en sådan, vilket är mycket välkommet.

Häromdagen luftade ett antal Kristdemokratiska riksdagsledamöter idén om att avgöra ­frågan i en folkomröstning. Frågan är emellertid för smal och för liten för att vara aktuell för sådan behandling. Lagstiftningsfrågor som i allt väsentligt inte påverkar människors vardag ett dyft är föga intressanta att folkomrösta om. (Få vill heller se karaktärer som pastorn Åke Greens bidrag till en sådan valkampanj...)Kd hänvisar gärna till att befolkningen är på deras sida. Sådana uttalanden ska ett parti runt 4-procentsspärren dock vara försiktigt med.

I den statliga utredningen konstateras att den traditionella betydelsen av äktenskapet som en heterosexuell relation inte kan vara avgörande för om äktenskap ska öppnas för par med samma kön.
Inte heller invändningen som rör reproduktion, det vill säga att äktenskapet är en samhällelig institution där barn ska födas och växa upp, ansåg utredaren vara relevant eftersom barnafödande inte är något krav på äktenskap.

Det behövs inga fler utredningar nu är det dags att gå till handling.

Så vad är du rädd för, Else - Marie Lindgren? Är det att på nytt förlora en av de få hjärtefrågor som Kd har kvar att strida för. Vad finns för berättigande för Kd att vara kvar som parti när ni förlorat den striden?

Behövs verkligen Kd i dagens moderna Sverige?

MinnesdagarIdag är det exakt 90 år sedan det finska inbördeskriget startade. I kriget mellan de röda och vita slogs de röda ganska snabbt tillbaka. Efterspelet blev en mörk del av högerns historia där den segrande parten sanktionerade summariska avrättningar och olagliga bestraffningar som drabbade tiotusentals oskyldiga.
Den finske forskaren Marko Tikka kunde för ett drygt år sedan, i boken ”Terrorin aika” (Terrorns tid, 2006), peka på att den finska regeringen, om än inofficiellt och med viss motvilja, efter Tammerfors fall i början på april 1918 gav efter för arméns och skyddskårernas krav på att få upprätta ståndrätter, vilket totalt stred mot finsk lag och praxis. Den statligt tillsatta historiekommissionen ”Krigsdödade i Finland” kunde även 2004 visa att så många som 10000 personer under några korta vår- och sommarmånader sköts i en avrättningskampanj av sällan skådad intensitet( ser vi något som kan växa till liknande proportioner i Kenya?). Det fanns ståndrätterna som sammanträdde bakom stängda dörrar med hemliga vittnen. Vem som dömde vem till döden och varför ingick under många decennier endast i en underjordisk, muntlig historietradition.

Dessa händelser har sedan dess varit ett finländskt trauma som inte slutat med att generationer försvunnit. Det verkar vara en del av den finländska nationalkaraktären.


Det passar därför bra att också påminna om att idag är det minnesdagen för förintelsens offer.Symboliska textrader

I fredags inledde Kristdemokraterna sina kommun- och landstingsdagar i Uppsala. Det är oklart om partiledningen förstod det symboliska i att inleda stämman med att ett par sångare ur Orphei Drängar framförde sånger ur Gluntarne. En textrad löd "Arm i Arm framåt, kors så vingligt stråt". Sången fortsatte även med "Hur man ock balanserar så bär det (i)kull".


Det stämmer bra på Kristdemokraterna men även på Alliansens bedrifter. Mindre kul för svenska folket.fredag 18 januari 2008

Gammal Förlegade vision och tji leverans

Ett ytterligt nervöst Kd lägger förslag om att föräldrar ska kunna spara föräldradagar för att vara hemma med sina tonårsbarn. Rapporten kommer att offentliggöras på partiets kommun-och landstingspolitiska dagar nästa vecka. Som vanligt är det ett förslag från Kd som egentligen talar om hur mycket bättre det var förr då kvinnorna var hemma ända till dess barna flyttade hemifrån.


Kristdemokraternas förslag riskerar att göra inte bara kvinnor med små barn utan nu också tonårsmammor till en riskfaktor bland arbetsgivarna, vilket försämrar alla kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Om Kristdemokraterna är intresserade av att stärka pappors roll i familjen, kvinnors ställning på arbetsmarknaden samt ge tonåringar mer tid med stödjande vuxna, så borde Kristdemokraterna haka på det redan lagda socialdemokratiska förslaget om en andra chans för papporna med outnyttjade föräldrapenningdagar. Men det röstade kristdemokraterna emot när motionen var uppe i riksdagen.

Det behövs troligen mycket mer än att kvinnan skall stanna hemma ytterligare en månad för att sökande tonåringar ska få stöd. Och det behövs oändligt mer för de tonåringar som behöver stöd vid psykiska besvär.
Kd borde ta ungdomars parti i än högre grad vad det gäller att värna ungdomars rätt till fritidsgårdar. Men i de sammanhangen ställer inte Kd upp.

De kommun- och landstingspolitiska dagarnas program har Kd döpt till "Vision och leverans". Skall det uppfattas med ironi- elller menar de allvar?

Det borde väl heta "gammal förlegad vision och tji leverans" - eller hur?

Vad var felet med Plusjobben?

Enligt Norra Skåne har Socialnämnden i skånska Östra Göinge i torsdags beslutat att kommunens handläggare av bistånd i hemmet framöver ska överväga att uppmana den sökande att själv köpa in hjälp med städning och tvätt som en hushållsnära tjänst — istället för att använda den kommunala hemtjänsten.

Nämndordförande Annika Odelstav (s) , tillika KS ersättare, tycker att det finns många fördelar med hushållsnära tjänster i privat regi — som att kvaliteten blir högre och att näringslivet skulle stimuleras. Dessutom anser hon att det är en ekonomisk fråga både för kommunen och för de äldre.
Hon tycker tydligen inte att det är en ekonomisk/ social fråga att de som har bäst ekonomiska förutsättningar också får den bästa hjälpen.
Så fel det blir när socialdemokrater bedriver borgerlig politik.

torsdag 17 januari 2008

Aggressiva telefonförsäljare


Jag har letat ganska länge för att finna något som jag anser att den moderatledda regeringen gjort som jag tyckt varit bra. Det har inte varit helt lätt. Men med ett positivt och envist sinnelag skall det lyckas har jag tänkt.

Nu har det nog hänt.

Bland det värsta jag vet är alla telefonförsäljare som ringer i tid och otid för att kränga allt från hälsopiller, kalsonger till energilösningar. Och nu kommer ett lagförslag som skall hindra den sortens aggressiv försäljning. I den nya lagen finns ett uttryckligt förbud för upprepade och oönskade kontakter per telefon. Det finns även en generell bestämmelse mot aggressiv marknadsföring, vilket även kan omfatta försäljare på gatan/i hemmet.


Men skam att sägande. Det är inte helt Alliansens förtjänst utan den nya lagen ska ersätta den nuvarande marknadsföringslagen (1995:450) och innebär att EU-direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder genomförs i svensk rätt. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

tisdag 15 januari 2008

Skriftliga omdömenFrån och med höstterminen ska skriftliga omdömen om elever bli obligatoriska från årskurs ett. Det meddelade utbildningsminister Jan Björklund vid en pressträff på tisdagen. Vidare säger den fd majoren från sjuhärad:


- Sverige måste lämna flumskolan bakom sig genom ett ökat fokus på kunskapsresultat.
Enligt Wikipedia är flumskola en något nedsättande benämning på den skola med tillhörande pedagogik som växt fram i Sverige från slutet av 1960-talet och framåt. Typiska kännetecken är mycket sent införande av betyg (årskurs 8) och att fokus ligger på andra saker än mätbar kunskap.


I fp:s retorik har ordet blivit synonymt med socialdemokratisk skolpolitik de senaste åren. Exempel på flum är enligt folkpartiet betygs- och läxmotstånd, kravlöshet, experimentell pedagogik och friare undervisningsformer.


I alla andra sammanhang vill folkpartiet att vi skall lära av Finland. De är i varje fall väldigt tysta om Finland när det gäller skolan.

I folkpartiet skall ungarna , genom diciplinpadagogik växa upp till Pinnochio - människor medan de med vår pedagogik, som ser ungarnasom självständiga individer, växer upp till fria ,självständiga och fritt tänkande människor.

Inflationen
Nyheten igår var att inflationen numera är den högsta sedan 15 år tillbaka. Det blir dyrare för dem som har lån mm men även livsmedel och allt annat tar mer från plånboken. När det gäller inflationstrycker reagerar Svenskt Näringsliv och dess chefsekonom med det ställe där ryggen byter namn. Som vanligt är det de lågavlönades fel. Det är alltid för stora lönelyft för de som är lågavlönade aldrig för direktörer och de som har mycket pengar.
Hör själva!
Vad jag vet har de flesta ännu inte tagit del av sina lönehöjningar.

Widar Andersson chjefredaktör på Folkbladet skriver bl.a:
"Den borgerliga regeringens politik har tillsammans med den goda konjunkturen ökat på penningmängden i samhället. Skattesänkningarna som genomförts har pumpat in runt 70 miljarder nya kronor i kretsloppet. Samtidigt deltar alltfler på den avlönade arbetsmarknaden. Fler har mer pengar att göra av med. Baksidan av denna positiva utveckling är att pengarna riskerar att bli mindre värda; det blir inflation".

Stefan Fölster säger inget om detta inte heller nämner han att en del av inflationen är de vinster som bankerna gör på dem som har lån!

lördag 12 januari 2008

Folkpartiet är ju så igår!

Jan Björklund och Folkpartiet är faktiskt väldigt förutsägbara. När klimatfrågan är bland det "hetaste"! man kan debattera just nu. Då passar folkpartiet och Jan Björklund på att lyfta upp kärnkraften som det mest klimatvänliga energikällan. De är ju så igår och förutsägbara att man mår dåligt.
Det var inte länge sedan kärnkraftverket i Forsmark var nära en katastrof. Ägaren Vattenfall tonade ner betydelsen och många medier trodde till en början på den versionen. Först senare avslöjades hur allvarligt tillbudet varit.
Redan i går målade Jan Björklund upp vänsterblocket som avvecklare med en energipolitik som hotar vaälfärden. Fp hoppas att argument för koldioxidfri kärnkraft skulle bita ännu bättre i en valrörelse som präglas av klimatfrågan. Särskilt efter brittiska Labours kärnnkraftspositiva besked i veckan.
Jag är inte säker på att kärnkraftsdebatten kommer att gynna alliansen. Men jag tror att de lyfter upp den i nästa valrörelse, 2010.

torsdag 10 januari 2008

Nu får Odell underkänt av sina kompisar!

Mats Odell var den som gjorde en av de sämsta affärerna med svenska skattebetalares pengar genom tiderna.Det skedde då han var kommunikationsminister under den förra katastrofala borgerliga regeringsperioden i Sverige och då skrev ett kontrakt till 2040 med Arlanda Express.
Nu föreslår regeringens trafikutredare Carl Cederschiöld att staten säger upp avtalet med Arlanda Express. På grund av att det är för dyrt och kostsamt. Det är helt enkelt ett mycket dåligt avtal.
Även Odell själv borde sägas upp av moderaterna innan han gör mer skada för Sverige och skattebetalarna.

onsdag 9 januari 2008

Nu blev det fel, grabbar

Hur fel kan det bli eller det är väl lika bra med Californien eller vi vill inte möta Costa Rica (1-2)

Landslagsspelare gick på fel plan
Landslaget är på turné i Costa Rica. Åtminstone delar av det. Tyvärr gick Elfsborgstrion Johan Wiland, Samuel Holmén och Stefan Ishizaki på fel flyg och flög till Kalifornien istället för Costa Rica.


Privatiseringsivrarna i Rosenbad och BT

"Konkurrens rätt medicin" är rubriken på en förvånadsvärt naiv ledare producerad i dagens BT. Naiv därför att den enbart upprepar mantrat från socialminister Göran Hägglund att privatisering kommer att innebära högre tillgänglighet och lägre pris utan egen analys.
http://www.bt.se/ledare/konkurrens-ratt-medicin(418222).gm

Ledare avslutas av följande sagoberättelse: "När etableringsrätten släpps fri kommer läkemedelsförsäljningen att bättre anpassas efter kundernas/patientens önskemål. Öppettiderna kommer att förbättras och tillgängligheten öka. Sannolikt kommer även priserna att pressas neråt.
Om ett år förväntas marknaden öppnas. Svenska folket har väntat länge på denna frihetsreform".

Vilken frihet åberopar ledarkrönikören? Är det friheten för grossisterna att sätta skyhöga priser liksom de gjorde i Norge. Sanningen är ju att Privatiseringsförespråkarnas förhoppning om sjunkande läkemedelspriser har den senaste tiden avfärdas av flera tunga instanser såsom OECD, Konkurrensverket och Handelns Utredningsinstitut, HUI. Till och med förespråkare anser ju att tillgängligheten kanske ökar i storstäderna men knappast på landsbygden.

Till och med utredaren Lars Reje, som nu levererat en utredning som har godkänts av Alliansen, väljer att kalla det hela för en omreglering och att det behövs inte stor fantasi för att förstå att några stora-utländska grossiter- konkurrerar ut alla som försöker sig på att starta eget. De kommer att förhandla med läkemedelstillverkarna om priserna utan insyn från landstingen, som sedan ska vara med och betala notan. Vinsten behåller de själva och det blir dyrare för skattebetalarna och inga fördelar för patienterna.
Norge har redan provat modellen. Där utreder ekobrottsmyndigheten om de tre stora företagen som delat upp marknaden mellan sig bildat en olaglig priskartell.

Tillgängligheten till de svenska apoteken är god i dag. Med frisläppta marknadskrafter och vinstintressen riskerar de nya aktörerna att satsa rejält i storstäderna och överge glesbygden. För att inte tala om den prishöjning som blir följden.
Jag skulle vilja fråga ledarskribenten om han/hon kan nämna någon avreglering/ privatisering som medfört lägre priser!

Nej, regeringen borde ge utredaren bakläxa. Risken är tyvärr stor att det inte kommer att ske, när privatiseringsivrarna styr i Rosenbad.

Hillary vann i New Hampshire!

Hillary Clinton kom inatt tillbaka från förlorarnas skara och blev en vinnare. Det blev en knapp seger över Obama. Edwards är förmodligen uträknad nu.Det mest skandalösa är de opinionsmätningar som före valet utropade Obama som vinnare med, på en del håll så mycket som, upp till tjugo procentenheter. Opinionsinstituten fick en örfil som kändes av väljarna.

Det kan bli ett ytterst spännande val framöver.

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/video/2008/01/08/VI2008010803946.html?hpid=topnews