lördag 26 maj 2012

Vem tänker du ligga med, Reinfeldt?

Något infantil fråga men en fråga som Fredrik Reinfeldt (M) statsminister i Sverige ofta ställer till oss inom Socialdemokraterna. Tyvärr! I den senaste opinionsmätningen från Sentio fick följande mandat fördelning i riksdagen. Den mandatfördelningen ger en hel del för Reinfeldt att tänka på. Vem tänker du ligga med Reinfeldt.

S     35,8%   134 mandat
V      5,7%      21
Mp    8,6 %     32

SD    10,0        38

M     27,3%    104
C        2,6%      ---
Fp       5,2%     20
 Kd      3,5%    ----


Di rödgröna får ihop 187 mandat och alliansen 124 mandat långt ifrån regeringsmakten trots att SD blir det tredje största partiet! Enbart Socialdemokraterna är större än spillrorna från Alliansen.

Så frågan kvarstår Fredrik Reinfeldt - vem ska du ligga med?

Peter Andersson skriver om LO kongressen. Lena Sommestad likaledes. Och Rosemarie Södergren.

tisdag 22 maj 2012

En avdammad rapport om jobbskatteavdraget igen.

Den här debattartikel skickade jag in till Borås Tidning den 9 maj som svar på den här debattartikeln signerad av två Moderater som vart införd i BT den 8 maj. Tyvärr har inte BT valt att publicera mitt inlägg ännu.


En avdammad rapport om jobbskatteavdraget igen.
Insänt den 9 maj till BT
Regeringens fyra jobbskatteavdrag ger cirka 100 000 fler sysselsatta på sikt (hur lång sikt vet ingen) enligt en avdammad rapport från finansdepartementet. På lång sikt betyder på nymoderatska att jobbskatteavdraget inte ännu haft någon synbar effekt. Både fackföreningsrörelsen och arbetsgivare är tveksamma till finansdepartementets rapportresultat. Eftersom det just nu är skakigt för Alliansen så kraftsamlar främst Moderater på att övertyga oss väljare om jobbskatteavdragets förträfflighet. Debattartikeln som var införd i Borås Tidning den 8 maj har varit införd i ett otal tidningar med liten variation och olika undertecknare.

Rapporten bygger på empiriska studier som gjorts i andra länder, och de konstaterade effekterna i Sverige gäller den mindre gruppen över 65 år som får dubbla jobbskatteavdrag. Slutsatserna bygger på en räcka med indicier och inte på bevis. Jobbskatteavdraget ger effekt i teorin men dessa effekter kan inte ses i verkligheten. Det är därför skruvat, om inte på gränsen till oärligt, att dra de slutsatser som Moderaterna Henrik von Sydow och Jan Ericson gör i Borås Tidning den 8 maj 2012.
För den som vill dra sina egna slutsatser om jobbskatteavdragets effekter kan man läsa rapporten på regeringens hemsida. Jag hittar dock inget annat än fromma förhoppningar och antaganden i rapporten.

Om man ska utvärdera jobbskattereformen så måste också läggas i vågskålen vem som har fått betala reformen - de sjuka, arbetslösa, pensionärer och föräldralediga. Effekterna för alla dem som har drabbats av regeringens experimenterande måste naturligtvis också tas med i utvärderingen. I grunden bygger jobbskatteavdragsreformen på en unken människosyn.

Lärdomen är som alltid att inte lita på siffror och statistik som moderater presenterar, eftersom man vid det här laget mer eller mindre kan utgå ifrån att de hittat något nytt kreativt sätt att förvränga dem för att få sin egen politik att framstå i bättre dager.

Tomas Gustafson (S)


måndag 14 maj 2012

Valet har börjat!

Barack Obama´s kampanjfilm inför presidentvalet i november 2012. Mitt Romney har och kommer att göra stor sak om att han minsann vet hur jobb skapas. Det är osäkert om han vet hur jobben skapas men han vet hur man gör sig av med arbetare.  Romney har kickat mycket folk som riskkapitalist.

söndag 13 maj 2012

Alliansen och vice statsminister Jan Björklund står handfallna!

Att få möjlighet att få in ett debattsvar i den konservativa tidningen Borås Tidning är svårt om inte omöjligt ibland. Den här gången har jag försökt att få in ett debattsvar på en debattartikel signerad Jan Björklund och Anna Svalander båda FP. Den ena är partiledare och den andra är lokal politiker i Borås. Deras artikel ,som publicerades den andra maj, handlar om hur bra det är att ungdomar får lägre lön och att de minsann har samma förslag som arbetsmarknadens parter har kommit överens om.
Jag skulle tro att BT resonerar som så här. En vice statsministers debattinlägg skall besvaras av minst en riksdagsledamot och inte en vanlig enkel ersättare i fullmäktige i Borås. Eller vad tror du?

Här är mitt svar till de båda folkpartisterna som BT inte har publicerat. Inskickat den fjärde maj.

 
Alliansen och vice statsminister Jan Björklund står handfallna!


Folkpartisterna, Jan Björklund och Anna Svalander, propagerar i ett debattinlägg den 2:e maj att ungdomar ska ha lägre lön än vad de får i ungdomslön enligt kollektivavtal. 

Innan valet 2006 var arbetslösheten 6,5 procent i Sverige. Då kallade Folkpartiet det för massarbetslöshet. Idag är arbetslösheten 7,9 %. Då, 2006, var arbetslösheten Socialdemokraternas fel, enligt Alliansen. I dag är det, enligt Alliansen, alla andras fel än Alliansens att det råder hög arbetslöshet och att en fjärdedel av alla ungdomar är arbetssökande. I dag kallar inte Alliansens vice statsminister det för massarbetslöshet.

Det är alldeles tydligt att Alliansens och Folkpartiets arbetslinje har totalhavererat. Den enda lösningen på dagens arbetslöshetsproblem de har är sänkt krogmoms. Då, i panik, väcker Folkpartiet frågan om huruvida inte ungdomar måste klara sig på 75 procent av en heltidslön med kravet att jobba 100 %. De vill dessutom ”modernisera” arbetsrätten. Det är nysvenska och betyder att göra anställningen otrygg för alla, likt det var i början av förrförra seklet.

Arbetsmarknadens parter har, klokt nog, träffat avtal om att anställa ungdomar till ordinarie löner men på 75 procent av heltid. De 25 procenten som återstår skall ägnas åt att utbilda ungdomarna. Det är ljusmil från Folkpartiets förslag om sänkta ungdomslöner.

Massarbetslösheten har tagit ett fast grepp om arbetsmarknadsläget och avståndet till full sysselsättning är i dag mycket stort. Då står Alliansen och vice statsminister Jan Björklund handfallna!

Finansminister Anders Borg nöjer sig med att Sverige klarar arbetslösheten och ekonomin bättre än Grekland. Är det en bedrift att vara stolt över, Anna Svalander?

Hade vi haft en arbetslöshet som i Norge, Nederländerna eller Tyskland, i stället för den nästan dubbelt så höga i Sverige, så hade vi också haft många miljarder kronor att satsa på skolan och välfärden. Dessutom hade det sannolikt inneburit att pensionerna inte hade behövt sänkas.


Tomas Gustafson, S

onsdag 9 maj 2012

Reinfeldt avslöjar sin hemliga agenda

Det var intressant att Fredrik Reinfeldt vid partiledardebatten den andra maj, då han blev pressad, råkade avslöja sin agenda om a-kassan.
Han sa: "Det som ju händer är att allt fler i arbetslivet har egna tilläggsförsäkringar ovanpå det som vi har skattefinansierat i a-kassan. Det tycker jag i grunden är en bra utveckling."

Reinfeldt påstående avslöjar hans agenda. Ersättningsnivåerna ska vara så låga att de kräver tilläggsförsäkringar vilket innebär ett taskigt grundskydd som ska kompletteras. Det betyder att vi inte längre har ett robust skydd i Sverige vilket urholkar den svenska modellen.

Jag undrar om han i fortsättningen kommer att kalla A-kasse ersättningen för bidrag och tilläggsförsäkringen för just försäkring?
Om detta må vi berätta.

Avsnittet om Reinfeldts syn på att krossa den svenska modellen finner du ca 23 minuter in i klippet.


torsdag 3 maj 2012

Sossarnas vårmotion
Vårbudgeten är en rambudget och innehåller därför inte särskilt mycket av detaljer. Det är inte vanligt med alltför skarpa förslag på våren. Men, det är inget vanligt läge nu. Vi har en massarbetslöshet i landet som den borgerliga regeringen ignorerar!

Det skarpaste förslaget innebär ett slags "skolplikt" för arbetslösa ungdomar utan gymnasieexamen. Den under 25 år som är utan examen, som är arbetslös och som vill ha ekonomiskt stöd från det allmänna är kravet: Plugga! Det är ett bra förslag. I ett läge där arbetslösheten bland unga utan gymnasieexamen är 40 procent är det helt enkelt inte läge att sänka ribban ytterligare och låtsas som att det fixar sig ändå.

Men jag hade väntat mig mer. 

Våra ambitioner om att utvärdera avregleringar, att stärka de sociala försäkringarna och a-kassan, laga pensionssystemets brister, avlägsna barnfattigdom och stoppa vinstuttagen i välfärden lyser med sin frånvaro i motionen. Det kanske kommer till hösten men det hade funnits utrymme att redan nu lägga mer aktiva och skarpa åtgärder för att bekämpa arbetslösheten - inte bara arbetslösheten hos ungdomar. Inte minst med tanke på hur vi kritiserat borgarna för att fördröja aktiva åtgärder för att bekämpa arbetslösheten brett. Massarbetslösheten har bitit sig fast och Alliansen har inget att sätta emot utom det enda de tror på - jobbskatteavdraget. Vi förlorar tid på att invänta höstbudgeten som först kan få effekt under 2013. Det är nu det ska ske. Slopad sänkning av arbetsgivaravgift samt återställande av krogmomsen ger 22 miljarder för att bekämpa arbetslösheten!

Socialdemokraterna föreslår även att det införs ett sysselsättningsmål i det finanspolitiska ramverket för att underlätta politiska prioriteringar. Vi borde också ge Riksbanken ett kompletterande uppdrag att värna sysselsättningen, parallellt med målet att värna det fasta penningvärdet. 

Lars Calmfors säger : ”Avsaknaden av ett sysselsättningsmål, samtidigt som det finns ett överskottsmål för de offentliga finanserna, innebär en bristande logik.”

Jag saknar förbättringar i trygghetssystemen. Under den borgerliga regimen har många sjuka och arbetslösa farit väldigt illa och många av dem litar på att Socialdemokraterna vill återställa försäkringarna till rimliga nivåer. Att svika de allra mest utsatta kan vara dödsstöten för bilden av Socialdemokraterna som ett parti för solidaritet och rättvisa.