torsdag 6 juni 2013

Vad är okontrollerad invandring?

Olle Engström ( tidigare moderaterna) hävdar i sin famösa och okunniga debattartikel att invandringen är okontrollerad i Sverige. Det är ett begrepp som han använder tillsammans med Sverigedemokraterna. Men vad menar de med begreppet? Invandringen till Sverige är i högsta grad både reglerad och kontrollerad.
Begreppet har använts i samhällsdebatten under senare tid, främst av invandrarfientliga grupper som vill att människor ska få intrycket av att det väller in invandrare i Sverige. På vilket sätt Olle Engström menar att invandringen är okontrollerad trots att invandringen är så noga kontrollerad i lagstiftningen måste man verkligen fråga sig. Menar han däremot illegal invandring och människosmuggling, så ska de företeelserna kallas vid sina rätta namn.

I begreppet invandring ingår begreppet hemvändande svenskar vilket är den största gruppen. Tycker Olle Engström att den gruppen är okontrollerad?
 
Högst osäkert vad han menar. Kanske dags för Olle att läsa på innan han uttalar sig.

Sverige tar emot:

Ca 1900 kvotflyktingar under 2012 (Ungefär lika 2013)
15869 asylsökanden främst från Syrien under perioden jan-maj 2013
7581 arbetskraftsinvandring jan-maj 2013
Ungefär 40 procent av asylsökanden får permanent uppehållstillstånd genom sina skäl.
(Källa Migrationsverket)

Det går att hävda att invandringen är okontrollerad i Jordanien. Ett land med färre invånare än Sverige men som tar emot flyktingar i storleksordningen invånarna i Stockholm årligen!

1992 tog Sverige emot 92 000 flyktingar framförallt från forna Jugoslavien som då genomled ett brutalt inbördeskrig.

Det är den högsta siffran någonsin.

måndag 3 juni 2013

Ökande klyftor klyver samhället!

Jag har nu skickat in ett debattinlägg till Borås Tidning om varför det har kokat i förorterna. Oftast tar inte tidningen in mina debattartiklar.Ökande klyftor klyver samhället.


Hanif Bali (M) häver på Facebook ur sig att föräldrarna till dem som bränner bilar borde vräkas från sina hem. Fredrik Reinfeldt (M) avfärdar sociala förklaringar till vad som händer i förorterna med att de ökande klyftorna i samhället minsann inte är Alliansens fel. Olle Engström (M) skyller oroligheterna på vad han anser är okontrollerad massinvandring som i sin förlängning kommer att orsaka religionskrig i Sverige. 

Att det ska vara så förskräckligt svårt att inse att det vi nu har bevittnat är en reaktion på ett politiskt systemskifte lett av ”De Nya Moderaterna”.

Varhelst upploppen förekommer följer de en egen logik:
De startar med att polisen, rätt eller fel, uppfattas ha utövat övervåld. I Husby blev en 69 åring ihjälskjuten, som det uppfattades, genom onödigt övervåld av polisen. I England 1981 var det en brand som dödade ett antal svarta ungdomar och anklagelsen om att polisen inte brydde sig som utlöste upploppen. 1985, i förorten till Tottenham, dog en kvinna under en husrannsakan genomförd av polisen. 2005 var gnistan två tonåringars död i Clichy-Sous-Bois en förort till Paris. Det är bara ett antal av alla exempel på att den här formen av upplopp följer sin egen agenda.

Upploppen sker i samband med systemskiften i samhället. 1981 i Brixton var det Margret Thatchers systemskifte. 2005 i Paris förorter var det ett systemskifte under den dåvarande konservativa regeringen med Nicolas Sarkozy som inrikesminister. 2013 sker upploppen när den Reinfeldska regeringen har haft regeringsinnehav under sju år och systemskiftet har blivit tydligt.

Oftast startar upploppen i ”hopplöshetens områden”. Tidigare undersökningar visar tydligt att upploppen nästan uteslutande inträffar i socialt och ekonomiskt utsatta stadsdelar. 38 procent av ungdomarna i Husby vare sig pluggar eller jobbar och på Husbygårdsskolan saknar 40 procent behörighet till gymnasiet. Möjligheterna till förändring och politiskt inflytande är små. Likaså är misstron mot politiker och det politiska systemet stort. Framtidstron är obefintlig.

Alliansens politik går i första hand ut på att gynna en välmående medelklass. Förorterna och glesbygden är lågt prioriterade. Konsekvensen blir att klyftorna växer och den redan förödande bostadssegregationen ökar.
Att ta avstånd från våldet är självklart. Inte minst för att stödja alla människor i Husby och andra förorter som kämpar för lugn och ro på sina gator. De vill ha framtidsutsikter i stället för bränder.

Men att fördöma våldet räcker inte för att stoppa det. 

Vad är Alliansens lösning? Hårdare straff och ytterligare ett jobbskatteavdrag?

Tomas Gustafson (S)