lördag 31 december 2011

Caucus!

Republikanerna ska välja sin presidentkandidat under våren 2012. Demokraterna har en kandidat, Obama, och ingen motkandidat. Den tredje januari går startskottet med "caucus", partimöten, i Iowa. De har ett något säreget sätt att rösta i Iowa.

Vanligt är att grannar träffas hemma hos någon, man äter lite gott. varefter man tillsammans röstar på den kandidat som man gillar bäst. De som stöder en kandidat ställer sig i hallen medan de som företräder en annan kandidat sitter kvar och så vidare. Rösterna skrivs ned och rings in till partiets centrala sammanräkning.

The Atlantic , radikalerna

torsdag 29 december 2011

2012 kan S vända trenden – med Håkan Juholt!

I dag den 29 december har jag skickat in en replik på en debattartikel till Aftonbladet. Första gången i mitt liv.
Jag retade upp mig på den debattartikel som Jonas Morian, en S märkt debattör, fick publicerat i Aftonbladet den 28 december i vilket han krävde Håkan Juholts avgång och dessutom ville ha flexicurity på arbetsmarknaden och indirekt applåderade RUT och krogmomsen.

Risken är naturligtvis inte alltför stor att den publiceras så jag publicerar den i sin helhet på min egen blogg också.


2012 kan S vända trenden – med Håkan Juholt!

Jonas Morian och jag tillhör samma parti. Trots det är det mil mellan våra åsikter. Samtidigt är det storheten i vårt gemensamma parti. Jonas är en skarp debattör, lobbyist och numera kommunikationsrådgivare. Jonas har den 28 december på Aftonbladets debattsida krävt Håkan Juholts avgång. Det är tveksamt om han som kommunikationsrådgivare gett en framträdande socialdemokratisk debattör rådet att skriva ned partiledaren för socialdemokraterna. Det är inte att värna om partiet, tycker jag. Men han gör en annan värdering.

Jag har värderingsmässigt svårt när en del socialdemokrater vill konkurrera med Moderater genom att lägga vår politik så nära deras som möjligt. Strävan efter att i alla sammanhang triangulera gör att de tappar bort vad som är socialdemokratins själ.  I Jonas Morianders debattartikel nämner han att vi borde ta till oss den danska flexicurity-modellen och indirekt att det är bra med RUT subventionen och krogmomsen.

Flexicurity modellen var ett av inslagen i den borgerliga valrörelsen 2006. Alla borgerliga partier förutom Moderaterna sade sig vilja införa flexicurity i Sverige. Jag tycker det är högst tveksamt att återupprepa deras argument 2014. Några ord behövs därför för att beskriva vad flexicurity egentligen innebär och om det har gynnat Danmark. Flexicurity är en sammanslagning av de engelska orden flexibility och security. I Danmark består modellen av tre ben, en aktiv arbetsmarknadspolitik, ekonomiskt stöd vid arbetslöshet och en mycket flexibel arbetsrätt. Med andra ord lite högre a-kassa än i Sverige och att arbetsgivaren i princip själv bestämmer vem som ska avskedas och vem som ska anställas. Naturligtvis förminskar det också facket vilket är ett av syftena. Reformera arbetsmarknaden genom att göra den mer otrygg för alla är inte lysande.

Den Danska modellen förutsätter en mycket stark ekonomisk tillväxt där jobb skapas. Vilket alltid är förutsättningen till att minska arbetslösheten. Modellen har utvecklats i landet under lång tid.
I Danmark har anställningsskyddet alltid varit svagare än i Sverige, det finns dock vissa inslag som liknar vårt sakliga grundbegrepp men det finns inget grundskydd om turordningsregler eller omplaceringsskyldighet.
I Danmark är arbetslösheten 7,2 procent 2:a kvartalet 2011 och motsvarande i Sverige var 8,3 procent. På senare år har arbetslösheten i Danmark närmat sig svensk nivå i takt med att Danmarks tillväxt har minskat. Motsvarande siffror för ungdomsarbetslösheten är 13,9 procent respektive 22,2 procent. För mig är skillnaden inte tillräckligt stor för att förändra en i grunden bra svensk, läs socialdemokratisk, modell.
Ungdomsarbetslösheten är lägre i Danmark, men det ska dock sägas att statistiken kan vara missvisande eftersom man i Danmark räknas som arbetslös först när man anmäler sig som arbetssökande vilket ter sig logiskt. I Sverige behöver du inte vara anmäld som arbetslös för att ingå i statistiken. Lärlingssystem är mer utbrett i Danmark vilket torde påverka ungdomsarbetslösheten i positiv riktning. Omfattningen av visstidsanställningar och anställda som arbetar inom bemanningsbranschen är betydligt lägre i Danmark. Där har vi något att lära av Danmark.

Slutsatsen för mig blir att det är att överge mina värderingar och min syn på socialdemokratin att sälla mig till förespråkare för fler låglöneyrken och minskad trygghet för löntagare.

Tomas Gustafson
Socialdemokrat i Borås

tisdag 27 december 2011

Subventionerade jobb.

Antalet subventionerade jobb har mer eller mindre fördubblats de senaste tio åren och den borgerliga regeringen administrerar subventionerade jobb för ca 18 miljarder kronor.

De subventionerade jobben har fantasifulla namn som instegsjobb, nystartsjobb, särskilt anställningsstöd, lönebidrag, offentligt skyddat arbete, utvecklingsanställning, trygghetsanställning och den mest förhatliga tredje fasen i jobb- och utvecklingsgarantin. Totalt är det 130 000 som deltar i de subventionerade jobben enligt en kartläggning gjord av Statskontoret. En fördubbling sedan 2001.

De flesta är överens om att merparten av de subventionerade jobben troligen är bra och leder till jobb.  Men jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 är en återvändsgränd som enbart är till för att skapa en låglönegrupp av s.k. "working poor".
Den som är fas 3:are får varken kollektivavtalad lön eller försäkringsskydd utan har som bäst aktivitetsstöd på 65 procents ersättningsnivå. De uppgifter som utförs i fas 3 ska inte heller likna ett ”riktigt” arbete. Det gör att fas 3 är sämre än både praktikplatser och anställningsstöd.
I ”vanliga” anställningsstöd ställs krav på att både lön, andra villkor och försäkringsskydd ska vara i enlighet med kollektivavtal, samt att Arbetsförmedlingen ska samråda med facket innan placering.

Statskontor konstaterar även att det helt saknas uppföljning och utvärdering över vilken effekt de olika aktiviteterna ger.

Sverige har alltför hög arbetslöshet (7,5 %). Arbetslösheten måste minska inte enbart öka sysselsättningen. För att nå dit krävs ett helhetsgrepp kring arbetslöshetsbekämpningen. Det ska tas genom en aktiv ekonomisk politik som syftar till att stimulera en hög och jämn efterfrågan på arbetskraft, en långt bättre utbildningspolitik och en arbetsmarknadspolitik där en bra arbetslöshetsförsäkring och kvalitativa, rustande program är självklarheter. Då kan arbetslösheten pressas tillbaka utan en framväxt av arbetande fattiga (”working poor”).

Svenska Dagbladet visar att Alliansen har misslyckats kapitalt med sin politik. LO-bloggen har beskrivit hur forskare sågar regeringens a-kasse politik.


Dagens Arena , Peter Andersson , Löntagarbloggen och Tord Oscarsson.

söndag 25 december 2011

Ett knippe jullåtar.


Så här när julafton är över men man ändå vill ha kvar lite av känslan av jul har du ett knippe fantastiska julsånger.


Låten ligger på det berömda Phil Spectoralbumet "A Christmas Gift for You from Philles Records. Låten som ursprungligen var tänkt för Ronnie Spector gavs till Darlene eftersom hon sjöng den med större inlevelse. Darlene Love uppträder varje år på David Letterman show med låten. Den här inspelningen är från 2005 och i avslutningen av låten kan man höra David Letterman utbrista "oh my god".
I wish it would be Christmas every day - The Wizzards och Roy Wood.

Roy Wood spelade från början i The Move och sedermera i Electric light Orchestra. Han blev tongivande i glamrockbandet The Wizzards med vilka han spelade in den här jullåten.

Den här inspelningen innehåller inte bara "Little Drummer Boy" utan även Stilla Natt och Auld lang Syne.

Blue Christmas - Bruce Springsteen.
Blue Christmas har spelats in av mängder av artister, den mest kända har Elvis Presley på albumet Elvis Christmas album. Den kom 1957.Melodin är ursprungligen från 1500-talet. Den framförs här av Renée Fleming med Mormon Tabernacle Choir.