fredag 26 december 2014

Migrationspolitisk moderation.

När du i debatten hör det nyspråkliga ordet "migrationspolitisk moderation" så ska du dra öronen till dig. Det betyder nämligen att debattören diskuterar volym. I realiteten minskad invandring.

Den senaste månaden har ett stort antal borgerliga tidningars ledarsidor haft uppe ämnet. Men även tex  magasinet Axess.

Än så länge har inte övriga partier hoppat på den trenden, förutom Moderaterna när det gäller anhöriginvandringen, men förra veckan hakade Kristdemokraterna på trenden.

Förslaget till ny migrationspolitisk inriktning som KD lanserar luktar mycket av panikslagen åtgärd. KD förlorade en hel del väljare till SD och de balanserar återigen på 4 procentspärren inför det eventuella extravalet i mars. De behöver en plattform att gå till val på och har på ett par veckor helt ändrat inriktning på sin migrationspolitik.
Det enda parti som jublar är just Sverigedemokraterna.

De förslag som KD nu lanserar syftar till att sänka kostnaderna för asylhanteringen men det ska göras genom att göra det mindre attraktivt att fly till Sverige.

Det viktigaste förslaget är att ingen ska kunna få permanent uppehållstillstånd (PUT) utan grunden ska vara tillfälliga uppehållstillstånd. Det är naturligtvis att bryta den migrationspolitiska överenskommelse som finns idag. Att ge tillfälliga uppehållstillstånd medför en ökad otrygghet för den asylsökande, inte minst för minderåriga, samt försvårar integrationsarbetet.
Man ska kunna få  PUT efter tre år om förhållandena i hemlandet fortfarande är desamma eller om man lyckats få ett jobb. Det innebär att de som får jobb kommer att befinna sig i en "utpressningssituation" gentemot arbetsgivaren. En del arbetsgivare kommer säkert att utnyttja det.

Vidare föreslår KD en del ekonomiska grepp. Ett är att flyktingar får lägre skatt. Skatten ska vara minimal om personen tjänar maximalt en halv miljon kr under en femårsperiod.(Det enda i förslagen som SD motsätter sig. De går som vanligt i spinn om det visar sig att migranter får en extra favör mot dem som redan bor här). I samband med de ekonomiska incitamenten verkar det som att KD inte har tänkt färdigt. Det ekonomiska greppet är enbart en fortsättning på jobbskattelinjen. Och den har inte fungerat nämnvärt. Det kan bara vara SD som tror att de som kommer till landet inte vill jobba. Problemet är att det inte finns jobb.
Dessutom retar jag mig på att det skulle innebära ytterligare ett steg från en enhetlig skattetabell. Den är visserligen allt ifrån enhetlig, innehåller sex olika kolumner med olika skatt, efter 8 år med Alliansen, men ändå.

KD vill även att asylansökan från människor som kommer från s.k "säkra länder" (är framför allt västra Balkan) ska hanteras snabbare.  Hur det ska gå till informerar inte Hägglund oss om. I de länder som tillämpar regeln om säkra länder görs inte individuell prövning. Där görs i princip ingen prövning alls utan de asylsökanden körs i väg på en gång. Är det så som Hägglund menar så är det illa. Det är Mänskliga Rättigheter, fastställt av FN, att alla asylsökanden prövas individuellt och inte som ett kollektiv.

Göran Hägglund och KD blev först att följa norsk och dansk modell och godtar SD:s dagordning som är att diskutera migration i termer av volymer och kostnader. När det egentligen är flyktingbemötande och integration som vi ska diskutera.

Fram till och med november har 77.000 personer sökt asyl och av dem har 28.680 personer fått uppehållstillstånd. Av dem som har erhållit uppehållstillstånd är 15.462 personer flyktingar från krigets Syrien. Sveriges största problem är boeendet under tiden innan asylbeslutet.
Låt oss diskutera det istället för volymer och kostnader för människor!


Låt oss slå fast att SD INTE är det magnetiska nord som alla måste ställa in kompassen efter!


Arbetarbladet.http://www.arbetarbladet.se/opinion/ledare/kd-narmar-sig-sd-om-flyktingar
Stig-Björn Ljunggren


söndag 9 november 2014

Harald Jägers dilemma!

Har du råkat ut för något liknande som Harald Jäger?

Det har du säkert men kanske inte med sådana följder som hans dilemma. Men om man inte känner till hans dilemma måste vi gå tjugofem år tillbaka i tiden för att förstå det hela.

Natten mellan den 9 och 10 november 1989 föll muren och gränsövergångarna öppnades. Den byggdes 1961 för att stoppa flyktingströmmen och revs för att flyktingströmmen blev övermäktig. Men det är inte många som vet att det var ett par misstag som möjliggjorde händelseförloppet.

Harald Jäger var befäl över styrkan vid gränsövergången vid Bornholmer Strasse i Berlin. Harald lyssnade under kvällen vid 18-tiden till den presskonferans som partifunktionären Gunter Schabowski ledde och som TVsändes.
Schabowskis budskap var att Östtyskarna skulle, efter formell ansökan, kunna åka över till västsidan och även kunna utvandra. Vid en direkt fråga från en av journalisterna om när detta skulle börja ske så svarade han att det skulle ske genast. Det framgick inte från hans papper och han borde naturligtvis svarat att han inte visste. Men det gjorde han inte.

Det innebar att djungeltrumman gick och alla visste på en gång att det var fritt att resa över till västsidan. Snabbt samlades hundratals människor vid Bornholmer Strasse och Harald hade fått uttrycklig order att inte använda våld längre. Det är nu som Harald Jägers dilemma blir tydlig.

Efter att han hört presskonferensen ringde han sina överordnade och andra gränskontrollanter. Han hade svårt att få klara besked samtidigt som gruppen av personer som ville gå igenom gränsövergången snabbt ökade. Vid 21.00-tiden på kvällen hade fler än 100 personer samlats vid gränsövergången. Jäger utlöste då larmet som kallade in alla tillgängliga gränsvakter. Han kände att panik höll på att utbryta. Dödsoffer kunde krävas och uppifrån kom inga nya order. Omkring klockan 23.20 fattade han beslutet själv att öppna gränsbommen.

Då gick proppen ur och i princip var muren ett minne blott.

Harald Jäger fick betala ett högt pris och förlorade sitt jobb.

Jag gissar att många av oss har ställts inför dilemmat att vi måste agera trots att vi inte har all eller till och med som Harald mycket bristfällig information. Förmodligen inte med samma konsekvenser som för Harald.

Nog om Harald.

I dag firar hela Europa och Tyskland att muren föll. Men det är viktigt att komma ihåg att nya både synliga och osynliga murar byggts upp sedan 1989. Jag tänker på  att tusentals flyktingar försöker varje år ta sig in i den lilla spanska enklaven Melilla i norra Marocko. Där har Spanien byggt höga stängsel med rakknivsvass taggtråd. Samtidigt har Medelhavet, dödens hav, blivit en effektiv mur för Europas fästning. Marocko har, efter att ha ockuperat Västsahara, byggt en mur för att hindra Västsahara från att fiska på sitt eget vatten. USA bygger en 135 mil lång mur mot Mexico för att hindra flyktingar.
Israels mur mot palestinierna på Västbanken och i Gaza är uppförd på ockuperad mark och i strid mot folkrätten. Listan kan göras hur lång som helst.


måndag 27 oktober 2014

Äntligen satsas det på arbetsmiljön!

Sex av tio svenska arbetsplatser saknar fungerande arbete mot stress och psykosocial ohälsa. Det är helt enkelt så många som en tredjedel som inte ens bryr sig.

Det visar Arbetsmiljöverkets stora inspektion som har genomförts under oktober. Verket har besökt över 1700 företag.

-Det är oroväckande, konstaterar avdelningschef Håkan Olsson. Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress hos personalen på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. 

Det som påverkar människor på deras arbetsplatser är faktorer som för långa arbetsdagar, ohållbart hög arbetsbelastning, brist på positiv feedback, olösta konflikter, mobbning, trakasserier och bristande ledarskap. Men andra faktorer kan vara arbeten med höga krav men små påverkansmöjligheter, nedläggningshot och de allt vanligare osäkra anställningsförhållandena. 

Åtta år med Alliansregeringen har varit förödande för arbetsmiljöarbetet. 2007 rivstartade de med att lägga ned den statliga arbetslivsforskningen, Arbetslivsinstitutet. De fortsatte snabbt med att minska Arbetsmiljöverket med en fjärdedel. Alliansen tyckte helt enkelt att det inte behövdes resurser till arbetsmiljöarbetet. De anställda skulle helt sonika välja andra arbetsgivare. Arbetsmarknaden utvecklades inte riktigt som de sa.

Det är med tanke på hur det ser ut i många företag i Sverige av idag glädjande att regeringen Löfven nu aviserar en satsning på arbetsmiljöarbetet.

--Arbetsmiljön är ett högt prioriterat område för regeringen, sa Ylva Johansson och tillade att det är därför regeringen satsar 100 miljoner mer varaktigt i budgeten.

lördag 25 oktober 2014

Bromma flygplats blir kvar!Jag menar att det är viktigt att kunna ta sig till Stockholm på ett enkelt och smidigt vis. Det är en angelägenhet för hela Sverige och är inte en lokal Stockholmsfråga. Det är en väsentlig fråga för Borås, för jobben och för tillväxten, att det finns smidig förbindelse med Stockholm.


Den politiska majoriteten i Stockholm har beslutat att lägga ned Bromma flygplats senast 2022. Det finns dock en hake; att nedläggningen inte får hota jobben och tillväxten i Stockholm. Nu ska en förhandlingsperson tillsättas som ska förhandla med alla parter. Jag får verkligen önska personen lycka till med den vaga uppgiften.

Så här uttrycker sig majoriteten i Stockholms stad:

"Givet att förhandlingarna med den av regeringen utsedda förhandlingspersonen visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i Regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022."


Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Stockholm har tänkt sig att bygga bostäder istället för att nyttja marken som flygplats. Det skulle säkert gynna dem som redan bor inom området med högre bostadspriser som följd men det finns en hake.

"– Det är säkert juridiskt möjligt (att bygga bostäder på marken). Men Trafikverket har pekat ut Bromma som riksintresse, för att den är särskilt lämplig för flygplatsverksamhet. Enda möjligheten kommunen har att detaljplanera marken som bostadsområde, är om Trafikverket häver riksintresset. Jag är av uppfattningen att det inte är allmänt känt att det ser ut så, säger Rami Yones, långsiktig planerare på Trafikverket. "

Att bevara Bromma flygplats har inget egenvärde i sig. Om transportfrågan kan lösas på annat sätt så är det OK. Kan man förstärka Arlanda, hitta nya snabba transportvägar från Skavsta eller Västerås in till Stockholm eller kanske bygga en helt ny flygplats så har förmodligen inget något emot att man bygger bostäder på Bromma flygplats. Nuvarande tåglösning är inte optimal förrän långt senare än 2022 kanske inte innan avtalet med Bromma flygplats löper ut, 2038.

Med risk att göra mig till ovän med Miljöpartister så är det största hindret för att kunna finna en lösning på problemet just Miljöpartiet. De är ointresserade av att lösa transportfrågan. De vill helt enkelt ha bort flygtrafiken eftersom de är mot flygtrafik. Så enkelt är det. Det är tillåtet att ha den åsikten men lite oärligt att få väljare att tro att de vill flytta Brommas trafik till Arlanda. I själva verket har de på både lokal som nationell nivå verkat för att minska flygtrafiken på Arlanda.

Så här uttrycker sig Infrastrukturminister Anna Johansson från Göteborg i frågan.

Enligt Statsminister Stefan Löfven ser han överenskommelsen som ett "önskemål" och att förhandlingspersonen ska se över konsekvenserna. "Vi vet inte vad som händer med Bromma flygplats" säger han vidare. Allt enligt Dagens Nyheter.

Med tanke på att S är djupt splittrad i frågan och att så mycket osäkerhet omgärdar frågan så är det ingen större mängd pengar som jag vinner om jag skulle spela på att Bromma flygplats blir kvar åtminstone till 2038. Det är dock olyckligt att debatten om Bromma blossar upp på nytt eftersom ingen då satsar på personalen och på arbetsplatsen.ör att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.


För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.

För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.
För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.

För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022Att bevara Bromma flygplats har inget egenvärde. Om det går att lösa transportfrågan för Sverige i sin helhet så är det OK. Går det att utöka trafiken på Arlanda eller kan man lösa snabba transporter från Skavsta så kan det vara en lösning. Eller bygga ny flygplats någon annanstans i Stockholmsområdet kan också vara tänkbart. Snabbtåg är långt ifrån en lösning och även om det blir löst någon gång på 30-talet så täcker bansystemet enbart de större metropolerna.Med risk att reta upp Miljöpartister i Borås så hävdar jag att kruxet är just Miljöpartiet. Partiet är inte intresserade av att lösa situationen. De är mot flygtrafik och vill egentligen ta bort den helt och hållet. Punkt slut. Både lokalt i Stockholm och nationellt har MP hela tiden agerat för att minska trafiken på Arlanda. De vill helt enkelt inte öka trafiken med Brommas flygtrafik på ca 2,3 miljoner flygningar/år och lägga dessa på Arlanda.

lördag 18 oktober 2014

Varför går BT ISIS till mötes?

Jag anser att vi ska kalla dem för ISIS och inte för IS.

Att jihadistgruppen Islamiska staten i Irak och Syrien (Isis) strider för att upprätta en egen stat baserat på en extremt sträng tolkning av sharia, alltså islamisk lag, har länge varit tydligt i all vedervärdighet. I ett officiellt uttalande utropade Isis i somras officiellt ett kalifat, alltså en islamisk stat. Gruppens ledare, Abu Bakr al-Baghdadi, utnämndes till statens ledare.

”LAGLIGHETEN I ALLA emirat, grupper, stater och organisationer ogiltigförklaras genom expansionen av kalifatets auktoritet, och ankomsten av dess trupper till deras områden”, heter det i uttalandet.
– Islamiska staten beslutade att bilda ett islamiskt kalifat och att välja en kalif för muslimernas stat, sa gruppens talesman Abu Muhammad al-Adnani i ett bandat tal, enligt nyhetsbyrån AFP.

I samma meddelande angav talesmannen att de nu byter namn till IS,  Islamiska Staten. Samtidigt uppmanade han all världens media att använda det nya namnet eftersom det gynnar deras syften.

Kalifatet ska inte bara omfatta Irak och Syrien utan också Mellanöstern med Egypten och Turkiet. Den omfattar även Nordafrika, Spanien och Italien, Balkan, Asien och till och med stora delar av Kina.

I Kalifatet ska en extrem variant av Sharia tillämpas. ISIS strävar efter det samhällssystem som rådde för över 1300 år sedan. Ett samhällssystem som grundades på de värderingar som som fanns under de första generationerna efter profeten Muhammads död år 632.

Genom att Borås Tidning genomgående använder sig av beteckningen IS i artiklar om situationen så legitimerar tidningen också Islamisternas världsbild och sprider den till andra islamister.


Kalla dem för ISIS istället!


måndag 22 september 2014

Nu är det dags att ta matchen!

När jag vaknade i måndags förra veckan gjorde jag det med sorg. Nästan 800 000 personer har röstat på ett främlingsfientligt parti. Ett parti vars ideologi härstammar från nazismen och vit makt rörelsen. Ett parti som vill göra skillnad på människor och som därmed är rasistiskt. Ett parti som vill skicka barn tillbaka till krigshärdar och som menar att endast genom att se ut på ett visst sätt eller tro på en viss gud är man mindre värd. Nästan 13 procent har röstat på ett parti som menar att dessa personer inte är värdiga landet Sverige.

Arbetarklassens fiender är också mina. Kvinnors fiende är också mina. Invandrares fiender är också mina. Till fienden räknar jag Jimmie Åkesson, men inte alla hans väljare.

Det är därför dags att lägga om strategin. Fyra år av stigmatisering av SD:s väljare har inte hjälpt. Trots att de har röstat på ett rasistiskt parti är det stora flertalet inte rasister. Vi måste lära känna SD:s väljare och möta deras krav. Vi måste förstå dem, tala med dem och föreslå lösningar på deras problem. Vi måste kunna tala om invandringen och varför vi tar mot dem som knackar på dörren till Sverige. Men vi måste också tala om hur vi kan förbättra integrationen i Sverige.


Vi har nu fyra år på oss att ta över frågeställningen. Att möta Sverigedemokraternas väljare med ord som vapen. Att i praktik och teori visa att alla människor är lika mycket värda. Att Sverige är ett land som erbjuder trygghet för de män, kvinnor och barn som flytt krigets fasor. En fristad för HBTQ- personer som flytt förföljelse och förtryck. Ett land som är värdigt och som i framtiden kan titta sig i spegeln och säga att vi vågade ta tag i utmaningen det innebär att förena människor. Ett land som inte har lämnat den civiliserade världen.

Men låt oss inte vara naiva!. Bland Sverigedemokraternas väljare finns de bittra och de som finns i utanförskapet men även dem som i hjärtat tror på ideologin.

Det är dags att släppa sargen och komma in i matchen!

Göran Persson i Agenda. En örfil mot Stockholmsetablissemanget.


fredag 4 juli 2014

Ja, SD är ett rasistiskt parti.


Nazisterna satte på det här märket på dem som tiggde, främst romer i Nazityskland.Ulla – Britt Åsén tar i sin debattartikel (BT 3/7) upp två aspekter. Dels har hon svårt med att SD är ett rasistiskt parti och dels kränker tiggare henne.

Rasism är en livsfarlig ideologi där en människas hudfärg, etnicitet, religion eller kultur dömer henne på förhand och det kan i sin förlängning leda till åtskillnadslagar, kolonialism och folkmord.

Nationalistiska och fascistiska partier med rasistisk framtoning gick starkt framåt i EP-valet runt om i Europa. Till viss del består framgången i att dessa partier visar upp nya fasader som successivt har accepterats av media och därmed också av väljare.
Sverigedemokraterna är inget undantag. De vill också visa upp en fasad av att numera vara rumsrent. Det är viktigt att veta att partiet är sprunget från kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt med direkta kopplingar till Nazismen i Sverige.

Det väsentliga är att den grundläggande idén i SD är samma som när partiet var nazistiskt. SD anser att Sverige bara är till för vissa, inte för andra, och urvalet bygger på etnicitet, religion, nationalitet och kultur – det som vi andra kallar för rasism.
Sverigedemokraterna delar in människor i stereotypa egenskaper och vill ge dem olika rättigheter. Därmed uppfyller SD som parti kriterierna för att kallas rasistiskt och Ulla-Britt Åséns debattartikel bekräftar den tesen.

Nu till huvudfrågan i hennes debattartikel. Ulla - Britt Åsén tycker att tiggare, inte ojämlikhet eller fattigdom, nej, tiggare, är störande och att de kränker henne.  
Europas 12 miljoner romer är den största minoriteten i EU. De utsätts för fördomar, diskriminering, intolerans och utanförskap i samhället, och antiziganismen är mer utbredd och mer socialt accepterad än annan rasism.
Att detta kan fortgå helt ostört i många EU-länder är helt oacceptabelt! Sverige och resten av Europa måste anstränga sig för att se till att romer får del av välfärden i sina respektive hemländer, i samma utsträckning som övriga medborgare, vilket inte är fallet i dag. Men där är vi inte i dag och därför måste vi, i det korta perspektivet, hjälpa dem som tar sig hit för att det ändå ger en bättre inkomst för deras familjer än vad de kan få i sina länder.


Åséns partikollega Riksdagsmannen Kent Ekeroth förklarar partiets ståndpunkt: ” Sverigedemokraterna vill som enda riksdagsparti införa ett nationellt förbud mot tiggeri. Anledningen är egentligen mycket enkel: tiggare förstör gatubilden och utgör dessutom ett direkt störande moment för många hederliga medborgare som vistas ute på gator och torg…”

Mer rasistiskt och cyniskt kan det inte sägas. För Kent Ekeroth och Ulla – Britt Åsén är fattigdom både störande och kränkande. Det är något som vi genuina, kristna svenskar ska slippa se.

onsdag 16 april 2014

ISDS-mekanismerna!

Känner du till TTIP ( Transatlantic Trade and Investment Partnership)? Och då närmare bestämt ISDS-mekanismerna i TTIP. Låter det krångligt. Det är inget mot vad det är. Men trots det så är det den viktigaste frågan för Vänsterpartiets EP-valrörelse. Inte helt lätt att förklara för väljarna.

ISDS är den tvistlösningsmekanism som gör det möjligt för företag att dra stater inför rätta utanför nationella domstolar för exempelvis ny lagstiftning som på något sätt kan anses ha påverkat företags investeringar negativt.

Det finns i huvudsak tre syften med TTIP:
För det första att öka handeln mellan de två största handelsblocken i världen USA och EU vilket många tror ökar tillväxten och sysselsättningen.
För det andra att sätta en standard för kommande bilaterala förhandlingar med framförallt Kina.
För det tredje att fördjupa den transatlantiska länken dvs. de ekonomiska, politiska och säkerhetspolitiska förbindelserna mellan USA och EU.
Jag ska visa senare i texten varför jag anser att man inte ska förblindas av ISDS utan i stället diskutera syftena med frihandelsavtalet. Dessutom att frihandelsavtalet även ska ha syftet att förstärka arbetares rättigheter. Den debatten saknas helt från Vp.

Tillbaka till den viktigaste frågan för Vp nämligen ISDS-mekanismerna (Investor State Dispute Settlement).
Tyskland och Frankrike motsätter sig att lägga till ISDS-mekanismerna till frihandelsavtalet. Båda länderna anser att nuvarande lagstiftning är tillfylles. Sanningen är att det inom hela EU finns ett starkt motstånd mot att föra in reglerna om att företag skulle kunna stämma stater i frihandelsavtalet.
Det verkar på mig som att Vp enbart slår in öppna dörrar. 

Vi Socialdemokrater är för ett frihandelsavtal med USA men vi har invändningar. Så här skriver Göran Ferm i Folkbladet.


"Det är dock självklart att vi aldrig skulle acceptera ett avtal som äventyrar europeisk lagstiftning när det gäller bland annat fackliga rättigheter, sociala och miljömässiga normer. Avtalet får heller inte på något sätt sänka våra hälsostandarder eller vårt konsumentskydd när det gäller hälsofarliga ämnen, genmanipulerade organismer (GMO) etcetera.
Det är viktigt att EU når fram till välavvägda resultat på dessa områden som inte inkräktar på grundläggande värderingar, t ex försiktighetsprincipen i EUs miljöpolitik. Vi kommer heller inte att acceptera konfliktlösningsmekanismer mellan företag och stater som skulle kunna underminera demokratiskt fattade beslut."

Hela debattartikeln

här resonerar Vp.fredag 7 mars 2014

Opinionsläget

Bilderna är hämtade från Dagens Samhälles Poll of Poll.
Man kan riskera att säga för mycket om opinionsläget. Det går inte att räkna ut Alliansen riktigt ännu men visst ryker det lite grand om dem?

Troligen vet vi inte innan SCB:s stora mätning i Maj som redovisas i början av juni. Den kommer efter EU-valet som även det kan ge viss vägledning om hur valet kommer att gå.
Det viktiga är att om Alliansen inte har vänt trenden till dess kan man säga att det är kört för dem.
Det högerstyrda regeringssamarbetet vilar även på en darrig grund med både C och KD  som riskerar att falla i från.

Mandatfördelningen skulle bli om denna sammanräkning av de senaste 8 opinionsmätningarna skulle bli verklighet den 14 september:

M            92
Fp           22
C             --
Kd          --
                                  Totalt 114 mandat

S           129
V            32
Mp         37
                                   Totalt 198 mandat

SD          37

Allt som allt en förkrossande seger för de Rödgröna partierna.


Många inom Alliansen passar förstås på att påminna om att de rödgröna även hade ett ordentligt övertag i opinionen i januari 2010, och att det med allt rörligare väljare är svårt att så här lång tid i förväg förutse valresultat. En viktig skillnad gentemot 2010 är dock att de rödgrönas ledning redan hade börjat krympa när valåret inleddes.Trenden är också att antalet som ännu inte har bestämt sig stadigt minskar för varje mätning.

Situationen är att M ätit upp de små regeringspartierna, men utan att långsiktigt tjäna på det opinionsmässigt. 

Det är också värt att peka på att SD i princip har en stillastående trend och de skulle om den här sammanvägda opinionsmätningen håller i sig bli helt betydelselösa.

Jinge tycker att SD ska räknas in bland högerpartierna.
Här går att läsa ut opinionssvängningar sedan 2009.
Roger Jönsson (S) påpekar helt riktigt att vi inom S har ett styvt jobb kvar innan vi når det blygsamma målet om 35 procent.

måndag 6 januari 2014

Succé? Tillåt mig tvivla!

Det slår inte fel. Efter att Skatteverket har presenterat sina siffror från RUT och ROT så målas RUT-subventionen ut som den gyllene gåvan från den Moderatledda regeringen. Som det alltid har gjorts de senaste fem åren.
Företagare inom branschen kan berätta att det minsann inte bara är de välbärgade i Danderyd som köper tjänsterna utan också vanliga arbetare som avstår några öl med kompisarna. Det är även pensionärer som köper tjänsterna.
Reformen har gjort svarta jobb vita och sysselsätter idag nästan 15 000 personer.

Tillåt mig tvivla!

Att ge stöd till dem som bäst behöver stödet är en viktig del av den välfärd som vi har känt. Men om ekonomiskt stöd går till dem som minst behöver det så berikar det inte välfärden . Tvärtom!

Enligt en utredning gjord av högskolan i Kristianstad har RUT reformen inneburit att de flesta som har jobb i ett etablerat RUT-företag med kollektivavtal inte kommit från arbetslöshet utan framför allt från vård och omsorg. Därmed skulle fungerande hemtjänst och vård dränerats på resurser.

Mycket är sig likt från förra seklet. Hemstädningen är lågbetald och yrket domineras av kvinnor med enbart deltid. En stor del av personalen är visstidsanställda med mycket otrygga anställningar. Många sitter vid telefonen och hoppas att arbetsgivaren ringer. De kan därmed räknas in i prekariatet ( utanförskapet). Däremot finns det inte alls så många utlandsfödda som förespråkarna utmålade vid införandet av reformen. De kan kanske fortfarande finnas i den svarta sektorn av hushållsnära tjänster.


Många av de hushållsnära företagen har kollektivavtal för sina anställda men väldigt många tillämpar inte kollektivavtal. Det medför att många inte får en lön att leva på, inga sociala avgifter eller försäkringar betalas mm.

Tillgången på arbetskraft är mycket god i Sverige och den tillgången är den enda anledningen till att de subventionerade låglönta hushållsnära tjänsterna finns.

För den som vill läsa mer så tycker jag att man kan läsa antologin "Rena hem på smutsiga villkor" av  Anna Gavanas och Catharina Calleman (red).
Makadam, 2013.