fredag 30 december 2016

Donald Trump dödar tvåstatslösningen.


Efter att ha följt den blivande presidenten för USA och hans vilda twitterinlägg slås jag av att han fortfarande verkar kampanja. Det finns någon form av vansinne i honom (diagnos?). Hans senaste twitterinlägg är tre stycken som ska läsas samtidigt.

” Gör mitt bästa för att bortse från de många inflammatoriska uttalanden och hinder som president O gör. Trodde det skulle bli en enkel övergång- INTE!
Vi kan inte fortsätta att låta Israel bli behandlad med sådant totalt förakt och respektlöshet. Inte längre.
Början på slutet var det där hemska Iranavtalet och nu det här FN (han menar resolutionen mot Israel som USA inte la veto mot).
Förbli starkt Israel, 20:e januari närmar sig snabbt”!

Det finns mycket som tyder på att Trump kommer att motverka en tvåstatslösning och liksom Netanyahu verka för en enstatslösning.

Donald Trumps val av advokaten David Friedman (Donald Trumps personliga advokat sedan 15 år) till USA:s nästa ambassadör i Israel hindrar även det en fredlig lösning. Friedman är en stark vän av bosättningarna på Palestinskt område som gett ca 10 miljoner $ till bosättningarna. Trump och Friedman har också aviserat flytt av ambassaden till Jerusalem från Tel Aviv. Eftersom både palestinier och israeler anser Jerusalem vara deras stad vore det en djup kränkning av USA.När det gäller enstatslösningen så finns två lösningar – antingen lever judar och muslimer i en demokrati med lika rättigheter för båda eller i en apartheidliknande stat så som den israeliska staten behandlar de muslimer som arbetar där i dag.. Jag tror att lösningen skulle bli det senare.
Enstatslösningen kommer att gjuta liv i kriget och området kommer aldrig få fred. Men Israel verkar gå vidare mot en total annektering av hela området.

Merparten av vår värld vill ha fred i området och förordar en tvåstatslösning.

lördag 5 november 2016

Hur kort kan minnet vara (om det gynnar syftet)


Ungernrevolten var ett folkuppror i Ungern 1956 riktat mot landets dåvarande regering styrd av det kommunistiska ungerska arbetarpartiet (Magyar Dolgozók Pártja, MDP), samt mot Sovjetunionens inflytande i Ungern. Revolten ägde rum mellan 23 oktober och 4 november.

Upproret inleddes med protester vilka snabbt stegrades till väpnad kamp. Upprorsmännen fick kontroll över stora delar av landet och en provisorisk regering under Imre Nagy bildades. Upproret kvästes av sovjetarmén som ingrep den 4 november och fick hjälp av ungerska säkerhetsstyrkor. Det väpnade motståndet upphörde den 10 november. Imre Nagy avrättade 1958 efter en summarisk rättegång.

Det var alltså just idag för 60 år sedan revolten blev kväst av Sovjetunionen och cirka 2 700 ungrare blev dödade. En del källor talar om 20 000. Efter revolten flydde 200 000 ungrare till väst, många av dem genom den dåligt bevakade gränsen till Österrike. Ungefär 8 000 fick asyl och därmed skydd i Sverige. Flest gav USA skydd.

Ystad 1956
Den första gruppen flyktingar från revoltens Ungern togs emot med öppna armar när de kom till i Sverige den 12 november 1956. Detsamma händer sannerligen inte i Ungern 60 år senare!


2016 är Viktor Orban och regeringspartiet Fidez en förebild för Sverigedemokraterna eftersom Ungern inte tar mot en enda flykting. De har t.o.m. haft en folkomröstning om EU:s fördelningsregler, visserligen blev det för litet röstantal, men ändå. Sajter närstående Sverigedemokraterna hyllar Ungern.Ungernrevolten ledde till den dittills största flyktingkatastrofen i Europa efter andra världskriget. Idag är det Ungern som självt stoppar flyktingar från att komma in i landet. Har ungrarna glömt 1956? Har ungrarna glömt hur många länder som 1956 öppnade sina portar för deras äldre släktingar? Tydligen. Det var ju så längesedan. 60 år sedan. En hel mansålder.

Finns skäl att åter påminna om att Orbans regeringsparti Fidesz är med i samma politiska grupp i EU som Moderaterna och Kristdemokraterna. Hur länge kan de partierna acceptera att vara partivänner med Fidesz?

 

torsdag 3 november 2016

Människor dör i jakten på ett liv utan krig!


Läser i Aftonbladet att regeringen den 2 november, vid ett extrainsatt regeringssammanträde, beslutat att förlänga ID-kontrollerna i Öresundsregionen men även i trafiken mellan Danmark och Göteborg. Med all säkerhet kommer även gränskontrollerna förlängas. Enligt Infrastrukturministern har regeringen tittat på situationen i Sverige och i Europa och kommit fram till att kontrollerna fortfarande behövs.

Som jag ser det är det ett argument som inte håller.  I varje fall inte för ett land som håller solidariteten och medmänskligheten högt. Frågan är om ID-kontroller ens är lagligt eftersom syftet med dem är att hålla flyktingar utan ID-handlingar borta från vår gräns. Om de nådde svensk gräns skulle de ha rätt att söka asyl vilket de nu förnekas. Vi har ett system som Ungern gärna skulle vilja ta efter.

Efter att Sverige förra året i praktiken kraftigt begränsade rätten att söka asyl i Sverige och efter att EU outsourcat asylprocessen till Turkiet har möjligheten att fly till Eu och Sverige kraftigt minskat. Faktum är att trots att människor i Mosul flyr för sina liv därifrån så kommet inte en enda flykting från Irak att få tillträde till Europa. (Stefan anmodas att läsa avtalet mellan Turkiet och EU eftersom hans argument för fortsatt ID-kontroll är att en jättelik flyktingström från Mosul kan komma hit).

Europa har byggt en mur runt om sig och i praktiken är den enda vägen via båt från Libyen till Italien. Förutom det lotteri som UNHCR anordnar. Det visar sig också genom den skrämmande statistiken över hur många som dött drunkningsdöden i Medelhavet. Det högsta antalet någonsin. 3168 kvinnor, barn och män. De flesta från afrikanska länder.
Fler invånare än i Örebro

EU:s storstilade plan på att ta emot syriska flyktingar direkt från läger i Turkiet har hittills lett till att enbart 79 syrier fått skydd i Tyskland (37), Finland (11) och Nederländerna (31). Sverige behöver inte ta mot någon enligt tidigare beslut i EU.

Dessutom har EU genom avtalet försatt sig i en besvärlig beroendeställning gentemot den auktoritäre turkiske presidenten Tayyip Erdogan. Men i grunden har Turkiet-avtalet fått den effekt som regeringen och de andra EU-länderna ville: Få syrier och afghaner lyckas nu ta sig in i Europa via den smugglingsrutt som Alan Kurdi och hans familj valde.


Sverige har inte tagit mot så få flyktingar sedan 2008 (24 353) som idag. Fram till och med september 2016 har det kommit 22 330 människor som sökt asyl i Sverige. Knappast en stor påfrestning för Sverige.

Människor dör i jakten på ett liv utan krig medan vi diskuterar svårigheterna för pendlare mellan Sverige och Danmark. Historiens dom kommer att bli hård mot oss.

onsdag 13 juli 2016

Dom med stora felmarginaler.


Högsta domstolen har i veckan kommit med en principiellt viktig dom i ett fall där gärningsmannen sagt sig vara 16 år, men nu döms som vuxen. Domen väntas få stor betydelse för en rad andra rättsfall där gärningsmannens ålder är omtvistad. Jag anar också att den får betydelse för Migrationsverkets inställning.

Jag menar att Hovrätten nu slagit in på en mer rättsosäker linje vilket kommer att få stor betydelse för en rad ensamkommande barn. Trots att tandmognadsbedömning inte är en tillförlitlig metod väljer Högsta Domstolen att lita på metoden. I motsats till Socialstyrelsens och barnläkareföreningens fördömmande av metoden.
Det är osäkert om inte domarnas personliga uppfattningar här har speglat ställningstagandet. Det är varken medicinskt eller etiskt acceptabelt att genomföra åldersbedömningar med dagens oprecisa medicinska metoder anser läkarförbundet. Jag håller med dem.

Felmarginalen är relativt stor och därför kan medicinska åldersbedömningar inte ensamt vara en metod för att besluta om en person är under eller över 15 år eller 18 år. I bedömningen måste många olika underlag vägas in, från exempelvis psykolog, barnläkare, lärare och socialsekreterare.
Enligt EU:s asyldirektiv (som Sverige är bundet av) är det tydligare vilka principer som gäller. Medicinska undersökningar ska endast användas vid tveksamma situationer och inte som en rutinåtgärd. Om tvivel uppstår gäller den så kallade ”benefit of the doubt”-principen vilket betyder att den sökande då ska bedömas som underårig.
Intressant genomgång av åldersbedömning vid brottsprocessen.

torsdag 4 juni 2015

Det behövs modiga politiker!

Alltför länge har nättrollen fått ondgöra sig över de individer som reser till Mellanöstern ditlockade av rekryterare från främst ISIS. Hatet kulminerar när kommuner föreslår att hemkommande ska rehabiliteras och få hjälp.
Vilka är då de lätta offren för rekryterarna från de olika jihadistgrupperna. I städernas förorter är det pojkarna som har lägst betyg och som inte gör aktiva skolval. Det är pojkarna som sen går arbetslösa. Det är killarna som känner sig utanför den svenska gemenskapen som lockas till att bli jihadistiska krigare. Det är oftast de som känner utanförskapet som blir de enkla offren.

Den hjärntvätt som ISIS följeslagare eller motsvarande genomgår fostrar dem att anse sig själva ha rätt att behandla kritiker, andra muslimer och icke-muslimer precis som de behagar. Det är fritt fram att prygla, våldta och sälja andra människor, särskilt jezidiska flickor som anses stå i förbund med satan. Skulle du vilja att samhället inte försökte att rehabilitera dem tillbaka till att kunna leva i samhället. Jag tycker det!

Nättrollen skriker samtidigt på hårda straff, ingen ska få komma tillbaka till Sverige. Helst skall de som är svenska medborgare fråntas detta medborgarskap.

Den nuvarande lagstiftningen har brister. Terrorhandlingar, krigsbrott och andra brott mot folkrätten är kriminaliserad. Det är också straffbart att rekrytera och uppmana till terrorbrott. Det är enligt den lagstiftningen som SÄPO nu har gripit två personer, en från Örebro och en från Stockholm. Men de ska fällas också.

Att ge terrorträning är straffbart - men inte att träna. Det är inte straffbart att resa utomlands för att ansluta sig till en terrorgrupp.
Regeringen har aviserat skärpt lagstiftning avseende rekrytering, organisering, finansiering, träning och resor för att ansluta till terrorgrupp. Men som alltid handlar det om gränsdragning. Vad är en terrorgrupp mm. Slutligen handlar det om, även när man har en lagstiftning på plats, att leda i bevis och att vara ett rättssäkert och civiliserat land.

När det avser svenskt medborgarskap och att frånta den som straff så är det mer komplicerat. 2006 genomförde dåvarande Persson regeringen en utredning om möjligheten att frånta medborgarskapet om det framgick att man fått medborgarskapet genom falska uppgifter. Utredaren föreslog att det skulle vara möjligt att frånta medborgarskapet. Valet 2006 ändrade regeringsinnehavet och utredningen hamnade i fil 13.
Medborgarskapets regler finns reglerade i grundlagen. Det innebär att ev ändring kan beslutas nu men lagstadgas först efter 2018 eftersom det behövs två beslut över två mandatperioder.

Europa är fortfarande en aning yrvaken, och många länder söker sig fram. Lika lätt som en hel del har att raljera över "gräddfiler" för jihadister lika svårt har man att utveckla åtgärdsplaner som kommer att få effekt.
I Frankrike vill man ha en hård linje som fokuserar på lagstiftning. Så ville även Storbritannien men lyckades inte fullt ut implementera det. I Danmark satsar man inte på lagstiftning utan mer på att avradikalisera där utgångspunkten är de metoder som finns sedan tidigare med andra sociala problem.

Men hur som helst är huvudfrågan, som inte drevet bemödar sig om att grunna på, att det finns stora mängder individer som inte kan lagföras hur många lagar vi än har. För dessa människor måste vi ha en strategi. En strategi som Stockholm och Örebro har försökt att genomföra.

Det fordrar modiga politiker som kan se bortom det högst okunniga drevet.

Utrikespolitiska Institutet
Magnus Ranstorp
Per Gudmundsson

Anders Ygeman

söndag 10 maj 2015

Den 8:e maj dödförklarades de nya Moderaterna.


    När Moderaterna sällar sig till Kristdemokraterna och Folkpartiets asyl - och integrationspolitik är det som att Fredrik Reinfeldts inflytande över Moderaternas politik nu är kastad i soptunnan.

Anna Kinda Batra har inte kunnat stå emot de "slutna hjärtornas män" inom partiet. Banne mig om jag inte också hörde susningen då Sverigedemokraterna gjorde vågen.

Partiet föreslår att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara normen. Det gäller dock inte det fåtal som kommer hit i enlighet med FN:s kvotsystem.

Tillfälliga uppehållstillstånd i tre år ska gälla alla asylsökande som kommer på egen hand. Det kan bli permanent om man har erhållit ett arbete och en uppvisad inkomst efter tre år. Personen kan även få PUT efter tre år om han/hon har följt alla etableringsaktiviteter och skyddsbehovet kvarstår. Om personen inte har fullföljt alla aktiviteter men skyddsbehovet kvarstår kan ett tillfälligt uppehållstillstånd kvarstå i all evighet. Det prövas vart tredje år.
Det är viktigt att förstå att om det enbart finns ett tillfälligt uppehållstillstånd är inte heller anknytningsinvandring möjlig.

Risken blir stor att handel med arbetsintyg blir en ganska lukrativ bransch.

De gamla Moderaterna vill även göra avsteg från den gemensamma linjen att asylprövningen ska göras individuellt. Nu vill de göra kollektiva gruppasylprövning när människor från sk säkra länder söker asyl. Det kan gälla Romer från Balkanländerna. Det är, enligt mig, en ociviliserad utgångspunkt och ett brott mot EU:s regelsystem. Att andra länder gör samma sak gör det inte mer civiliserat.

– Vårt fokus är att fler snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Vi ser att vi i dag har ett stort utanförskap, säger partiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor Elisabeth Svantesson.


Moderaterna tycks tro, liksom vad som gäller i deras arbetsmarknadspolitik generellt, att invandrare är lata som inte vill jobba och göra rätt för sig. Jag undrar om hon kan visa några belägg för att det är så. Deras tanke är snarare att genom ett "Chicken-Race to the bootom" sänka lönerna för s.k. enklare jobb.

Förslaget om tillfälligt uppehållstillstånd underlättar inte alls integrationen. I stället kommer det att ge otrygga personer som känner det omöjligt att uppnå Sveriges krav om ett jobb.

Jag tror att den verkliga orsaken inte är jobblinjen utan det är att göra det mindre attraktivt att komma till Sverige och därmed få färre asylsökanden.

Det är också en tämligen oförblommad flört med SD:s väljare.

Vila i frid de nya Moderaterna och skönt att Moderaterna har blivit sig själva igen. På så sätt blir det tydligare.

torsdag 7 maj 2015

Krigsslut, Lemkin och folkmord

I dag, den 7 maj 2015, för sjuttio år sedan kapitulerade Nazisterna och kriget i Europa var nästan över. Det dröjde än  en tid innan  världskriget var över. Ännu i dag pågår debatten om huruvida det var de Allierade eller Ryssland som räddade Europa. För mig är det nästan som en ointressant debatt i dag- efter det kalla kriget och murens fall och nu Sovjetunionens återkomst.

Bilderna från slutstriderna i Berlin kunde lika gärna varit dagens Syrien. Genom nyheterna men också genom Facebook kan vi se hur krigsherrar skickar fram barnsoldater liksom Hitler skickade ut tolvåringar att försvara Berlin.

Tvärtemot vad alla säger så handlade inte kriget om judarna. Om det varit huvudsaken så hade de Allierade bombat järnvägsspåret till Auschwitz, man hade ju länge vetat vad som pågick- inte minst genom Sveriges underrättelseverksamhet. Först 1944 agerade ett motvilligt USA för judarna och Raul Wallenberg fick ekonomiskt stöd för sitt arbete i Budapest.
Efter kriget var de få judar som överlevde kriget ovälkomna både i öst som i väst. Britterna hindrade dem att resa till Jerusalem. USA stängde sina gränser för dem. Fler än tusen judar mördades efter kriget. Många som hade lagt beslag på deras ägodelar ville inte att de skulle återkomma.
I Tyskland var det straffbart att mörda en eller två människor. Men att mörda tusentals eller miljoner var inte straffbart. Vid krigsslutet fanns inte ordet folkmord!


Det gör det viktigt att komma ihåg människorättskämpen Raphael Lemkin. Det är besynnerligt, men ändå typiskt, att ingen kommer ihåg honom. Trots att han arbetade ett antal år i Sverige. Något minnesmärke över människan som kämpade ett helt liv för att få begreppet folkmord etablerat i världen borde finnas. Människan som nominerades till Nobels fredspris inte mindre än tio gånger borde få den äran.

För den som vill veta mer om honom så finns dokumentären "Watchers of the sky".

Lemkin föddes 1900 i det som idag är Vitryssland men då var Polen. Han utbildade sig till åklagare. Han började fundera på folkmord i samband med ungturkarnas folkmord på Armenierna 1915. Han fick då klart för sig att det inte var straffbart att döda sina egna medborgare.
Lemkin var tvungen att fly från Nazisterna och hela hans familj dog i förintelsen. Han hamnade i Stockholm. I Sverige tycks ingen längre minnas honom. Tiden i Sverige ägnades åt att idogt skriva på lagförslag för att göra folkmord brottsligt. Han kallade folkmord för genocide. Det är en sammanslagning av det grekiska ordet Geno- ras/stam - och det latinska ordet cide- att döda.

1945 får Lemkin en biträdestjänst till den amerikanske åklagaren vid Nürnbergrättegångarna. Han får visst gehör för sina tankar där men det är först genom Eleonore Roosevelts arbete med deklarationen om mänskliga rättigheter som han får igenom en resolution om genocide i FN. Detta skedde 1948.

Raphael Lemkin dör i en massiv hjärtinfarkt vid busshållplats i New York 1959. Det är honom och hans oförtrutna kamp som vi har att tacka för Internationella Brottsmålsdomstolen för krigsförbrytelser (ICC) som i dag finns i Haag.

Watchers in the sky i sin helhet (kostar dock 39 kronor)