fredag 31 december 2010

Betala vad det faktiskt kostar!


I mitt 201:a blogginlägg för året kommer jag att skriva om hushållsnära tjänster.


Hushållsnära tjänster påstås numera vara en vinstaffär för staten, enligt Almega. Fan tro´t sa Bull. Jag säger höj skatten på hushållsnära tjänster.


Centerpartiet i Wilhelmina har som första pris i tävlingen ” Se möjligheterna och använd Dig av de verktyg som finns” ett presentkort på hushållsnära tjänster. Tacka tusan för det. Antalet som använder sig av Rut i de trakterna kan räknas i promillen.


Fakta är att Rut-avdraget är på 1,2 miljarder kronor under 2010 och det berör 1,47% av befolkningen. Naturligtvis mest främst i Stockholmsområdet. I Västra Götalands regionen är det i Kungsbacka som flest använder sig av avdraget, 2,46%. I Färgelanda är det enbart 0,46%.
Självklart kan de som brukar städning i hemmet betala vad det faktiskt kostar. Även sossar i Stockholm. Är någon förvånad över att flest nyttjar avdraget på Östermalm. Låt otyget fortsätta ett par år till så har folk vant sig vid pigornas tjänster som överklassen inte värderar till det rätta priset.

Vi kunde ha skapat mycket mer välfärd för 1,2 miljarder eller hur?


Iakttagaren önskar alla ett mycket bättre 2011 än vad skitåret 2010 blev.


Ett Gott Nytt År!

tisdag 21 december 2010

Trygghet eller otrygghet för alla?

Regeringen importerar en utredare från Frankrike, Pierre Cahuc, för att se över svensk arbetsrätt. Någon som är förvånad över att han kom fram till att skrota turordningsreglerna?

Enligt utredaren bör turordningsreglerna avskaffas och ersättas med differentierade arbetsgivaravgifter. Så att ju fler som sägs upp ju högre blir arbetsgivaravgiften. Och så att kostnaden blir högre ju längre den uppsagde arbetat. Arbetsgivaren får säga upp vem han vill och rapporten anger inte om arbetsgivaren behöver ange varför.
Arbetsgivarens kostnad ska också vara oberoende av anställningsformen. På så sätt ska arbetskraftens tudelning undvikas. Det ska alltså kosta lika mycket att säga upp en visstidsanställd som en tillsvidareanställd som arbetat lika länge i företaget.
Slutsatsen är då att det inte är aktuellt att minska antalet giltiga visstidsanställningar och därigenom göra fler människor trygga. Syftet är istället att göra alla människor lika otrygga. Det är den moderatstyrda regeringen som har gett företagen möjlighet till det ökade antalet visstidsanställda.

I forskningsrapporten om svensk lönebildning sägs naturligtvis inget om lönebonus och löner i sexsiffriga belopp och svenska VD:s och deras förmåner. Däremot kommer professor Nils Gottfries från Uppsala universitet på den kreativa idén att varför inte införa en gammellön. Vi har ju ungdomslöner gubevars. Äldre över 55 år producerar inte lika mycket och borde därför inte ha lika hög lön som andra i likvärdigt yrke. Löneökningen har legat på 4 % i snitt sedan 90 – talet. Det är för högt enligt professorn. Äldre och yngre borde avstå lön och därmed minska löneökningstakten!
Behöver jag säga att den arbetsrättsliga lagstiftningen behöver gå en helt annan väg med mer av trygghet och mindre av otrygga visstidsanställningar och timtid. Det borde LO hålla med mig om eller hur?

Man kan bara önska att julen redan nu manar professorn till eftertanke.


Läs mer på Marios blog, Leinos blog och även från Kaj Ravinge.

Själv lär professorn bli äldre, om han har tur, och då ändrar han förmodligen uppfattning.

Marika Lindgren Åsbrink skriver mycket initierat om tillväxt och att S historiskt varit bäst på det.
Lena Sommestad skriver som vanligt mycket bra om Primegate.

I Berlusconis fotspår!

Att staten granskar nya programidéer hos public service och dessutom låter konkurrenter tycka till om idéerna är inte vad man kan begära av ett demokratiskt land.
Genom beslutet frångår regeringen och riksdagen den tidigare inriktningen om att public service ska ha en långtgående frihet i allmänhetens intresse.

Så här säger SR:s vd Mats Svegfors:

"– Radio- och tv-myndigheten ska skicka ut vår verksamhetsidé på remiss till de kommersiella aktörerna på marknaden innan vi kan lansera tjänsten. Det kommer att dröja tre fyra månader innan vi får ett beslut. Under den tiden kan kommersiella aktörer rakt av ta vår idé och genomföra den"

Jag kan inte undgå att känna att regeringen lagt sig platt för de kommersiella mediebolagen. Exempelvis SVT Play hade förmodligen inte fått genomföras om reglerna funnits. Den helt massiva lobbyverksamheten från främst TV4 har därmed lyckats till förfång för allmänheten.

Varför denna faiblesse för reklam från den public service hatande alliansen?
De svenska TV-tittarna och radiolyssnarna förtjänar en bättre regering.

Här kan du läsa två som tycker som jag, Bo Widegren och Martin Moberg.
Det kan ju också, för jämvikten, vara intressant att läsa en folkpartists argument varför det är bra med förhandsgranskning, Mikael Ståldal.

måndag 20 december 2010

Klassamhället existerar!

I morse dök kvicksilvret ned till nivån 15 minusgrader. Sannerligen kallt. Men det är inte bara vintern som gör Sverige kallt utan även människors trygghet har sjunkit till oanade minusgrader i Sverige.
Enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer, om nuvarande utveckling håller i sig, enbart en fjärdedel av landets arbetslösa få ersättningar från a-kassan. Orsaken är regeringens synnerligen hårda regler för att kvalificera sig och att ex den korta tid som deltidare får vara kvar i a-kassan. I det läget vill alliansens företrädare införa obligatorisk a-kassa.

I slutet av 1800-talet fanns i princip ingen annan hjälp för den som blev arbetslös än den kommunala fattigvården. Den tidiga fackföreningsrörelsen insåg att något var tvunget att göras och skapade därför egna fackliga a-kassor. Typograferna var först 1885 och de betalades helt av medlemsavgifter. Ersättningen var ytterst låg och restriktionerna för att få den var stora.
Efter många och långa utredningar, i början av trettiotalet var arbetslösheten 24 %, infördes 1935 statliga bidrag till kassorna.

A-kassan är viktig för alla. Den hindrar löntagare från att konkurrera med varandra. Ingen ska behöva ta ett jobb med lägre lön än ersättningen från a-kassan. Därmed skapar a-kasseersättningen ett golv. Sänks ersättningen så sänks golvet och hela lönebildningen påverkas. Därför ligger det i löntagarnas intresse att de arbetslösa har en rimlig ersättning – för allas skull – för den som arbetar och för den som är arbetslös – och ingen bortre parantes. Det är syftet med a-kassan – att hålla uppe lönerna vid lågkonjunktur, hindra lönedumpning och att den som står utan arbete ska ha en försörjning till dess att ett arbete hittas.


Fler och fler människor kommer alltså att få sin försörjning från socialbidrag eftersom de inte kan få ett jobb och inte längre får försörjning från sin försäkring. A-kassan betalas till en del av arbetstagaren och en del av staten. När nu fler och fler får socialbidrag förstärks statens ekonomi och motsvarande försämring av ekonomin sker i kommunen. Anders Borg sträcker på sig och tar ansvar för den goda ekonomin som staten får på bekostnad av sämre ekonomi i kommunerna.

Den här utvecklingen är förödande för a-kassan som idé. Den successiva nedmonteringen av a-kassan kommer att leda till att människor ordnar egna individuella försäkringslösningar. Och det, innebär att utvecklingen är ett direkt hot mot grunden i den svenska generella välfärdsmodellen.

Kjell Ratio från bloggen utredarna har skrivit mycket intressant om detta.

Idag finns en majoritet i riksdagen för att fler personer ska få 80 procent av sin tidigare lön i a-kassa. Endast 12 % av heltidsanställda får ut 80 % av sin lön idag. Majoriteten har uppstått eftersom Sverigedemokraterna bestämt sig för att stödja två motioner från Socialdemokraterna(vi kan naturligtvis inte dra tillbaka våra motioner bara för att SD valt att stödja dem även om borgarna nu skriker högt). En av dessa motionärer är vår egen Phia Andersson från Marks kommun. Jag kan bara vädja till att en bortre parantes inte införs. Det är inte människors ovilja till att arbeta som är orsaken till att de inte får ett arbete. Orsaken är naturligtvis att det inte finns arbete till alla.
Alliansens företrädare vill naturligtvis inte ha en förstärkt a-kassa. Det motverkar deras planer på individuella lösningar och lönedumpningar.

Jag kan slutligen inte undanlåta er ett bevis av att överklasskärringar fortfarande existerar. Läs här Helena Rivière (M) åsikter om a-kassan. Man kan undra om vi överhuvudtaget lever i samma värld.

Ann-Sofie Wågström, Martin Moberg och Göran Johansson skriver om a-kassan.
Rosen(rasande), Martin Moberg och Esbati har bloggat om överklasskärringar.

Kommunalt självstyre - snart ett minne blott?

Maria Larsson kommer att ta de kommuner som inte redan har infört privatisering av hemtjänst i herrans tukt och förmaning. Senast 2014 ska det vara genomfört hotar hon annars väntar lagstiftning.

Det kommunala självstyret är numera klart inskränkt.

onsdag 8 december 2010

Hjälper det att införa kadaverdiciplinskola?

I Pisarapporten som publicerades igår bekräftas att svenska skolelevers resultat år från år försämras. Många söker orsakerna till det och Jan Björklund skyller, som alltid när det är något negativt, på socialdemokratisk skolpolitik.

I skolverkets rapport om Pisaundersökningen står det att:

"Sverige har länge lyfts fram som ett av de mest likvärdiga länderna. Men PISA 2009 visar att Sverige även tappat sin topposition när det gäller likvärdighet och numera ligger på en högst genomsnittlig nivå. PISA visar, i jämförelse med andra länder, ökade skillnader mellan hög- och lågpresterande elever och en förstärkt betydelse av elevers socioekonomiska bakgrund. Över tid har även skillnader mellan hög- och lågpresterande skolor ökat".


Nu börjar den ojämlikhet som har varit syftet med den borgerliga politiken att ge resultat. Det fria skolvalet, friskolereformen har sett till att öka segregeringen i samhället. Den ökade segregeringen och ojämlikheten ger utslag i svenska elevers kunskapsnivå. Det är det som är orsaken. Jan Björklunds kadaverdiciplinskola kommer inte att hjälpa upp svagpresterande elevers resultat. Det ansvar som Björklunds skola lägger på individen och hemmet hjälper enbart de elever som har goda förutsättningar från början.

Det är inte rimligt att skylla på socialdemokraterna längre. Det ojämlika samhället är Alliansregeringens fel!

Intressant analys ges i skolverkets rapport ”vad påverkar resultatet i svensk grundskola?

Andra som skriver om Pisa rapporten och Jan Björklunds otillräcklighet är Martin Moberg, Roger Jönsson, Ann-Sofie Wågström, Moteld bland andra.

söndag 5 december 2010

Politik handlar inte om vem som är mest modern för stunden!

Låt inte eftervalsdebatten bli ett ”chickenrace” över vem som kan vara mest modern.

Jag håller definitivt inte med om allt som Mona sa i sitt linjetal på förtroenderådet men Mona har helt rätt när hon säger - "Ska vi socialdemokrater vinna val, så måste vi bli oss själva igen! Vi måste bli en levande socialdemokrati igen, med det folkflertal för ögonen, vars bästa, vars möjligheter, vars frihet och drömmar alltid har varit vårt syfte och mål".

Det är inte som Ulf Bjereld och Björn Fries ,i Aftonbladet debatt, föreslår att partiet ska bryta samarbetet med LO för att det uppfattas som omodernt.

Jag tycker snarare att det facklig-politiska samarbetet skall intensifieras. Och då starta med att bjuda in andra fack förutom LO.

När det gäller Mona Sahlins linjetal vid förtroenderådets möte i andra kammarsalen i riksdagen igår finns det en hel del att säga.

Det är klart att vi ska vara ett parti för hela folket, vilket vi alltid har varit, men vi får aldrig glömma att vi är ett parti för dem som inte har en egen röst. Jag motsätter mig och tycker illa om den klassificering som media gör av väljare som förlorare och vinnare och vilket parti som värnar om vem. Vem värnar om förlorarna om inte vi gör det. Tror någon på fullt allvar att alliansen värnar dem som inte har jobb eller är sjuka.

Vårt mål har alltid varit full sysselsättning – arbete åt alla. Men det betyder inte att vi lämnar dem som inte har arbete utanför. Och det var det som valet handlade om 2010.
Men vi ska inte låta som alliansen och tala om att den som inte har förmågan att skaffa sig ett arbete får leva på socialbidrag på sin höjd. För det är det som Mona säger då hon, liksom moderater, menar att a-kassan skall trappas av över tid. Vi måste som Mona faktiskt snuddar vid - höja taket för att A-kassan skall vara en rejäl försäkring för så många som möjligt. Idag är den inte det.
Nej – jag tror inte att lösningen på ungdomsarbetslösheten är Danmarks flexicurity eller IF Metalls låga löner till ungdomar.

Monas analys av skatterna skildrar förmodligen vilka människor hon träffade och vilka jag träffade i valet. När jag knackade dörr eller träffade människor var det ingen- säg ingen- som nämnde fastighetsskatten. Men folk var förbannade på bensinskatten.

Slutsatsen om jobbskattens förträfflighet delas inte av forskare och har inte visat sig frammana några ytterligare jobb. Teorin bakom jobbskatteavdraget är ju, för den som glömt det, att den som är arbetslös skall jaga jobb lite mer och ta låglönejobb bara det är mer pengar än a-kassan.

Men jag tycker det är positivt att Mona nämner i sitt tal om jämlikhet och utveckling – både och, aldrig antingen eller. Det är, har varit och måste förbli Socialdemokratins stora uppdrag.

Jag delar Mona´s syn på att vi ska sätta välfärdens kvalitet före privatiseringar. Kvaliteten skall vara bäst oavsett driftsform.

Jag delar även Mona´s uppfattning att vi måste bli bättre på internationella kontakter med systerpartier och organisationer. För den internationella solidariteten och för vår gemensamma globala framtid är det vår skyldighet som parti.

Men om vi struntar i alla personstrider så har vi nu en rejäl chans att återta det utrymme som Moderaterna har släppt. De släppte nämligen utrymmet som de ägde 2006 som innebar att de förmedlade ett framtidsperspektiv. 2010 har moderaterna förbrukat all sin kraft på förvaltning av statsfinanserna och på vårdandet av sitt eget varumärke.Kriskommissionen måste fokusera på frågorna kring:Var finns alla idéer om hur de nya finanskriserna som kommer att komma ska förhindras, av hur nya företag och jobb ska växa fram (fall inte i RUT-fällan), om forskning och utveckling och om hur ett samhälle som ger alla lika, nya och jämlika möjligheter. Om det borde vi tala!

Och vi klarar oss bra ensamma! Eventuella överenskommelser med andra partier kan vänta till efter den 17 september, 2014.


Så här har jag funderat direkt efter valet.

fredag 3 december 2010

Mina tankar om valet 2010.

SVT har enligt Rapport kommit över ett exemplar av den valanalys som kommer att presenteras för förtroenderådet i morgon den 4 december. ( Partiet verkar läcka som ett såll efter valet). Där anges att det var den rödgröna uppgörelsen om den ekonomiska politiken som blev avgörande för valutgången. I uppgörelsen ingick höjd bensinskatt, fastighetsskatt och förmögenhetsskatten. Jag tycker dock att rapporten bortser från det faktum att redan 2008 då vi presenterade samarbetet med miljöpartiet sjönk socialdemokraternas opinionssiffror. Under våren hölls siffrorna för de rödgröna uppe av MP.

Men om det här är vad kriskommissionen kommer att presentera så säger jag. Det är inte tillräckligt. Det finns flera slutsatser att dra och det handlar inte om vilka som måste gå eller är skyldiga. Det handlar om att göra jobbet rätt den här gången.

Här är Moderaternas valanalys.

Veckan efter valförlusten skrev jag ned följande text med min bedömning varför vi förlorade valet. Tanken var att jag skulle publicera den i Borås AK:s egen medlemstidning men av en hel rad anledningar har inte tidningen kommit ut.

Jag publicerar mina tankar så här istället.

Det blåser fortsatt högervind i Sverige – och inte minst en kall främlingsfientlig vind.

Högeralliansen kommer att fortsätta regera Sverige i fyra år till – men i minoritet. Därtill har vi ett starkt främlingsfientligt parti i riksdagen.

Valet 2010 blev till ett historiskt nederlag för socialdemokratin. Inte sedan valet 1914 har vi haft så låga siffror som ca 30 procent. Det är också ungefär fem procentenheter lägre än det (då) historiska nederlaget 2006. 2010 kommer att gå till historien som ett riktigt praktuselt val för oss. En glädje är dock att det inte alls har gått så dåligt i kommun- och landstingsvalen som i riksdagsvalet. Där finns också en slutsats att dra som jag tangerar lite längre ned.

På ytan går det att finna en rad olika orsaker till att det gick så illa. De inledningsvis höga opinionssiffrorna gjorde att vi underskattade motståndarna och vårt från början ambitiösa förändringsarbete kom av sig. Vi uppfattade inte heller att väljarna hade en annan verklighetsuppfattning än vad vi hade. Vi förlorade initiativet i november 2008 då vi presenterade miljöpartiet som regeringspartner men där inte vänsterpartiet var med. Vi lyckades aldrig ta tillbaka initiativet efter det.

Alliansen tillsammans med media har lyckats styra dagordningen. Greklandskrisen dök upp och visade en motpol till alliansens politik och i den spegeln framstod Anders Borg som trygg och ansvarsfull. Skatter och plånboksfrågor styrde debatten istället för välfärdsfrågorna.
Mona Sahlins dåliga förtroende har slagit igenom i väljarens beteende och i mediernas rapportering och naturligtvis har det motsatta gällt Fredrik Reinfeldt och Anders Borg.
Det går därmed inte att bortse från att kanske Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har betytt ca 6-7 % plus på moderaternas resultat och att Mona Sahlin kanske har betytt ca 3-4 % negativt på socialdemokraternas resultat.

Socialdemokraterna har förlorat på samarbetet med MP och V. Högerfalangen inom partiet har inte velat ha V med i båten och vänsterfalangen har inte velat ha MP.

Det har saknats en ideologisk riktning i vår politik. Vi har sneglat alltför mycket på storstadsväljarna. Därigenom har partiet varit otydligt. Vi har varit emot jobbskatteavdragen pga. att dessa förorsakar ökade klasskillnader och tagit resurser från välfärden men vi har trots det accepterat tre av fyra jobbskatteavdrag. Vi är för kommunalt drivna skolor men vi accepterar friskolor. Vi vill sänka tjänstemomsen på den offentliga ekonomins bekostnad men är emot RUT-avdraget. Det har gjort att väljaren inte sett en klar och tydlig skillnad mellan blocken och partierna. Det förvirrade även vana politiker och valarbetare.

Men om vi tittar på hur valen har utfallit under åren så har något annat också inträffat som kan förklara vår kris. Under åren 1932 till 1988 fick vi aldrig någonsin under 40 % i något av alla valen. Men sedan 1991 har vi endast vid ett tillfälle nått över 40 % (1994).

Av alla förvärvsarbetande i Sverige röstade enbart 22 procent på socialdemokratin och av LO – medlemmarna enbart 51 procent.

Grunden i vår rörelse har varit konflikten mellan arbete och kapital, mellan arbetare och tjänstemän och företagare. Vänster-högerdimensionen dominans har möjliggjort den unika maktställning vi tidigare har haft. Vi har då lyckats med balansstycket att både arbetare och tjänstemannakåren har röstat på oss. Både arbetarklassen och medelklassen fann att socialdemokratin passade deras syften bäst.

Men allt tyder på att industrisamhället är historia och något annat har infunnit sig. Ett samhälle som inte är uppbyggt på kollektivet utan är mer individualiserat eller gruppegoistisk. Allt färre väljare identifierar sig som arbetareklass. Snarare är vår tids arbetareklass invandrare boende i förorten vilket är en alldeles för liten grupp för att uppväga tappet av väljare till partiet.

Partiet har nu tillsatt en kriskommission, på samma sätt som efter kosackvalet 1929, med fyra undergrupper. Det är glädjande att Anders Österberg –toppolitiker- i Borås ingår i den. Dock är ingen från gräsrotsnivå, dvs. vanlig medlem, inbjuden till någon av grupperna.

Det är olyckligt att en maktstrid inom partiet nu har satts igång. En maktstrid som riskerar att skymma sikten för de verkliga problem som partiet står inför.
Maktstriden kan bara sluta på tre olika sätt – som jag ser det:
1/ Mona avgår. Mot det talar att det inte finns någon tillräckligt självklar utmanare.
2/ Några centralt placerade i partistyrelsen får inte fortsatt förtroende och får gå.
3/ Ingenting händer

Min gissning är så god som någon annans.

Men om vi struntar i alla personstrider så har vi nu en rejäl chans att återta det utrymme som Moderaterna har släppt. De släppte nämligen utrymmet som de ägde 2006 som innebar att de förmedlade ett framtidsperspektiv. 2010 har moderaterna förbrukat all sin kraft på förvaltning av statsfinanserna och på vårdandet av sitt eget varumärke.
Kriskommissionen måste fokusera på frågorna kring:
Var finns alla idéer om hur de nya finanskriserna som kommer att komma ska förhindras, av hur nya företag och jobb ska växa fram (fall inte i RUT-fällan), om forskning och utveckling och om hur ett samhälle som ger alla lika, nya och jämlika möjligheter. Om det borde vi tala!

Min förhoppning är att de som vill att partiet skall förnyas och med ordet förnyelse menar att partiet skall förflytta sig högerut inte kommer att bli tongivande i det fortsatta arbetet.

Låt oss tillsammans formulera svar på vår samtids problem och gemensamt hitta tillbaka till en valvinst år 2014, 2018 och vidare framåt!

måndag 29 november 2010

Vad vill egentligen klimatskeptikerna?


Jag har länge undrat vilka de är, klimatskeptikerna. I lördagens BT har fem av dem skrivit en debattartikel där deras budskap kokar ned till att vi alla ska sluta upp med den ”meningslösa jakten på koldioxid”.

Men vad är det som övertygar dem? Vad driver dem att lägga timmar, energi och pengar på att försöka förmå världen att sluta arbeta för att begränsa koldioxidutsläppen? Och ligger det någon sanning i att deras kampanjer finansieras av oljelobbyn? Varför är de enbart skeptiska och aldrig berättar vad de i själva verket vill göra. Behöver inte mänskligheten oroa sig. Är det bara att fortsätta som inget har hänt eller faktiskt händer när du läser detta!

För mig är det självklart att vi måste bry oss om det som i stort sett en samlad expertis är överens om. Nämligen att den globala uppvärmningen är ett reellt hot. Krympande glaciärer som leder till vattenbrist i högt liggande länder och svåra översvämningar till följd av kraftigare nederbörd i lågt liggande länder. Klimathotet är ett hot mot världens alla fattiga och därför skapar klimathotet klyftor mellan fattiga och rikare länder.

Det har snart gått 20 år sedan FN:s generalförsamling beslutade sig för att inleda förhandlingarna om en internationell klimatkonvention. Konventionen blev klar 1992. Kyotoprotokollet som syftade till begränsningar av utsläppen från de rika länderna blev klart fem år senare, 1997. Många länder har följt avtalet men t.ex. USA har aldrig ratificerat avtalet. Världens länder har fortfarande ingen kontroll över utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Ökningstakten har visserligen dämpats något pga. den ekonomiska krisen men förväntas öka igen när tillväxten ökar. Och om två år löper avtalet ut. Klimatmötet i Cancún har som mål att komma överens om ett nytt avtal som ska ta vid då Kyoto-avtalet går i graven 2012. Det är inte många som är optimistiska om att världen ska lyckas utan man talar redan om nästa års möte i Durban.

Målet i Köpenhamnsöverenskommelsen, att begränsa den globala temperaturhöjningen till högst 2 grader, verkar vara mycket avlägsen. Stigande världsmedeltemperatur får konsekvenser. Det är alla överens om. Det står också bortom all tvivel om sambanden mellan koldioxidhalten i luften och växthuseffekten. Bränner vi fossila bränslen tillförs atmosfären koldioxid, vilket skapar ett tryck uppåt på jordens medeltemperatur.

Om vi lägger samman det vi med säkerhet vet, att koldioxidutsläppen pressar upp temperaturen och att temperaturökningar leder till naturkatastrofer, så har vi tillräckliga skäl till att agera. Det är vår skyldighet.

En intressant iakttagelse är att samtliga undertecknare av debattartikeln är män i övre medelåldern. Var finns ungdomar och kvinnorna? Lyckligtvis verkar de inte bete sig som de äldre männen som liksom strutsen vill gömma huvudet i sanden och förneka att mänskligheten har ett problem. Klimatförändringarna försvinner inte, tvärtom är situationen än mer allvarlig nu än inför mötet i Köpenhamn förra året.


Borås Tidning är dålig på att publicera debattartiklar på nätet. Men klimatskeptikerna har publicerat samma artikel på Newsmill.

Bo Ekman från Tällberg Foundation skriver om att det är viktigt med tillväxt.

DN har en artikel med titeln 2010 kan bli det varmaste året- vem bryr sig?


För den som mot all förmodan vill vara med i det glada gänget av förnekare finns följande sajter att gotta sig i här och här.

onsdag 24 november 2010

60 000 i månaden och gratis övernattningslägenhet. För skattebetalarnas pengar!


William Petzäll blev rikskändis på valnatten. Det var han som på valvakan jublade högt över sin nyvunna ställning i mobiltelefonen så att alla kunde höra: ”Jag bara går omkring och njuter. Vad tror du? 60 000 kronor i månaden och gratis övernattningslägenhet i Stockholm. För skattebetalarnas pengar!”
William Petzäll är därmed inte längre en typisk SD-väljare. Denne är nämligen oftast en ung man med låg inkomst och ofta arbetslös. 2008 tjänade Petzäll 21 900 kronor.

Samme William Petzäll, nyligen avgången ledamot i Borås kommunfullmäktige, har nu dessutom blivit vald som ordförande i SDU och hälsades välkommen med följande Nordkoreanskt inspirerade ord:


Med glädje välkomnar vi istället SDU:s nyvalda ordförande William Petzäll, som under de senaste åren varit vice ordförande och liksom Almqvist dragit ett stort lass i processen att bygga upp SDU till vad det är idag. Petzäll har suttit i Borås kommunfullmäktige de senaste fyra åren men är numera invald i Sveriges riksdag. Petzäll är vida känd för sin skarpa retorik och för sitt brinnande engagemang. När beskedet om att Petzäll valts till ordförande fick han stående ovationer från deltagarna på kongressen”.


Petzäll är för övrigt känd för att neka sjuka människor sjukvård baserat på var de kommer ifrån, vilken religion de har och vilken hudfärg.


Ingen kan inte heller missunna honom den entusiasm som han visar upp.
I debattartikeln i politikerbloggen menar Petzäll att SDU har ideologisk grund till att ta till sig MUF:s symbol Engelbrektsbågen därför att Ungsvenskarna (nuvarande MUF) har flyttat sina positioner längre åt mitten. Men den ideologiska kampen får de båda ungdomsförbunden gärna kämpa sig till döds på, för mig.

Men för att ändå säga något positivt om den killen så har han en ny snygg hårfärg.
By the way, den här gubben hör man inte någon Sverigedemokrat snacka om. Varför? Jo, för att Göran Lindberg är svensk och ingen muslim.

söndag 21 november 2010

Några få reflektioner från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november.

Mötet innehöll inga egentliga frågor som innehöll anledning till konfrontation utan de var mer eller mindre frågor där det råder enighet

Men det var det första ”riktiga” mötet efter valet och med en ny sammansättning. Två ungtuppar ville gärna kunna profilera sig och de var bägge nyliberala. Jag tycker att det är helt ok för dem att på så sätt också göra debuten i talarstolen. De ska naturligtvis vara tydliga med var de står och deras politiska grunduppfattning. Men det blev med något av löjets skimmer dock.

Den ene var emot en ny förvaltningsorganisation (beslut om reglemente) som redan tidigare beslutats av en helt enig fullmäktige inklusive hans eget parti.

Den andre tillhör ett annat parti och var, tvärsemot sitt eget parti, mot att skattemedel placerades i etiska fonder. Förslagets innehåll är att stiftelsernas pengar ska placeras i företag som följer internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete, barnarbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Pengar ska inte placeras i företag som har verksamhet inom vapen, alkohol, tobak, spel eller pornografi.

Det var, gubevars, att hantera ”skattebetalarnas pengar” på ett oförsiktigt sätt då de etiska fonderna kanske inte gav den bästa avkastningen.
Trots att han var emot skrivningen röstade han inte med Sverigedemokraterna som begärde votering om ordet vapen.

Jag vill tillägna dessa två nyliberala ungtuppar en del av en sångtext med upphovsman Mikael Wiehe:

Nyliberal.

Det där att va nyliberal
Att ha girighet som ideal
Att ta kål på varann
För att få tjäna en slant
Blir det inte ensamt ibland

fredag 19 november 2010

Vad är ett modernt parti?

Varför skall en konservativ tidning som Borås Tidning bry sig om ifall fackföreningsrörelsen och socialdemokratin har samverkande intressen? Naturligtvis för att de har intresse av att försvaga både fackföreningsrörelsen som partiet.

Fler och fler i borgerlig press kräver nu att Socialdemokraterna skall bli ett ”modernt” parti och bryta samverkan med LO. Varför?

LO och Socialdemokraterna har ett flera sekler lång samverkan. Socialdemokratiska partiet bildades med en mycket stark anknytning till fackföreningsrörelsen. LO bildade partiet! Samverkan bygger på att vi har en ideologisk gemenskap som utgår från den arbetande befolkningens behov och strävande. Självklart ska man samverka med dem som tycker likadant. Allt annat är ju bara dumheter.

LO-tidningen publicerade för någon vecka sedan resultatet av senaste undersökning om medlemmarnas inställning till den facklig-politiska samverkan med Socialdemokraterna. Röster har ständigt höjts emot facklig-politisk samverkan, men tvärtemot vad många tror, så kommer den kritiken oftast från borgerligheten snarare än medlemmarna. Detta visas svart på vitt i den undersökning som SIFO genomfört på uppdrag av LO.

Om vi tar hela LO, så är enbart 22 % av medlemmarna emot att LO stödjer ett politiskt parti medan 21 % inte har tagit ställning. Resterande är för att LO ska ha en facklig-politisk samverkan, helst med socialdemokraterna: hela 30 % av de svarande vill att LO enbart ska stödja socialdemokraterna, medan 19,6% vill att LO förutom socialdemokraterna även ger sitt stöd till andra partier, företrädesvis Vänsterpartiet. Bara 7,35 % anger att de inte vet vilket annat parti LO borde stödja.

En avslutad samverkan förlorar både partiets och LO:s medlemmar på.

Att Wanja Lundby- Wedin vill komma på samtalsläge med regeringen är inte speciellt konstigt eller anmärkningsvärt. Det är regeringen som hon måste påverka eftersom de så påtagligt, för den som har insikt, monterar ned det som LO så länge har fightats för. Det har ingenting, ingenting, med att bryta med socialdemokratin att göra.

BT avslutar sin ledare med att föreslå att socialdemokratin ska bli ett parti som alla andra. Jag har en nyhet för BT: Partiet ska inte bli ett parti som alla andra. Det är ett unikt parti med särskilda förutsättningar som inga andra partier har.

Var vaksam på vad högerpressen skriver. Deras lobbyverksamhet är den mest påtagliga lobbyverksamhet som finns. De har alltid ett syfte med det som de skriver oavsett det är på ledarsidan eller i nyhetsartiklar.

Jag får dessutom små röda utslag närhelst jag hör att något ska moderniseras, vare sig det gäller partiet eller Arbetsrätten. Det betyder helt enkelt att något ska bli sämre och mer otryggt.


Andra som skriver om samma sak är ex Alejandro Caviedes.

onsdag 17 november 2010

Handduken kommer att vara onödig.

Forskare har nu genom lång och idog forskning visat hur hundar torkar sig när de är blöta. Vetenskapsvärlden ser här ett breakthrue och tror nu att metoden ska kunna överföras till människan.
Handukstillverkarna bävar, enligt vanligtvis säker källa!

tisdag 16 november 2010

Delat ledarskap?

Efter förlustvalet 2006 diskuterades på nytt ”delat ledarskap” inom partiet som ett verktyg för att förnya partiet. Diskussionen var inte ny utan den fanns även på 90-talet.

Den utmärkte socialdemokraten och statsvetaren Ulf Bjereld lyfter idag återigen frågan om delat ledarskap och jag anser att den ska diskuteras igenom först utan att avfärdas på en gång.
Ett delat ledarskap vore ett smidigt sätt att lösa diskussionen om att nästa partiledare måste komma från riksdagen. En ledare skulle kunna rekryteras från riksdagen och en annan utifrån.

Men – det finns även faror med ett delat ledarskap. Från Tyskland finns exempel på att delat ledarskap splittrat partiet. När Gerhard Schröder och Oscar la Fontaine delade ledarskapet blev höger-vänsterpolariseringen för stor och de lyckades inte hindra sönderfallet av partiet.

Det finns även alltid en risk att det blir dubbla budskap som förmedlas vilken kan vara förödande när media får tag i det.

Samtidigt har Miljöpartiet visat prov på att delat ledarskap fungerar - så länge de två gillar varandra.

Delat ledarskap är ingen mirakelkur men kan man lösa fallgroparna tror jag att ett delat ledarskap kan fungera. Jag tror att vi är i ett läge där det behövs en ledare (inte partisekreteraren som har fullt upp med det dagliga operativa arbetet) som kan driva det interna förnyelsearbetet samtidigt som en ledare driver oppositionsarbetet.

En trygg hamn och en frifräsare skulle kunna bli ett radarpar. En kvinna och en man. Varför inte ?

måndag 15 november 2010

Rehabilitering - för vem?Rätten till sjukpenning ska baseras på individuell bedömning av hur sjukdomen påverkar den enskildes förmåga att arbeta. Alliansregeringen ändrade den 1 juli det principiella och generella försäkringsskyddet för individen då de införde den s.k rehabiliteringskedjan. Med den infördes, istället för den individuella prövningen av arbetsförmågan, en tidsgräns på ett år för sjukskrivning. Rätten till sjukpenning är numera beroende av vilken sjukdom som individen har. För dem som inte har en sjukdom som accepteras av regelsystemet väntar en prövning av arbetsförmågan gentemot det tidigare ”normala” arbetet till att istället prövas mot alla arbeten som finns på den ”reguljära” arbetsmarknaden. Var och en kan inse att vi numera har ett sjukförsäkringssystem som inte längre är likabehandlande. Tvärtemot blir handläggningen beroende av vilken handläggare du får.

De flesta metoder som används för att hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete saknar vetenskaplig grund. Det visar en studie från Uppsala Universitet.
Att anpassa arbetet efter individens behov, ergonomisk rådgivning på arbetsplatsen, samt en god kontakt mellan behandlande läkare och arbetsplatsen är några av de metoder som visade sig ha otvetydig vetenskaplig grund. Studien visar också stöd för att koordinerade insatser och strukturerade arbetssätt minskar tiden till återgång i arbete för personer med besvär i rörelseorganen.

Det är komplicerat och forskningen är relativt begränsad när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering. Det gör det svårt att hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbetslivet. Trots det svåra att mäta effekterna är det rimligt antagande att rehabiliteringskedjans uppmätta effekter har varit långt mer blygsamma än vad den f.d. och den nuvarande socialförsäkringsministern uppger.Dock blir det effekt i sista steget – själva utförsäkringen. Det är naturligtvis inte speciellt konstigt när man kastar ut tiotusentals från försäkringssystemet.
Bakom alla torra siffror döljer sig mängder av enskilda människoöden. Den borgerliga politiken ökar sannerligen inte förtroendet för välfärdsstaten.

Rehabiliteringskedjan har inget med rehabilitering att göra.


Rehabiliteringskedjan är enbart administrativa tidsgränser!


Andra som skriver om regeringens sjukförsäkringssystem är bl.a Roger Jönsson, Martin Moberg och den moderata "hälsosamma ekonomisten".

Fallet med Migrationsministern som inte vill ta ansvar.


Migrationsminister Tobias Billström har tillsammans med Miljöpartiet sytt ihop reglerna kring arbetskraftsinvandring till Sverige. Regler som innebär att den som invandrar i stort sett är livegen och helt i händerna på arbetsgivaren.

Detta problem vill nu migrationsminister lösa genom att:

1/ Bolla över ansvaret på LO.
2/ Bolla över ansvaret på Migrationsverket
3/ eller kanske hemlandet kan ordna det.Redan när förslaget till nya regler för arbetskraftsinvandringen utreddes varnade Aftonbladets ledarsida, liksom fackföreningsrörelsen och åtskilliga experter, för att det nya systemet skulle utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare.


I och med den nya lagen från 15 december 2008 är det inte längre myndigheten tillsammans med facken som bedömer behovet av arbetskraftsinvandring utan det är den berörda arbetsgivaren. Systemet gynnar skumma arbetsgivare som utnyttjar den invandrade. Det innebär att han/hon inte får den lön och de arbetsvillkor som utlovats.
Systemets utformning att arbetstillstånd beviljas på max två år som kan förlängas och ge permanent uppehållstillstånd efter fyra år kan innebära att den invandrade, med skrupelfria arbetsgivare, lever under slavliknande former och inte vågar slå larm.


Det har gått så långt att arbetsgivare söker tillfälliga arbets- och uppehållstillstånd som de sedan säljer dyrt till den som invandrar. De som invandrar är beredda att betala därför att tillståndet ger dem möjlighet till svensk legitimation och bankkonto, till att läsa SFI och få förstahandskontraktpå lägenhet. När de väl har tillståndet har de tre månader på sig att hitta en annan arbetsgivare som anställer dem vitt. Misslyckas de kan de alltid jobba svart i två år.

Sture Nordh ger sin syn på hur reformen skall kunna styras upp.


Andra som skrivit om Alliansens brist på ansvarstagande är Bo Widegren, Adina Trunk och Alliansfritt Sverige.

söndag 14 november 2010

Laget är större än jaget!

Jag är allvarligt oroad av den vändning som vårt förnyelsearbete har tagit. Socialdemokraterna riskerar att lämna walkover till alliansen under tiden fram till extrakongressen (jag vet att man försöker att tidigarelägga den). Att inte vara ett oppositionsparti är förödande för partiets framtid men också för alla utsatta i alliansens sverige.

Ofta säger folk att det där med förnyelse är väl ingen konst. Det gjorde moderaterna och det kan väl också socialdemokraterna. Men M har inte vår folkrörelsetradition att i demokratisk anda låta alla vara med. I mitt parti är det inte fyra personer som bestämmer riktningen och sedan genomför det i sann odemokratisk toppstyrd anda.

Katrine Kielos, suverän skribent, skriver i Aftonbladet (12/11) att:

-Socialdemokraternas krisdebatt pendlar just nu mellan två sorters förnekelse: verklighetsförnekelse och självförnekelse.

Verklighetsförnekelse är t.ex. att väljarna inte förstod sitt eget bästa eller att de blev förförda av Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Eller att eftersom det finns en Europeisk trend av att socialdemokrater förlorar val så förlorade även vi.

Självförnekelsen består i att förlora tron på att vår politik duger. Att glömma bort att vi i många stycken har den bästa politiken. Vi måste ha insikten att säga högt, klart och tydligt vilka av våra värderingar och politiska idéer som håller men lika insiktsfullt säga vilka som inte håller.

Många, främst på den borgerliga planhalvan, säger att den europeiska socialdemokratin är historia. Och att socialdemokratin är ett parti som vilket annat, i Europa likväl som i Sverige. Jag vägrar att acceptera den formuleringen. För mig är mitt parti speciellt.

Jag ser inte att det går att jämföra problemen för SPD i Tyskland eller socialisterna i Frankrike med den valförlusten som vi haft två val på raken. Men det blodbad och personstrider som socialdemokrater i Tyskland och Frankrike har haft vill jag inte ha i Sverige. Det kommer bara att skada partiet.
Vad vi däremot har gemensamt med övriga socialdemokrater i europa är att vi sedan 90-talet har haft ledande socialdemokrater som har varit så förledda av den ekonomisla liberalismen att vi inte förmått att formulera en kraftfull politik som har varit byggd på socialdemokratiska värderingar. Under upprensningen av den borgerliga politiken på 90-talet tappade vi någonstans den socialdemokratiska själen.

Redan den 24 september krävde Carl Tham att PS skulle ställa sina platser till förfogande men det gick tämligen tyst förbi. Ända till att SSU i en debattartikel krävde att PS skulle ställa sina platser till förfogande.

Min förhoppning är att SSU inte genom sitt avgörande inlägg i debatten, med hjälp av Håkan Juholt, även fört in sin decennielånga konflikt in i partiet.

Ps: Mona kallar till ytterligare möte, den här gången öga till öga och inget telefonmöte.Ds

Som sagt jag är oroad!

Bland många andra som skriver finns Peter Andersson, Partistaten, Martin Moberg, Michael Granstedt.

tisdag 2 november 2010

En teppanyakihäll eller jaga extrapriser på Lidl är ditt eget val i allianssverige!

DN hade för ett tag sedan ett reportage om att det idag är trendigt att köpa en vindsvåning helst utrustad med en teppanyakihäll i köket. Samtidigt kommer familjerna ”där det blir många nej” till tals i konsumentverkets rapport.

Paret i DN artikeln och familjerna som jagar extrapriser på Willys eller Lidl lever i samma Sverige men de upplever vitt skilda verkligheter. Har Sverige blivit ett samhälle som vi gillar. Om detta borde vi tala!

Sjukförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och att dela upp människor i olika skattesystem bidrar också till att dela upp befolkningen i ett A och ett B lag.

Nu är det dags att sluta sörja och ta initiativet i samhällsdebatten och problemformuleringarna. Samhället blir bättre för alla om det blir mer jämlikt!

Andra som skriver om ojämlikhet är bland annat kulturbloggen, Veronica Palm och Marika Lindgren Åsbrink.

måndag 1 november 2010

Är Riksrevisionens revisorer oberoende?

Frågan är berättigad efter de senaste årens ifrågasatta granskningar.

I våras fick Sida löpa gatlopp i svensk media efter att Riksrevisionsverket riktade skarp kritik. Gunilla Carlsson var inte sen att även hon utdela kritik med påföljden att resurser till Sida ströps och att Sidas generaldirektör fick sparken. Det är därför med stor förvåning jag tar del av att Riksrevisionsverket även granskat UD där Gunilla Carlsson är chef för biståndsdelen. Det visar sig då att Gunilla Carlsson har ännu mindre ordning på sitt eget fögderi än vad Sida har haft. Systemen för intern styrning och kontroll är inte lika välutvecklade som hos Sida, UD:s styrdokument är svagare, och det finns indikationer på brister i den interna effektiviteten i UD:s handläggning av biståndet.”

Med detta lade man studien i byrålådan.

Enligt sin hemsida är Riksrevisionen en del av riksdagens kontrollmakt. Riksrevisionens uppdrag är att granska den statliga verksamheten och därigenom medverka till god resursanvändning och en effektiv förvaltning. Därigenom granskar de regeringen och är en demokratisk utpost för innevånare. Anmärkningsvärt är att hemlighålla studien och inte gå vidare med den.

När Riksrevisionens revisorer kritiserade Sida gjordes den rapporten (oegentligheter inom bistånd) av en ex-politiker som beskrev sig själv som moderatkompis till Gunilla Carlsson. Rapporten kunde sedermera i stort sett i alla delar avskrivas. Rena oegentligheter kunde enbart styrkas i tre delar. Därför uppstod en berättigad misstanke om att Riksrevisionens misskreditering av SIDA hade ett politiskt syfte. Riksrevisionen har tidigare kritiserats för att flera av myndighetens högsta chefer rekryterats från just regeringen och regeringskansliet.

Det blir tveksamt att granska gamla kompisar.

Riksrevisionen skall vara oberoende - men är den det? Frågan är befogad med hänsyn till hur Riksrevisionen har agerat på sistonde. Främst sedan den borgerliga regeringen kom till makten 2006. Det går inte att bortse från att den snorkiga och överlägsna tonen som Riksrevisorn Gudrun Antemar visar upp också döljer något. Möjligen var hon såpass arrogant att inslaget förstörde sig självt. Har i varje fall inte hittat den.
Här kan du själv läsa en sammanfattning av rapporten. Tyvärr har jag inte lyckats få tag i hela.
Och så här uppfattar Riksrevisionen sin roll.

Andra som skriver om Riksrevisionen är Arne Kjörnsberg, Alliansfritt Sverige och Opinionsbloggen.

torsdag 21 oktober 2010

Petzälls ambition höll inte!

I dag hade Borås fullmäktige sitt sista möte för denna mandatperioden. Ledsamt att gamla kamrater måste sluta men jag hoppas att de snabbt kommer tillbaka.
Jag hade förberett mig på replikskifte med unge herr Petzäll (SD) och om hans motion om att bjuda in Lars Vilks.
Dock gick det åt helvetia med hans ambition att sitta i riksdagen samtidigt som han skall delta i fullmäktigearbetet. I varje fall gjorde han en prioritering. Synd bara att han inte debatterade sin egen motion. Konstigt med tanke på att han inte behöver delta i utskottsarbetet eftersom han enbart är ersättare i KU.

Men eftersom det, tyvärr, dyker upp sex sverigedemokrater i den nya Kf ges nya möjligheter om jag så vill.

Vi har första fullmäktigesammanträde den 1 november med vanlig middag för nya och gamla fullmäktigedeltagare. Två frågor dyker upp.

Kommer SD i folkdräkt?
Om någon håller tal om vikten av att inte behandla människor olika pga ras, religion med mera. Och att det är viktigt att bejaka flera kulturer- kommer SD då att i samlad tropp tåga ut från middagen?

onsdag 13 oktober 2010

Mindre statsbidrag för kommunerna 2011!

Gårdagens budgetpropp från alliansregeringen innehöll egentligen intet nytt.

Skulle då vara "coachen över tröskeln" som bara är en vidareutveckling från tidigare proppar. Pengarna till dessa togs för övrigt från andra coacher så att antalet blir intakt.
För detta året har kommunerna fått 12 miljarder att dela på i statsbidrag. 2011 får kommunerna ett statsbidrag på 5 miljarder samt ett tillfälligt statsbidrag om 3 miljarder. Totalt 8 miljarder för 2011. Den som är snabbräknare inser att det är 4 miljarder mindre än vad kommunerna fick dela på 2010.

För Borås innebär det ca 40 miljoner mindre i statsbidrag. Vad säger kommunpolitikerna till höger nu om alliansens budgetpropp.

Är den fortfarande magiskt bra?

måndag 11 oktober 2010

The King of Soul är död.

Solomon Burke är död. Han dog på väg från hemmet till Amsterdam för en konsert.


lördag 9 oktober 2010

Propagandaminister?!

Per Schlingman har fått ett nytt jobb som innebär att för svenska folket rättfärdiga den förda moderata politiken. Det är en ovanlig syssla i en demokrati men desto vanligare i diktaturer.

Den mest berömda är naturligtvis propagandaministern Joseph Goebbels vars chef hette Adolf Hitler. I Sovjetunionen inrättades ett speciellt departement för agitation och propaganda. Den Brasilianska diktaturregimen ”Estado Novo” hade ett speciellt departement för press och propaganda.

I George Orwells roman 1984 fanns det även ett sanningsministerie.


Så moderaternas propagandaminister Per Schlingman har en hel del att leva upp till.

Läs oxå S-Buzz och Martin Mobergs bloggar om fenomenet.

Smygrasismen breder ut sig!


När Jan Ericson, nybliven invald riksdagsledamot för moderaterna, tar ställning mot den predikan som Eva Brunne höll i Storkyrkan vid riksdagens högtidliga öppnande tar han samtidigt ställning för den rasism som Sverigedemokraterna står för. Du kan själv bilda dig en uppfattning om predikan här. Själv kan jag inte förstå hans indignation om det inte är för att de som demonstrerat mot rasismen råkar vara vänstergrupper och inte moderater. Faktum är att M aldrig anordnar några demonstrationer mot rasism.

Men vad annat är att vänta från mannen som hävdar att alla människor och berättelser om hur människor kommer i kläm, i moderaternas sjukförsäkringssystem, är lögner.


Rasisterna flyr från Storkyrkan.


Ett par gamla stofiler som Dag Sandahl och Göran Skytte "råkar" ha samma uppfattning som Jan Ericson. Månne är det en gemensam uppfattning för alla som hatar vänstermänniskor?


Här är en sverigedemokrat som hyllar Jan Ericson. Grattis!


Du kan oxå läsa andra åsikter här, här, här och här.

onsdag 29 september 2010

Fas tre i jobb – och utvecklingsgaranti är högeralliansens slavarbete!

Hemskheter har ofta många namn. Jobb – och utvecklingsgaranti (JUG) Fas 3 har kallats med rätta för slutstation, förvaring och modernt slaveri. Har den arbetssökande inte fått något arbete efter 450 dagar i Jobb och utvecklingsgarantin inträder Fas 3. Då får man aktivitetsstöd motsvarande 65 procent av a-kassan. Det finns inte längre möjlighet till någon annan arbetsmarknadspolitisk insats. Det är varaktig samhällsnyttig sysselsättning som gäller. Eller samhällsnyttigt och samhällsnyttigt kan diskuteras. Så här ser den borgerliga arbetslinjen ut. Ett dåligt försök att snygga till statistiken. Enligt Arbetsförmedlingen gick endast 1,5 procent vidare till arbete eller utbildning under första kvartalet 2010 från Fas 3.

Den som tar emot någon utplacerad från Fas 3 får ett anordnarbidrag om 225 kronor per dag och individ och detta har blivit en lukrativ verksamhet för en del. Ivan Daza, som startade företaget ”Blatteförmedlingen” i Stockholm, har också startat ”Jobbfabriken” med underavdelningar i Malmö, Göteborg, Helsingborg oh Norrköping. Dessa 225 kronor per dag blir ca 5 000 kronor per månad. Med 500 deltagare blir det 2,5 miljoner per månad och runt 30 miljoner per år.
De kallar de arbetslösa för ”konsulter” (originellt) och målet med verksamheten är att få möjlighet att skapa jobb och nya arbetsmarknader.

De arbetslösa får till exempel i uppgift att intervjua en gammal människa och skriva hennes historia genom projektet ”livsboken”. Annat arbete kan vara att arbeta med ”mångfaldsbarometern som mäter myndigheters mångfaldsarbete. Sysselsättningen består i att boka intervjutid och utföra intervjun och därefter sammanställa den. Dag efter dag efter dag. Om detta finns att läsa på ”jobbfabrikens” hemsida. Under tiden rinner pengarna ned i fickorna hos ägarna till ”jobbfabriken”.

Andra företag som tjänar pengar på att göra ingenting mer än att förvara människor är Prio 1 och Myrorna. De betalar ingen lön, ingen arbetsgivaravgift och inte heller några försäkringar. De omkostnader som de har består i lokaler och möbler. De är vinstdrivande företag som får betalt för att ta emot folk som sedan arbetar gratis åt dem.
Det kanske allra mest anmärkningsvärda är att avtalen är hemligstämplade liksom företagens återrapportering om vad som händer med fas-3 placeringarna och hur många som får riktiga jobb. Det finns ingen offentlig information utöver det som berättas via hemsidor och bloggar.

Någon av alla dem som råkat illa ut i högeralliansens Sverige har sagt om Fas-3 i jobb- och utvecklingsaktiviteten så här:
”Tillbaka till Fattigsverige. Alliansens politik för arbetslösa är ett steg 100 år bakåt i tiden, då fattiga utackorderades till lägstbjudande”.

Den nuvarande ersättningsnivån ligger ungefär på samma nivå som försörjningsstödet och det innebär förmodligen att den arbetssökande är villig att ta ett jobb till vilken lön som helst som är högre än försörjningsstödet. På så sätt räknar högeralliansen att lönenivån i Sverige ska sänkas.
Ett annat problem är att Fas3 riskerar att bli en oändlig praktikperiod fram till dess individen har fyllt 65 år eftersom risken är påtaglig att ingen annan arbetsmarknadsinsats prövas.
Högeralliansen har helt enkelt ingen politik för hur man förebygger utsortering och därför kommer de inte att komma tillrätta med utanförskapet.

Om detta skulle vi ha pratat innan valet!

Mycket mer om avigsidorna med högeralliansens arbetsmarknadspolitik kan du läsa i den är artikel i ETC.
Ann -Sofie Hermansson har skrivit om fas 3 i dagens GP.
DN har skrivit en artikel om jobbfabriken.
Anders Widen har råkat ut för skiten själv.
Eivor Karlsson MP tycker så här.

måndag 27 september 2010

Arbetarparti?

Alliansregeringen lade ned Arbetsmiljöinstitutet som en av de första åtgärderna de gjorde efter valet 2006. Nedläggningen var helt och hållet ideologiskt befogad av den nyvalda regeringen. Nedläggningen 2007 innebar att en betydande del av forskningsresurserna försvann från arbetslivsforskningen, såväl ekonomiskt som i antalet verksamma forskare. Det innebar också att Sverige numera saknar ett nationellt centrum kring arbetslivsforskning. Dessutom skar regeringen ned på Arbetsmiljöverket med 30%. Jag kan därför hävda att regeringen i det sammanhanget har varit och är arbetareovänliga.
Vi socialdemokrater har varit och är starkt kritiska till regeringens nedläggning av institutet. Stora betydande kunskaper och en samlad bild av forskningen har gått förlorad.

Nu vill alliansregeringen återinföra en sammanhållande aktör för kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet. Syftet är att långsiktigt stärka kunskapsförmedlande aktiviteter inom forskningsområdet, säger man. Det återstår att ta del av hur en sådan sammanhållande aktör utformas. I övrigt är det ett relativt innehållslöst dokument som förmodligen blir Tobias Billströms enda insats inom arbetsmarknadsdepartementet.

Så här tycker LO och HBT-sossen.

torsdag 16 september 2010

Efterlysning- vem är killen i vit skjorta.

Någon som har filmat Sverigedemokraterna när de försöker misshandla en grabb. I den misshandel deltar Erik Almqvist, pressekreterare och en kandidat för SD till riksdagen.

Är det någon som känner igen mannen i vit skjorta som filmar misshandeln? Vore intressant att veta om även den personen står på någon lista.

I det Moderata Sverige syns inte de som råkar illa ut.

Många debattartiklar är bra och har en ton av seriositet. Jan Ericson´s (M) var inte en av dem. I hans debattartikel i dag nonchalerar han bort de historier om sjuka människor som har hamnat i kläm i moderaternas Sverige. Enligt Ericson finns de inte eller om de finns så ljuger de..

Det finns säkert historier om människor som har haft arbetsgivare som kan ta hand om dem . Det finns säkert människor som hyser en förhoppning att trots sjukdomen finna ett nytt jobb. Det finns säkert människor som får adekvat och ändamålsenlig rehabilitering. Det cyniska är att Jan Ericson förnekar de historier som människor berättar om när de kommer i kläm och att han väljer att tro enbart på de lyckosamma historierna.

Dessa människor finns inte.

Dessa finns inte heller

Här är ytterligare några som Jan Ericson antingen inte tror finns eller anser ljuger.

Skatt eller avgift - vad är smakfullast?


Tuve Skånberg, tidigare riksdagsledamot för KD, skriver i dagens BT att fastighetsskatten kommer att öka om de rödgröna kommer till makten (tyvärr har BT:s debattredaktör inte lagt ut på hemsidan). I Borås kommer den att öka för sex av de allra dyraste villorna med vårt förslag. Till det läggs en begränsningsregel som innebär att fastigheten inte kan kosta mer än 4 % av den disponibla inkomsten.


Den borgerliga majoriteten har gjort om fastighetsskatten till en kommunal avgift som i praktiken innebar ökade kostnader för många i Södra Älvsborg. Majoriteten införde också reavinstbeskattning vid försäljningen av småhus/ bostadsrättslägenheter från 20 till 22 % och möjligheten att begära uppskov togs bort. Samtidigt räntebeslogs de uppskov som hade beviljats tidigare. Dessa räntor var inte heller avdragsgilla.

Summa summarium fick många höjda avgifter och en liten del av befolkningen fick kraftigt sänkta skatter. Den rikaste delen av befolkningen.

Kristdemokraterna var en del av den uppgörelsen och nu vill de gå vidare med det som de föreslog vid förra valet och inte fick igenom då heller.

Personligen tycker jag att en röst på KD är en bortkastad röst.

Hästhandlarmetoder!

Ett ovanligt givmilt löfte från Seniorerna Kristdemokraterna i dagens BT. Så här skriver de i sin annons:

Samma skatt för pension och lön.

Vi är glada inom KD:s Seniorförbund för de skattesänkningar på pensioner som är genomförda och beslutade. Det slutliga steget till lika skatt kommer inom kort.

Många pensionärer jublar. Äntligen skall orättvisorna avskaffas. Det här måste man ju tro på. Det är ett parti som står för etik och de tio guds orden så de måste vara trovärdiga.

Smack sa det i templet. Det är en målsättning, en ambition och inom kort kan betyda flera mandatperioder bort. Moralkonservatism betyder tydligen att det är OK att blåsa människor. Jag är övertygad att de kommer att lura ett antal pensionärer på sina hästhandlarmetoder.

onsdag 15 september 2010

SD är främmande och osvenskt!

Vi ska inte ha in dem vare sig i Riksdagen, Regionen eller i Kommunerna. Främlingsfientlighet är bara så osvenskt.
I Högeralliansens Sverige får färre göra klassresor!

Enligt OECD är den sociala rörligheten hög i länder som har:
√ en socialt blandad skola där den kunskapsmässiga sorteringen och graderingen sker sent och där lärandet sker gemensamt
√ en väl utvecklad offentlig sektor och progressiva skatter som omfördelar resurser från de med höga inkomster till de med lägre
√ en arbetslöshetsförsäkring som upprätthåller inkomster vid arbetslöshet
√ en hög facklig organisationsgrad och kollektivavtal som täckeren stor del av arbetsmarknaden.√ små inkomstskillnader.

Regeringen har rört sig bort från den sammanhållna skola som enligt forskningen bidrog till att utjämna livschanserna. Val ska göras tidigare, elever ska sorteras och elitklasser införas. Uppdelningen mellan yrkes- och teoretiska studier har cementerats. Genom mindre resurser och ändrade antagningsregler har komvux funktion som andra chans beskurits. 25:4-reglen har slopats. De med allra svagast utbildningsbakgrund har drabbats genom att rekryteringsbidrag och korttidsstudiestöd i stort sett har avskaffats. Den sammantagna effekten av detta blir att barn som kommer från stabila och stimulerande hemmamiljöer gynnas. De som inte har rätt stöd hemifrån och de som behöver lite mer tid för att hitta rätt väg in i vuxenlivet kommer att bestraffas.

Fyra år till med den politik som högerpartierna för kommer att ytterligare splittra samhället. Det kommer att ännu mer försvåra klassresor. Fattiga kommer att bli fattigare och rika rikare. Klyftorna kommer att öka.

I högeralliansens Sverige ges inga andra chanser. Och när du väl har röstat på Söndag så ges inga andra chanser för dig om du har röstat på Reinfeldts cocker spanielögon.

Arbetarerörelsens tankesmedja har genom Daniel Lind gjort en mycket tänkvärd rapport om frihet och ofrihet i ett framtida Sverige. Även HBT-sossen skriver om detta. Debatt i SVD.

Ränderna går inte ur.

I dag har Sverigedemokrater kostym och slips och försöker på alla vis att bli rumsrena. Men en hel del av dem som på 90-talet hade stålhättekängor och rånarluvor står idag på deras vallistor.

En av dem, Dennis Fernholm, står på femte plats på Sverigedemokraternas valsedel till kommunfullmäktige i Borås. Har han verkligen inte samma ideologi idag som den som gjorde att han reste till Jugoslavien för att kriga som legoknekt med Pluton Viking? Verkar ganska naturligt att han gått med Sverigedemokraterna.

”Jag har inga kommentarer till det där, jag tycker det är så låg nivå på den debatten. Det är 20 år sedan”, säger Dennis Fernholm till Expressen. Som att det vore ett ungdomligt hyss. Det är ungefär tjugo år sedan det hände - ungefär samma tidsrymd som Tobleroneaffären.

Legosoldater handlar inte bara om att odemokratiska makthavare lejer legosoldater. Våldet har blivit en affärsidé av stora mått. Företag värvar och förmedlar soldater och andra företag köper dessa tjänster, bland annat för att provocera fram strider, spränga strategiska
militäranläggningar eller vakta ett företags tillgångar.

På första plats på SD:s valsedel till KF figurerar ytterligare en person som har varit föremål för polisutredning, nämligen William Petzäll.

Rösta inte på dem!

Som alltid har In your Face hittat artikeln och skriver initierat om Sverigedemokraterna. Även Jonas Sjöstedt är mycket läsvärd.

Vallöften och hur blev det.

Sveriges radio rapporterar om brutna vallöften. Tyvärr blev mycket genomfört.

• Ekot publicerar i den 14 september en lista på 25 vallöften från högeralliansen i valet 2006 som inte har genomförts. Det handlar bland annat om förslag om sänkt tjänstemoms, bättre integration och obligatorisk a-kassa.
• Samtidigt missar man att rapportera flera andra viktiga brutna vallöften.

Moderaternas brutna vallöften

”Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi i höst kommer vi i valet 2010 att mätas utifrån om vi fått fram fler jobb.” Fredrik Reinfeldt i Civilekonomen 3/2006

• De lovade fler jobb - det blev 100 000 fler arbetslösa.
• Sysselsättningen har minskat mer i Sverige än genomsnittet i Europa sedan hösten 2006.

”Allt som Socialdemokraterna tillför skola och vård kommer vi att acceptera.” Fredrik Reinfeldt till TT 2006-08-12
”När du är sjuk behöver du vård, inte en kölapp.” Valaffisch 2006

• De lovade bättre välfärd - det blev 25 000 färre jobb i välfärden.
• På ett år har antalet lärare minskat med 3 000 personer.

”Alla ska få behålla 1000 kr mer i månaden av sin lön.” Valaffisch 2006

• De lovade lika skattesänkningar åt alla - det blev pensionärsskatt och 25 gånger mer till den rikaste procenten.
• I dag betalar en pensionär med normal pension 700 kronor högre skatt än en löntagare varje månad på grund av regeringens politik. Den enskilda procentenhet (1 %) som tjänar bäst har fått lika mycket genom regeringens politik som 25 % av svenska folket tillsammans.

"Regeringens viktigaste uppdrag är att överbrygga de klyftor som orsakats av ett stort och djupt utanförskap för många svenskar." Fredrik Reinfeldts första regeringsförklaring oktober 2006

• De lovade att färre skulle leva på bidrag - det blev 70 000 fler i utanförskap.
• I valet 2006 så hade Moderaterna en tydlig definition på hur utanförskapet skulle beräknas. Detta mått kallades för ”bred arbetslöshet.” Modellen fanns bland annat på Moderaternas hemsida och beskrevs också i tidskriften Ekonomisk debatt (2006:1). Enligt Moderaternas egen definition så har utanförskapet ökat med över 70 000 personer september 2006 jämfört med september 2009 (eller med 50 000 om man jämför sommaren 2006 med sommaren 2010).

Det moderata utanförskapet i siffror:
Juni 2006 1 221 700 juni 2010 1 270 000
September 2006 970 800 September 2009 1 041 900

tisdag 14 september 2010

Märkligt att Anna Svalander inte har förstått vad bildning innebär!

Den lokala politikern Anna Svalander (FP) har idag publicerat en debattartikel som hon kallar för "Bildningsstaden Borås". Jag förstår att det nu är för sent att få in ett debattsvar på hennes artikel så jag publicerar den här på bloggen. Svalander är inte speciellt intresserad av sociala medier så någon får tipsa henne om mina skriverier.

Rubriken skulle också kunna vara; när tappade Folkpartiet perspektivet på utbildning.

Anna Svalander har inte förstått vad som ligger bakom begreppet bildning. Hon tror att det går att dra likhetstecken mellan den utbildning som hon kallar kunskapsskolan och bildning. Det är långt ifrån så.

Bildning kan förstås som kritiskt tänkande, etik, kommunikation och förmåga att söka kunskap, men även värderingsförmåga och förhållningssätt. Det handlar om etik, kommunikation, och förmåga att tänka självständigt och kritiskt. Utbildning har ett avgränsat syfte och en början och ett slut. Bildning däremot är livslångt och livsviktigt.
Bildning är en kvalitetsfråga inom utbildningen eftersom bildningsprocessen förutsätter kritiskt tänkande och reflektion. Det som Anna Svalander vanligtvis skulle kalla för flumskola.

I utbildningen är målet och vanligen också vägen till målet bestämda av diverse regler, och den som genomgår en utbildning måste anpassa sig efter dessa regler för att få det eftertraktade betyget eller legitimationen.
Det är en process styrd utifrån; individen anpassar sig efter en yttre form. En utbildningsanstalt kan tala vackra ord om originalitet och personlig egenart, men dess mål, retoriken till trots, är att skaffa färdiga produkter som lätt kan jämföras med varandra.

Den som bildar sig är däremot fri enligt den gängse föreställningen. Processen är styrd inifrån, av intresse, av kunskapshunger, av lust att förändra den person som man blivit. Kunskapen ses som egenvärde och inte som medel för något annat.

Bildning är som läsaren förstår långt ifrån vad Folkpartiet står för. Bildning inbegriper allt det som Anna Svalander småler åt.

Anna får satsa på att kanske fortsatt försöka bilda sig efter valet. Det lär ju bli lite tid över till det.

söndag 12 september 2010

Mänskligt eller omänskligt, välj själv.

Det var högst intressant att läsa Göran Hägglunds attack på välfärdsamhället eller om du vill välfärdsstaten i dagens DN. Som konservativ kritiserar han välfärdsstaten. Han menar att välfärdsstaten tar ifrån människan hennes eget ansvar, och underminerar familjernas och de civila gemenskapernas roll i samhället. Gammal klassisk konservativ argumentation.

Välfärdsstaten omfördelar resurser mellan livets olika skeden och från rika till fattiga. Grupper som antas löpa stor risk att drabbas av sociala problem ges genom välfärdsstaten särskilt stöd. I utbyggda välfärdsstater är rollerna för alternativa stödgivare som familj, välgörenhetsorganisationer, privat sektor och arbetsgivare begränsade.

Hägglund bygger sitt resonemang på boken Den hjärtlösa välfärdsstaten av politikern (M) och ekonomiprofessorn Staffan Burenstam Linder. Bokens analys av välfärdsstatens hjälplöshet och hjärtlöshet samt dess plädering för ett välfärdssamhälle, där medmänskligheten inte överlåts till byråkratin, väckte högljudd kritik.
Boken gavs ut 1983 av Timbro. Dessa gamla mossiga synpunkter har nu Hägglund grävt fram. Man tar sig för pannan!

Den välfärsstaten vill inte Hägglund ha. Han menar att ett mer egoistiskt, individbaserat samhälle som han kallar för välfärdssamhället är mer mänskligt.

Det tycker inte jag! Min uppfattning är att Göran Hägglund och Kristdemokraternas politik står för ett omänskligare samhälle där var och en är sig själv närmast.

Många har upptäckt vilket samhälle som högerpartierna vill ha bland annat Martin Moberg, Johan Westerholm, Moteld och Lasse strömberg.

torsdag 9 september 2010

Vad är ledarsidan värd för högerpartierna?

När högerpartierna utförsäkrar cancersjuka människor och låter dem bli fattiggjorda för att få socialbidrag. När högerpartierna tycker att en ungdomsarbetslöshet på 25 procent är en synvilla. När högerpartierna inte längre vill använda den beräkningsgrund för utanförskap som de använde mot Socialdemokraterna i valet 2006 för att den är till nackdel för dem och de vill förändra beräkningsgrunden för fattigdom för att de i ett drag ska minska fattigdomen i landet. När Borås Tidning avstår från all form av kritisk granskning av högerpartierna och den regering som Sverige har haft de senaste fyra åren.

Då ägnar sig chefsledarskribenten Katarina Larsson ledarsidan till att kritisera Miljöpartiets första namn på kommunal nivå för att han inte gillar Maud Olofsson och använder svordom för att förstärka sin uppfattning.

Jag säger - Var det bortkastade år för att utbilda sig till journalist?

söndag 5 september 2010

Rösta inte bort Sveriges framtid på högerpartier!

Allianspartierna slår sig för jämnan på bröstet och hävdar självgott att de är bäst på ekonomi och ansvarstagande. Det är inte riktigt sant och det vet de. Därför vill de hellre skrämmas med vad som kan hända om vi vinner.
Jag tycker att det räcker med att visa hur historien visar att ett högre skattetryck inte är ett hinder för tillväxt och hur vänster respektive högerregeringar i Sverige faktiskt klarar ekonomin.

I rest my case. Du får själv avgöra om det är vänster eller högerregeringar som i verkligheten har klarat svensk ekonomi.

Var inte oansvarig och rösta bort Sveriges framtid på högerpartierna.

torsdag 2 september 2010

Ännu en onödig opinionsmätning?

Borås Tidning har en gång tidigare, 1988, beställt och genomfört en opinionsmätning på lokal nivå inför ett val. De skulle ha nöjt sig med det.

Den mätning som presenteras idag den 2 september är så osäker att det faktiskt är svårt att dra några slutsatser från den. Av 800 tillfrågade svarade ca 320 stycken att de inte var säkra på vilket parti de skulle rösta på om det var val idag. Borås Tidning drar sina slutsatser på att 480 har svarat i telefon och ingenstans står det något om ev. bortfall av svarande. Inte hemma och så vidare. De baserar sin artikel på inte ens en procent av de röstberättigade i Borås.

Jag tycker att det är lågt och det finns bara en rimlig anledning till publiceringen.

fredag 27 augusti 2010

Islamafobi på film.

Här har ni ett parti som är flera snäpp värre än vad Nydemokrati var 1991. Det här är bland det värsta jag har sett och i nivå med Nazisternas valfilmer.

Det här är ren och skär rasism och därför tror jag att det är ett misstag av TV4 att inte sända den. I praktiken tror jag att SD förlorar väljare på sån här dravel.

En del människor har trott att filmen har varit ett skämt men jag garanterar att SD och Jimmy Åkesson är långt ifrån ett skämt. Det bara luktar så.

Erkänn misstaget och betala skadestånd!

I Borås utnyttjar moderaterna i lokala affischer demensboende utan anhörigas tillstånd. De gör det med bistånd från demensboendets chef.
- Vi gillar statsministern, han är otroligt fin som person och behöver uppmuntran, säger den kommunanställde chefen.

Hon mår säkert inte bra just nu eftersom hon säkert förstår att det finns ett pris på hennes politiska engagemang på arbetstid.

Den demensboende som används på moderaternas valaffisch har röstat socialdemokratiskt i hela sitt liv. Hans anhöriga kan, vad jag förstår, mycket väl stämma både Moderaterna som Kommunen.

torsdag 26 augusti 2010

Ensidig valpåverkan?

Nu kom då äntligen svart på vitt att Svenskt Näringsliv stänger ute Socialdemokrater och fackliga förtroendevalda att prata med arbetare ute på företagen.

AIP frågar Svenskt Näringslivs Lars Gellner om företagen stänger dörrarna svarar han :

Stänger dörrrar. Nu handlar det om ett valår och då riskerar det att bli väldigt mycket om man tillåter politiker, fackliga förtroendemän och andra att komma in på arbetsplatserna.

Men det hindrar inte att Alliansen förra veckan besökte Göteborgskex i Kungälv där de presenterade nya jobbförslag. Uppenbart skillnad på politiska partier och förtrendevalda.

Men det är ett uppenbart brott mot kollektivavtal och förtroendemannalagen att hindra förtroendevalda att träffa medlemmarna på deras arbetsplatser.

tisdag 24 augusti 2010

Halleluja, lunchen blir billigare, sa Maud!

Tydligen har partiledarna i alliansen nu kommit överens om att sänka tjänstemomsen för restaurangbranschen med 5,6 miljarder. Det märkliga är att de gör det för att lunchen skall bli billigare inte för att skapa fler jobb. Den mycket märkliga kvinnan Maud Olofsson, näringslivsminister och dessutom partiledare för Centerpartiet, utropade nämligen:

-” Nu blir det billigare att äta lunch ute”. Lunchen skulle nämligen sjunka från 70 kronor till 60 kronor. Samtidigt säger statminister Fredrik Reinfeldt att detta är ralliansens politik för att skapa flera jobb, trots allt.

Alliansen påstår också att deras förslag skapar 8 000 nya jobb till en kostnad av totalt 700 000 kronor per jobb. Det blir ca 37 000 kr i månaden före sociala avgifter. Svårt att tänka sig att krögaren betalar sådana pengar.

Tyvärr haltar deras resonemang betänkligt – så bra blir det inte. Alliansen kan inte samtidigt få sänkt lunchpris och nya jobb. Resonemanget bygger på att krögaren använder den sänkta momsen antingen till sänkt pris eller att anställa fler. Den enkla sanningen blir nog att krögaren stoppar denna nätta förtjänst direkt i egna fickor.

Andra som skriver om detta mycket förvirrande sätt att räkna på att båda ha kakan och äta den är AlliansfrittSverige.

söndag 22 augusti 2010

Vill väljaren ha en hård och kall högerregering?


De regler i sjukförsäkringen som alliansregeringen skärpt innebär att en person får inte gå sjuk längre än en viss, begränsad, tidsperiod.

Efter att tiden är slut drabbas den sjuka personen av det som kallas stupstocken. Kan inte arbetsgivaren före den tidpunkten rehabilitera en sjuk person eller hitta annat jobb för personen, som sjukkassan bedömer har arbetsförmåga, måste arbetsgivaren göra sig av med personen som anställd. Den personen hamnar då hos arbetsförmedlingen.
De skärpta reglerna tillsammans med sjukkassans samt arbetsförmedlingens tendens att bolla personer mellan varandra gör i flera fall att sjuka personer får svårare att klara av sin sjukdom. De nya sjukreglerna och det de medför har kallats för "Den nya hårdheten" men också för ”ett kallare Sverige”. Det är fascinerande att se hur lätt statsminister Fredrik Reinfeldt kan undvika att stå till svars för de effekter som denna hårdhet i samhället för med sig. I stället uppfattar många honom som trovärdig och hälften av väljarna är beredda att ge honom och hans alliansbröder och syster fyra regeringsår till.

För vad? Kanske för att göra ett hårt Sverige än kallare. Kanske har svensken blivit så pass mer självcentrerad och egoistisk så att en hård och kall högerregering är deras val. Om det är på det sättet då ligger vi socialdemokrater pyrt till.


Jag vägrar att tro att svenskarna har blivit så inhumana och lite empatiska och bortser därför från dagens opinionsmätning från SIFO.


Tor Larsson m.fl har skrivit en rapport "den galopperande sjukfrånvaron" som flera ser som mer sanningsenlig än den som har skrivits av Anna Hedborg.

torsdag 19 augusti 2010

Andra klassens EU-medborgare.

Inom alla EU-länder råder fri rörlighet för alla EU-medborgare. Med ett undantag. Romernas situation i Europa är mycket obehaglig och andas undertoner från en svunnen tid.

I våras anordnades en stor konferens om romernas situation i Europa. Resultatet blev nya riktlinjer för "ekonomisk och social integration av romer".

Därefter har romer jagats i hela europa. sjuhundra jagades ut ur det Belgiska Flandern. Sverige och Danmark jagar romer. Frankrike slår sönder deras hem och säger sedan att romerna lämnar Frankrike frivilligt.

Alla länder försvarar åtgärderna genom påståendet att de bekämpar kriminalitet men i en rättsstat är man inte skyldig innan motsatsen har bevisats. Det är dessutom diskriminerande att påstå att hela etniska grupper är kriminella. Inget som jag har förkippat med 2000-talet snarare med tiden för ungefär etthundra år sedan.


Krister Kronlid skriver om deportering av romer.

onsdag 18 augusti 2010

Hon bara skarvar, bara skarvar, skarvar så bra!

Maud är den som skarvar mest i regeringen. Hon bygger sitt resonemang om LAS på lögner och dåligt underbyggda fakta, Det betyder att jag, helt ovetenskapligt, utnämner Maud Olofsson till den mest oärliga partiledaren i Sverige alla kategorier. Centerpartiet hade svårt i dagens utfrågning. Sedan har vi i landet aldrig haft argumentet att pensionärer ska ha högre skatt pga. att löntagare har högre kostnader. Det är bara trams.

Riktigt gungfly hamnar hon i när det gäller LAS. Där ljuger hon rakt ut och de tiotusen jobb det skapar vet hon inget om. Maud bygger hela sitt resonemang på en lobbyorganisation nämligen företagarna själva. Hon lyssnar inte alls på arbetstagare och deras företrädare.

Om jag vore centerpartist vore jag skräckslagen. Kolla cirka tolv minuter in i programmet.
Johan Westerholm skriver initierat om Centerpartiets åsikter(Centerpartiet är Maud Olofsson). Likaså Alliansfritt Sverige.