onsdag 29 september 2010

Fas tre i jobb – och utvecklingsgaranti är högeralliansens slavarbete!

Hemskheter har ofta många namn. Jobb – och utvecklingsgaranti (JUG) Fas 3 har kallats med rätta för slutstation, förvaring och modernt slaveri. Har den arbetssökande inte fått något arbete efter 450 dagar i Jobb och utvecklingsgarantin inträder Fas 3. Då får man aktivitetsstöd motsvarande 65 procent av a-kassan. Det finns inte längre möjlighet till någon annan arbetsmarknadspolitisk insats. Det är varaktig samhällsnyttig sysselsättning som gäller. Eller samhällsnyttigt och samhällsnyttigt kan diskuteras. Så här ser den borgerliga arbetslinjen ut. Ett dåligt försök att snygga till statistiken. Enligt Arbetsförmedlingen gick endast 1,5 procent vidare till arbete eller utbildning under första kvartalet 2010 från Fas 3.

Den som tar emot någon utplacerad från Fas 3 får ett anordnarbidrag om 225 kronor per dag och individ och detta har blivit en lukrativ verksamhet för en del. Ivan Daza, som startade företaget ”Blatteförmedlingen” i Stockholm, har också startat ”Jobbfabriken” med underavdelningar i Malmö, Göteborg, Helsingborg oh Norrköping. Dessa 225 kronor per dag blir ca 5 000 kronor per månad. Med 500 deltagare blir det 2,5 miljoner per månad och runt 30 miljoner per år.
De kallar de arbetslösa för ”konsulter” (originellt) och målet med verksamheten är att få möjlighet att skapa jobb och nya arbetsmarknader.

De arbetslösa får till exempel i uppgift att intervjua en gammal människa och skriva hennes historia genom projektet ”livsboken”. Annat arbete kan vara att arbeta med ”mångfaldsbarometern som mäter myndigheters mångfaldsarbete. Sysselsättningen består i att boka intervjutid och utföra intervjun och därefter sammanställa den. Dag efter dag efter dag. Om detta finns att läsa på ”jobbfabrikens” hemsida. Under tiden rinner pengarna ned i fickorna hos ägarna till ”jobbfabriken”.

Andra företag som tjänar pengar på att göra ingenting mer än att förvara människor är Prio 1 och Myrorna. De betalar ingen lön, ingen arbetsgivaravgift och inte heller några försäkringar. De omkostnader som de har består i lokaler och möbler. De är vinstdrivande företag som får betalt för att ta emot folk som sedan arbetar gratis åt dem.
Det kanske allra mest anmärkningsvärda är att avtalen är hemligstämplade liksom företagens återrapportering om vad som händer med fas-3 placeringarna och hur många som får riktiga jobb. Det finns ingen offentlig information utöver det som berättas via hemsidor och bloggar.

Någon av alla dem som råkat illa ut i högeralliansens Sverige har sagt om Fas-3 i jobb- och utvecklingsaktiviteten så här:
”Tillbaka till Fattigsverige. Alliansens politik för arbetslösa är ett steg 100 år bakåt i tiden, då fattiga utackorderades till lägstbjudande”.

Den nuvarande ersättningsnivån ligger ungefär på samma nivå som försörjningsstödet och det innebär förmodligen att den arbetssökande är villig att ta ett jobb till vilken lön som helst som är högre än försörjningsstödet. På så sätt räknar högeralliansen att lönenivån i Sverige ska sänkas.
Ett annat problem är att Fas3 riskerar att bli en oändlig praktikperiod fram till dess individen har fyllt 65 år eftersom risken är påtaglig att ingen annan arbetsmarknadsinsats prövas.
Högeralliansen har helt enkelt ingen politik för hur man förebygger utsortering och därför kommer de inte att komma tillrätta med utanförskapet.

Om detta skulle vi ha pratat innan valet!

Mycket mer om avigsidorna med högeralliansens arbetsmarknadspolitik kan du läsa i den är artikel i ETC.
Ann -Sofie Hermansson har skrivit om fas 3 i dagens GP.
DN har skrivit en artikel om jobbfabriken.
Anders Widen har råkat ut för skiten själv.
Eivor Karlsson MP tycker så här.

måndag 27 september 2010

Arbetarparti?

Alliansregeringen lade ned Arbetsmiljöinstitutet som en av de första åtgärderna de gjorde efter valet 2006. Nedläggningen var helt och hållet ideologiskt befogad av den nyvalda regeringen. Nedläggningen 2007 innebar att en betydande del av forskningsresurserna försvann från arbetslivsforskningen, såväl ekonomiskt som i antalet verksamma forskare. Det innebar också att Sverige numera saknar ett nationellt centrum kring arbetslivsforskning. Dessutom skar regeringen ned på Arbetsmiljöverket med 30%. Jag kan därför hävda att regeringen i det sammanhanget har varit och är arbetareovänliga.
Vi socialdemokrater har varit och är starkt kritiska till regeringens nedläggning av institutet. Stora betydande kunskaper och en samlad bild av forskningen har gått förlorad.

Nu vill alliansregeringen återinföra en sammanhållande aktör för kunskapsförmedling inom arbetsmiljöområdet. Syftet är att långsiktigt stärka kunskapsförmedlande aktiviteter inom forskningsområdet, säger man. Det återstår att ta del av hur en sådan sammanhållande aktör utformas. I övrigt är det ett relativt innehållslöst dokument som förmodligen blir Tobias Billströms enda insats inom arbetsmarknadsdepartementet.

Så här tycker LO och HBT-sossen.

torsdag 16 september 2010

Efterlysning- vem är killen i vit skjorta.

Någon som har filmat Sverigedemokraterna när de försöker misshandla en grabb. I den misshandel deltar Erik Almqvist, pressekreterare och en kandidat för SD till riksdagen.

Är det någon som känner igen mannen i vit skjorta som filmar misshandeln? Vore intressant att veta om även den personen står på någon lista.

I det Moderata Sverige syns inte de som råkar illa ut.

Många debattartiklar är bra och har en ton av seriositet. Jan Ericson´s (M) var inte en av dem. I hans debattartikel i dag nonchalerar han bort de historier om sjuka människor som har hamnat i kläm i moderaternas Sverige. Enligt Ericson finns de inte eller om de finns så ljuger de..

Det finns säkert historier om människor som har haft arbetsgivare som kan ta hand om dem . Det finns säkert människor som hyser en förhoppning att trots sjukdomen finna ett nytt jobb. Det finns säkert människor som får adekvat och ändamålsenlig rehabilitering. Det cyniska är att Jan Ericson förnekar de historier som människor berättar om när de kommer i kläm och att han väljer att tro enbart på de lyckosamma historierna.

Dessa människor finns inte.

Dessa finns inte heller

Här är ytterligare några som Jan Ericson antingen inte tror finns eller anser ljuger.

Skatt eller avgift - vad är smakfullast?


Tuve Skånberg, tidigare riksdagsledamot för KD, skriver i dagens BT att fastighetsskatten kommer att öka om de rödgröna kommer till makten (tyvärr har BT:s debattredaktör inte lagt ut på hemsidan). I Borås kommer den att öka för sex av de allra dyraste villorna med vårt förslag. Till det läggs en begränsningsregel som innebär att fastigheten inte kan kosta mer än 4 % av den disponibla inkomsten.


Den borgerliga majoriteten har gjort om fastighetsskatten till en kommunal avgift som i praktiken innebar ökade kostnader för många i Södra Älvsborg. Majoriteten införde också reavinstbeskattning vid försäljningen av småhus/ bostadsrättslägenheter från 20 till 22 % och möjligheten att begära uppskov togs bort. Samtidigt räntebeslogs de uppskov som hade beviljats tidigare. Dessa räntor var inte heller avdragsgilla.

Summa summarium fick många höjda avgifter och en liten del av befolkningen fick kraftigt sänkta skatter. Den rikaste delen av befolkningen.

Kristdemokraterna var en del av den uppgörelsen och nu vill de gå vidare med det som de föreslog vid förra valet och inte fick igenom då heller.

Personligen tycker jag att en röst på KD är en bortkastad röst.

Hästhandlarmetoder!

Ett ovanligt givmilt löfte från Seniorerna Kristdemokraterna i dagens BT. Så här skriver de i sin annons:

Samma skatt för pension och lön.

Vi är glada inom KD:s Seniorförbund för de skattesänkningar på pensioner som är genomförda och beslutade. Det slutliga steget till lika skatt kommer inom kort.

Många pensionärer jublar. Äntligen skall orättvisorna avskaffas. Det här måste man ju tro på. Det är ett parti som står för etik och de tio guds orden så de måste vara trovärdiga.

Smack sa det i templet. Det är en målsättning, en ambition och inom kort kan betyda flera mandatperioder bort. Moralkonservatism betyder tydligen att det är OK att blåsa människor. Jag är övertygad att de kommer att lura ett antal pensionärer på sina hästhandlarmetoder.

onsdag 15 september 2010

SD är främmande och osvenskt!

Vi ska inte ha in dem vare sig i Riksdagen, Regionen eller i Kommunerna. Främlingsfientlighet är bara så osvenskt.
I Högeralliansens Sverige får färre göra klassresor!

Enligt OECD är den sociala rörligheten hög i länder som har:
√ en socialt blandad skola där den kunskapsmässiga sorteringen och graderingen sker sent och där lärandet sker gemensamt
√ en väl utvecklad offentlig sektor och progressiva skatter som omfördelar resurser från de med höga inkomster till de med lägre
√ en arbetslöshetsförsäkring som upprätthåller inkomster vid arbetslöshet
√ en hög facklig organisationsgrad och kollektivavtal som täckeren stor del av arbetsmarknaden.√ små inkomstskillnader.

Regeringen har rört sig bort från den sammanhållna skola som enligt forskningen bidrog till att utjämna livschanserna. Val ska göras tidigare, elever ska sorteras och elitklasser införas. Uppdelningen mellan yrkes- och teoretiska studier har cementerats. Genom mindre resurser och ändrade antagningsregler har komvux funktion som andra chans beskurits. 25:4-reglen har slopats. De med allra svagast utbildningsbakgrund har drabbats genom att rekryteringsbidrag och korttidsstudiestöd i stort sett har avskaffats. Den sammantagna effekten av detta blir att barn som kommer från stabila och stimulerande hemmamiljöer gynnas. De som inte har rätt stöd hemifrån och de som behöver lite mer tid för att hitta rätt väg in i vuxenlivet kommer att bestraffas.

Fyra år till med den politik som högerpartierna för kommer att ytterligare splittra samhället. Det kommer att ännu mer försvåra klassresor. Fattiga kommer att bli fattigare och rika rikare. Klyftorna kommer att öka.

I högeralliansens Sverige ges inga andra chanser. Och när du väl har röstat på Söndag så ges inga andra chanser för dig om du har röstat på Reinfeldts cocker spanielögon.

Arbetarerörelsens tankesmedja har genom Daniel Lind gjort en mycket tänkvärd rapport om frihet och ofrihet i ett framtida Sverige. Även HBT-sossen skriver om detta. Debatt i SVD.

Ränderna går inte ur.

I dag har Sverigedemokrater kostym och slips och försöker på alla vis att bli rumsrena. Men en hel del av dem som på 90-talet hade stålhättekängor och rånarluvor står idag på deras vallistor.

En av dem, Dennis Fernholm, står på femte plats på Sverigedemokraternas valsedel till kommunfullmäktige i Borås. Har han verkligen inte samma ideologi idag som den som gjorde att han reste till Jugoslavien för att kriga som legoknekt med Pluton Viking? Verkar ganska naturligt att han gått med Sverigedemokraterna.

”Jag har inga kommentarer till det där, jag tycker det är så låg nivå på den debatten. Det är 20 år sedan”, säger Dennis Fernholm till Expressen. Som att det vore ett ungdomligt hyss. Det är ungefär tjugo år sedan det hände - ungefär samma tidsrymd som Tobleroneaffären.

Legosoldater handlar inte bara om att odemokratiska makthavare lejer legosoldater. Våldet har blivit en affärsidé av stora mått. Företag värvar och förmedlar soldater och andra företag köper dessa tjänster, bland annat för att provocera fram strider, spränga strategiska
militäranläggningar eller vakta ett företags tillgångar.

På första plats på SD:s valsedel till KF figurerar ytterligare en person som har varit föremål för polisutredning, nämligen William Petzäll.

Rösta inte på dem!

Som alltid har In your Face hittat artikeln och skriver initierat om Sverigedemokraterna. Även Jonas Sjöstedt är mycket läsvärd.

Vallöften och hur blev det.

Sveriges radio rapporterar om brutna vallöften. Tyvärr blev mycket genomfört.

• Ekot publicerar i den 14 september en lista på 25 vallöften från högeralliansen i valet 2006 som inte har genomförts. Det handlar bland annat om förslag om sänkt tjänstemoms, bättre integration och obligatorisk a-kassa.
• Samtidigt missar man att rapportera flera andra viktiga brutna vallöften.

Moderaternas brutna vallöften

”Jobb kommer att vara den helt avgörande frågan. Vinner vi i höst kommer vi i valet 2010 att mätas utifrån om vi fått fram fler jobb.” Fredrik Reinfeldt i Civilekonomen 3/2006

• De lovade fler jobb - det blev 100 000 fler arbetslösa.
• Sysselsättningen har minskat mer i Sverige än genomsnittet i Europa sedan hösten 2006.

”Allt som Socialdemokraterna tillför skola och vård kommer vi att acceptera.” Fredrik Reinfeldt till TT 2006-08-12
”När du är sjuk behöver du vård, inte en kölapp.” Valaffisch 2006

• De lovade bättre välfärd - det blev 25 000 färre jobb i välfärden.
• På ett år har antalet lärare minskat med 3 000 personer.

”Alla ska få behålla 1000 kr mer i månaden av sin lön.” Valaffisch 2006

• De lovade lika skattesänkningar åt alla - det blev pensionärsskatt och 25 gånger mer till den rikaste procenten.
• I dag betalar en pensionär med normal pension 700 kronor högre skatt än en löntagare varje månad på grund av regeringens politik. Den enskilda procentenhet (1 %) som tjänar bäst har fått lika mycket genom regeringens politik som 25 % av svenska folket tillsammans.

"Regeringens viktigaste uppdrag är att överbrygga de klyftor som orsakats av ett stort och djupt utanförskap för många svenskar." Fredrik Reinfeldts första regeringsförklaring oktober 2006

• De lovade att färre skulle leva på bidrag - det blev 70 000 fler i utanförskap.
• I valet 2006 så hade Moderaterna en tydlig definition på hur utanförskapet skulle beräknas. Detta mått kallades för ”bred arbetslöshet.” Modellen fanns bland annat på Moderaternas hemsida och beskrevs också i tidskriften Ekonomisk debatt (2006:1). Enligt Moderaternas egen definition så har utanförskapet ökat med över 70 000 personer september 2006 jämfört med september 2009 (eller med 50 000 om man jämför sommaren 2006 med sommaren 2010).

Det moderata utanförskapet i siffror:
Juni 2006 1 221 700 juni 2010 1 270 000
September 2006 970 800 September 2009 1 041 900

tisdag 14 september 2010

Märkligt att Anna Svalander inte har förstått vad bildning innebär!

Den lokala politikern Anna Svalander (FP) har idag publicerat en debattartikel som hon kallar för "Bildningsstaden Borås". Jag förstår att det nu är för sent att få in ett debattsvar på hennes artikel så jag publicerar den här på bloggen. Svalander är inte speciellt intresserad av sociala medier så någon får tipsa henne om mina skriverier.

Rubriken skulle också kunna vara; när tappade Folkpartiet perspektivet på utbildning.

Anna Svalander har inte förstått vad som ligger bakom begreppet bildning. Hon tror att det går att dra likhetstecken mellan den utbildning som hon kallar kunskapsskolan och bildning. Det är långt ifrån så.

Bildning kan förstås som kritiskt tänkande, etik, kommunikation och förmåga att söka kunskap, men även värderingsförmåga och förhållningssätt. Det handlar om etik, kommunikation, och förmåga att tänka självständigt och kritiskt. Utbildning har ett avgränsat syfte och en början och ett slut. Bildning däremot är livslångt och livsviktigt.
Bildning är en kvalitetsfråga inom utbildningen eftersom bildningsprocessen förutsätter kritiskt tänkande och reflektion. Det som Anna Svalander vanligtvis skulle kalla för flumskola.

I utbildningen är målet och vanligen också vägen till målet bestämda av diverse regler, och den som genomgår en utbildning måste anpassa sig efter dessa regler för att få det eftertraktade betyget eller legitimationen.
Det är en process styrd utifrån; individen anpassar sig efter en yttre form. En utbildningsanstalt kan tala vackra ord om originalitet och personlig egenart, men dess mål, retoriken till trots, är att skaffa färdiga produkter som lätt kan jämföras med varandra.

Den som bildar sig är däremot fri enligt den gängse föreställningen. Processen är styrd inifrån, av intresse, av kunskapshunger, av lust att förändra den person som man blivit. Kunskapen ses som egenvärde och inte som medel för något annat.

Bildning är som läsaren förstår långt ifrån vad Folkpartiet står för. Bildning inbegriper allt det som Anna Svalander småler åt.

Anna får satsa på att kanske fortsatt försöka bilda sig efter valet. Det lär ju bli lite tid över till det.

söndag 12 september 2010

Mänskligt eller omänskligt, välj själv.

Det var högst intressant att läsa Göran Hägglunds attack på välfärdsamhället eller om du vill välfärdsstaten i dagens DN. Som konservativ kritiserar han välfärdsstaten. Han menar att välfärdsstaten tar ifrån människan hennes eget ansvar, och underminerar familjernas och de civila gemenskapernas roll i samhället. Gammal klassisk konservativ argumentation.

Välfärdsstaten omfördelar resurser mellan livets olika skeden och från rika till fattiga. Grupper som antas löpa stor risk att drabbas av sociala problem ges genom välfärdsstaten särskilt stöd. I utbyggda välfärdsstater är rollerna för alternativa stödgivare som familj, välgörenhetsorganisationer, privat sektor och arbetsgivare begränsade.

Hägglund bygger sitt resonemang på boken Den hjärtlösa välfärdsstaten av politikern (M) och ekonomiprofessorn Staffan Burenstam Linder. Bokens analys av välfärdsstatens hjälplöshet och hjärtlöshet samt dess plädering för ett välfärdssamhälle, där medmänskligheten inte överlåts till byråkratin, väckte högljudd kritik.
Boken gavs ut 1983 av Timbro. Dessa gamla mossiga synpunkter har nu Hägglund grävt fram. Man tar sig för pannan!

Den välfärsstaten vill inte Hägglund ha. Han menar att ett mer egoistiskt, individbaserat samhälle som han kallar för välfärdssamhället är mer mänskligt.

Det tycker inte jag! Min uppfattning är att Göran Hägglund och Kristdemokraternas politik står för ett omänskligare samhälle där var och en är sig själv närmast.

Många har upptäckt vilket samhälle som högerpartierna vill ha bland annat Martin Moberg, Johan Westerholm, Moteld och Lasse strömberg.

torsdag 9 september 2010

Vad är ledarsidan värd för högerpartierna?

När högerpartierna utförsäkrar cancersjuka människor och låter dem bli fattiggjorda för att få socialbidrag. När högerpartierna tycker att en ungdomsarbetslöshet på 25 procent är en synvilla. När högerpartierna inte längre vill använda den beräkningsgrund för utanförskap som de använde mot Socialdemokraterna i valet 2006 för att den är till nackdel för dem och de vill förändra beräkningsgrunden för fattigdom för att de i ett drag ska minska fattigdomen i landet. När Borås Tidning avstår från all form av kritisk granskning av högerpartierna och den regering som Sverige har haft de senaste fyra åren.

Då ägnar sig chefsledarskribenten Katarina Larsson ledarsidan till att kritisera Miljöpartiets första namn på kommunal nivå för att han inte gillar Maud Olofsson och använder svordom för att förstärka sin uppfattning.

Jag säger - Var det bortkastade år för att utbilda sig till journalist?

söndag 5 september 2010

Rösta inte bort Sveriges framtid på högerpartier!

Allianspartierna slår sig för jämnan på bröstet och hävdar självgott att de är bäst på ekonomi och ansvarstagande. Det är inte riktigt sant och det vet de. Därför vill de hellre skrämmas med vad som kan hända om vi vinner.
Jag tycker att det räcker med att visa hur historien visar att ett högre skattetryck inte är ett hinder för tillväxt och hur vänster respektive högerregeringar i Sverige faktiskt klarar ekonomin.

I rest my case. Du får själv avgöra om det är vänster eller högerregeringar som i verkligheten har klarat svensk ekonomi.

Var inte oansvarig och rösta bort Sveriges framtid på högerpartierna.

torsdag 2 september 2010

Ännu en onödig opinionsmätning?

Borås Tidning har en gång tidigare, 1988, beställt och genomfört en opinionsmätning på lokal nivå inför ett val. De skulle ha nöjt sig med det.

Den mätning som presenteras idag den 2 september är så osäker att det faktiskt är svårt att dra några slutsatser från den. Av 800 tillfrågade svarade ca 320 stycken att de inte var säkra på vilket parti de skulle rösta på om det var val idag. Borås Tidning drar sina slutsatser på att 480 har svarat i telefon och ingenstans står det något om ev. bortfall av svarande. Inte hemma och så vidare. De baserar sin artikel på inte ens en procent av de röstberättigade i Borås.

Jag tycker att det är lågt och det finns bara en rimlig anledning till publiceringen.