torsdag 31 december 2009

Ett Gott Nytt Valår!

Ett stort smaskigt Gott Nytt År till alla som läser detta!


Den store käre ledaren!Fredrik Reinfeldt jobbar hårt med att bygga image som den store ledaren. Han har tidigare sagt att han vill att Moderaterna skall vara ett statsbärande parti. Det finns inte många statsbärande partier sedan järnridån föll men de finns i länder som Kina, Nordkorea och Cuba. Han börjar i varje fall närma sig den personglorifiering som finns i dessa länder.
Åsa Lindeborg skriver om den store ledaren.

Nu idag skriver statsministern på brännpunkt återigen en massa floskler. Det finns ingen tröst för de i utanförskap eller alla de sjuka som lever i ovisshet om vad som kommer att hända dem i debattartikeln. Det är ett inlägg med alla klassiska politiska floskler som finns. Trots att han inte undertecknar debattinlägget med parti är det ren och skär moderatpropaganda. Det anmärkningsvärda är att den store ledaren skriver att: - ”Vår tids arbetarparti kommer inte att nöja sig med mindre än att de som idag känner av utanförskapet ska kunna komma tillbaka”.

Men säg till Statministern att:
- ett riktigt Arbetareparti skulle inte låta utanförskapet växa som alliansen har gjort.
- Ett riktigt arbetareparti inte skulle ha sänkt skatten på bekostnad av sjuka, arbetslösa, pensionärer och föräldralediga
- Ett riktigt arbetareparti skulle inte ha sänkt skatt med lånade pengar.
- Ett riktigt arbetareparti skulle inte ha försämrat arbetslöshets – och sjukförsäkringen.
- Ett riktigt arbetareparti skulle inte ens funderat på att försämra LAS och arbetsrätten.

Listan kan göras hur lång som helst. Men en sak är fullkomligt säker. Moderaterna blir aldrig, aldrig ett arbetarparti.

Hans finansminister skriver om samma saker i GP.

Trots allt visar dessa två moderater att i september 2010 står Sverige inför ett vägval. Moderaterna står som garanter för ett fortsatt Sverige med ökade klyftor, oansvarigt ledarskap och en massa otur. Eller så är du med att välja en rödgrön regering som ser till att minska klyftorna i samhället, som ser till att fördela resurser efter behov och där alla människor ges möjligheter att växa.
Välj ett Sverige som är möjligheterna land, istället för begränsningarnas.
Andra som skriver är bl.a Johan Westerholm, Peter Högberg och Peter Andersson.

Netroots finns progressiva bloggare.

Ett riktigt Gott Nytt Valår!

onsdag 30 december 2009

Genusstrategin!

Maud Olofsson säger i TV4 att hon blir kritiserad för att hon är kvinna.Bullshit! Den enkla sanningen är att hon blr kritiserad för att hon är en dålig Näringslivsminister och hon är en dålig vice statminister.

Krassman skriver som alltid bra. Likaså Röda Berget.

tisdag 29 december 2009

Timbro är inte seriösa

Timbro är en megafon för Alliansen. Och genom att de har den funktionen är de stöddigare än vad de någonsin har varit.

Genom sina s.k. rapporter vill de bana väg för ännu mer av privatisering och på så sätt svälta ut den offentliga sektorn. I den senaste rapporten, av Thomas Idergaard och Johan Kreicberg, påstår de att antalet byråkrater har vuxit snabbare än antalet välfärdsarbetare. De skriver i sin debattartikel att de har en helt unik bearbetning av statistiken. Tacka f..n för det. De skriver t.ex ingenstans i sin debattartikel att antalet människor som jobbar i vård, skola och omsorg är flera gånger större än de som jobbar inom administrationen. Det innebär att en nyanställd inom administrationen är procentuellt mycket större än en person som anställs inom vård, skola och omsorg. När kommunerna privatiserar och säljer ut till aktiebolag med mera behövs det många fler administratörer för att övervaka vad som händer med medborgarnas gemensamma välfärd. Med statistik som får stå oemotsagd kan Timbro bevisa vad som helst. Gemensamt med alla deras ”rapporter” är att de starkt ifrågasätts av dem som har insikt.

SKL skriver i ett pressmeddelande bl.a:
"-Det finns all anledning att kritiskt granska dessa siffror med tanke på att Timbro i augusti i år presenterade en studie som gick ut på att kommunerna skulle kunna avstå kultur- och fritidsområdet för att spara. Det visade sig snart att författarna gjort det enkelt för sig och inkluderat kommunernas kostnader för renhållning, snöröjning, gatuunderhåll, brandförsvar, miljöskydd och flyktingmottagning, viktiga områden som har haft stor aktualitet hela hösten och vintern", säger Håkan Sörman, VD på SKL.
"- Nu är de tillbaka med en fortsättning med samma syfte att stoppa statlig satsning på kommuner och landsting kallad "byråkratexplosionen" där man går tillbaka till åren 2001 - 2007 för att se hur kommuner i expansion satsat sina medel inom olika yrkeskategorier. Timbros siffror, en ökning av administratörer med 29 procent, rimmar illa med SKL:s personalstatistik som pekar på en konstant andel administratörer för åren 2005 - 2008 på 8 procent av arbetskåren", fortsätter Håkan Sörman.

Myter och Fakta om administratörer inom kommuner och Landsting.

Den nya given verkar vara att tillrättalägga rapporter så att dessa gynnar alliansens syften samtidigt som företrädare för alliansen inte vill debattera med minoriteten.

Andra som skriver om detta är bl.a Peter Andersson och Tord Oscarsson.

fredag 25 december 2009

Även journalister har politiska uppfattningar.

Per Gudmundson som är ledarskribent på Svenskan ondgör sig idag över att så många journalister är Miljöpartister. Var fjärde enligt en undersökning från 2006. Gudmundson tror sig veta att mer än varannan journalist sympatiserar med MP. Konspirationer verkar ligga i tiden och Gudmundson sällar sig tydligen till den skaran. Han menar att pga. att det finns så många journalister som är miljöpartister så granskas inte heller deras politik. Det tycker han är orättvist.


”Forskarna kunde uppmäta att journalisterna i 82 procent av fallen valde en nyhetsvärdering som överensstämde med deras egna politiska grunduppfattning. I drygt fyra fall av fem väljer alltså en journalist den nyhetsvinkel som stämmer med den egna ideologin”.

Den undersökning som Gudmundson åberopar visar också att en majoritet av de ekonomiska och politiska journalisterna har borgerliga preferenser. Det ”glömmer” han att nämna.

Jag läser svd varje dag och jag kan konstatera att den tidningen inte granskar regeringens politik speciellt mycket. Och det borde väl en dagstidning göra. Däremot granskar den tidningen i stort sett enbart rödgrön politik – trots att vi tyvärr inte sitter i regeringsställning.
Samma trend uppvisar de borgerligt färgade tidningar som jag läser.Andra som skriver om massmedias enfald är bl.a Peter Högberg, Peter Andersson, Röda berget och Johan Westerholm. Du kan alltid läsa vad som skrivs på Netroots.

onsdag 23 december 2009

Julsång #2

Ainbusks version:
Sven Wollter och Lotta Engberg:Håkan Hellström och Plura:Coldplays version:
OCH INGET SLÅR ORIGINALET:EN RIKTIGT GOD JUL TILL ALLA

(men speciellt till SSU för vad de gör)

tisdag 22 december 2009

Är den borgerliga pressen så enfaldig?

Är verkligen lägre ungdomslöner och förändrad LAS svaret på ungdomsarbetslösheten? Är folk och borgerliga tidningar så enkelspåriga?
Tidningen Riksdag & Departement har ställt frågan om sänkta ingångslöner är ett bra förslag för att bekämpa ungdomsarbetslöshet. Som man frågar får man svar. Frågeställningen tycks vara ett beställningsjobb från Centerpartiet och Folkpartiet.

Även BT har skrivit om detta i dagens ledare.


Jag tycker att hela resonemanget ligger farligt nära de låglönejobb som Alliansen så fasligt gärna vill ha. Ska verkligen ungdomar ha ännu lägre löner och villkor än vad de har idag? För det tycks debattörerna glömma; att ungdomar har i allt sämre än dem av oss som har jobb och inte längre är ungdomar. Arbetsgivare tycks vilja ha total makt just nu och de lyfts fram av en regering som går deras ärenden. I många stycken är det rena rama beställningar som effektueras av regeringen. Det räcker med att se hur ungdomar behandlas på sommaren om de fått sommarjobb för att se hur ganska många arbetsgivare agerar.

Nej sanningen är att det behövs inte alls lägre löner eller sk ”modernisering” av LAS. Det behövs fler insatser med utbildning för dem som inte har genomfört gymnasiet.
Det behövs fler utbildningsplatser på komvux. Inte färre som den borgerliga sammanslutningen har genomfört.

LO kom med sin rapport om ungdomsarbetslöshet i går (måndagen) och i den rapporten säger LO bl.a att:

”Regeringens arbetsmarknadspolitik för unga är enligt vår syn fel utformad. Den är inte individuellt anpassad och innehåller inte tillräckliga satsningar på utbildning och praktik. Unga som har varit arbetslösa längre än tre månader får gå in i den så kallade jobbgarantin för ungdomar. I jobbgarantin erbjuds inledningsvis intensifierade jobbsökaraktiviteter i tre månader och först efter det andra aktiva insatser. Det visar sig att en ytterst liten andel, bara 8 procent, fick utbildning eller praktik i jobbgarantin i september 2009. De 20-24-åringar som saknar fullständig gymnasieutbildning kan inte lösa sitt problem långsiktigt genom CV-utformning och jobbsökeri. Felaktiga insatser riskerar istället att förlänga arbetslösheten. Vi föreslår därför att kravet på tre månaders öppen arbetslöshet innan unga får ta del av jobbgarantin slopas för dem utan gymnasieutbildning. Det ska dock inte innebära att ungas rätt till arbetslöshetsersättning inskränks. Dessutom bör elever under den sista terminen i gymnasiet ses som varslade och få stöd och information av Arbetsförmedlingen innan skolan är slut”.

När det gäller den borgerliga sammanslutninngen så borde den reflektera över att ett lands välfärd mäts efter hur väl landet tar hand om de sämst ställda inte efter hur duktiga de är på att trampa på dem.

Roger Jönsson och Emilia Bjuggren skriver insiktsfullt om ungdomar och deras rättigheter.

måndag 21 december 2009

Julsång # 1

Glasvegas - A Snowflake Fell (And It Felt Like A Kiss). En sång för alla ensamma där ute.

fredag 18 december 2009

Tygla humöret, Littorin.

Sven - Otto Littorin har allt bra svårt med sitt humör eller är det bara klassisk härskarteknik?

Nu var det andra gången som han får en varning från talmannen och det duger inte. Tre varningar så blir det utvisning.

Du kan se filmen med Littorins pubertala beteende här.

torsdag 17 december 2009

Tack för julklappen, Fredrik!


Svensk bilprovning ska nu avregleras och privatiseras. Enbart av ideologiska skäl. Regeringen har inga egentligt hållbara skäl till att privatisera mer än att det är deras ideologi.
Svensk Bilprovning håller Europas lägsta priser. De har i alla mätningar högsta kundnöjdhet och kan erbjuda ett finmaskigt nät av fordonsbesiktning i hela landet.

Annars brukar regeringen jämföra med Finland, så låt oss göra det.
I Finland har man avreglerat fordonsbesiktningen. Där har kostnaden för kunden ökat med 50 till 100 procent och tillgängligheten minskat samt ombesiktningar ökat med 10 procent.
För skattebetalare ökar kostnaderna genom att kontrollapparaten måste byggas ut.

Eftersom lagförslaget kommer att klubbas idag i riksdagen får du bilägare förbereda dig på högre kostnad när du ska besikta din bil.
I stort sett blir allt sämre med alliansens lag om avreglering av fordonsbesiktningen.

Privatisering, kosta vad det kostar vill!

onsdag 16 december 2009

Är Centerpartiet snart historia?


Efter de senaste opinionsmätningarna leder vi tillsammans med Vp och Mp skyhögt över borgarna. Det har fått Reinfeldt att bli något bekymrad. Han tror dock att det ska rätta till sig nu när han inte längre behöver bekymra sig över Europas framtid utan kan ägna all sin tid till Sverige. Han kanske har rätt och det kommer att presenteras många mätningar innan valet. Så det finns anledning till viss ödmjukhet.

Därför tänk Fredrik Reinfeldt och tänk hybris. Ena dagen jämför han sig med Tage Erlander och andra dagen är han frälsaren.


Det är uppenbart att svensken nu förstår att borgarnas berömda jobblinje inte fungerar trots att de lånar till skattesänkningar till dem som har jobb. Det är också uppenbart att svensken inte köper borgarnas cynism när det gäller nedmonteringen av välfärdssystemen och deras utsorteringskedja.

Men det parti som verkligen har förlorat väljare är Centerpartiet med Maud Olofsson. Partiledaren har brutit traditionen av att Centerpartiet har varit ett mittenparti som inte har sprungit ned sig för att samarbeta högerut. De har snarast velat vara obundna av blocktänkandet. Nu vill de konkurrera med de högerpartier som redan finns och dessa är minst ett eller två för många. Det är klart att centern tar stryk. I Älvsborg Södra är de inte längre ett parti på ca 10 % utan de är ett litet parti på ca 3 %, enligt SCB.
Det känns som att de inte är det minsta oroliga över att Sverigedemokraterna i mätningar är större än Centerpartiet och att Maud Olofsson aldrig har upplevt ett framgångsval som partiledare.

Vad säger ledande Centerpartister i Borås? Vad säger Kerstin Hermansson och Mats Brandt? Överlever partiet valet 2010?

Ps
Vilket djur kommer du att tänka på när Centerpartiets partisekreterar Anders Flanking skriver debattartikel på Newsmill?


Rätt svar är Strutsen!


lördag 12 december 2009

Avsluta provanställningen!

Allianspartierna, förutom de ännu nyare Moderaterna, är tydliga i sina ambitioner att försämra arbetsrätten (de kallar det för att modernisera). Senast har Göran Hägglund menat att vanliga människor ska ha längre provanställning när de börjar ett nytt jobb. Hans problem är som vanligt att han inte vet vad han talar om.


Hägglund hävdar att de nuvarande reglerna med sex månaders provanställning " leder till att om man inte säger upp efter tre månader så blir man sittande med en person man anställt".

Det är helt enkel förbannat dåligt att inte ta reda på fakta innan han uttalar sig. Vad har mannen för politiska sekreterare! Den som vill bryta en provanställning lämna besked om detta ”senast vid prövotidens utgång”. För arbetsgivaren gäller (31§) att sådan underrättelse ska lämnas “minst två veckor i förväg”. Missar arbetsgivaren tvåveckorsregeln gör man sig skyldig till ett formfel, men det är fortfarande provanställningens sista dag som gäller för underrättelsen.Provanställning ska främst andvändas i samband med att ungdomar får sitt första jobb. Men det används istället frekvent av arbetsgivare för att slippa göra ett grundligt rekryteringsjobb. Kort sagt det missbrukas hej vilt. Detta vill Alliansen uppmuntra.Nu har Alliansen haft provanställning alltför länge. Säg upp dem senast den 19 september 2010.
Christian Valtersson lliskriver också om fenaomenet Göran Hägglund.

Nytt namn

Har hört att Moderaterna nu tycker att "Nya Moderaterna" är uttjatat och tråkigt. De kommer därför att byta namn till:

"ännu nyare Moderaterna".

torsdag 10 december 2009

Än är faran inte över.

Det är lätt att få för sig att det stundar bättre tider nu, i varje fall när man läser borgerligt präglade medier. Men faktum är att 90 100 individer av kött och blod i Västra Götaland och Halland bedöms vara arbetslösa om ett år.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att stiga.

Svenskt Näringsliv bedömer att en halv miljon svenskar kommer att vara öppet arbetslösa och ytterligare 200 000 i konjunkturåtgärder.

Det är inte dags att blåsa faran över.

Maud, C är inget parti för klimatet och miljön längre

Och?

fredag 4 december 2009

Urusel mediabevakning

Medias agenda när det gäller opinionsundersökningar är katastrofalt. Häromveckan kom en mätning som resulterade i att Socialdemokraterna tappade 4 procent. Det blev stora rubriker som skrek ut att det var katastrof för S.

Idag kom ytterligare opinionsmätning. Denna gång från Synnovate/expressen. Nu är det Moderaterna som tappar fyra procent.
Någon som kan se några rubriker om katastrof för Moderaterna? Någon? Den ensidiga bevakning som ett flertal media utför är helt enkelt ett hot mot demokratin

Se här

onsdag 2 december 2009

Facket får betala 2,5 miljoner kronor till Laval.

Nu är det nästan ingen som kommer ihåg vad det var som startade angreppet på den svenska modellen med kollektivavtal och att facket stred för att ingen som jobbade temporärt i Sverige skulle behöva göra det för lägre villkor än andra. 2004 inträffade Waxholms blockaden av det Lettiska företaget Laval som byggde en skola i Waxholm. Efter att tidigare ha frikänt Byggnads har nu AD dömt Byggnads och Elektrikerna till skadestånd. Orsaken står att finna i en rådgivande dom i EG-domstolen.

Skadeståndet består av drygt 500 000 som ska täcka det allmänna skadeståndet för olovliga stridsåtgärder och ca 2 miljoner rättegångskostnaderna. Laval fick därmed inte det belopp som de hade begärt.

Hans Tilly byggnads säger – Vi har förlitat oss på den svenska modellen och att lösa det här mellan parterna. Men arbetsgivaren har gått in för att driva juridiska processer i stället för att förhandla. De har slagit in på ett nytt spår.

Domen i AD var inte enhällig. Tre av de sju ledamöterna var skiljaktiga. En av de tre ansåg att skadeståndet skulle vara lägre än vad som blev fallet, och två av ledamöterna ansåg att Laval inte borde få något skadestånd överhuvudtaget.

Det är intressant att ingen av media nämner att AD inte var eniga i domen. Det var därför inte en tydlig dom. Var och en får dra sina slutsatser.

Vi tycker att:

• Löntagarna ska inte tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Seriösa företagare ska inte riskera att konkurreras ut av oseriösa. De kollektivavtal som vi har idag gör ingen skillnad på svenska eller utländska arbetstagare som jobbar i Sverige. De motverkar också illojal konkurrens mellan företag. Men efter Lavaldomen är rättsläget osäkert.
• Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och rätten att behålla den svenska kollektivavtalsmodellen ska värnas. Därför behövs förändringar både i svensk lagstiftning och i EU:s lagstiftning. Tillsammans med arbetsmarknadens parter vill vi se över regelverket.
• Vi socialdemokrater och fackföreningsrörelsen har också krävt att regeringen ska lyfta upp frågorna om löntagarnas rättigheter under det svenska ordförandeskapet. Men inget har hänt. Regeringen har valt att nonchalera dessa rättmätiga krav.
• Vi vill bland annat att det i EU:s lagstiftning införs ett socialt protokoll som bättre skyddar löntagarnas rättigheter.

Calle Fridén skriver om domen.

Varför ska vi bry oss om varandra?

Vi Socialdemokrater ska använda oss av reklamfilm i valrörelsen 2010.

Det finns ingen anledning att lägga ut pengar på att göra någon reklamfilm. Vi kan återanvända Roy Anderssons film från valet 1985, "Varför ska vi bry oss om varandra". Den är ta mig tusan lika aktuell idag, efter fyra verkliga år med arbetslöshetsalliansen, som då när vi var rädda för en borgerlig r egering. Vi hade då sett vad de kan göra mot välfärdssystemet under perioden 1976-1982 och vi ville inte ha tillbaka dem. Då gick borgarna till val på privatisering och nu har de genomfört det kalla och egoistiska samhället. Nu räcker det! Nu måste vi tillsammans hitta tillbaka till det samhälle som bryr sig om varandra.

tisdag 1 december 2009

Ibland är det gott att gömma sig någonstans.


Tydligen vill Maud Olofsson inte synas längre. Hennes statssekreterare Jöran Hägglund syns destu mer och i varje fall mycket mer än hans chef. Merkel reste själv när det gällde att rädda Opel men det är väl för mycket begärt av Reinfeldt.
Alliansregeringens strategi är kanske, trots allt, att SAAB har en större chans utan Maud Olofsson.


SAAB får nu ikväll besked från GM att de ger december månad för att hitta en köpare. En kort respittid alltså. Imorgon kommer vi att få höra att det är Maud Olofsson som genom sitt förtjänstfulla agerande har lyckats förhindra en nedläggning- eller vad tror du som läser det här?

Andra som skriver om Maud och SAAB är bl.a. Karin Engdahl, Högberg och Peter Andersson.