onsdag 27 augusti 2008

Det handlar om trovärdighet

1991, när Ny Demokrati var det parti som stod för främlingsfientlighet var Folkpartiet ett rakryggat parti som med sin partiledare Bengt Westerberg visade sin avsky genom att inte sitta i samma soffa som ett främlingsfientligt parti.

2008, när alliansens väljarstöd är så lågt det är lägre än Glockanet kan komma, vänder sig moderaterna till de väljare som Sverigedemokraterna kan tänkas ha genom att sänka sig till deras argument. Snacka om panik inför oppinionssiffror. Argumenten att invandrare har en lägre kultur än oss och talet om vi och dem. Tyvärr är det som att höra argumenten från Sverigedemokraterna, Bevara Sverige Svenskt och från Nazisterna.

Min fråga till Folkpartiet blir: är det inte dags att lätta från den soffan som ni sitter i tillsammans med moderaterna. Om Folkpartiet inte agerar kan ni då bli trovärdiga och kan verkligen Anne- Marie Ekström med trovärdighet leda integrationsgrupppen?

tisdag 26 augusti 2008

Jan Björklund och Folkpartiet far med osanning

Jan Björklund har tillsammans med Alliansen varit duktiga på att odla myter. Exempelvis myten om hur dålig den svenska (socialdemokratiska) skolan är.
SKL har tittat lite närmare på hur det egentligen förhåller sig med den svenska skolan.
Folkpartiet hävdade i valet att skolan blir allt stökigare och därför skulle det bli mer av ordnung.
Sanningen är att regelbundna undersökningar bland högstadie- och gymnasieelever visar att allt fler är engagerade och trivs med skolarbetet. Även relationen med lärarna blir allt bättre.
Andelen elever som tycker att det är lätt att vända sig till sin lärare vid problem har ökat från 50 procent 1993 till 80 procent år 2006.
Två av tre elever känner arbetsro på alla eller de flesta lektioner. Bland lärarna är det drygt åtta av tio som känner arbetsro på merparten av lektionerna.
Av lärarna är det 93 procent som trivs med eleverna och 96 procent anser att de oftast möts med respekt från eleverna.

Att elever inte ens lär sig att läsa och skriva är inte heller det sant. Internationellt har svenska elever en hög läsförståelse. Endast 5 av 57 länder har bättre resultat än sverige.
Folkpartiet har till och med sagt att skolan är så dålig att lärarna flyr skolan. Inte heller det är sant. Andelen lärare som slutar sin anställning i kommunala skolor har inte förändrats de senaste tio åren.

Det blir svårare och svårare att ta folkpartiet på allvar. De ljuger om skolan och de ljuger om det s.k. ”utanförskapet”.

Lögnerna och myterna går bra att odla eftersom den borgerliga pressen är så pass ovilliga att kritiskt granska Jan Björklunds lögner.

Du kan lyssna på SR programserie om Folkpartiets och Alliansens lögner om skolan här.

Andra bloggare som skriver om folkpartiets lögner:
Roger Jönsson, Peter Hultqvist, , Ulf Bjerelod.

måndag 25 augusti 2008

Farväl Peking, Hallo London.

Så är spektaklet slut. Sverige har gjort det sämsta OS sedan 1896. Och jag hävdar fortfarande att Carro överhuvudtaget inte skulle få biljett till Peking. Hon har helt enkelt inte varit tillräckligt duktig och varit långt ifrån de resultat som kunde motivera en OS plats. Många andra duktiga idrottsmän i Sverige fick inte resa med pga för dåliga resultat. Carro fick resa till Peking eftersom hon heter Carro och inget annat.

OS 2012 kan de flesta av oss följa. London är lätt att åka över till. Men man måste kanske hyra rum redan nu.

tisdag 19 augusti 2008

Littorin för feg?

Arbetsmarknadsdepartementet kallar till pressträff.
De säger i sitt pressmeddelande att "Två år efter regeringsskiftet har mycket hänt på arbetsmarknaden och inom arbetsmarknadspolitiken. Nystartsjobben, instegsjobben, en reformerad a-kassa samt bättre möjligheter för företagare att anställa har inneburit att utanförskapet i Sverige har minskat med ungefär 160 000 personer sedan regeringen tillträdde".

Det vore bra om de kunde berätta att utanförskapet, enligt moderat version, var som högst 1993.

Nu ökar arbetslösheten i Sverige igen och inflationen är den högsta sedan den borgerliga regeringen förra gången styrde sverige. Vi vet också vad den moderatstyrda regeringen menar med utanförskap. Folk som är förkylda i några dagar, gör lumpen, är föräldralediga från sitt jobb i ett par veckor, studerar eller egentligen gör något fullständigt normalt som hör livet till men håller en borta från en arbetsplats minsta lilla är del av utanförskapet. Om man däremot hålls borta från jobbet på grund av en fånig reform kristdemokraterna hittat på, då räknas det inte. Fullkomligt idiotiskt.

Verkligheten är svår att förklara för moderaterna och det är säkert därför som arbetsmarknadsminister Littorin väljer att hålla sig borta och låter en politisk sekreterare hålla i mötet.

Statssekreterare Eva Uddén Sonnegård kommer att redogöra för det aktuella arbetsmarknadsläget utifrån den senaste statistiken, skriver man.

måndag 18 augusti 2008

Kritisera rätt nivå!


Under sommaren har många sällat sig till kritikerna av Försäkringskassan. Det beror naturligtvis på att pensionärer inte får sina bostadstillägg. Mammalediga får inte sin föräldrapenning. En del kallar till och med myndigheten för förseningskassan. Med mera, med mera.
Men jag tycker att kassan får oskälig kritik.

De som ska kritiseras är den moderatstyrda regeringen som samtidigt som de lägger på mer arbetsuppgifter på kassan skär ned resurserna till den.
Nya arbetsuppgifter som ålagts försäkringskassan och som ger merarbete är omfattande regelförändringar inom sjukförsäkringssystemet. Det är också tillfällig föräldrapenning som kräver VAB - intyg (intyg från förskola, daghem och liknade). Det är också den nya tandvårdsförsäkringen.
Regeringen har lagt en alldeles för tuff svångrem över Försäkringskassan som gjort att fattigpensionärer och föräldralediga tvingas låna på banken när de inte fått ut sina ersättningar i tid.

Kritisera den moderatstyrda regeringen istället som slår på dem som redan är slagna.

söndag 17 augusti 2008

Lite av varje

Beträffande friskolor har Bure ambitioner att bli en utbildningsjätte. Nu slår de ihop sig med friskolekoncernen Anewlearning (tidigare Vittra) med Bures intressebolag Academia. Affären är på 818 miljoner kronor. Nu skall det startas friskolor och tjänas pengar i Sverige.

Iaktagaren kan också meddela att Jackson Brown stämmer McCain efter det att republikanernas kandidat, utan tillåtelse, har använt delar av Brownes gamla hit ”Running on Empty” i kampanjreklamen. Skriver Rolling Stone Magazine.

Sverigedemokraternas Johan Rinderheim, ordförande för Sd i Stockholms län, som sd:s ledning vill utesluta pga bristande lojalitet(ex på demokratiskt parti?) säger i ett uttalande i SvD ”- Sd är ingenting för mjukostar, man ska klara av lite glåpord.

fredag 15 augusti 2008

Göteborg - staden på G

Jag har genom lyckliga omständigheter fått tag på Göteborg stads senaste reklamfilm. Jag vet inte vilken reklamfirma som varit inblandad - men den är riktigt bra.

torsdag 14 augusti 2008

Friskola till varje pris

Landets kommuner ska inte ha något inflytande över etableringen av fristående skolor. Moderaternas utbildningskommitté vill sätta stopp för kommunpolitikernas möjlighet att säga vad de tycker och påverka möjligheterna för att starta den planerade friskolan. Men moderaterna vill också ge möjlighet för att underlätta avknoppningar och göra det möjligt för friskolor att överklaga och pröva ersättningens storlek. Dessutom föreslås tuffare kontroll av friskolor som ska få besök av statliga inspektörer redan första året istället för som nu inom en treårsperiod. Den kontrollen ska ske i efterhand och inte som jag tycker innan de startar sin friskola.


– Man frågar inte Konsum om de vill att Ica ska få starta, motiverade Mats Gerdau.

Gerdau är mer än lovligt naiv för att vara någorlunda vuxen. Onelinern är bländande, men han missar poängen. Konsum har inte ansvaret för livsmedelsförsörjningen i en kommun. Dessutom är Konsum ett dåligt exempel eftersom det inte finns några kvar i våra trakter, alla är nedlagda. Kunde bli lika med kommunala skolor.

Att få tillstånd att driva en friskola med 300 elever är inte som att få tillstånd att driva en salladsbar. Det är unga människors utbildning och säkerhet det handlar om, då kan å man inte få starta en skola utan att någon granskat ansökan seriöst. säger Marie Granlund, skolpolitisk talesperson för socialdemokraterna.Redan idag är det alldeles för lätt att starta en friskola, och kommunen - som fått medborgarnas uppdrag att ta ett helhetsansvar för alla elever - har inte särskilt mycket att säga till om. Moderaternas förslag innebär att det ska få poppa upp två-tre skolor bara några månader innan skolstart. Det finns inte en chans för vare sig rektorer eller politiker att använda folks skattepengar effektivt om förutsättningarna kastas helt upp och ned och det inte går att planera elevunderlaget. Och inte minst visar förslaget hur oseriösa moderaterna är.

Eller vad tycker folkpartiet och Anne-Marie Ekström och Anna Svalander i Borås. Borde vara moraliskt av er att svara tycker ni som moderaterna gör? Så här tycker andra ledande folkpartister.Och andra bloggare tycker så här: Yazdanfar och Krassman.

onsdag 13 augusti 2008

Strandskyddet

Miljödepartementet har tagit fram ett förslag om det framtida strandskyddet i Sverige som nu har varit på remissrunda.

Jag tror, tvärtemot vad som sägs från många remisshåll, att det behövs ett förstärkt strandskydd - inte ett uppluckrat. Det gäller helt enkelt att prioritera flertalets intressen gentemot den enskildes intresse av att få egen tillgång till stranden.
Det finns inte heller något som pekar på att mindre kommuner som genom att bygga strandnära tror sig få många som flyttar in till kommunen. Vad man eventuellt får är människor med stor ekonomisk styrka som bygger fritidshus men väljer att vara permanent boende någon annanstans. Dessutom begränsar kommunen sin invånares möjlighet till stranden. Det misstaget vill Svenljunga kommun göra. De vill i sitt remissvar gå betydligt längre än vad departementsförslaget ger vid handen. det är att räcka lång tunga åt sina kommuninnevånare.

I Norge skärper man strandskyddet. Man har sett att kommunerna har delat ut för många dispenser. Människor kan helt enkelt inte längre promenera längs stränderna pga. bebyggelse och stängsel.
Remissinstanserna har nu fingranskat förslaget. Flera av dem saknar de utlovade hårdare tagen mot de kommuner som är för frikostiga med dispenser.

Hårdast kritik riktas mot förslaget att kommunerna ska kunna ge dispens från strandskyddet för så kallad landsbygdsutveckling. Enligt förslaget ska kust- och sjönära områden kunna exploateras för att exempelvis en camping eller en servering. Men det kan också handla om enstaka hus under förutsättning att där redan finns hus i närheten.

Regeringen säger i remissen att det ska bli skärpt strandskydd där det behövs. Men det finns inget i förslaget som medför att dispensgivningen blir mer restriktiv. Trots att kommunerna i de många fall har visat sig hantera dessa frågor oseriöst, inte minst i Borås, föreslås kommunerna få generell beslutanderätt.

Socialdemokraterna i Borås har avgivit ett remissvar som jag delar.

Välkommen Fidel Castro!


Så då har man fått en riktig gigant som bloggkollega. Fidel har så här efter statsmannatiden börjat som bloggare. Kanske en del av hans rehabilitering efter sin sjukdom. Riktigt intressant - om jag bara kunde spanska.

Andra som skriver om Fidel är Svensson och Jonas Morian.


tisdag 12 augusti 2008

Motioner

Det har inkommit ett antal motioner från sd i Borås. Det ena är ”ett vakande öga”. Sd har tänkt sig ett antal ”McClouds” som skall, avlönade, åka runt och bevaka Borås. Ett slags avlönade medborgargarde. Som skulle skydda oss medborgare från buset. Buset består enligt Sd av invandrade busar.
De enda som behöver ett ”vakande öga” på sig är Sverigedemokraterna.Och den andra motionen handlar om att förbjuda etnisk kvotering och positiv särbehandling. Vid nyanställningar ska positiv särbehandling användas om den formella kompetensen är likvärdig, enligt Borås mångfaldsplan.
Det tycker inte Sd om. De förespråkar istället s.k. meritokrati. Det är vad den svenska staten i många år har tillämpat. Staten har tillsatt tjänster enligt 'förtjänst och skicklighet', (dvs utbildning och tjänsteår).Det är i övrigt ett ruskigt teknokratiskt synsätt vilket staten har gått ifrån sedan ett antal år. Man har förstått att det finns andra kunskaper och värden ex social kompetens, empati eller mångfald. Det är lika viktigt med de egenskaperna som med formella betyg.

Sedan några år tillåter Sverige positiv särbehandling när det gäller kön. En arbetsgivare får diskriminera för att få in fler manliga lärare på lågstadiet. Eller fler kvinnor på verkstan. Det är bra. Och det är viktigt att nåt måste göras även på etnisk nivå. Rasdiskrimineringens strukturer är oacceptabla.

Vill Sd avskaffa kungahuset? Det borde ni. De har inte de bästa betygen och de har invandrat till Sverige.


Sd lägger alltid motioner som alla utmynnar i att det finns för många invandrare i Sverige. SD är så uppenbarligen ett enfrågeparti mot flyktingar och invandrare och de för en uppenbart rasistisk politik.Andra som skriver om Sd är Tommy Funebo

Regeringen gynnar fuskare

Samtidigt som den moderatstyrda regeringen jagar sjuka, föräldralediga och arbetslösa med blåslampa eftersom de utgår från att alla i den gruppen är fuskare avskaffar de revisionsplikten för småföretagare.
Där skall det inte kontrolleras, minsann.

Skatteverket tror att fusket bland småföretag är utbrett-Det är en väldigt hög andel fusk bland småföretag jämfört med större företag och privatpersoner. Det kan bero på att det ofta är ägaren som själv styr och leder företaget, och ofta ligger den privata plånboken nära företagets. En annan förklaring är att många verkar inom branscher där kunderna betalar kontant, och då är det enklare att stoppa undan svarta pengar, säger Günter Björklund, revisionschef på Skatteverket.

På ekobrottsmyndigheten kommer 10 procent av alla brottsanmälningar från revisorer. 2006 var det 321 stycken. Ofta är de väldigt välgrundade och leder till brottsutredning.- Vi tror också att revissorn har en preventiv effekt, bara att man känner till att revisorn kan göra en anmälan gör att man avstår från brott. Utan revisorsplikt kan man befara att den oaktsamma brottsligheten kommer att öka, säger Katarina Holmberg, verksjurist på eko brottsmyndigheten.

Den kontrollen kommer man att ta bort medan regeringen samtidigt hetsar mot dem som är arbetslösa eller sjuka. Det visar sig att regeringen gynnar fuskande småföretagare på bekostnad av dem som är ärliga. Och varför de tycker så illa om sjuka och arbetslösa är en gåta.

Du kan läsa om det här.

Andra som skriver om regeringens urskillningslösa jakt: Eva Hedesand-Lundqvist och Claes Krantz.

måndag 11 augusti 2008

Isaac Hayes


Isaac Hayes , född 20 augusti 1942 i Covington, Tennessee, USA, är en amerikansk soulsångare, kompositör, musiker och skådespelare. Soul-ikonen Isaac Hayes avled i sitt hem i söndags. 1969 blev hans andra soloalbum »Hot Buttered Soul« en överraskande succé som tog sig in på albumlistans topp tio. 1971 fick han sin allra största framgång med titelspåret till blaxploitationrullen Shaft.

Här kan du se Isaac Hayes framföra sin stora hit "Shaft". Den är dessutom introt till sportspegeln, som en del kommer ihåg.

fredag 8 augusti 2008

OS, jämställdhet och fanbärare


I onsdags blev Gunilla Lindberg historisk då hon blev första kvinna i Internationella olympiska kommitténs 114-åriga historia att leda en session. Det berodde på att IOK-presidenten Jacques Rogge tillfälligt lämnade sessionen för att delta i den belgiska truppens välkomstceremoni i OS-byn.
Grattis IOK. Det var väl på tiden. 114 år är fasligt lång tid.


Chrisstian Ohlsson ska vara fanbärare. Ett bra val. Grattis till honom också. Se inslag till höger.
Tala klartext - det är ett misslyckande!


Undrar vad den moderatstyrda regeringen skall hitta på för att dämpa den högsta inflationen sedan den förra borgerliga regeringen. Anders Borg sa inför höstbudgeten att ekonomin var bra i sverige och att lågkonjunktur inte var något att oroa sig för. Det har han fått revidera sedan dess. Nu är det oroande.


4,4 procent inflation är den högsta siffran sedan 1993 dvs sedan förra gången borgarna förstörde svensk ekonomi.Bra avtal på arbetsmarknaden har visat sig bli ihåliga och många kommer att nyttja klausulen för omförhandlingar.

Under den moderatstyrda regeringens tid vid makten har långtidsarbetslösheten bland ungdomar tredubblats. Socialbidragen har ökat i hälften av landets kommuner. De har inte lyckats få tillbaka dem som står längst ifrån arbetsmarknaden i arbete under högkonjunkturen - tvärtom. De har försuttit en historisk chans med ett ovanligt väldukat bord som arv efter den förra regeringen. Och nu mattas jobbtillväxten av och inflationen är historiskt hög.


Andra som skriver om alliansens tillkortakommanden är Piteåtidningen, Claes Krantz, Monica Green.

Åtta

I kväll tittar jag på OS invigningen i Kina. Den drar igång, Kinesiskt tid, åtta minuter efter åtta den åttonde augusti i det gyllene året 2008. Åtta är som alla förstår en symbol för lycka i Kina.

Återstår att se om det blir lycka för de mänskliga rättigheterna i Kina pga av OS eller inte.

torsdag 7 augusti 2008

Grattis Lars!

Äntligen har den store mobbaren kommit till insikt. Eller har någon genom samtal gett honom insikt. Hur som helst är det bra att regeringen idag utsett Lars Danielsson till generalkonsul i Honkong och Macau.

Det gick bra eftersom Carl Bildt inte deltog på regeringssammanträdet. Där deltog enbart socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson, arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, finansminister Anders Borg, infrastrukturminister Åsa Torstensson och socialminister Göran Hägglund. Man kan nästan få för sig att de gjorde en kupp.

Grattis Lars.

Nu önskar jag mig bara en ny regering oxå.

Andra som skriver om Lars Danielsson eller om Carl Bildt.

onsdag 6 augusti 2008

Liberala BT-ledare, USA och Browns framtid

Ledarna i Borås Tidning har under sommarmånaderna blommat ut i oförbehållsam liberalism. Allt skall privatiseras och konkurrensutsättas. Det har ett antal bloggare (kan läsas här och här)tidigare skrivit om. Dagens ledare är inte annorlunda. Den tar upp en gammal käpphäst för centerpartiet och på senare tid även för miljöpartiet. En s.k. arbetslivsförsäkring skulle täcka både sjukdom och arbetslöshet.
Förslaget innebär ett förstatligande av a-kassa och ger en möjlighet att på det sättet klippa banden till facken. Ligger väl i nivå med vad alliansen gick på val med. De vill alltså leverera igen. Det är ett sätt att ”avsossefiera” Sverige som Maud ”järnladyn” Olofsson brukar uttrycka det. En låg ersättning till alla och sedan får människor själva välja om de vill ha högre ersättning och i så fall teckna egna försäkringar. Jo men visst det är gamla kända högerargument. Bara tråkigt att miljöpartiet inte har genomskådat det. Oavsett ersättningsnivån är det avgörande att högern vill ersätta ett generellt system, lika för alla, med ett individualiserat. Den som tillhör ett starkt fack får högre avtalad ersättning än den som tillhör ett svagt och den som har hög lön kan köpa sig de tilläggsförsäkringar som den lågavlönade bara kan drömma om. Det är en politik för ökade klassklyftor.
Det är dock klädsamt att ledarskribenten medger att det går sämre för den moderatstyrda regeringen nu.I USA, där presidentkampanjen börjat, är energifrågan högaktuell. Energifrågan kommer därmed med stor sannolikhet att bli en stor stridsfråga. Nu vill Barack Obama tömma oljereserverna i begränsad omfattning för att få ned bränslepriset och på nytt tillåta oljeborrning offshore. DN.

Alltfler röster hörs även i massmedia att avsätta Gordon Brown i Labour i ett försök att häva kräftgången för Labour. Enligt en opinionsmätning i fredags är Brown den näst mest impopulära premiärminister i modern tid som Storbritannien haft. Enbart John Mayor , Toryledaren efter Thatcher, har haft sämre siffror. Labour riskerar en valförlust liknande den de hade då ”järnladyn” Margreth Thatcher vann 1979. Efter det väntade 18 års ökenvandring för Labour innan Tony kom som räddande ängel.
Under sådana omständigheter väntar som ett brev på posten kraven på avsättning av partiledaren. David Miliband, utrikesminister och ett dokument från Tony Blair anses visa på detta. SR. Jan andersson skriver om situationen.

tisdag 5 augusti 2008

Carl Bildt, FRA och revisorssuppleanter

Folklighet är inte mitt mest utpräglade drag- säger Carl Bildt i en intervju för tidningen VI. Tyder på ett visst mått av självinsikt tycker iakttagaren.

Egentligen är det inte så konstigt att moderaterna i regeringen är för FRA-lagen. De säger ju att ”de nya moderaterna” är ett lyssnande parti. Ett massavlyssnande parti.

Oftast talar nationalekonomer om att det var den svenska entreprenören som byggde det svenska välståndet. Men det går inte att bortse från föreningslivet som folkrörelse som gjorde Sverige rikt och förträfflig att lösa konflikter på ett bra sätt.

Nationalekonomen Stefan de Vylder formulerar i sin bok ”Utvecklingens drivkrafter”.
”Må ingen skugga falla över våra framgångsrika uppfinnare, men den verklige hjälten i den svenska utvecklingsprocessen är nog folkrörelsens revisorssuppleant. Han eller hon valdes sist, utan ära, men ryckte alltid in när den ordinarie revisorn var sjuk och såg till att kassören inte snodde kassan”.

Andra som skriver om Carl Bildt,

måndag 4 augusti 2008

Utmaning

Utmanad
Av någon anledning har jag blivit utmanad. Vet faktiskt inte varför och vad det må vara bra till men efter moget övervägande - OK. Johan Hellström utmanar mej så jag gör vad jag kan. Tack för utmaningen Johan!

Regler:
Posta reglerna först.
Svara på alla frågor.
Skicka vidare utmaningen till sex andra bloggare.
När du postat dina svar, berätta för den som utmanade dig.

Fem saker som finns på din Att-göra-lista den 5 augusti.
1. Få in en debattartikel i GP.
2. Fixa ett motståndsmöte mot vårdnadsbidraget den 18 augusti.
3. Hämta en ny bil hos Toveks.
4. Fixa en kontakt med det socialdemokratiska partiet i Spanien inför EU-valet.
5. Fundera på varför Göran Hägglund gillar Alanis Morissete och ”You ought to know”. (Textmässigt inte Kd).

Vad gjorde du för tio år sedan?
För tio år sedan, 1998, dvs. förra seklet. Då arbetade jag vid Luftfartsverket och Landvetter flygplats. Jag sysslade med rekrytering, arbetsmiljö och utbildning. Jag hade som huvudsysselsättning att arbeta med människor. Jag var även då fritidspolitiker.

Ställen du bott på?
Ankarström, Osby, Västerås, Enköping, Malmö, Karlstad och Borås.

Fem saker du skulle göra om du var biljonär? (hur rik är man då?)
1. Göra mina barn ekonomiskt oberoende.
2. Bli filantrop.
3. Skänka bort pengar hit och dit i förhoppningen om att andra skulle få det bättre.(se tvåan för tydlighetens skull)
4. Leva ett liv som Bono.
5. Lägga en del pengar i min trädgård.

Det finns ingen möjlighet att veta vem som blivit utmanad eller ej- så jag chansar. Jag utmanar: John Hedlund, Nils-Erik Hedlund, Katarina Bredberg, Ingemar Göransson, Arne Kjörnsberg, Solveig Kjörnsberg.
Om någon anar syftet med denna utmaning så berätta för mig. God fundering.

FRA - igen


Jag måste bara kommentera Borås moderata kommunalråd Ulrik Nilssons smått absurda inlägg på Borås stads bloggportal häromdan. Eftersom det inte går att kommentera direkt på hans inlägg väljer jag att skriva om det på min blogg.

Hans resonemang går ut på att eftersom det är så oerhört mycket kontakter som sker genom kabel så kommer FRA – lagen inte att hota integriteten för allmänheten. FRA folket kommer så att säga inte se skogen för alla träd. Om något mot förmodan skulle fastna i deras väv så är samhället gott och eventuella fakta som fås kommer inte att användas mot samhällsmedborgaren.

Ulrik bör läsa debattartikeln i DN idag. Där säger 14 stycken av hans kollegor och moderata kommunalpolitiker att de tar avstånd från massavlyssning av svenska folket. De säger vidare att ”FRA-lagen inte är ett uttryck för De Nya moderaternas linje”. Är Ulrik inte tillfreds med de Nya moderaterna? Det kanske är bättre med de gamla moderaterna.

Det måste ju vara så att ett samhälle som skyddar sig mot alla tänkbara hot måste vägas mot ett samhälle där man skyddar medborgarnas integritet. Det där är en politisk diskussion och den som varit hittills tyder på att de flesta föredrar ett samhälle som värnar integriteten för sina medborgare och att Ulrik är ganska ensam om att tycka tvärtom.
Jan Kallberg skriver i expressen att FRA snarare ökar risken för terrorism än minskar den. Han skriver dessutom att: Regeringen Reinfeldt är i dag ett reellt fysiskt hot mot dess medborgare, med en strategi som lyckas med konststycket att öka kostnaderna, ta bort skydd och förhöja riskerna.
Andra som skriver om FRA är Johan Ingerö, Bengt Silverstrand och Ulf Bjereld.

söndag 3 augusti 2008

Sjukskrivningar, presidentkampanj och mera.


Omkring 20 000 sjukskrivna kommer att betraktas som för friska för sjukpenning och för sjuka för ett arbete. De kommer att förlora sin sjukpenning visar en färsk undersökning från Försäkringskassan. Den moderatstyrda regeringen har drivit igenom ett systemskifte som kommer att slå ut människor vilket kommer att skapa ett socialbidragsberoende utan att presenterat åtgärder och en plan för dessa personer. Det är ett vidrigt cyniskt spel från socialförsäkringsministern. Christina Husmark-Pehrsson låter meddela att ingen skall tvingas söka socialbidrag i Sverige. Jag säger att i det nya Sverige är medmänsklighet satt på undantag.
Från USA visar det sig att republikanerna med John McCain börjar bli panikslagna, liksom i tidigare presidentkampanjer, och börjat fulspelet mot demokraternas man Barack Obama.

Man kan också läsa, upp och nervända världen, att moderaterna i Stockholm kan tänka sig att förstatliga Arlandabanan. Just den banan som är Mats Odells hitintills sämsta affär på skattebetalarnas bekostnad.


I morgon avgörs Sydafrikas framtid genom att ANC:s partiledare Jakob Zuma ställs inför rätta.
Andra som skriver om samma är Roger Jönsson och Every kind of people.

lördag 2 augusti 2008

Representativ Demokrati

Det är roligt att ytterligare en kommunfullmäktigeledamot i Borås uttrycker sin åsikt på bloggen. Välkommen Stefan! Tyvärr är det enbart Anne-Marie Ekström som bloggar från högersidan. Det är fasligt lite ledamöter från den borgerliga sidan som kan orsaka lite debatt.

Jag har läst Stefans Lindborgs inlägg om EU och Lissabonfördraget och jag delar inte Vänsterpartiets åsikt om det sk Lissabonfördraget

Jag tycker att alla länders ställningstaganden är lika mycket värda oavsett om de är tagna genom folkomröstning eller genom beslut i den demokratiskt valda församlingen. Jag har liten förståelse för Vp som vill ha folkomröstning om i stort sett allt som gäller EU. Tycker verkligen Vp att Schweiz med sin direktdemokrati är en förebild för oss i Sverige, som har valt den representativa demokratin?

Irländarna sade nej till Lissabonfördraget. De hade invändningar mot fördraget främst pga att de inte garanterades en ständig kommissionär, oro för Irlands abortlagstiftning och att nejsidan var bättre än ja sidan på att presentera sin argumentation. Deras nej ska respekteras. Samtidigt ska alla de 19 medlemsländer som sagt ja respekteras. Återstår då ett antal länder som ännu inte sagt sin mening, däribland Sverige. Jag tycker det är självklart att Sveriges Riksdag ska få säga sin mening om Lissabonfördraget.

Andra som skriver om EU är: Jan Andersson, Stefan Lejonbalk.