lördag 31 juli 2010

Falska flirtare avslöjas alltid, Åkesson!


Åkesson flirtar nuförtiden med HBRQ-rörelsen med argumenten att muslimer är mer intoleranta än andra mot homosexuella. Och därför borde muslimer slängas ut från Sverige. Som grund i sitt påstående använder sig Åkesson av en rapport från 2004, ”intolerantrapporten”.

Rapporten visar att visserligen är muslimer mer intoleranta än kristna men pojkar på gymnasiets övriga program är mer intoleranta än muslimer.

Den mest intoleranta gruppen mot homosexuella är SD-sympatisörer. Vad tycker Åkesson att vi ska göra med dem?
Andra som skriver om SD:s falska flirt är t.e.x. Seved Monke Ajnestål, Peter Andersson och Jakob Lundgren.

fredag 30 juli 2010

Han har problem!

Charlie Weimer, ordf för KDU och riksdagskandidat, utmärker sig för ett sossehat som gränsar till det infantila. Man kan tro att han är ett skämt men han tillhör de få utvalda verklighetens folk.

Erik Slottner som var tidigare ordförande för KDU blev utmanövrerad av Charlie Weimer pga. att Erik var öppet homosexuell och det dög minsann inte i KDU (förmodligen inte verklighetens folk). Gudomlig rättvisa skipades dock genom att Weimer inte blev vald till ny ordförande utan det blev Ella Bohlin istället.

Charlie Weimer var delaktig i det mycket fula spelet att bli av med den homosexuella Erik Slottner.

Till bilden av Charlie Weimer skall läggas att han var med om att grunda det rasistiska nätverket Engelbrekt år 2000. Han hade den högsta posten som samordnare inom Engelbrekt nätverket ända tills han lämnade nätverket 2001. Det är ett faktum att Engelbrekt nätverket fick inspiration från Sverigedemokraterna, var kritisk mot det mångkulturella samhället och kämpade för "en sund nationalism". Han lämnade inte nätverket av ideologiska skäl utan för att han hotades med uteslutning från KDU.

Det är alltså så här bakgrunden ser ut för Sossehataren Charlie Weimer. Förmodligen omhuldas han av Göran Hägglund som verklighetens folk och där KD tycker sig se ett mänskligare sverige i att bli av med motståndaren Socialdemokraterna.

Andra som skriver om den av aggressionsproblem överfyllda pojken är Röda Berget och Annika Högberg.

Svenska staten beter sig rättsvidrigt mot Romer!


Att tigga är inget brott i Sverige! Trots det utvisas romer från Sverige just pga. att de tigger och trots att de är EU-medborgare och därmed har rätt till att vistas i Sverige i tre månader.


Det är rättsvidrigt när polisen gör egna tolkningar av utlänningslagen som gränsar till rasism. Romerna är de som genom århundrade har förföljts och är det lägsta av lägsta i öststatsländerna. De behandlas även rättsvidrigt i Sverige.
Jag har tidigare skrivit om detta här.
Läs gärna denna artikel från ETC och även om hatbrott mot romer här.


Andra somockså skriver om de rättsvidriga övertrampen är Röda Malmö och Loke.

torsdag 29 juli 2010

Vatten är ingen mänsklig rättighet?


Det är med häpnad jag noterar att Sverige lagt ned sin röst vid FN:s omröstning om att vatten är en mänsklig rättighet. Vilket är förvånande eftersom vi i Sverige har så bra vatten och mycket av det så det kan sägas vara en mänsklig rättighet - i varje fall i Sverige. En rad bloggare (se nedan) har också uppmärksammat denna nyhet.


Miljontals flickor världen över är i dag berövade såväl skolgång som barndom. Orsaken är att de är ansvariga för vattenförsörjningen för sina familjer. Om den närmaste brunnen med dricksvatten finns två mil bort från hemmet krävs det många timmars vandring till brunnen med en tom kruka och från brunnen med vatten.

Vatten är en mänsklig rättighet och grunden för all utveckling i ett land. Dålig vattenförsörjning berövar främst flickor deras möjlighet till utbildning, det leder till att industrier inte kan utvecklas eller att epidemier inte hålls borta genom god hygien.
Stora multinationella företag lägger under sig vattentillgångar, köper upp vattenledningssystem för att sedan höja priserna och ta hem vinsterna. De privata vattenföretagen har genom sina politiska kontakter och genom sin starka lobbyverksamhet fått de internationella utvecklingsorganen att på fullaste allvar hävda att det enda som kan öka tillgången på vatten i världen är tillgång till privat riskvilligt kapital.


Jag menar att vatten är en grundläggande mänsklig rättighet och inte en ekonomisk vara.

Det är en förbannad skam att inte alliansregeringen tycker det samma!


Andra som skriver i samma ämne är bland annat Högbergs tankar, Martin Moberg, Alliansfritt Sverige, Peter Andersson och Jakob Lundgren.


Det är förbannat svårt att hitta alliansbloggare i ämnet om vatten men här är en som vill ha rent vatten i Mörbylånga.

Här är en Moderat som kan sägas ha extremt dålig tajming.

Slutlilgen en liberal tänkare som har fallit för lobbyisternas övertalning om att all världens befolkning får rent vatten bara man privatiserar det viktigaste livsmedlet som finns.

onsdag 28 juli 2010

Ni har offrat HBT personers rättigheter tillräckligt länge FP!


FP har idag presenterat sitt program för HBT personers rättigheter i tio punkter.


Frågan är hur FP ska få igenom sitt tiopunkts program när de samarbetar med bromspartiet KD. De bromsar effektivt all utveckling för HBT-personer i Sverige och utomlands genom sin politik. FP har i så motto haft sin chans.
Folkpartiet har offrat HBT-personer på det friktionsfria allianssamverkans offerbänk tillräckligt länge nu.

S,MP, V och FP kräver en ändring av lagen som säger att transsexuella måste sterilisera sig innan ändring av könstillhörighet. Moderaterna vill som vanligt när de tycker en fråga är svår utreda det en gång till och KD passar. Se där folkpartister – en blocköverskridande fråga. Ska ni rösta med oss?


En av punkterna är att värna asylrätten - också för HBT-personer. I 85 länder är samkönade relationer förbjudna. I 8 länder får man dödsstraff om man blir ihop med någon av samma kön. Det är oacceptabelt. Det är dags att släppa in flyktingar som förföljs pga. sin läggning och ge dem en fristad här.

Vi socialdemokrater säger att:
Myndigheter som deltar i asylprocessen ska säkerställa att personer som flyr med
hänvisning till sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck får skydd i Sverige.

Myndigheter inblandade i Sveriges utvecklingssamarbete, handelspolitik samt asyl- och
migrationspolitik ska ha hbt-kompetens vilket de inte har i tillräcklig omfattning idag.

Där är ytterligare en fråga som FP kan sammanstråla med oss om istället för att låta den falla i glömska pga. särintresset KD.
Andra som skriver i samma ämne och bör läsas är Jakob Lundgren och Alliansfritt Sverige.
Läs också HBT-socialdemokraternas hemsida.

tisdag 27 juli 2010

Skulle du rösta på dem pga deras skönhet...........?


Nu är två Moderater (Hillevi Engström och Gunnar Axén) framme igen och påstår att föräldraförsäkringen inte är en försäkring utan skall betraktas som ett bidrag. Därför ska inte taket höjas. De två påstår också att det enbart är ca 30 % som kommer att omfattas av den här förbättringen resten får ingen skillnad. De glömmer att reformen skall träda i kraft 2012 och då kommer cirka 50 till 55% att ligga över nuvarande tak i föräldraförsäkringen. Om inte Moderaternas låglönepolitik har fått för stora effekter. Så – som vanligt bluffar moderata debattörer.


Vi vill höja taket så att alla som tjänar upp till 30 000 kronor i månaden får 80 procent i ersättning när man är hemma och tar hand om sina sjuka barn. Fortfarande är det mycket vanligare att kvinnor är hemma med sjuka barn än att män är det. Det beror bland annat på att män oftast tjänar mer, därför föreslår vi en höjning.
Taket skall också höjas pga. att det är en försäkring och så många som möjligt ska kunna ta del av den. Att fler verkligen får ut 80 procent av inkomsten när de är föräldralediga är viktigt och stärker tilltron till våra trygghetssystem. Annars är risken stor att legitimiteten försvagas och rollen som allmän försäkring faller bort.


De moderata debattörernas taktik är uppenbarligen att i de flesta frågor kritisera våra förslag och visa så lite som möjligt av deras egna förslag och i övrigt hoppas på sin skönhet för att vinna valet. Tiden får visa om det är den rätta taktiken.


Veronica Palm har skrivit om det här likaså jag själv tidigare.

måndag 26 juli 2010

Folkpartiet vill samarbeta med SD - i varje fall Bjarne.


Jag har hittat en Folkpartist som riksdagskandidaterna Anne-Marie Ekström och/ eller Anna Svalander borde ta sig en debatt med. Han verkar pigg på debatt.


Folkpartisten som vill samarbeta med Sverigedemokraterna heter Bjarne Kragh.


Det vore något för BT eller Radio Sjuhärad att anordna.

Skyll dig själv!


Marie Westman som är 28 år är för gammal för en andra chans. Så skriver utbildningsdepartementet till Marie när hon överklagar betygskriterierna.


I ett mejlsvar från utbildningsdepartementet fick Marie Westman veta att hon haft sin chans. ”Regeringen har gjort bedömningen att det givits tillräckligt med tid att påbörja studier på högre nivå för dem som gick gymnasiet enligt kursplaner före hösten 2000.”

Tvärtemot högeralliansen tycker vi socialdemokrater att det finns olika sätt att studera och att människor får fler chanser till studier genom livet tycker vi är viktigt och självklart. Vi tror att ett livslångt lärande är bra både för den enskildes välbefinnande och dess utveckling samt för att hela Sverige skall utvecklas. Och vi tror att människor inte ska begränsas av ålder, kön eller något annat. Människor ska få flera chanser i livet.

Marie måste i alliansens värld, eftersom hon försuttit sin chans, istället nöja sig med att städa eller vara Nanny för dem som var kloka nog att inte försitta sina chanser.


Björn Andersson, Ann-Sofie Wågström, Roger Jönsson och Birger Schlaug skriver om detta feltänk från regeringen.

fredag 23 juli 2010

Kristdemokrater är overklighetens folk!


Kristdemokraterna har fått för sig att varumärkesskydda begreppen ”verklighetens folk” och "ett mänskligare Sverige". Det är naturligtvis rent trams från moralpartiet KD. Hur kan det gå att skydda sådana begrepp, skulle inte vem som helst kunna använda dem? TRAMS!


Begreppet "verklighetens folk" har använts av Ny Demokrati - partiet som banade väg för Sverigedemokraterna.
Folkpartiet har tidigare använt begreppet ett mänskligare Sverige i valrörelsen 1998. Alliansen har ju visat att det går att återvinna och det är väl bra. Men varför då varumärkesskydda?
Och det finns fler som vill kunna använda begreppen.


För mig är Kristdemokrater med deras trångsynhet och moralkonservatism snarast overkliga – Kristdemokrater är overklighetens folk.


Andra som skriver om det overkliga partiet som lever i ett omänskligt Sverige är Proffstyckarna och Högbergs tankar.

torsdag 22 juli 2010

"Jobba hårdare - ni har det i kroppen".

LO tidningen skriver om ett mail med hot från bemanningsföretaget Student Consulting till den inhyrda lagerpersonalen på Coops lager i Bro.

I mailet skriver de bl.a " Vi kommer på Coops begäran att behöva avsluta samtliga som inte lever upp till detta. Från och med nästa vecka gäller prestationskrav 70 min/h. Jag vet att många av er studsar nu men jag vet att samtliga av er har det i kroppen”.

Som vanligt skyller företaget på en enskild medarbetares misstag när mailet kommer till allmänhetens kännedom men jag frågar mig.

Varför nyttjar Coop bemanningsföretag över huvud taget?

Andra som skriver om eländet är Kaj Ravinge,

onsdag 21 juli 2010

Vad ska du betala själv, lille vän?


Den 20 juni inföll skattefridagen enligt en mängd av alla de borgerliga tidningarna. Skattefridagen är den dag då vi har betalat skatten och får behålla pengarna själva. De borgerliga tidningarna berömmer alliansregeringen för att denna dag har tidigarelagts. Som vanligt är det skattebetalarnas förening som har lanserat begreppet.

Men det finns ju en anledning till att betala skatt och vi måste alltid påminna oss om varför. Vart går skatterna? Vad är det som de borgerliga vill ta bort som den enskilde får ta försäkring för:


Vi pratar till exempel om* Enskilt rum i äldrevården, kostnad 509 000 kronor per år.
* Gymnasieplats för 93 000 kronor per år och elev
* Grundskoleplats för 86 000 kronor per år och elev
* Höftledsoperationer för 100 000 kronor styck
* Kejsarsnitt för 50 000 kronor under förutsättning att det inte är akut
* Behandling av en reumatiker för, med de senaste medicinerna utan biverkningar, för 250 000 kronor per år
* Plats för ungdomar på boende med behandling enligt LVU eller SOL för i snitt 3 500 kronor per dygn (som lägst).


Här, här och här kan du läsa om varför främst moderater vill ha den skattefria dagen så nära den 1 januari som möjligt.

tisdag 20 juli 2010

De rikaste har blivit rikare, de fattiga fler.


Maria Larsson offentligt skriver att hon inte har insikt om sjukdomen utan istället liksom sin chef i regeringen anser att barnfattigdom och socialbidragstagare är en synvilla och enbart en mytodling från vår sida. Inser man inte problemen kan man inte heller göra något. Så enkelt är det.

Det är så här Maria Larsson. Du som säger dig värna ” verklighetens folk”. Så här lever en stor del av verklighetens folk, Maria Larsson, KD.

Sverige har blivit ett hårdare land. Klyftorna mellan folk har blivit djupare. De rikaste har blivit rikare, de fattiga fler.

Den borgerliga alliansen lovade inför valet att fler skulle få arbete. Färre skulle hamna i utanförskap. Utgångspunkten var att Sverige hade för generösa bidragssystem som inte uppmuntrade till arbete och egen försörjning. Genom omfattande skattesänkningar, mest för dem som tjänar mest, och försämrade ersättningssystemen för dem som är arbetslösa eller sjukskrivna, skulle fler komma i arbete.

Men några nya jobb har det inte blivit, tvärtom. Och de förändrade trygghetssystemen har bidragit till att slå undan benen på grupper i samhället som tidigare alltid har klarat sig själva. De rikaste har blivit rikare medan de fattiga har blivit fler. Nästan hälften av regeringens skattesänkningar har gått till den fjärdedel av befolkningen som tjänar mest. Den fjärdedel som tjänade minst fick sex procent av skattesänkningarna. Arbetslösheten i Sverige ökar mer än i de flesta andra länder, och Sverige halkar efter.

Närmare en tredjedel av alla barn i åldrarna 10 -18 år upplever att de inte har råd att följa med och göra något med sina kompisar. Alla dessa lever inte under fattigdomsgränsen. Men det visar hur barn drabbas och far illa när föräldrarna har knappa ekonomiska resurser. Enligt Majblomman så fick 23 000 barn i Sverige avstå glasögon av ekonomiska skäl förra året, trots synfel. Att leva under ekonomisk press påverkar även hälsan. De hämtar t ex i lägre grad ut sina läkemedel än andra grupper i samhället. Ensamstående kvinnor med barn avstår i tre gånger så hög utsträckning detta, som befolkningen i sin helhet.

Bara det senaste året har socialbidragen ökat med 23 procent. I 92 procent av kommunerna ökade utbetalningarna av ekonomiskt bistånd. I 125 av landets kommuner var ökningen över 30 procent. Och värre kommer det att bli. Både regeringen och Sveriges kommuner och landsting beräknar att socialbidragen kommer att öka med 50 procent till 2012.Det här borde oroa Maria Larsson hon är ändå äldre- och folkhälsominister. Men det oroar inte henne. I hennes alliansregering är inte barnfattigdom eller socialbidragstagare synliga.


Vet hut och skäms, Maria Larsson!


Andra som skriver om Maria Larssons svek mot barnfattigdom och socialbidragstagare är Högberg, Annika Högberg, Vanligtvis.se och Anna Vikström bland annat.

Att ha en ”nanny” är den nya coola grejen.
Från 1/7 2009 till 30/6 2010 har 647 935 personer köpt rottjänster och 238 583 köpt hushållstjänster. Skatteverket har betalt ut 9,4 miljarder kronor för Rot till 55 367 företag och 900 miljoner till 11 398 företag för Rut.

Flest utnyttjar Rut i Danderyd dock är det 91,6 % även i Danderyd som får bidra till de allra rikaste ”livspussel”.

- Att ha en ”nanny” är den nya coola grejen hävdar Christoffer Bylock, en 34 årig vd på Messamigos Nanny Service.
Barnflickorna får även följa med utomlands för att ”livspusslet” skall stämma. Fasiken inte ens på semester har dessa människor tid att umgås med sina barn.

Denna överklasshjälp som Rut innebär kostar ca 90 000 till 130 000 kronor per arbetstillfälle. Enligt sammanställningen ovan skulle det med de avdrag som anges ca 4700 personer vara anställde på heltid. Det är naturligt att företagen tar ut viss vinst, låt oss säga 20 procent. Jag har räknat på 18 000 kronor/månad för heltid plus sociala avgifter. Det är ju vita jobb gubevars.
Läs om familjen på Östermalm som gladeligen skulle betala svart om subventionen inte fanns.
Subventionen är fortfarande en förlust för staten. Det vore mycket bättre att använda pengarna till att utveckla välfärden i kommunerna. Kom ihåg att kommunerna gjort sig av med 25 000 personer inom välfärden.

Folk som har råd att betala vitt och avtalsenliga löner låter meddela att om subventionen tas bort kommer de att åter vara kriminella och betala svart för tjänsten.Ska vi verkligen via subventioner hålla kriminalitet under armarna och om det är så kan vi någonsin sluta att göra det. Borde vi inte gemensamt bekämpa kriminaliteten istället.
Andra som skriver om orättvisorna med överklassubventionen är Lasses blogg och Arena.

måndag 19 juli 2010

Gammelvala och Dan Andersson


Jag och Marianne har tänkt oss en tur upp till Värmland och Åmot över helgen. Jag tror faktiskt att det också är Gammelvala just den här helgen. Kan vara värt ett besök.
Tage Erlander som gäst vid gammelvala tänder kolmilan i mitten av 60-talet


För fyra år sedan uppträdde Sofia Karlsson med vänner och sjöng "Julvisa i Finnmarken". Dan Andersson fungerar alltid.


Bistånd från Norge för att avhjälpa hemlöshet i Sverige?

Regeringens strategi för att minska hemlösheten i Sverige har inte gett resultat. Hemlösheten i storstäderna är oförändrad, tak över huvudet garanteras inte för alla och vräkningar av barn sker fortfarande. Stödinsatser för människor som lever i hemlöshet är ofta illa samordnade och sker sällan utifrån individuella behov.

Det visar Stockholms Stadsmissions rapport ”hemlös 2010”. Rapporten granskar det offentliga Sveriges insatser mot hemlöshet under det senaste decenniet, med tonvikt på regeringens nationella strategi mot hemlöshet som löpt 2007-2009.Därför har Stockholms Stadsmission startat en reklamfilm som uppmärksammar att de söker bistånd från Norge med 300 miljoner kronor för att utveckla projektet Bostad Först och därmed komma till rätta med hemlöshetsproblematiken.

Reportage från TV4
Och det är inte bättre i Borås. Det görs helt enkelt inte tillräckligt av den borgerliga alliansen vare sig i Borås eller i Sverige.


Kulturbloggen, Röda Berget och Mikael Abramsson har skrivit om hemlösheten i Sverige.

Två månader kvar till valet.

I dag är det två månader kvar till valet och jag har en vecka kvar av semestern. Den här gången.

För alla som inte ännu har last den store statsmannens bok “det sovande folket” ett alster av sällan skådat format. Den är för länge sedan slutsåld och har tagit slut på biblioteken. Jag har med stor ansträngning fått tag i ett exemplar som jag härmed delar med mig av.
Tack Alliansfritt Sverige.

lördag 17 juli 2010

Kvinnor missgynnas fortfarande.

I dagens DN finns en artikel om att få kvinnor får sina arbetsrelaterade besvär klassade som arbetsskada.

Det är ingen ”ny” nyhet utan den har funnits sedan den förra borgerliga regeringen 1993 skärpte bevisbördan för den enskilde.

2002 lättade den dåvarande socialdemokratiska regeringen på lagstiftningen eftersom man såg att det var mycket svårt, särskilt för kvinnor, att få sina besvär klassade som arbetsskada.
Enligt artikel har inte mycket hänt trots lagändringen 2002. Det är FK som bedömer om en person har fått en arbetsskada och därmed har rätt till ersättning i form av livränta.
Läs även Lag och Avtals artikel i ämnet.

Många av de yttranden som Försäkringskassans läkare grundar sig på är två skrifter som blev sammanställda av Arbetslivsinstitutet. Dessa skrifter var en sammanställning av forskningsläget kring arbetsrelaterade besvär. Skrifterna gavs ut i början av 00-talet och speglar nu minst tio år gammal forskning. Men eftersom regeringen beslutade att Arbetslivsinstitutet skulle läggas ned finns idag ingen instans som bemödar sig om att uppgradera forskningsläget.

I övrigt kan sägas att Alliansregeringens politik inte bara förorsakar lidande för människor. De förorsakar även död för människor eftersom alliansen bantat Arbetsmiljöverket så pass mycket att de inte har resurser till tillräckligt med inspektioner och utbildning.

Som lök på laxen, om man mot förmodan skulle få beviljad arbetsskada, så har den borgerliga regeringen bestämt att man inte får mer än 92%. Enligt lagen ska man ha 100%.

Andra som skriver är Göran Johansson och Bokstavsprinsessan.

En flopp!

De nya sjukförsäkringsreglerna har visat sig vara ett av de mest tydliga fiaskon som Alliansregeringen gjort. Av de 12 600 människorna som tvingades ut från sjukförsäkringssystemet till arbetslöshetssystemet har enbart 370 personer fått ett riktigt heltids- eller halvtidsjobb. Då kan jag tänka mig vilken oro och bekymmer stupstocken har förosakat och jag har hyfsad förmåga till empati. Anledningen till Alliansregeringens agerande var naturligtvis det cyniska i att lyfta människor från det dyrare sjukförsäkringssystemet till det billigare arbetslöshetssystemet.
Detta drabbar enbart de "vanliga människor" som i varje fall Kristdemokrater säger sig värna.

Socialförsäkringsminister låter meddela att i varje fall 370 människor fick ett arbete istället för att vara sjuka.

Våra viktigaste Rödgröna förslag för en ny sjukförsäkring är tio till antalet:

1. Avskaffa stupstocken som gör människor försäkringslösa. 1 januari 2011 avskaffas den vid rödgrön valseger.
2. Rätt till en snabb individuell bedömning. En individuell bedömning av arbetsförmågan senast sex veckor efter första sjukskrivningsdag.
3. Rätt till individuell rehabiliteringsplan. Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan.
4. Avskaffa de stelbenta tidsgränserna. Vi vill redan under 2011 avskaffa dagens stelbenta prövning mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar.
5. Gör det möjligt att kombinera studier och sjukskrivning. I ett första skede på halvtid.
6. Inför en rehabiliteringspenning. Vi vill ge en rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för den som behöver rehabiliteringsinsatser.
7. Skapa en rehabiliteringsfond. För att säkerställa att människor verkligen får tillgång till rehabiliterande insatser vill vi satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond.
8. Den som blir sjuk ska inte bli fattig. Vi föreslår därför en stegvis höjning av taket i sjukpenningen från dagens 26 500 kronor i månaden till drygt 28 200 kronor 2011 och drygt 30 000 kronor 2012. Vi föreslår också att ersättningen i sjukpenningen höjs till 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.
9. Den som behöver ska kunna få sjukpenning även under längre tid.
10. Ge möjligheter för dem som utförsäkrats att ta sig tillbaka.


Väljare som är friska, arbetsföra och med mer pengar i plånboken efter jobbskatteavdragen kan pratas omkull om att Sverige är på rätt väg. Men faktum är att arbetslösheten biter sig fast och protesterna växer underifrån mot utförsäkringarna.

Ge dom inte fyra år till.

Andra som skriver om detta är Peter Andersson, Marika Lindgren Åsbrink och Lena Sommestad bland många.

Vägen till himmelen upplever den här omänskliga reformen själv.

fredag 16 juli 2010

Framtidstro med de rödgröna.

Alliansen presenterade i dag sin familjepolitiska förslag med tio punkter för familjen. En del är bra men det mesta luktar unken högerfamiljepolitik.

Som vanligt har inte KD fått igenom sin hjärtefråga om fördubbling av ersättningen vid uttag av vårdnadsbidraget. Däremot föreslås att det ska bli lättare att få det och att även arbetslösa ska få bidraget. Så mycket för arbetslinjen.
I stället vill Alliansen bygga vidare på jämställdhetsbonus som ursprungligen lanserades av Folkpartiet.
För att hålla KD på mattan föreslår man att införa ett obligatoriskt samtal vid risk för separation. Så mycket för att inte politiker skall blanda sig i.Nu är det därför viktigt att erinra om den rödgröna familjepolitiken

Barn är viktiga. Barndomen sätter ofta sin prägel på hur livet sedan gestaltar sig. Alla barn förtjänar en bra start i livet, oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok. Vi vill att Sverige ska fortsätta vara världens bästa land att växa upp, men då måste vi också fortsätta sätta barnen främst.

Här nedan följer några av de förslagen som återfinns i den rödgröna budgetmotionen.
( läs särskilt sidan 53 till 56)

Höjt tak i tillfälliga föräldrapenningen - Vi vill höja taket så att alla som tjänar upp till 30 000 kronor i månaden får 80 procent i ersättning när man är hemma och tar hand om sina sjuka barn. Fortfarande är det mycket vanligare att kvinnor är hemma med sjuka barn än att män är det. Det beror bland annat på att män oftast tjänar mer, därför föreslår vi en höjning.
Ensamstående föräldrar har det särskilt tufft ekonomiskt. De flesta av dessa är kvinnor. Vi vill höja underhållsstödet, flerbarnstillägget och bostadsbidraget för ensamstående.
En tillgänglig barnomsorg är central för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Både de som har oregelbundna arbetstider och de med tillfälliga arbetstoppar på jobbet behöver en ökad tillgång till barnomsorg på kvällar och helger.
Vi vill avskaffa jämställdhetsbonus, barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag.

En modern familjepolitik
- Många och stora satsningar på barnen gjordes när vi socialdemokrater hade förmånen att leda landet: barnbidraget höjdes i flera steg, flerbarnstillägg infördes från andra barnet och bostadsbidragen förbättrades för familjer med små inkomster. Vidare har underhållsstödet höjts, föräldraförsäkringen förlängts och maxtaxa har införts i barnomsorgen. Ändå lever alltför många barn i familjer som är utsatta, ekonomisk eller på andra sätt. Under de senaste åren, mellan 2006 och 2009 har andelen barn som växt upp i fattiga familjer ökat med 50 procent.

Vi vill fortsätta att modernisera och reformera familjepolitiken så att Sverige åter blir världens bästa land för barn, unga och deras familjer. Därför vill vi göra föräldraförsäkringen mer flexibel så att man kan ta ut den för att få mer vardagstid med barnen – ända upp till 16 års ålder.

-Ett riktat statsbidrag ska gå till kommuner för att stimulera mer flexibla barnomsorgslösningar. Vi vill också höja underhållsstödet och förbättra situationen för de studenter som har barn, genom att höja tilläggsbidraget med 50 procent. Vi vill också rikta särskilda insatser till de barn som har extra stora behov. Många barn med psykiska problem behöver hjälp och stöd i ett tidigt skede. Därför vill vi öka resurserna till skolhälsovården.

-Vi vill driva en politik för att minska klyftorna i samhället.

- Vi vill tillåta 30 timmars barnomsorg även till dem som är arbetslösa eller dem som fått ett syskon till.

Det finns alternativ till gammal och konservativ familjepolitik – en politik som ger framtidstro är en ny rödgrön familjepolitik.

onsdag 14 juli 2010

Förbjud stora solglasögon.


Då har Frankrike tagit det olyckliga beslutet om att förbjuda burka och niqab. Jag tycker att det är ett olyckligt beslut. Jag tror att jag kan räkna på ena handens fingrar hur många gånger jag har träffat på någon som har varit klädd i dessa plagg. Dom är helt enkelt försvinnande få.
Det är sannerligen rättsröta i ett land om man lagstiftar om hur man får vara klädd.

Att förbjuda burka och Niqab handlar helt enkelt om att slippa göra något åt den sociala situation som många invandrare befinner sig i. Det handlar om att inte göra något åt den arbetslöshet som många befinner sig i. Det handlar inte om kvinnors jämställdhet. Det handlar helt enkelt om att vara mot muslimer.
Däremot kan det handla om att de kvinnor som av religiösa eller andra skäl bär dessa plagg kommer att isoleras i sina hem. Det tror jag enbart Sverigedemokreter och Nationaldemokrater vill.
Icke förvånande välkomnar SD det franska förbudet och ser gärna att Sverige följer efter.

Ett argument är att man inte ska kunna maskera sig. Men förbjud då också dessa stora solglasögon som folk har på sommaren.
Andra som skriver om det franska förbudet och den inskränkthet som beslutet innebär är Lisa Magnusson och Jerker Nilsson (alltid rött, alltid rätt).

tisdag 13 juli 2010

Cadillac Ranch

Då var det dags för tisdagarnas veteranbilsuppställning på Stora Torget i Borås. Vi får tro att där trängs en hel del gamla fina Cadillacs.


lördag 10 juli 2010

Varför tänjer de på sanningen?

Jag har väldigt svårt att acceptera Centerpartiets sätt att medvetet ljuga och fara med osanning om sin miljöpolitik. Jag får ont i kroppen när Andreas Carlgren vill få det att framstå som att centerpartiet har gjort något inom miljöområdet. Det är en lögn.

Naturskyddsföreningen har gett ut en vitbok om regeringens miljöpolitik

Friskolor, Mona´s tal och ett inte alltför ärorikt pris.

Häromdagen kom en rapport från Lärarförbundet som låtit SCB titta på alla niondeklassers lutbetyg från 1990 och framåt. Det visar sig, inte förvånande , att barn med högutbildade föräldrar får högre betyg. Den klyftan har ökat.

Den berömda valfriheten gynnar inte alls arbetareklassens barn. Friskolor gynnar dem med vältaliga föräldrar som kan prata sig till högre betyg för sina barn. Kan du skapa ett rykte, marknadsföra, friskolan som en skola där barn får höga betyg gynnar det naturligtvis vinstuttaget i den skolan.

Den här problematiken tar inte (kommer aldrig) Folkpartisternas major att ta upp.
Läs vad Maria Demker skriver om rapporten.

För övrigt lyste Mona ovanligt starkt i torsdags. Det var ett starkt ideologiskt tal framfört med retorisk finess. Kort sagt - strålande. Detta skriver Mats Engström om.

I måndags fick också Andreas Carlgren ”Greenwash-priset” av miljöförbundet Jordens vänner. Men det är inget ärorikt pris han fick. Det var nämligen ett pris för att han är ansvarig för bedräglig och missvisande grön politik.

Om detta har Lena Sommestad mer att berätta.

Arbetslinjen.

Så har då Sven-Otto Littorin avslöjats med byxorna nere. Djupt omoraliskt av honom att dels köpa sex men också att gömma sig bakom sina barn. Men många var det som trodde på honom och tyckte att politikerlivet var för tärande. Sven-Otto har gett krokodiltårar ett ansikte. Men den skarpsynte märkte att ingen moderat uttalade sig om Littorins situation.

Sven-Otto Littorins betende ger onekligen ytterligare en dimension till Alliansens arbetslinje.

fredag 9 juli 2010

Arbetareparti?

Om du har gått på att Moderaterna är ett arbetareparti så har Fredrik Reinfeldt en annan åsikt nu. Han är ingen ombudsman och vet inget om något fackligt löfte.Tack Kommunalarbetaren.

onsdag 7 juli 2010

Vad väljer du? Centerpartiet eller fästingar?


I dag är det Centerpartiet och Maud Olofssons dag i Almedalen.

Som vanligt är deras politiska mål att ”modernisera” arbetsrätten och som bevis för att det finns behov för det åberopar Maud en Skopundersökning där 88 % av företagare säger att de vill själva bestämma vilka de skall behålla och vilka de ska sparka. Inte så konstigt att företagare vill bestämma över vem de ska ha kvar och vilken de skall sparka, kanske? Just därför vi har arbetsrättsliga lagar, eller hur?
Här och här.


I dagens debattartiklar föreslår C fyra punkter:

Otrygghet i arbetslivet för alla. Det fanns en anledning till att arbetsrättens miniminivåer lagstiftades en gång. Det var för att fackens ställning gentemot arbetsgivarna var för svag. Inget tyder på att den är starkare nu. Maud vill återgå till reglerna före LAS och MBL.
Ungdomsarbetslösheten är oroande hög i Sverige. Men förändringar av LAS skulle knappast lösa det problemet. Det behövs arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att komma till rätta med de ungas arbetslöshet. Men generella arbetsgivareavgifter för ungdomar ger inte resultat. Jag tror att de måste vara riktade.

Regeringen har gjort det svårt för ungdomar att få fasta jobb eftersom man idag kan stapla visstidsanställningar på varandra. Därför berörs inte ungdomar av reglerna om ”sist in, först ut”. Det borde vissa riksdagskandidater från Borås veta om inte -LÄS PÅ!

Ett skattefinansierat kompetenssparande. Allt läggs på den enskilde och arbetsgivaren behöver inte ta ansvar för den anställdes kompetensutveckling. Deras förslag innebär att den som kan lägga undan pengar kommer att kunna bygga upp en fond till personlig kompetensutveckling och få skatteavdrag för det. Hur många lågavlönade lönearbetare kommer att kunna det.


Ungdomar ska ha lägre löner dvs det räcker inte med ungdomslöner enligt kollektivavtal. Lönerna ska vara ännu lägre för ungdomarna. Låga löner upp till en viss ålder innebär, med ett fullt utbyggt centersystem för arbetsrätten, att ungdomar sparkas när de uppnår en viss ålder. På så sätt slipper regeringen bygga bostäder till dem då de ändå inte har råd att flytta hemifrån.

C vill ha ett system liknande det i Danmark, flexicurity. Därför föreslår de att A-kassan ska vara hög de första tre månaderna. Därefter trappas den ned eftersom den arbetslöse har varit lat och inte fixat ett jobb. Får väl skylla sig själv om man inte har fixat ett RUT – jobb.
Kan vara nyttigt för centerpartister att läsa LO:s rapport ” Tryggare på andra sidan sundet”.


Därtill föreslår de även att den arbetssökande ska ha en jobbpeng och själv få bestämma vilken som ska hjälpa honom/ henne att få ett jobb. Som ett led i detta föreslår Centerpartiet att avskaffa arbetsförmedlingen och helt privatisera den verksamheten. Den som lyckas bäst med att förmedla jobb ska få ett jobbonus enligt gammal beprövad alliansmetodik.

Är det inte konstigt att förslag till att skapa mer av otrygghet för arbetstagare enligt femtio- sextio år gamla metoder kallas för ”modernisering” av det onödiga partiet Centerpartiet. I sin nuvarande version är de lika onödiga som fästingar. Och jag har inte ens nämnt CUF:s "Fucka Facket-kampanj".

Nej, lyssna inte på Centerpartiet. Rösta inte på dem! Så slipper vi deras ”moderna” förslag.


Lennart Holmlund skriver om ett parti i upplösningstillstånd.

tisdag 6 juli 2010

Rödgrön skolpolitik.

I dag var det underbar tajming i Almedalen. De rödgröna slog helt ut kaptenen Jan Björklund och Folkpartiet.
I dag presenterade de rödgröna sin gemensamma politik om kunskap och kvalitet i skolan.

I korthet innebär den att anställa fler behöriga lärare med mindre klasser. Lärartätheten ska vara minst nio lärare per etthundra elever. Inga betygsliknande omdömen men däremot omdömen som är framåtriktade från första klass.

Betyg i grundskolan från årskurs sju.

Vi visar att vi har lättare att komma överens än vad Alliansen har vilket visas av kaptenens utspel om äldremiljarden som genast fick KD att gå i taket. Är Björklund kanske ett sänke för Folkpartiet?

Röda Berget skriver om det samma.

Silver Thunderbird

I kväll är det som vanligt veteran bilarnas kväll i Borås. Stora Torget samlar ett antal, både bilar och motorcyklar, men är inte fullständigt utan en Silver Thunderbird!

Sverigedemokraterna och kyrkan.

Här kan vi se Borås egna lilla Sverigedemokrat, William Petzäll, försöka mota bort måndagens hjälte i Almedalen. William utmärker sig antingen genom rasistiska sånger på finlandsfärja eller att snabbt mota bort kyrkans män.

Jag har alltid gillat Lennart Koskinen som en orädd och debattglad demokrat och jag har allti ogillat rasister och främlingfientliga som står för allt det som kyrkan kämpar mot.

torsdag 1 juli 2010

Monopoltidningar - viktiga verktyg för alliansen i valet


Borås Tidning som är en monopoltidning för Moderaterna i Borås drar, inför valet, ned på debatt - och insändaresidorna i tidningen. Debattsidorna ersätts med ett korsord. Samma tydliga sätt att strypa debatten har jag inte noterat i andra tidningar. Men har man monopol så har man.
Tyvärr innebär det att den debattartikel som jag skickat in till tidningen om privatiseringen av bilprovningen och konsekvenserna av det - inte kom med idag. Debattartikeln är ju färskvara och därför inte aktuell någon annan dag.


Nu publicerar jag den här:


Grattis alla bilägare till dyrare besiktning!

Svensk bilprovning ska privatiseras från och med den 1 juli i år. Enbart av privatiseringsdogmatiska skäl. Regeringen har inga egentligt hållbara skäl till att privatisera mer än att sådan är deras ideologi.
Svensk Bilprovning håller Europas lägsta priser. De har i alla mätningar högsta kundnöjdhet och kan erbjuda ett finmaskigt nät av fordonsbesiktning i hela landet. Men detta har nu regeringen ändrat på.I Finland har man avreglerat fordonsbesiktningen. Där har kostnaden för kunden ökat med 50 till 100 procent och tillgängligheten minskat på landsbygden samt ombesiktningar ökat med 10 procent.För skattebetalare ökar kostnaderna genom att kontrollapparaten måste byggas ut.Direktreklam kommer i fortsättningen ersätta din kallelse till bilprovningen. I stort sett blir allt sämre med alliansens lag om avreglering av fordonsbesiktningen.Privatisering - till vilket pris som helst är Alliansregeringens målsättning!

Sverige behöver en ny regering – rösta på Socialdemokraterna den 19 september.

Tomas Gustafson (S)
KommunfullmäktigekandidatHär finns ytterligare stoff till en artikel som jag tidigare i juni skickat in till Borås Tidning men som de valt att inte publicera. Men skam den som ger sig jag hittar säkert fler synpunkter att skicka in till tidningen.