torsdag 29 mars 2012

En dyr reform - utan effekt!


Det är ungefär lika många ungdomar som jobbar nu som jobbade före reformen med generellt sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar” säger Anders Forslund som är professor vid Uppsala universitet och biträdande chef vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Reformen påbörjades redan året efter Alliansens tillträdande och den byggdes på med ytterligare sänkning för tre år sedan. Som vanligt baserades regeringens reform på framräknade teoretiska siffror och förhoppningen var att sänkningen skulle stimulera arbetsgivare att anställa ungdomar.
Reformen har hittills kostat 51,5 miljarder kronor ca 2,6 miljarder mer än vad regeringen har budgeterat med.

Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, påstår att: ”sänka arbetsgivaravgifter är en dyr metod med osäkra effekter. En hel del tyder på att det inte har någon effekt alls”.

Faktum är att, trots finanskrisen 2008, har inte reformen haft någon som helst vetenskaplig fastställd effekt. Det enda vi kan vara säkra på är att regeringen subventionerat, främst snabbmatskedjor, med totalt 51,5 miljarder kronor sedan 2007.


DN

söndag 25 mars 2012

Jan Björklunds senaste ofog!

Enligt läroplanen ska förskoleklass 0 vara en bro mellan förskolan och skolan. Det är en övergångsform där barnen lär sig mer men det är fortfarande leken som är den viktigaste pedagogiska verktyget. Just därför är Jan Björklunds senaste ofog att föreslå att sexåringar ska testas så fel.

Att tidigt få stämpeln att du är ett problembarn riskerar att försvåra för den ungen hela livet. Jag tycker det vore fel om förskoleklasserna förvandlas till en teststation där bekymren över barnens kunskapsnivå blir huvudsaken. Barnen är individer och låter sig inte pressas in i en mall där alla har samma mognadsgrad.

FolkbladetDN ,Enn Kook ,

söndag 18 mars 2012

Alliansen goes Bananas?

Jag är väl medveten om att man ska vara försiktig med att ta ut för mycket av opinionsundersökningar. Det är valdagen som gäller. Men tendensen är klar och S har ökat med tio procentenheter sedan januari.
S går även fram starkt i de tre storstadsområdena.
I mätningen tappar också Sverigedemokraterna sin vågmästarroll.

Socialdemokraterna             33,7 %             124
Vänsterpartiet                         6,1 %               22
Miljöpartiet                           10,3 %              38
S:A                                       50,1 %            184

Moderaterna                         28,7 %            106
Centerpartiet                           4,9 %             18
Folkpartiet                               5,9 %            22
Kristdemokraterna                   3,5 %            ----
S:A                                        43,0 %           146

Sverigedemokraterna               5,2 %            19Det rödgröna blocket får 184 mandat och Alliansen utan KD 146 mandat. Eftersom SD enbart, om det vore val idag, skulle få 19 mandat så är de utan betydelse. Förmodligen skulle KD få stödröster från M men det skulle inte hjälpa.

Den mest intressanta analysen från den senare tidens opinionsmätningar är vilken nervositet det kan utlösa hos Moderaterna men framförallt för de mindre partierna i Alliansen. Det verkar finnas ett uppdämt missnöje med det stora partiet i samarbetet. Inte minst märktes det i de ovationer och jubel som mötte Per Ahlmark på FP:s möte förra veckan då han kritiserade Carl Bildt.

Det finns möjlighet (risk om man tycker så) för att "Alliansen goes bananas".

Aftonbladet 1 , Aftonbladet 2 , SR , Expressen ,

Rosemari Södergren med kulturbloggen , Peter Andersson , Nisse målaren , Tokmoderaten ,

De nya, nya Moderaterna – ett parti för dig som gillar elitism.


Tillsammans – nu tar vi nya tag! 

Så lyder Moderaternas nya slogan. Jag funderar på vilka de tänker sig är tillsammans. Det funderade jag på tills jag läste i Borås Tidning att Statsministern delade upp den arbetande delen av befolkningen i tre delar. 

En som består av alla dem som träget strävar i sina jobb, en som består av dem som vill jobba men har svårt att finna något och den tredje av dem som är crème de la crème i Sverige. De är alla goda Moderater och därmed samhällsbärare. Resten kan rösta på vänster eftersom Statsministern inte betraktar dem som vare sig samhällsbärare eller goda moderater. 

I gårdagens tal hyllade han de arbetande som "samhällets ryggrad", utan att överhuvudtaget nämna dem som inte är skapta så att de kan jobba för fullt. Det lämnade en obehaglig bismak - man kunde lätt tolka uttalandet som att de som inte är förmögna att arbeta ska betraktas som parasiter. Jag får, trots att jag inte vill, bilder av ett trettiotal då parasiternas öde fick en slutgiltig lösning. Reinfeldt borde ha insett det, och slagit fast att en välfärdsstat självklart tar väl hand om sina svagaste.

Fredrik Reinfeldt gick naturligtvis också till attack mot oppositionen:
”Jag tänker inte fnysa och rycka på axlarna, jag tänker inte acceptera att de bekämpar alla förslag, höjer skatter och tar bort rut och rot därför att de inte förstår. De ser inte Sverige som det ser ut.”
Vad är det vi inte förstår? Vilken verklighet ser vi inte?

Är det kanske den nya  verkligheten för många i det moderata Sverige
Soppkö, 1936
Soppkö, 2012Eller är det barnfattigdomen som vi inte har uppfattat.
Den nya, nya moderatuppfattningen


De nya, nya Moderaterna är bara skickligt förklädd högerpolitik.

fredag 16 mars 2012

Reinfeldt säger att Sverige är på rätt väg-hur tänker han då?


Ungdomsarbetslösheten i Storbritannien är nu 22,4%. Storbritannien är känd för sina höga ungdomslöner och sina rigida arbetsmarknadsregler som ger höga inträdeströsklar som därför hindrar ungdomar från att få jobb - eller inte.

Sanningen är att det är precis tvärtom.

I Storbritannien är det synnerligen lätt för arbetsgivare att säga upp personal, minsta uppsägningstid vid mindre anställningstid än två år är en vecka, om inte annat har legaliserats via ett anställningskontrakt. Minsta uppsägningstid ökar med anställningstiden.
 
Med de regler som finns i Storbritannien borde de inte ha någon ungdomsarbetslöshet om FP och C  teorier skulle hålla. Liknande förhållanden går att finna i de flesta av EU:s länder och i inget av dem går det att finna stöd för teorin om lägra lön och mer otrygghet skulle få arbetsgivare att i högre grad anställa. Den enkla sanningen är att dessa politiker bara svamlar.

Arbetsförmedlingens prognoschef, Tord Strannefors, säger att sju av hundra ungdomar är utan arbete, inte 23. Arbetslöshet mäts som andel av arbetskraft. Men hälften av alla ungdomar räknas inte in i arbetskraften. De pluggar. Och även de som söker extraknäck räknas in. Det som verkligen är allvarligt är att av de som är arbetslösa saknar var fjärde gymnasiekompetens. Men även ungdomar med invandrarbakgrund har det svårare att finna ett jobb. Dit ska åtgärderna riktas.

Och det stavas utbildning!

Det är inte rimligt att sänka lönen för ungdomar eller att avskaffa tryggheten för alla  baserat på en felaktig tankekonstruktion på ideologiska grunder. Enligt beräkningar som TCO har gjort baserat på SCB:s siffror berörs inte 97,5 % av alla unga arbetslösa överhuvudtaget av reglerna i LAS turordningsregler. Beror naturligtvis på att Alliansregeringen har gjort det oerhört enkelt att under långa perioder visstidsanställa människor. För detta har det fått kritik av EU.

Det sänkte inte heller ungdomsarbetslösheten att generellt sänka sociala avgifter för alla ungdomar. Förra året kostade det hela 14 miljarder utan att regeringen kan visa att det gav något resultat. Krogmomssänkningen som också har sin ambition i att fler ungdomar anställs har vi inte heller sett något resultat av. Den sänkningen kostar 5,4 miljarder. Dessutom nöjer sig inte girigbukarna inom krogbranchen med momssänkningen - de vill ha lönesänkning också. Handels utredning visar på att Alliansregeringens åtgärder inte har haft den effekt som åsyftats. Åtgärderna gynnar snarare uppkomsten av en låglönemarknad liknande den vi ser i Storbritannien.

Det är ofta mycket självsäkra borgare som säger sig vara övertygade att ungdomar får jobb om vi bara sänker deras löner och helst av allt avskaffar LAS. Vanligtvis bygger de inte upp argumentationen med motsvarande teorier eller exempel. Deras resonemang bygger istället på förhoppningar.

Helen Odeljung ,Jan Björklund borde kunna berätta vilka teorier som de stödjer sig på.

torsdag 8 mars 2012

Land of hope and dreams - socialdemokraternas sång inför valet 2014.

Håkan Juholt valde att låta Tom Petty and the Heartbreakers ledsaga honom med låten "I wan´t back down" då han blev vald till partiordförande. För mig blev han starkt förknippad med den låten.
Låt mig föreslå en låt för Stefan Löfven som speglar den socialdemokratiska själen. Det är låten som kommer nära vårt begrepp "alla ska med".

I will provide for you
And I'll stand by your side
You'll need a good companion for
This part of the ride
Leave behind your sorrows
Let this day be the last
Tomorrow there'll be sunshine
And all this darkness past

Låt den bli vår kampsång inför valet!

Partiet som vägrar rätta sig efter Riksdagen!

"Våren 2011 beslutade riksdagen om ett så kallat tillkännagivande till regeringen med följande lydelse: ”… att regeringen skyndsamt skall tillsätta en utredning med uppdrag att senast 1 september 2012, överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv och därefter återkomma till riksdagen med ett lagförslag”. 

Så lyder det viktigaste i Johan Anderssons (S) interpellation till arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M) den 29 november, 2011. Här är debatten där Hillevi Engström med emfas hävdar att regeringen jobbar med utredningen. Men ännu i dag den 8 mars 2012 har vi inte hört något från utredningen.

Det är det här som oppositionen fick igenom i juni 2011(text från kommunalarbetaren):

1 Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna fick i juni förra året igenom att Lex Laval ska utredas på nytt. Partierna vill ändra den regel som begränsar fackens rätt att ta till stridsåtgärder för att kräva kollektivavtal. Och de vill att utländska arbetare ska ha rätt till ett försäkringsskydd.
Enligt beslutet i riksdagen ska utredningen vara klar den 1 september i år.

2 De rödgröna partierna och SD fick också igenom att Sverige ska anta FN-organet ILO:s konvention 94. Konventionen säger att offentliga myndigheter som upphandlar tjänster ska se till att entreprenörens anställda har löner och anställningsvillkor enligt lag eller kollektivavtal.

3 Partierna gav även regeringen i uppdrag att på EU-nivå ta initiativ till att ändra EU:s utstationeringsdirektiv, som ligger till grund för domen i Lavalmålet och Lex Laval. Det ska enligt de rödgröna partierna och SD tydligt framgå att villkoren i direktivet är ett golv och inte ett tak för vad fackliga organisationer får kräva i respektive EU-land.

Jag tycker att det luktar obstruktion lång väg här.


Dubbelmoralens träsk!

Försvarslinjen för Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt och Sten Tolgfors är tydlig. Moderaterna varvar upp maskineriet av dementier och hänvisar till sekretessen på allt som de inte vill svara på. PR-Schlingmann har gett order om att budskapet ska naglas fast att det faktiskt var en S-regering som ingick samarbetsavtalet med Saudiarabien 2005.

Men om man läser avtalet från 2005 så finns det inget som säger att Sverige måste bygga en missilfabrik i Saudiarabien. Initiativet har utarbetats av den sittande regeringen Reinfeldt och det är därmed vilseledande att försöka stjälpa över ansvaret på den tidigare socialdemokratiska regeringen.

Dåvarande Göran Persson regeringen är skyldiga till att avtalet kom till -det är sant. Jag tyckte då och jag tycker nu att det är ett orättfärdigt avtal. Det är dubbelmoral av oss. Men... Alliansen har ansvar för det dubbelspel som nu har kommit allmänheten till känna. Reinfeldt, Tolgfors och Bildt är ansvariga för planerna på en missilfabrik. Rätt ska vara rätt!

Expressen , Newsmill ,
Ingvar Bratt , kulturbloggen

tisdag 6 mars 2012

"De mest nya Moderaterna"

Intressant iakttagelse från informationsartikeln i DN med avsändare Fredrik Reinfeldt (Per Schlingmann) som visar på att M fullständigt kommer att strunta i de övriga partierna i Alliansen inför valet 2014. Moderaterna tillsätter nu fem arbetsgrupper vars resultat ska ligga till grund för valrörelsen 2014.

"Arbetsgruppernas slutsatser och förslag ska vara klara till Moderaternas partistämma nästa höst och därefter utgöra våra utgångspunkter och ingångsvärden för den politik vi tillsammans med de andra partierna i Alliansen vill möta väljarna med i valet 2014."

Att moderaterna nu tillsätter dessa arbetsgrupper är ett jäktat försök att verka vara aktiva och inte passiva. Jäktade för att de nu känner att Stefan Löfven och socialdemokraterna flåsar dem i nacken. Det är ett försök att få människor att tro att de är handlingskraftiga.

Moderaterna har naturligtvis insett att de saknar politik för de viktiga frågorna som Sverige står inför. Därför är det smart av honom (Schlingmann?) att tysta kritikerna genom att tillsätta ett antal arbetsgrupper.

Arbetsgrupperna är:

Sysselsättning – Anders Borg.
Skolan – Margareta Pålsson.
Hälsofrågor – Filippa Reinfeldt.
Insatser mot kriminalitet – Beatrice Ask.
Klimat – Sofia Arkelsten

Resultatet från gruppen hälsofrågor kommer vi enbart att få reda på om det är positivt för Filippa Reinfeldt själv. Om inte, brukar hon inte uttala sig. Klimatgruppen kommer naturligtvis att inleda rapporten med en redogörelse för hur de gamla högerpartiet redan på 20-talet stred för att få förståelse för reformer på klimatområdet. När det gäller sysselsättning kommer vi att få läsa om kreativa tolkningar av SCB:s fakta.

Rapporterna bygger förmodligen även in det som kommer fram från regeringens framtidskommission som ska ta fram de utmaningar som Sverige står inför. Allt, både framtidskommission som Moderaternas arbetsgrupper, betalas av dig som skattebetalare.

Var det för övrigt någon som läste i någon av de borgerliga tidningarna om Sentios opinionsundersökning som visade att Socialdemokraterna nu är större än M och att de rödgröna är större än Alliansen? Trodde inte det.

Daniel Swedin , Johan Westerholm , Alliansfritt Sverige , Kulturbloggen , Högbergs tankar


fredag 2 mars 2012

Rehabiliteringskedjan var fel från start.

Funderar på vad som är värst.

Är det värst att socialförsäkringsministern, Ulf Kristersson (M),  har obstruerat gentemot riksdagen? Eller är det värst att det nu påstås att det inte blir någon skillnad om det återgår till den gamla ordalydelsen?

Vad då ingen skillnad! Ingen skillnad för vem då? Sjuka fick inte vara sjuka efter en godtyckligt satt tid på 180 dagar. De skulle söka arbete, vilket för många var orimligt. En del fick dispens men många tvingades göra det omöjliga.

Socialförsäkringsminister hävdar att det inte blir någon skillnad. Ändå vägrade han trotsigt i över ett år att följa riksdagens uppmaning. Nu har han backat och aviserade under torsdagen en ny proposition.


Som Ylva Johansson säger på fejjan:
"Häpnadsväckande nog beskrivs denna förändring idag av regeringen som att det "blir ingen skillnad". Det är klart att en regelförändring som fick mycket stora konsekvenser när den infördes också får motsvarande konsekvenser när den återställs."

Skillnaden är definitivt viktig och betydelsefull för dem som drabbats av att man har utgått från en fiktiv arbetsmarknad och inte en verklig.

Det värsta är nog att själva bedömningen är så rättsosäker. Begreppet "arbetsförmåga" är så vid att det kan hamna hur som helst. Nu ska Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen utveckla ett "arbetsförmågebedömningsverktyg". Phuu - ett sånt ord! Utöver det ska regeringen presentera ett nytt arbetsförmågebegrepp 2013.Det är ett steg framåt att människor inte längre behöver prövas mot en fiktiv arbetsmarknad utan mot en verklig arbetsmarknad. Men sjukförsäkringssystemet behöver moderniseras med höjt tak, rättssäkert bemötande och det behövs en struktur på rehabilitering som fungerar. Och det är förfärligt att regeringen har förhalat och obstruerat under tiden som människor har tvingats till den djupaste fattigdom.
Dagens Arena har listat alla regeringens pudlar vad det gäller sjukförsäkringen.
DalaDemokraten , Vf , Västerbottens folkblad , AB ,


Martin Moberg , Röda Berget , Högberg ,
De som går i försvarsställning hittas här , här , här ,