torsdag 26 november 2009

På jakt efter publicitet.


På onsdagen träffade Göran Hägglund (Kd) en helt vanlig familj.
I Sätila i Marks kommun i Sjuhärad. Jag kan förstå att Hägglund måste leta upp sina väljare. De är trots allt inte speciellt vanliga.

Hur är det med de vanliga familj som Hägglund träffade:

Det är ovanligt att familjer har fyra barn.
Det är inte vanligt att en förälder stannar hemma på heltid med sina barn – men då det händer är det vanligt att kvinnan stannar hemma.
Det är inte vanligt att familjer är vårdbidragskramare.

Men den familjen tillhör en av de många verkligheter som familjer består av. De ser väldigt olika ut. Jag slår vad om att Hägglund inte besöker några bögar eller flator, han besöker inte heller den ensamstående mamman eller pappan. Han kommer inte att sätta sin fot i köket hos den arbetslöse. Han besöker inte heller familjen som röstar på socialdemokraterna.
Jag tror att Hägglund med de opinionssiffror som Kd har mest är intresserad av att synas.

Vill verkligen den familjen som Hägglund besöker vill förknippas med gamla slogans från Ny Demokrati och Sverigedemokrater? Vill Kristdemokrater?

Dessutom prövar Hägglund gamla metoder som vi prövat länge nu. Jag har själv varit ute med Marita Ulvskog bland andra.


I övrigt pågår debatten i Borås kommunfullmäktige fortfarande 21:47. Vi räknar med att den är klar och klubbad vid 02:00.


Även Peter Andersson skriver om Hägglund

onsdag 25 november 2009

Sverigedemokraterna är den största faran för Sverige sedan andra världskriget.

Sverigedemokraten William Petzäll vill enligt sin budget att de svenskar som inte har betalat skatt inte heller ska få någon äldrevård.

I övrigt är det som vanligt invandrare som är roten till allt ont som händer. Förmodligen orsakar de det dåliga vädret.
När det gäller skolan säger mannen att tidigare var skolan bra men nu är den mycket dålig. Den socialdemokratiska var bra men den nuvarande fungerar inte. De vill dessutom främja besluten från kommuninnevånarna och centralisera

De har inget kommunalt program om stadsbyggnad, infrastruktur, arbetsmarknadspolitik, jämställdhet, miljö/klimat saknas också.

Budgetförhandlingar i Borås (1)

Sitter på budgetdebatt och lyssnar till inledningsanföranden.

Morgan Hjalmarsson (Fp) talar bl.a om jämställdhet och det jämställda samhället. Vad han glömmer att tala om är att de stolta ideér som partiet historiskt har drivit inte längre gäller. Jag tror att inget av de etablerade partierna har flyttat sig så långt från sina ideer om jämställdhet än just Folkpartiet. De har deltagit i att införa vårdnadsbidrag, de för en politik med mer deltid. Det är folkpartiet som i alliansregeringen kastar ut sjukskrivna kvinnor i en ovisst sökande efter arbeten som inte finns.
I allt som folkpartiet har gjort de senaste åren nationellt och lokalt har de främjat sig från jämställdhet.

Undrar vad Mikael Wiehe kan tänkas tycka om att en konservativ folkpartist inspireras av Mikael Wihes versin av This is your land.

´Våld mot kvinnor


Idag den 25 november är det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Anledningen är att våld mot kvinnor är som en global epedemi. Våldet lämnar inte bara miljontals blåmärken och död. Våldet bidrar också till att kvinnor saknar inflytande i samhället.
Det är idag tio år sedan dagen kom till och det är en skam att den behövs.

måndag 23 november 2009

Från socialliberalism till battongliberalism.

Inte trodde Lars Leijonborg innan förra valet att Folkpartiet skulle vara med och genomföra en reform som alla folkpartister skulle ha tyckt varit helt befängd för fyra år sedan- vid förra landsmötet t.ex. Att sjukskrivna och arbetslösa skulle betala skattesänkningar för dem som är friska och har arbete.
Aftonbladet beskriver Folkpartiets "utveckling" från Karl Staaff och Gunnar Helén till Bengt Westerberg och Jan Björklund. I det sällskapet är väl Jan Björklund närmast att betrakta som ett historiskt felsteg.

söndag 22 november 2009

Folkpartiet tar flera steg åt höger

Folkpartiet har samlat stora delar av sitt parti i Växjö under helgen för att avhandla sitt landsmöte.
Till exempel var inte partiet moget att införa medborgarkurs för nya svenskar. Personligen tycker jag att medborgarkurser kan behövas för Sverigedemokrater och de av folkpartisterna som står bakom förslaget. Det är med sådana förslaget som folkpartiet hjälper Sverigedemokraterna till riksdagen.Med Folkpartiets politik kommer inte heller Sverige någonsin bli jämställt.


På samma landsmöte har sedan Folkpartiet bestämt sig för att driva försämringar av lagen om anställningskydd för att det ska minska arbetslösheten bland unga. ( av någon konstig anledning kallar de det för att modernisera. Lika mycket modernisering som Sverigedemokraternas familjepolitik) Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tycker mest illa om av detta. Den ideologiskt drivna men kontraproduktiva utbudspolitiken - eller den av djup okunnighet framdrivna högersvängen inom Folkpartiet.


Personligen är jag djupt upprörd av alla dem som i debatten ställer sig på arbetsgivarens sida och helt struntar i att ta reda på hur arbetsrättslagarna fungerar. Det är att välja sida och i varje fall jag skall göra allt jag kan för att i varje inlägg visa på det. Socialdemokraterna 'är alltid på de svagaste sida


Sedan är det en helt annan femma att majoriteten i Borås på bloggen avstår från att debattera och att folkpartikelen istället ägnar sig åt att i sin blogg skriva om hur ansträngande hennes dagarna har varit. Eller hur fyndig den moderata kommunalrådet är på att författa Limerickar. Hur som helst förstår inte någon av dem något av vad en blogg skall vara till för.Peter Andersson

lördag 21 november 2009

LO-distriktet i Västsverige

LO distriktets representantskap har idag tagit följande uttalande, vilket i varje fall Folkpartiets dagar inte är i närheten av:
Uttalande vid LO-distriktets representantskapsmöte fredagen den 20 november 2009.

Ökad sysselsättning och tillväxt – 35 000 fler människor i arbete, utbildning och praktik i Västsverige

I tider då arbetslösheten är hög och efterfrågan låg, sysselsättningen och tillväxten sjunker växer kraven på samförstånd kring utmaningarna på arbetsmarknaden.

Mer än 80 000 människor saknar fotfäste på arbetsmarkanden. Hösten 2009 når långtidsarbetslösheten nya rekordnivåer, och mer än 20 000 ungdomar saknar sysselsättning.

Samtidigt finns det tecken på att konjunkturen vänder uppåt igen. Låg efterfrågan är dock fortfarande det viktigaste hindret för näringslivet att växa. Det krävs nya insatser för att tillväxten ska ge effekter på sysselsättningen.

Industri- och jobbkrisen utlöstes inte av löner och anställningsvillkoren. De privata arbetsgivarna utnyttjar dem ändå för att uppnå andra syften än att ta itu med utmaningarna. Svenskt Näringsliv väljer konfrontation med löntagarintressena, och vill uppnå varaktigt sänkta löner, sämre arbetsmiljö, fler otrygga jobb och mer makt.

Inom fackföreningsrörelsen är samförstånd om konstruktiva åtgärder viktigare än maktpolitik.

Att stärka och värna framgångsfaktorer blir den stora utmaningen. Då handlar det om att säkra reallöneökningar i kommande löneavtal, tillgång till yrkesutbildad arbetskraft, kompetensutveckling och bekämpa arbetslösheten.

Om viljan finns går det att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen i Västsverige genom flera samordnade insatser:

Bryt ned arbetslösheten: 35 000 fler människor i jobb, utbildning och praktik.

Utveckla näringslivet: samverka för att uppnå expansion och tillväxt.

Investeringar i bättre kommunikationer, fler bostäder och omställning av energisystemet skapar nya mervärden och ökad tillväxt.

Uppdragen innebär en kraftsamling för jobben, och att regionernas roll i sysselsättnings- och tillväxtpolitiken måste stärkas ännu mer.
Ps.

I bilaga redovisas förslagen inom de olika områdena.


LO-distriktet i Västsverige
Bilaga till uttalande


Förslag till åtgärdsprogram.


Bryt ned arbetslösheten snabbt: 35 000 fler människor i jobb, utbildning och praktik.

Ø 15 000 fler utbildningsplatser ger ett kunskapslyft i Västsverige.

Ø 10 000 nya praktikplatser i kommunerna och i näringslivet för unga människor.

Ø 10 000 jobbskapande insatser inom byggområdet, ideella sektorn och välfärden.

Utveckla näringslivet: samverka för att uppnå expansion och tillväxt

Ø Regionala tillväxtprogram skall omfatta programinsatser för bl.a. fordonsindustrin, biomedicin, livsmedel, turism/besöksnäringen för att ta vara på utvecklingsmöjligheterna inom olika branscher/sektorer i näringslivet.

Ø Säkra kompetensförsörjningen genom nya utbildningsmöjligheter – framför allt yrkesutbildning i vid mening.
´
Ø Underlätta investeringar och säkra tillgången på kapital.

Investeringar skapar nya mervärden: bättre kommunikationer, fler bostäder och omställning av energisystemet kommer att leda tillväxten.

Ø Kraftsamling kring ett nytt investeringsprogram i storleksordningen 30 miljarder under de närmaste 10 åren i syfte att vidga arbetsmarknaden och underlätta godstransporterna

Ø Skapa ett tydligt investeringsprogram för omställning av energisystemet i Västsverige.

Ø Återuppta bostadsbyggandet och planera för 8000 nya bostäder inom två år – en fördubbling jämfört med 2008

fredag 20 november 2009

FN:s barnkonvention 20 år -mycket återstår.

I dag uppmärksammar vi att det är 20 år sedan FN:s Barnkonvention föddes. Sverige var ett av de länder som ratificerade konventionen men vi får ofta kritik för att vi ännu inte har gjort konventionen till lag. Alla länder utom Somalia och USA har antagit den.

Sverige har fått kritik av FN:s barnrättskommitté, bland annat för att barnens tillgång till stöd varierar kraftigt beroende på bostadsort. Det vill säga – beroende på hur kommunerna väljer att prioritera sina tillgångar och beroende på kommunernas ekonomi – så får barn olika stöd i olika kommuner.

lördag 14 november 2009


Undrar vad Maud Olofsson sysslar med som Näringslivsminister och vice statsminister? Till och med borgarnas husorgan DN och SvD anser att hon slåss vilt för sitt politiska förtroende.

Hon vägrar att uttala sitt stöd för Vd Lars G Josefsson samtidigt som hon uttalar förtroendet för styrelsen. Hon yttrar sig om någon slags förtroendekris men det är uppenbart att det är hon själv som utgör förtroendekrisen.
Hon är också så pass panikslagen att hon till och med anklagade oss sossar för att inköpen av kärnkraft och kolkraft i Tyskland, under förra regeringen, har försvårat ägarfrågan. Hon glömmer då att upplysa oss väljare att det under Olofssons ledning köpts ett nederländskt kraftföretag för över 100 miljarder.


Faktum är att det nog numera har gått upp för Maud Olofsson att hon vid överenskommelsen med sina alliansbröder om kärnkraften blev grundlurad. Uppgörelsen banade väg för en utbyggnad av kärnkraften. Det förstod hon inte.


Lägg samman Maud Olofssons hantering av Volvo, SAAB och fordonsindustrin i stort tillsammans med hennes brist på att ta ordentligt ägaransvar för Vattenfall och det är läge att istället uttala misstroende för näringsministern.


Andra som skriver är bl.a Peter Andersson och Eva-Lena Jansson.

fredag 13 november 2009

Trångt hos AF!

Enligt Alliansfrittsverige finns det 73 jobbcoacher i Borås och samtidigt 27 lediga jobb. Ganska trångt med jobbcoacher, eller hur?
Men vilken borgerlig tidning skriver om jobbcoacher, inte BT i varje fall.

torsdag 12 november 2009

Men var tusan är Piratpartiet!

Det verkar som att man bara hör av Piratpartiet när det diskuteras unga människor som sitter framför datorer och laddar ned utan att betala för sig. Eller har du hört dem uttala sig om att regeringen nu genom ett lagförslag tvingar a-kassorna att lämna ut information om medlemmar och deras ersättning? Namn och personnummer, tack!
Den juridiska fakulteten vid Uppsala universitet anser att regelförändringen i praktiken innebär att staten får insyn i vilka som är medlemmar i arbetstagarorganisationerna. A-kassornas gemensamma organisation SO är också mycket negativ. Också Lagrådet hade invändningar. För att stärka integritetsskyddet ska inte a-kassor som lämnar uppgifter namnge eller identifiera medlemmarna.
Enligt ledningen för IF Metalls a-kassa är det integritetshot som debatterades i samband med Ipredlagen en västanfläkt jämfört med det här lagförslaget.

Jag tycker trots det att det är alldeles för tyst från facken i den här frågan. Men var tusan är Piratpartiet!

Här

Vart är Folkpartiet på väg?

Folkpartiet ångar fram i frågor som skola och migration. Om de inte skriver debattartiklar med SD så torgför folkpartister åsikter om migration som låter som Sverigedemokraters. På Millwall skriver Charlie Levin om att allt är Socialdemokraternas fel och att ” Nu får det får vara nog med att ständigt skjuta över ansvaret för socialdemokraternas integrationspolicy på andra och gömma sig bakom vad man kallar för främlingsfientlighet”. Med den skottsalvan ställer den folkpartisten sig på det moderata Vellinges sida. UNICEF räknar att ca 20 miljoner, på ett ungefär, är på flykt. Ett fåtal av alla dem kommer till Sverige för att söka en fristad. Kanske 30 hamnar i ett transitboende i Vellinge.Vart är Folkpartiet på väg och finns det inga socialliberaler kvar?
Är det ingen från arbetslöshetsalliansen som kritiserar Vellinges ståndpunkt?

onsdag 11 november 2009

I Vellinge är friheten större


Den moderatstyrda kommunen Vellinge förnekar sig inte. De har länge nekat att ta emot asylsökande. Så här sa Göran Holm tidigare – Vi protesterar inte mot flyktingar, utan mot att statens bidrag till kommunerna inte täcker kostnaden. Då vill vi inte ställa upp.
Nu kommer det att öppna en flyktingförläggning i Vellinge genom Malmö stads sociala resursförvaltning. Den ska ta emot ensamkommande flyktingbarn.


Denna anläggning vill Vellinge´s starke man borgmästaren( han vill bli kallad så) Göran Holm stoppa. Det är i Vellinge Moderater bor och verkar, inga Nya Moderater, utan bara Moderater. Som de är. Där har de absolut majoritet och ska kanske ses som ett moderat mönstersamhälle. Det kanske inte är så konstigt att det är grogrund för främlingsfientliga partier just i Skåne. Delar av moderaterna delar deras åsikter.

Bland annat skriver även Röda Berget, Jan Johansson och Markus Blomberg om samma sak.

måndag 9 november 2009

Mångfald?

Göran Hägglunds argument för att privatisera apoteken i Sverige är framförallt två. Genom mångfalden skulle läkemedel bli billigare. Nu har vi facit i varje fall på den så berömda mångfalden. Det blev fyra aktörer som tar över två trejedelar av apoteken i Sverige. Stor mångfald eller hur? Dock blev det inga mindre företag med tidigare anställda inom apoteket. Det blev istället några riskkapitalföretag samt KF:s eget företag Kronans Droghandel. Återstår att se om de gör upp om prisbilden. Det är i varje fall uppenbart att de inte har gett sig in i spelet för att förlora pengar. Mitt stalltips är att priserna kommer att gå upp och att utbudet av olika sorter kommer att minska.
I slutänden är det naturligtvis vi konsumenter som skall åka runt och inventera prisbilden på de olika apoteken i den stad vi bor i. Mångfalden lär inte bli stor på landsbygden som det ser ut eftersom den inte är särskilt lukrativ för de aktörer som nu spelar.

Andra som skriver är Roger Jönsson, Svensson och alliansfrittsverige med många andra

Tjugo år sedan

Idag är det 20 år sedan Berlinmuren öppnades för ut - och inresa. Inom ett år efter enades Väst och Östtyskland och det kalla kriget var över.

söndag 8 november 2009

Enligt Uncut är The White Stripes det bäst a som årtionedet har producerat. Inte vet jag. Skriv vad ni tycker. Vad är det bästa. Jag är född på femtiotalet. Jag tycker att the Who, My Generation är det bästa, Vad tycker Du?Härskarteknik

Återigen. Det här är tyvärr Sveriges statsminister och dessutom EU: s ordförande fram till årsskiftet.

Är han ironisk eller är det enbart överklassen som talar? Signaler finns om fler och fler moderater som kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna om dessa skulle få en vågmästarroll 2010.
Det kanske är aktuellt med att Ulrik Nilsson i Borås ger ett svar - gärna med en limerick. Det är han bra på.


fredag 6 november 2009

torsdag 5 november 2009

en färdriktning är målet?!


Det var inte mycket som uppnåddes vid Fredrik Reinfeldts möte med Barack Obama igår.


Det konkreta blev att EU och USA beslutade att inrätta ett gemensamt energiråd på ministernivå. I övrigt snackar Reinfeldt ned förväntningarna på klimatmötet i Köpenhamn. Målet för EU är nu att nå ett avtal som mer kan ge en färdriktning för det fortsatta klimatarbetet än ett skarpt förslag för jordens överlevnad. Men Reinfeldt kommer att framställa den eventuella färdriktningen som en stor framgång för honom och arbetslöshetsalliansen.

onsdag 4 november 2009

Är hon panikslagen- eller?

Maud Olofsson förnekar sig inte! I dagens Industri den 2 november hävdar hon att:

”Trots den globala ekonomiska krisen är sysselsättningen i dag högre än när Allians för Sverige tillträdde.”

Och i och för sig har hon rätt – det är 11000 fler i sysselsättning idag trots att det är högre arbetslöshet nu än för tre år sedan. Med Maud´s sätt att räkna har sysselsättningen fördubblats sedan 50-talet. Det beror ju på att vi har blivit fler i Sverige.

Enligt RUT (Riksdagens Utrednings Tjänst) har sysselsättningen sjunkit med 2 % men ökat i absoluta tal.
Arbetslösheten har ökat med 114 200 personer sedan ödet föll över oss och Maud kom i regeringsställning. Slutligen har ”utanförskapet” ökat med 70 000 personer.

Gå inte på att de har otur – det handlar istället om att arbetslöshetsalliansen vill montera ned den svenska modellen genom arbetslöshet och stora skattesänkningar. Så ökas klyftorna i Sverige och så monteras välfärd ned.Thomas Eneroth har skrivit debattsvar i DI, Alliansfritt Sverige och Johan Westerholm har bloggat om detta.

tisdag 3 november 2009

Fler sossar i EU-parlamentet


Den tjeckiska konstitutionsdomstolen har gett klartecken till Lissabonfördraget och därmed kan Jens Nilsson från Östersund göra sig klar för att åka ned till Bryssel. Han blir därmed den sjätte ledamoten att representera Socialdemokraterna från Sverige.
Nu på kvällen kommer nyheten att även Vaclav Klaus har skrivit under fördraget och därmed är farsen över.
Stort grattis Jens Nilsson.
Andra som skriver är bland annat Mats Engström

Ingvar Carlsson

En av mina absoluta favoriter, som också höll ett av de bättre talen på jobbkongressen, är Ingvar Carlsson. Ingvar är bland mycket annat hedersmedlem i Lugnets S-förening i Borås. Det känns bra att han på jobbkongressen lovat att medverka med sin 25: e valrörelse.


måndag 2 november 2009

Det räcker nu!

I Sverige kastar arbetslöshetsalliansen ut långtidssjuka och monterar ner världens kanske mest jämlika och stabila trygghetssystem; sjukförsäkringen och a-kassan. De höjer avgifter, sänker ersättningar och inför stupstockar för långtidssjuka.

De kastar ut människor till en arbetsmarknad som inte vill ha dem. De tvingar människor söka jobb som inte finns.

Arbetslöshetsalliansen gick till val 2006 med att bekämpa arbetslösheten och utanförskapet.
Under tillväxtåren 2006–2007 gjorde de sig konsekvent av med alla de instrument en regering behöver för att möta en konjunkturnedgång. Arbetsmarknadspolitiken avvecklades, komvux rustades ned, all långsiktig planering för bostadsbyggande och investeringar i infrastrukturen upphörde.

Och hur gick det? Arbetslöshet och utanförskap är större idag än vad den någonsin varit. Klyftorna mellan dem som har och de som inte har är större än någonsin. Jag tycker att det går att vara tydlig här. Borgarna har misslyckats!

Eller som Henrik Schyffert uttryckte det på Jobbkongressen: