fredag 26 december 2014

Migrationspolitisk moderation.

När du i debatten hör det nyspråkliga ordet "migrationspolitisk moderation" så ska du dra öronen till dig. Det betyder nämligen att debattören diskuterar volym. I realiteten minskad invandring.

Den senaste månaden har ett stort antal borgerliga tidningars ledarsidor haft uppe ämnet. Men även tex  magasinet Axess.

Än så länge har inte övriga partier hoppat på den trenden, förutom Moderaterna när det gäller anhöriginvandringen, men förra veckan hakade Kristdemokraterna på trenden.

Förslaget till ny migrationspolitisk inriktning som KD lanserar luktar mycket av panikslagen åtgärd. KD förlorade en hel del väljare till SD och de balanserar återigen på 4 procentspärren inför det eventuella extravalet i mars. De behöver en plattform att gå till val på och har på ett par veckor helt ändrat inriktning på sin migrationspolitik.
Det enda parti som jublar är just Sverigedemokraterna.

De förslag som KD nu lanserar syftar till att sänka kostnaderna för asylhanteringen men det ska göras genom att göra det mindre attraktivt att fly till Sverige.

Det viktigaste förslaget är att ingen ska kunna få permanent uppehållstillstånd (PUT) utan grunden ska vara tillfälliga uppehållstillstånd. Det är naturligtvis att bryta den migrationspolitiska överenskommelse som finns idag. Att ge tillfälliga uppehållstillstånd medför en ökad otrygghet för den asylsökande, inte minst för minderåriga, samt försvårar integrationsarbetet.
Man ska kunna få  PUT efter tre år om förhållandena i hemlandet fortfarande är desamma eller om man lyckats få ett jobb. Det innebär att de som får jobb kommer att befinna sig i en "utpressningssituation" gentemot arbetsgivaren. En del arbetsgivare kommer säkert att utnyttja det.

Vidare föreslår KD en del ekonomiska grepp. Ett är att flyktingar får lägre skatt. Skatten ska vara minimal om personen tjänar maximalt en halv miljon kr under en femårsperiod.(Det enda i förslagen som SD motsätter sig. De går som vanligt i spinn om det visar sig att migranter får en extra favör mot dem som redan bor här). I samband med de ekonomiska incitamenten verkar det som att KD inte har tänkt färdigt. Det ekonomiska greppet är enbart en fortsättning på jobbskattelinjen. Och den har inte fungerat nämnvärt. Det kan bara vara SD som tror att de som kommer till landet inte vill jobba. Problemet är att det inte finns jobb.
Dessutom retar jag mig på att det skulle innebära ytterligare ett steg från en enhetlig skattetabell. Den är visserligen allt ifrån enhetlig, innehåller sex olika kolumner med olika skatt, efter 8 år med Alliansen, men ändå.

KD vill även att asylansökan från människor som kommer från s.k "säkra länder" (är framför allt västra Balkan) ska hanteras snabbare.  Hur det ska gå till informerar inte Hägglund oss om. I de länder som tillämpar regeln om säkra länder görs inte individuell prövning. Där görs i princip ingen prövning alls utan de asylsökanden körs i väg på en gång. Är det så som Hägglund menar så är det illa. Det är Mänskliga Rättigheter, fastställt av FN, att alla asylsökanden prövas individuellt och inte som ett kollektiv.

Göran Hägglund och KD blev först att följa norsk och dansk modell och godtar SD:s dagordning som är att diskutera migration i termer av volymer och kostnader. När det egentligen är flyktingbemötande och integration som vi ska diskutera.

Fram till och med november har 77.000 personer sökt asyl och av dem har 28.680 personer fått uppehållstillstånd. Av dem som har erhållit uppehållstillstånd är 15.462 personer flyktingar från krigets Syrien. Sveriges största problem är boeendet under tiden innan asylbeslutet.
Låt oss diskutera det istället för volymer och kostnader för människor!


Låt oss slå fast att SD INTE är det magnetiska nord som alla måste ställa in kompassen efter!


Arbetarbladet.http://www.arbetarbladet.se/opinion/ledare/kd-narmar-sig-sd-om-flyktingar
Stig-Björn Ljunggren