onsdag 25 juli 2012

Duktiga idioter!

Intresset ljuger aldrig. 

Att Borås Tidning lyfter fram Widar Andersson och Kjell-Olof Feldt är inte konstigt. Borås Tidning vill naturligtvis framföra sin borgerliga politik. De bevisar sin politiks förträfflighet genom att de två Socialdemokrater för fram samma politik som den borgerliga tidningen. Tidningen informerar naturligtvis inte sina läsare om de båda debattörernas förflutna som ordföranden i Friskolornas riksförbund.

Det pågår en diskussion inom partiet om vinstdrivande företag inom välfärdssektorn- inklusive friskolorna. Den debatten handlar naturligtvis om positionering inför partikongressen i april 2013. Det är inget underligt i det. Det finns de som vill ha ett vinstförbud och det finns de som inte vill ha det. Normal diskussion inom ett demokratiskt och icke toppstyrt parti. Jag tillhör de inom partiet som vill begränsa möjligheterna till vinstuttag. Jag vill att merparten av vinsterna förs vidare till verksamheten. Jag kommer därför att fortsatt propagera för det som kallas för "non-profit företag".

Men de två debatterande Socialdemokraterna Widar Andersson och Kjell-Olof Feldt fungerar som "duktiga idioter"för den samlade borgerligheten i denna fråga.

tisdag 24 juli 2012

Människohandel i skogarna!

Det slår inte fel! 

Varje år luras fattiga människor till Sverige i tron att de ska kunna få ett jobb och tjäna några kronor. Det är människor på desperat jakt efter en inkomst. I hemlandet går det inte att få något jobb.

Människohandeln i skogarna pågår utan att den svenska regeringen gör ett jota. Skrupelfria skojare är hänsynslösa och Alliansregeringen tillsammans med Miljöpartiet har banat väg för hanteringen.

Eftersom problemet har sin grund i den fria rörligheten inom EU så ska också problemet lösas inom EU. EU-kommissionen presenterade för ett par veckor sedan en handlingsplan för att komma tillrätta med problemen. Medlemsländerna ska bl.a genomföra fler förebyggande åtgärder riktade mot de som kan bli offer för människohandel men också öka samarbetet mellan länderna. Men jag tror också att det behövs mer skarpa regler som förhindrar de oseriösa bemanningsföretagen att kunna verka ofritt.

Handeln med bär verkar vara ett människorättsproblem. Det borde vi tänka på när vi står i affären och ska till att köpa produkterna.

Företagsledaren Tommy Innala har en hel del förslag till att komma tillrätta med problemen.
Sig-Britt Ahl ,

lördag 14 juli 2012

What a drag it is getting old!

Härom dagen firade gruppen Rolling Stones femtio-års jubileum. Det var nämligen den 12 juli, 1962, som de första gången uppträdde under namnet Rollin Stones. Premiären tog plats på den berömda Marquee Club i London. Namnet togs från en sång av  Muddy Waters, Rollin Stone. G i Rolling kom lite senare.
Besättningen vid det första giget var: Mick Jagger sång, Keith Richards och Brian Jones gitarr, Dick Taylor var basist, Ian Stewart spelade på pianot och Mick Avory tog hand om trummorna.

Rolling Stones första singel kom inte förrän 1963 och den blev en hit. Det var en cover på Chuckens "Come On".Annars kan man fundera över om inte Jagger behöver fundera lite över textraden "What a drag it is getting old" från deras hit "Mothers little helper!

måndag 9 juli 2012

Social dumpning räddar inte Sverige!

Torsdagen den 5 juli, 2012, var Folkpartiets dag på Almedalen. Den torsdagen kan inte ha varit helt bekymmersfritt för Jan Björklund. Först gick Folkpartiets ekonomisk-politiske talesman Carl B Hamilton ut med nyheten att han tycker att Folkpartiet är onödigt och bör avskaffas och sedan tyckte LUF att partiet borde ha en annan partiledare. Till råga på allt blev Folkpartiets utspel istället en diskussion om hur stor spricka det finns i alliansen. Bra för S men dåligt för Alliansen.

Folkpartiets stora utspel vart att Fp tycker att a-kassan är orättvis. De differentierade avgifter skapade inte lönesänkning som borgerligheten önskade. Sent ska syndaren vakna. Det förslaget välkomnas av alla förutom Moderaterna. Men i resten av paketet finns en hel del som skaver.

Fp vill göra a-kassan obligatorisk men har inget förslag om att sänka trösklarna in i a-kassan så att folk överhuvudtaget får a-kassa. Tillsammans med förslaget om att införa den danska modellen av Flexicurity sänkte förmodligen Björklund och Lööf grundligt Reinfeldts förslag om en jobbpakt.

Flexicurity kommer från de engelska orden flexibility  och security. Vilket i realiteten innebär flexibelt och säkert för arbetsgivaren. Eftersom det inte finns några regler vid uppsägningar så gäller inte heller tex turordningsregler och systemet blir helt enkelt godtyckligt. Det måste finnas saklig grund för uppsägning men saklig grund är exempelvis att det går lite dåligt för företagen. Arbetslöshetsersättningen är 90% av 170 000 Dkr i praktiken som i Sverige alltså.
Systemet visade upp låga arbetslöshetssiffror för Danmark under bra konjunkturer men numera har Danmark högre arbetslöshet än vad Sverige har. Detsamma gäller även Tyskland. Tyskland som Centerpartiet lyfte fram som ett framgångsland vad det gäller arbetslöshetssiffrorna. Tyskland har framhävts som något av ett mirakel- men det är en myt. Vi har inte mycket att lära av Tysklands Hartz-reformerna. Vi kan dock lära av deras misstag.

Ett av argumenten för att göra arbetsmarknaden mer otrygg är att ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige. Men där luras man av de siffror som presenteras. I Tyskland är det exempelvis svårt att komma in i arbetslöshetsstatistiken innan man har kommit över 22-23 års åldern. Upp till 22–23 års ålder är det svårt att överhuvudtaget vara arbetslös i Tyskland. Den som går till arbetsförmedlingen hamnar direkt i en åtgärd och blir därmed inte en siffra i arbetslöshetsstatistiken. Jag är dessutom tveksam till de siffror som vi presenterar om ca 22-23 % ungdomsarbetslöshet i Sverige. I realiteten är det ungefär tio procentenheter lägre. Förbannat högt ändå.

Detta system av otrygga anställningar vill alltså Folkpartiet och även Centerpartiet "pracka" på Sveriges löntagare. För att göra det används ungdomslöshetens höga (alltför höga) statistik som argument.

Jag tycker att det lätt glöms bort att ungdomar till mycket liten del blir föremål för turordningsreglerna på arbetsmarknaden. Ungdomar hamnar helt enkelt i Alliansregeringens visstidsregler och blir därmed inte föremål för LAS regler om turordning. Turordningsreglernas "Först in - sist ut" kom till för att framförallt värna den äldre arbetskraften. Det är inte ungdomar, bortsett från dem som inte genomfört skolgången med godkända betyg, som hamnar i långtidsarbetslöshet. Det är de som är över 55 år som hamnar där och i slutförvaring med FAS 3. Den gruppen skulle hamna i ett ännu mer besvärligt läge med de reformer som småpartierna i Alliansregeringen föreslår.

Det sista svenska löntagare behöver är kopierade danska och tyska arbetsmarknadsreformer. Svenska löntagare behöver inte ett Sverige som konkurrerar med social dumpning.Löntagarbloggen har visst också skrivit om det här.

onsdag 4 juli 2012

KD:s nya valfråga?

Att fostren är så lika i första stadiet är ett bevis för evolutionsteorin.
Föga kunde jag ana att en riksdagsledamot i Sveriges Riksdag skulle lägga fram att Intelligent Design eller kreationism skulle ingå i skolbarnens utbildning. Men nu har det hänt!

Kristdemokraten Yvonne Andersson menade vid ett seminarium anordnat av Claphaminstitutet i Almedalen att ID har sin plats i svensk undervisning.
Jag anar att KD rycker till sig sista halmstråt för att komma tillbaka på banan. Det kan bli svårt.

Världen idag , Dagen , Alliansfritt Sverige ,