måndag 27 oktober 2014

Äntligen satsas det på arbetsmiljön!

Sex av tio svenska arbetsplatser saknar fungerande arbete mot stress och psykosocial ohälsa. Det är helt enkelt så många som en tredjedel som inte ens bryr sig.

Det visar Arbetsmiljöverkets stora inspektion som har genomförts under oktober. Verket har besökt över 1700 företag.

-Det är oroväckande, konstaterar avdelningschef Håkan Olsson. Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress hos personalen på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. 

Det som påverkar människor på deras arbetsplatser är faktorer som för långa arbetsdagar, ohållbart hög arbetsbelastning, brist på positiv feedback, olösta konflikter, mobbning, trakasserier och bristande ledarskap. Men andra faktorer kan vara arbeten med höga krav men små påverkansmöjligheter, nedläggningshot och de allt vanligare osäkra anställningsförhållandena. 

Åtta år med Alliansregeringen har varit förödande för arbetsmiljöarbetet. 2007 rivstartade de med att lägga ned den statliga arbetslivsforskningen, Arbetslivsinstitutet. De fortsatte snabbt med att minska Arbetsmiljöverket med en fjärdedel. Alliansen tyckte helt enkelt att det inte behövdes resurser till arbetsmiljöarbetet. De anställda skulle helt sonika välja andra arbetsgivare. Arbetsmarknaden utvecklades inte riktigt som de sa.

Det är med tanke på hur det ser ut i många företag i Sverige av idag glädjande att regeringen Löfven nu aviserar en satsning på arbetsmiljöarbetet.

--Arbetsmiljön är ett högt prioriterat område för regeringen, sa Ylva Johansson och tillade att det är därför regeringen satsar 100 miljoner mer varaktigt i budgeten.

lördag 25 oktober 2014

Bromma flygplats blir kvar!Jag menar att det är viktigt att kunna ta sig till Stockholm på ett enkelt och smidigt vis. Det är en angelägenhet för hela Sverige och är inte en lokal Stockholmsfråga. Det är en väsentlig fråga för Borås, för jobben och för tillväxten, att det finns smidig förbindelse med Stockholm.


Den politiska majoriteten i Stockholm har beslutat att lägga ned Bromma flygplats senast 2022. Det finns dock en hake; att nedläggningen inte får hota jobben och tillväxten i Stockholm. Nu ska en förhandlingsperson tillsättas som ska förhandla med alla parter. Jag får verkligen önska personen lycka till med den vaga uppgiften.

Så här uttrycker sig majoriteten i Stockholms stad:

"Givet att förhandlingarna med den av regeringen utsedda förhandlingspersonen visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i Regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022."


Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Stockholm har tänkt sig att bygga bostäder istället för att nyttja marken som flygplats. Det skulle säkert gynna dem som redan bor inom området med högre bostadspriser som följd men det finns en hake.

"– Det är säkert juridiskt möjligt (att bygga bostäder på marken). Men Trafikverket har pekat ut Bromma som riksintresse, för att den är särskilt lämplig för flygplatsverksamhet. Enda möjligheten kommunen har att detaljplanera marken som bostadsområde, är om Trafikverket häver riksintresset. Jag är av uppfattningen att det inte är allmänt känt att det ser ut så, säger Rami Yones, långsiktig planerare på Trafikverket. "

Att bevara Bromma flygplats har inget egenvärde i sig. Om transportfrågan kan lösas på annat sätt så är det OK. Kan man förstärka Arlanda, hitta nya snabba transportvägar från Skavsta eller Västerås in till Stockholm eller kanske bygga en helt ny flygplats så har förmodligen inget något emot att man bygger bostäder på Bromma flygplats. Nuvarande tåglösning är inte optimal förrän långt senare än 2022 kanske inte innan avtalet med Bromma flygplats löper ut, 2038.

Med risk att göra mig till ovän med Miljöpartister så är det största hindret för att kunna finna en lösning på problemet just Miljöpartiet. De är ointresserade av att lösa transportfrågan. De vill helt enkelt ha bort flygtrafiken eftersom de är mot flygtrafik. Så enkelt är det. Det är tillåtet att ha den åsikten men lite oärligt att få väljare att tro att de vill flytta Brommas trafik till Arlanda. I själva verket har de på både lokal som nationell nivå verkat för att minska flygtrafiken på Arlanda.

Så här uttrycker sig Infrastrukturminister Anna Johansson från Göteborg i frågan.

Enligt Statsminister Stefan Löfven ser han överenskommelsen som ett "önskemål" och att förhandlingspersonen ska se över konsekvenserna. "Vi vet inte vad som händer med Bromma flygplats" säger han vidare. Allt enligt Dagens Nyheter.

Med tanke på att S är djupt splittrad i frågan och att så mycket osäkerhet omgärdar frågan så är det ingen större mängd pengar som jag vinner om jag skulle spela på att Bromma flygplats blir kvar åtminstone till 2038. Det är dock olyckligt att debatten om Bromma blossar upp på nytt eftersom ingen då satsar på personalen och på arbetsplatsen.ör att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.


För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.

För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.
För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.

För att Stockholm ska kunna fortsätta växa behöver staden både mark för att skapa nya bostadsområden och fungerande infrastruktur. Bromma flygplats ska avvecklas till förmån för en lösning som långsiktigt garanterar både tillräcklig flygkapacitet och mark för bostadsbyggande. Den tillträdande regeringen har beslutat tillsätta en förhandlingsperson som ska underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande. Stockholms stad ska verka för att denna förhandlingsperson kan arbeta skyndsamt och inleder sitt arbete våren 2015 och senast under oktober månad 2016 kan redovisa sitt förslag.
Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats idag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022Att bevara Bromma flygplats har inget egenvärde. Om det går att lösa transportfrågan för Sverige i sin helhet så är det OK. Går det att utöka trafiken på Arlanda eller kan man lösa snabba transporter från Skavsta så kan det vara en lösning. Eller bygga ny flygplats någon annanstans i Stockholmsområdet kan också vara tänkbart. Snabbtåg är långt ifrån en lösning och även om det blir löst någon gång på 30-talet så täcker bansystemet enbart de större metropolerna.Med risk att reta upp Miljöpartister i Borås så hävdar jag att kruxet är just Miljöpartiet. Partiet är inte intresserade av att lösa situationen. De är mot flygtrafik och vill egentligen ta bort den helt och hållet. Punkt slut. Både lokalt i Stockholm och nationellt har MP hela tiden agerat för att minska trafiken på Arlanda. De vill helt enkelt inte öka trafiken med Brommas flygtrafik på ca 2,3 miljoner flygningar/år och lägga dessa på Arlanda.

lördag 18 oktober 2014

Varför går BT ISIS till mötes?

Jag anser att vi ska kalla dem för ISIS och inte för IS.

Att jihadistgruppen Islamiska staten i Irak och Syrien (Isis) strider för att upprätta en egen stat baserat på en extremt sträng tolkning av sharia, alltså islamisk lag, har länge varit tydligt i all vedervärdighet. I ett officiellt uttalande utropade Isis i somras officiellt ett kalifat, alltså en islamisk stat. Gruppens ledare, Abu Bakr al-Baghdadi, utnämndes till statens ledare.

”LAGLIGHETEN I ALLA emirat, grupper, stater och organisationer ogiltigförklaras genom expansionen av kalifatets auktoritet, och ankomsten av dess trupper till deras områden”, heter det i uttalandet.
– Islamiska staten beslutade att bilda ett islamiskt kalifat och att välja en kalif för muslimernas stat, sa gruppens talesman Abu Muhammad al-Adnani i ett bandat tal, enligt nyhetsbyrån AFP.

I samma meddelande angav talesmannen att de nu byter namn till IS,  Islamiska Staten. Samtidigt uppmanade han all världens media att använda det nya namnet eftersom det gynnar deras syften.

Kalifatet ska inte bara omfatta Irak och Syrien utan också Mellanöstern med Egypten och Turkiet. Den omfattar även Nordafrika, Spanien och Italien, Balkan, Asien och till och med stora delar av Kina.

I Kalifatet ska en extrem variant av Sharia tillämpas. ISIS strävar efter det samhällssystem som rådde för över 1300 år sedan. Ett samhällssystem som grundades på de värderingar som som fanns under de första generationerna efter profeten Muhammads död år 632.

Genom att Borås Tidning genomgående använder sig av beteckningen IS i artiklar om situationen så legitimerar tidningen också Islamisternas världsbild och sprider den till andra islamister.


Kalla dem för ISIS istället!