söndag 10 maj 2015

Den 8:e maj dödförklarades de nya Moderaterna.


    När Moderaterna sällar sig till Kristdemokraterna och Folkpartiets asyl - och integrationspolitik är det som att Fredrik Reinfeldts inflytande över Moderaternas politik nu är kastad i soptunnan.

Anna Kinda Batra har inte kunnat stå emot de "slutna hjärtornas män" inom partiet. Banne mig om jag inte också hörde susningen då Sverigedemokraterna gjorde vågen.

Partiet föreslår att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara normen. Det gäller dock inte det fåtal som kommer hit i enlighet med FN:s kvotsystem.

Tillfälliga uppehållstillstånd i tre år ska gälla alla asylsökande som kommer på egen hand. Det kan bli permanent om man har erhållit ett arbete och en uppvisad inkomst efter tre år. Personen kan även få PUT efter tre år om han/hon har följt alla etableringsaktiviteter och skyddsbehovet kvarstår. Om personen inte har fullföljt alla aktiviteter men skyddsbehovet kvarstår kan ett tillfälligt uppehållstillstånd kvarstå i all evighet. Det prövas vart tredje år.
Det är viktigt att förstå att om det enbart finns ett tillfälligt uppehållstillstånd är inte heller anknytningsinvandring möjlig.

Risken blir stor att handel med arbetsintyg blir en ganska lukrativ bransch.

De gamla Moderaterna vill även göra avsteg från den gemensamma linjen att asylprövningen ska göras individuellt. Nu vill de göra kollektiva gruppasylprövning när människor från sk säkra länder söker asyl. Det kan gälla Romer från Balkanländerna. Det är, enligt mig, en ociviliserad utgångspunkt och ett brott mot EU:s regelsystem. Att andra länder gör samma sak gör det inte mer civiliserat.

– Vårt fokus är att fler snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Vi ser att vi i dag har ett stort utanförskap, säger partiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor Elisabeth Svantesson.


Moderaterna tycks tro, liksom vad som gäller i deras arbetsmarknadspolitik generellt, att invandrare är lata som inte vill jobba och göra rätt för sig. Jag undrar om hon kan visa några belägg för att det är så. Deras tanke är snarare att genom ett "Chicken-Race to the bootom" sänka lönerna för s.k. enklare jobb.

Förslaget om tillfälligt uppehållstillstånd underlättar inte alls integrationen. I stället kommer det att ge otrygga personer som känner det omöjligt att uppnå Sveriges krav om ett jobb.

Jag tror att den verkliga orsaken inte är jobblinjen utan det är att göra det mindre attraktivt att komma till Sverige och därmed få färre asylsökanden.

Det är också en tämligen oförblommad flört med SD:s väljare.

Vila i frid de nya Moderaterna och skönt att Moderaterna har blivit sig själva igen. På så sätt blir det tydligare.

torsdag 7 maj 2015

Krigsslut, Lemkin och folkmord

I dag, den 7 maj 2015, för sjuttio år sedan kapitulerade Nazisterna och kriget i Europa var nästan över. Det dröjde än  en tid innan  världskriget var över. Ännu i dag pågår debatten om huruvida det var de Allierade eller Ryssland som räddade Europa. För mig är det nästan som en ointressant debatt i dag- efter det kalla kriget och murens fall och nu Sovjetunionens återkomst.

Bilderna från slutstriderna i Berlin kunde lika gärna varit dagens Syrien. Genom nyheterna men också genom Facebook kan vi se hur krigsherrar skickar fram barnsoldater liksom Hitler skickade ut tolvåringar att försvara Berlin.

Tvärtemot vad alla säger så handlade inte kriget om judarna. Om det varit huvudsaken så hade de Allierade bombat järnvägsspåret till Auschwitz, man hade ju länge vetat vad som pågick- inte minst genom Sveriges underrättelseverksamhet. Först 1944 agerade ett motvilligt USA för judarna och Raul Wallenberg fick ekonomiskt stöd för sitt arbete i Budapest.
Efter kriget var de få judar som överlevde kriget ovälkomna både i öst som i väst. Britterna hindrade dem att resa till Jerusalem. USA stängde sina gränser för dem. Fler än tusen judar mördades efter kriget. Många som hade lagt beslag på deras ägodelar ville inte att de skulle återkomma.
I Tyskland var det straffbart att mörda en eller två människor. Men att mörda tusentals eller miljoner var inte straffbart. Vid krigsslutet fanns inte ordet folkmord!


Det gör det viktigt att komma ihåg människorättskämpen Raphael Lemkin. Det är besynnerligt, men ändå typiskt, att ingen kommer ihåg honom. Trots att han arbetade ett antal år i Sverige. Något minnesmärke över människan som kämpade ett helt liv för att få begreppet folkmord etablerat i världen borde finnas. Människan som nominerades till Nobels fredspris inte mindre än tio gånger borde få den äran.

För den som vill veta mer om honom så finns dokumentären "Watchers of the sky".

Lemkin föddes 1900 i det som idag är Vitryssland men då var Polen. Han utbildade sig till åklagare. Han började fundera på folkmord i samband med ungturkarnas folkmord på Armenierna 1915. Han fick då klart för sig att det inte var straffbart att döda sina egna medborgare.
Lemkin var tvungen att fly från Nazisterna och hela hans familj dog i förintelsen. Han hamnade i Stockholm. I Sverige tycks ingen längre minnas honom. Tiden i Sverige ägnades åt att idogt skriva på lagförslag för att göra folkmord brottsligt. Han kallade folkmord för genocide. Det är en sammanslagning av det grekiska ordet Geno- ras/stam - och det latinska ordet cide- att döda.

1945 får Lemkin en biträdestjänst till den amerikanske åklagaren vid Nürnbergrättegångarna. Han får visst gehör för sina tankar där men det är först genom Eleonore Roosevelts arbete med deklarationen om mänskliga rättigheter som han får igenom en resolution om genocide i FN. Detta skedde 1948.

Raphael Lemkin dör i en massiv hjärtinfarkt vid busshållplats i New York 1959. Det är honom och hans oförtrutna kamp som vi har att tacka för Internationella Brottsmålsdomstolen för krigsförbrytelser (ICC) som i dag finns i Haag.

Watchers in the sky i sin helhet (kostar dock 39 kronor)

fredag 1 maj 2015

Tiggare

Eftersom det redan finns lagar som förbjuder trafficking, olaga hot, olaga tvång och ocker är det uppenbart att Moderaternas nya förslag endast syftar till att hindra fattiga människor att organisera bussresor till Sverige för att tigga.

”Antalet tiggare och den omfattande utbredningen i landet tyder på att det ofta bygger på en organiserad och strukturerad verksamhet. Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor att tigga, men vi kan heller inte acceptera ett omfattande och organiserat tiggeri i hela landet.”

Ask och Tobé uttrycker sig också så här:

Antalet tiggare och den omfattande utbredningen i landet tyder på att det ofta bygger på en organiserad och strukturerad verksamhet. Moderaterna vill inte förbjuda enskilda människor att tigga, men vi kan heller inte acceptera ett omfattande och organiserat tiggeri i hela landet.”

Citatet riktar sig direkt och enbart mot Romer. Det om något måste betraktas som ren och skär rasism. Järnrörsmännen från SD måste jubla när nu Moderaterna kastar bort de sista resterna av mannen som ville att vi skulle öppna våra hjärtan. Numera skall hjärtat vara slutet  hos Moderaterna.
Det är det mest tydliga röstfiskeri och populistiskt genomskinliga förslag på länge.

Hela förslaget bygger på samma myter som Sverigedemokraterna bygger sin politik på. Några belägg för sina påståenden har inte paret som skriver debattartikeln. Det är luddigt och dåligt underbyggt.

Men fattigdomen och problemen försvinner inte för att tiggarna görs till kriminella eller körs iväg. Grundproblemet är att romer har diskriminerats i hundratals år.
Värst diskrimineras de i de forna östländer och på Balkan men det pågår även i Sverige.

Arbetet för att hjälpa de utsatta EU-migranterna måste föras på flera plan. Lösningen finns i deras hemländer. EU måste sätta hårdare press på Rumänien och Bulgarien så att de medel som avsatts för att hjälpa romerna verkligen kommer fram.

Fortsätt gärna att ge dem en tjuga då och då. Se dem som medmänniskor inte brottslingar.