lördag 5 november 2016

Hur kort kan minnet vara (om det gynnar syftet)


Ungernrevolten var ett folkuppror i Ungern 1956 riktat mot landets dåvarande regering styrd av det kommunistiska ungerska arbetarpartiet (Magyar Dolgozók Pártja, MDP), samt mot Sovjetunionens inflytande i Ungern. Revolten ägde rum mellan 23 oktober och 4 november.

Upproret inleddes med protester vilka snabbt stegrades till väpnad kamp. Upprorsmännen fick kontroll över stora delar av landet och en provisorisk regering under Imre Nagy bildades. Upproret kvästes av sovjetarmén som ingrep den 4 november och fick hjälp av ungerska säkerhetsstyrkor. Det väpnade motståndet upphörde den 10 november. Imre Nagy avrättade 1958 efter en summarisk rättegång.

Det var alltså just idag för 60 år sedan revolten blev kväst av Sovjetunionen och cirka 2 700 ungrare blev dödade. En del källor talar om 20 000. Efter revolten flydde 200 000 ungrare till väst, många av dem genom den dåligt bevakade gränsen till Österrike. Ungefär 8 000 fick asyl och därmed skydd i Sverige. Flest gav USA skydd.

Ystad 1956
Den första gruppen flyktingar från revoltens Ungern togs emot med öppna armar när de kom till i Sverige den 12 november 1956. Detsamma händer sannerligen inte i Ungern 60 år senare!


2016 är Viktor Orban och regeringspartiet Fidez en förebild för Sverigedemokraterna eftersom Ungern inte tar mot en enda flykting. De har t.o.m. haft en folkomröstning om EU:s fördelningsregler, visserligen blev det för litet röstantal, men ändå. Sajter närstående Sverigedemokraterna hyllar Ungern.Ungernrevolten ledde till den dittills största flyktingkatastrofen i Europa efter andra världskriget. Idag är det Ungern som självt stoppar flyktingar från att komma in i landet. Har ungrarna glömt 1956? Har ungrarna glömt hur många länder som 1956 öppnade sina portar för deras äldre släktingar? Tydligen. Det var ju så längesedan. 60 år sedan. En hel mansålder.

Finns skäl att åter påminna om att Orbans regeringsparti Fidesz är med i samma politiska grupp i EU som Moderaterna och Kristdemokraterna. Hur länge kan de partierna acceptera att vara partivänner med Fidesz?

 

torsdag 3 november 2016

Människor dör i jakten på ett liv utan krig!


Läser i Aftonbladet att regeringen den 2 november, vid ett extrainsatt regeringssammanträde, beslutat att förlänga ID-kontrollerna i Öresundsregionen men även i trafiken mellan Danmark och Göteborg. Med all säkerhet kommer även gränskontrollerna förlängas. Enligt Infrastrukturministern har regeringen tittat på situationen i Sverige och i Europa och kommit fram till att kontrollerna fortfarande behövs.

Som jag ser det är det ett argument som inte håller.  I varje fall inte för ett land som håller solidariteten och medmänskligheten högt. Frågan är om ID-kontroller ens är lagligt eftersom syftet med dem är att hålla flyktingar utan ID-handlingar borta från vår gräns. Om de nådde svensk gräns skulle de ha rätt att söka asyl vilket de nu förnekas. Vi har ett system som Ungern gärna skulle vilja ta efter.

Efter att Sverige förra året i praktiken kraftigt begränsade rätten att söka asyl i Sverige och efter att EU outsourcat asylprocessen till Turkiet har möjligheten att fly till Eu och Sverige kraftigt minskat. Faktum är att trots att människor i Mosul flyr för sina liv därifrån så kommet inte en enda flykting från Irak att få tillträde till Europa. (Stefan anmodas att läsa avtalet mellan Turkiet och EU eftersom hans argument för fortsatt ID-kontroll är att en jättelik flyktingström från Mosul kan komma hit).

Europa har byggt en mur runt om sig och i praktiken är den enda vägen via båt från Libyen till Italien. Förutom det lotteri som UNHCR anordnar. Det visar sig också genom den skrämmande statistiken över hur många som dött drunkningsdöden i Medelhavet. Det högsta antalet någonsin. 3168 kvinnor, barn och män. De flesta från afrikanska länder.
Fler invånare än i Örebro

EU:s storstilade plan på att ta emot syriska flyktingar direkt från läger i Turkiet har hittills lett till att enbart 79 syrier fått skydd i Tyskland (37), Finland (11) och Nederländerna (31). Sverige behöver inte ta mot någon enligt tidigare beslut i EU.

Dessutom har EU genom avtalet försatt sig i en besvärlig beroendeställning gentemot den auktoritäre turkiske presidenten Tayyip Erdogan. Men i grunden har Turkiet-avtalet fått den effekt som regeringen och de andra EU-länderna ville: Få syrier och afghaner lyckas nu ta sig in i Europa via den smugglingsrutt som Alan Kurdi och hans familj valde.


Sverige har inte tagit mot så få flyktingar sedan 2008 (24 353) som idag. Fram till och med september 2016 har det kommit 22 330 människor som sökt asyl i Sverige. Knappast en stor påfrestning för Sverige.

Människor dör i jakten på ett liv utan krig medan vi diskuterar svårigheterna för pendlare mellan Sverige och Danmark. Historiens dom kommer att bli hård mot oss.