fredag 30 oktober 2009

Nytt från kongressen

Jag är nöjd att S äntligen tog beslutet att göra det möjligt att lånefinansiera till infrastruktursatsningar. Det betyder att Sverige äntligen kan börja upprustningen av vägar och järnvägsspår i hela landet. Det är en mycket bättre idé än att som, borgarna, tvinga kommuner och landsting till ett medfinansieringsrace som alla förlorar på.

Svensk trupp skall vara kvar i Afghanistan. Det var ett klokt beslut för kvinnor och barn i landet.

Annelie Hulthén blev invald som ersättare i VU och vi kommer att ikväll få invalt ytterligare sex representanter från Västsverige i Partistyrelsen.

Tyvärr satte inte Partistyrelsen ned foten vad det avser att inskränka vinstintresset i Friskolor. Jag tycker inte att barn och ungdomar ska utgöra en marknadsplats för finansen. Vinst skall tillbaka i verksamheten. Skattekronorna ska inte gå till aktieägare.

torsdag 29 oktober 2009

Enhälligt vald

Expressens krönikör har som rubrik att "Sahlin har inte de sina med sig". Jag har en nyhet, ett scoop, till krönikören.

Mona blev enhälligt omvald som partiordförande vid kongressen idag. Dessutom blev Ibrahim Ibbe Baylan nyvald som partisekreterare. Också det enhälligt.

Kom ihåg Rwanda, Balkan och Darfur


Ikväll kommer debatten på Socialdemokraternas kongress att handla om ifall Sverige ska dra tillbaka trupper från Afghanistan eller fortsätta skydda den civila uppbyggnaden av landet.
Historien är att det i landet fanns en grym och brutal regim som ständigt bröt mot de mänskliga rättigheterna. 2002 fattade den socialdemokratiska regeringen beslutet att Sverige skulle delta i den FN-mandaterade styrkan, ISAF. Vi ville vara med för att garantera fred, stabilitet och respekt för MR. Det gjorde vi av solidaritet med det afghanska folket.

Vår insats är att det afghanska folket ska kunna klara sig själva. Där är inte landet ännu. De behöver hjälp av civila insatser med bistånd. Insatser som behöver skyddas från Talibaner. Utan det skyddet är min övertygelse att Talibaner mycket snabbt skulle installera den våldsregim som tidigare fanns i landet.

FN och medlemsländer har tidigare svikit. Kom ihåg Rwanda, Balkan och Darfur. Jag hoppas att kongressen beslut inte blir ett nytt svek.

tisdag 27 oktober 2009

Humor


Henrik Dorsin sjunger om Sverigedemokraterna. Den borde alla Sverigedemokrater titta på och inte ta sig själva på fullt så stort allvar. Nej, fram för lite humor.
Inför partikongressen

Ska skolor och vårdcentraler tillåtas att drivas privat och ge stora vinster till ägarna? Frågan hamnar högt på dagordningen när vi socialdemokrater drar igång vår partikongress nu på onsdag. Vi har högt i tak i vårt parti och många åsikter tillåts diskuteras.

Följ debatten om vinst i friskolor eller i vården. Debatt i P1 mellan Ulf Olsson, Borås, och Robert Nordh, oppositionsråd från Haninge.

måndag 26 oktober 2009

Vitbok om pensionsöverenskommelsen

Pensionsöverenskommelsen mellan S, M,C,Fp och Kd är grunden i pesnsionssystemet. Det har inte tidigare funnits en sammanfattande dokumentation. Det svenska pensionssystemet vilar på en bred parlamentarisk överenskommelse och jag tycker att det är bra att den publiceras i sin helhet. Det betyder att det finns möjlighet att i grunden få en förståelse för den men också ge möjlighet att diskutera den på lika villkor.

torsdag 22 oktober 2009

Framtidskraft som försummas

En förutsättning för att unga människor ska kunna skapa en egen tillvaro och ta steget in i vuxenlivet är att man får möjlighet att försörja sig och skaffa bostad.Oavsett om man väljer att studera vidare eller söker sig ut på arbetsmarknaden efter avslutad skolgång, måste det finnas villkor som skapar utrymme för ekonomisk trygghet, personlig utveckling och framtidstro.
Men hur ser det ut i Sverige idag?

Den rödgröna granskningsgruppen har nu lämnat ytterligare en rapport från sin granskning.

Läs - Framtidskraft som försummas.

Bra beslut på Kyrkomötet.

Som väntat röstade kyrkomötet idag ja till att kyrkan även i framtiden skall behålla vigslar. Det innebär att kyrkan nu kommer att kunna viga samkönade par. Det är bra och det är rättvist.

onsdag 21 oktober 2009

Några frågor till William Petzäll

Jag har några frågor till William Petzäll som i dagens Ttela påstår, i samband med Jimmie Åkessons numera ökända debattartikel i Aftonbladet, att Jimmie Åkesson har starka belägg för vad han skriver. Jag påstår och kommer att påstå att Sverigedemokraterna för att kunna rekrytera anhängare måste ljuga och att lögnen och att tänja på den är deras lebensraum. Detta kommer jag att fortsätta med till dess jag motbevisas om min tes. Kan du William Petzäll, via din blogg, med fakta belägga de påstående som din partiledare gör?

Kan du också,som din partiledare i tvdebatt med Maud Olofsson, förneka att det i artikeln pekas ut att muslimer och det de står för är det " största hotet sedan andra världskriget"?
Jag påstår att Sverigedemokraterna och det de står för är det största hotet mot den Svenska modellen av öppenhet och humanism och att stå upp för allas lika rättighet.

tisdag 20 oktober 2009

Ljög han oss rakt upp i ansiktet

I torsdags debatterade fullmäktige i Borås om vi ska ta emot fem ensamkommande barn eller inte. I stort sett alla ledamöter och ersättare var för den humanistiska handlingen. En person var mot. William Petzäll som representerar Sverigedemokraterna yrkade på avslag. Han ansåg att de ensamma barnen skulle få hjälpen i sina hemland iställetmed stöd av bistånd.

Vad säger nu Petzäll om att han har varit med om att ställa krav på kraftigt sänkt bistånd tillsammans med sina partikamrater. Klart att han visste att det skulle gå så vid Landsdagarna i Ljungbyhed. Det är dags att syna det partiet vars lebensraum är lögnen.

måndag 19 oktober 2009

Vilken håla kommer de ifrån?


Sverigedemokraterna har lagt mycket möda på att tvätta bort den nazi- och invandrarfientliga stämpel de burit på sedan Bevara Sverige Svensk - rörelsen. Därför blir jag glad över den debattartikel som Jimmie Åkesson presenterade på Aftonbladet idag.


Artikeln visar att de inte på minsta lilla sätt är rumsrena. De är fortfarande ett nazianstruket, främlingsfientligt parti och det borde vara uppenbart för alla. Byt ut ordet muslim mot ex jude eller homosexuell så blir den nazistiska argumentationen uppenbar.Sverigedemokraternas lebensraum är lögnen och den utnyttjar de konstant.
I själva verket sker de flesta våldtäkter i hemmet och utförs av vita kristna män. I allt som SD tar för sig är det muslimer som är måltavlan. Likadant i deras nyligen antagna arbetsmarknadsprogram som är ett misch-masch av sällan skådat slag. Jag återkommer om det.

Enligt SvD har Sverigedemokraterna 19 miljoner att lägga på valkampanjen 2010. Det är mer i en valbudget än vad KD, V och MP har.

Sverigedemokraterna målar upp en bild av att det finns någon form av "islamsk konspiration". Inget kunde vara mer felaktigt. Det har alltid funnits konspirationsteorier som pekat ut hela kollektiv som skulden till samhällets problem. Det har tidigare varit Judar eller Romer. På 1900-talet såg vi de ohyggliga resultaten av det. För att det inte ska upprepas bär vi alla ett ansvar för att stoppa spridningen av sådana här grumliga teorier.

Andra som skriver är Peter Andersson och Eva Hillén Ahlström bl.a.

Blogg förutsätter möjlighet till kommentarer

Det är intressant att konstatera att kommunstyrelsens ordförande i Borås idag skrivit ett långt försvarstal på sin blogg. I den finns en hel del som det vore möjligt att kommentera. För mig är det främst att konstatera att Ulrik Nilsson bidrar till att utarma kommunfullmäktiges demokratiska roll. Fullmäktige blir mer och mer ett transportkompani för Kommunstyrelsen. När det gäller att Ulrik lovar bort 104 miljoner i medfinansiering för Rv 27 blir det helt uppenbart. I det förfarandet bjuds inte oppositionen in. Men än värre inte heller majoriteten bjuds in utan de godkänner med kniven på strupen åtgärden i efterhand. Kf kommer också att godkänna aktiviteten i efterhand. Allt detta har jag synpunkter på. Men Ulrik tillåter inte kommentarer på sin blogg!

fredag 16 oktober 2009

Blir det fiasko för Reinfeldt i Europa?


Fredrik Reinfeldt verkade synnerligen ansträngd i onsdagens partiledardebatt. Han for ut i nervösa anklagelser och viftade med armarna som en väderkvarn. Orsaken till att han så uppenbart är ur balans just nu står nog inte att finna i att han är nervös inför en av många partiledardebatter i riksdagen utan mer för att EU-ordförandeskapet verkar gå riktigt illa just nu. Sveriges ordförandeskap går trögt och mycket av det faller på Reinfeldts tillkortakommanden inom EU.
Risken är uppenbar att klimatmötet i Köpenhamn blir ett enda stort misslyckande och inte minst en enda mans motstånd mot att skriva under Lissabonfördraget verkar vara oöverstigligt för Reinfeldt. Sveriges finansminister har gjort sig ovän med både stora och små länder.

Den 27 oktober håller den tjeckiska författningsdomstolen en hearing om det utestående klagomålet, som gäller Lissabonfördragets förenlighet med den tjeckiska grundlagen. Det har de gjort tidigare och funnit det förenligt men eftersom ytterligare ett klagomål om fördragets förenlighet med Tjeckiens författning måste behandlas så har Klaus vänner ställt klagomålet ytterligare en gång. Klagomålet är ett led i Klaus ambition att försena Lissabonfördraget. Det kan därför komma fler klagomål från Klaus partikamrater.
Dessutom begär Vaclav Klaus ett sk ”opt-out” till rättighetsstadgan, ett förbehåll till fördraget. I de bästa av världar går EU med på opt-outen och Klaus nöjer sig med det. Opt-outen kan då tillfogas fördraget vid nästa revision, som kan komma när Kroatien blir EU-medlem, omkring 2012?. Vid denna revision kommer även de irländska särlösningarna in i fördraget. Den lösningen förutsätter mycket, mycket god vilja från alla.
I korthet går Klaus förbehåll ut på att fördrivna tyskar och ungrare kan komma att kräva tillbaka sina egendomar (Benes-dekretet från 1945). Stadgan tar egentligen inte alls upp den frågan men Klaus driver en populistisk linje gentemot den egna befolkningen.
Ännu större försening skulle bli följden om Klaus insisterar på att hans förbehåll måste infogas omedelbart i fördraget. Då krävs det nya ratifikationer i samtliga EU-länder, vilket kräver minst ett år att genomföra. Om ett år finns tyvärr en lika konservativ regering i Storbritannien som Klaus är konservativ. Tory´s har hotat att riva upp fördraget och utlysa en folkomröstning.

Så Fredrik Reinfeldt har mycket att svettas för och inte bara inrikespolitiken. Personligen tycker jag att Reinfeldt skall kritiseras för sin politik både inrikes som utrikespolitiken. Jag tycker inte han skall kunna gå fri genom en borgfred.
Du kan läsa mer här och där.

tisdag 13 oktober 2009

Riv upp FRA


Foto: Gunnar Lundmark
FRA laget bör göras om. Trots allt lappande av den lagen som det var så mycket stora känslor om så går den med all säkerhet igenom med sina tillägg imorgon. De borgerliga politiker som för ett år sedan gråtande stog i talarstolen i riksdagen kommer nu att rösta igenom lagen.
Din integritet är fortfarande hotad av FRA.

Vi socialdemokrater säger nej tillsammans med Vp och Mp. Riv upp och gör om.


Andra som skriver är t ex Anders Mildner.

lördag 10 oktober 2009

Icke godkänt!

Nu är majoren på gång igen. Betyg i förskolan?! Nu måste folkpartister resa sig som en man och säga - Nu är det nog.
Jan Björklund vill ha nya regler från 2011 där förskolebarn ges betygen icke godkänd, godkänd och väl godkänd, enligt en debatt i riksdagen i torsdags.
Utvecklingssamtal med lärarna har ger mer och djupare information om barns framåtskridande än vad betygen gjort och det oavsett vilket stadium det varit på.
Skolan är inte en militäranläggning. Kan inte någon klok folkpartist säga det till Björklund?

Och frågan måste ställas: Hur tänkte Nobelkommittén i Oslo när de gav Obama fredspriset. Endast fredspriset devalveras när priset ges i förskott.

Andra som skriver är Per Westberg, Robert Noord, ett hjärta rött bland andra

fredag 9 oktober 2009

Vaclav Klaus – Europas gossen ruda?


Tjeckiens president har fått hybris kan jag tycka. Han jävlas och försöker dra ut på tiden innan han skriver på Lissabonfördraget. Hans förhoppning är att kunna dra ut på det så lång tid att Storbrittanien har hunnit gå till val (om 8 månader) och att Tory då vinner. När det sker har Tory´s ledare lovat att hålla folkomröstning om fördraget och då hoppas dessa konservativa krafter på att det blir ett nej till Lissabonfördraget. Nuvarande Nicefördrag fortsätter att gälla och EU blir genom vetosystemet svagare. Resten av Europa kan bara titta på. Det blev trots allt inte helt enkelt för Fredrik Reinfeldt som EU ordförande.

När man läser reaktioner på bloggar i Sverige på vad Klaus försöker göra blir det milt uttryckt något förvånande. De vänsterpartister som har bloggat i ämnet hejar på sin ”hjälte” – en stockkonservativ politiker. Det är definitivt annorlunda sängkamrater.

Jag är förespråkare för Lissabonfördraget. Fördraget är inte perfekt men är definitivt ett steg i rätt riktning.
Läs mer här.

torsdag 8 oktober 2009

SD nominerar kriminell


En av de få kvinnorna i toppen av Sverigedemokraterna är Carina Herrestedt. Hon gick med i Sverigedemokraterna så sent som 2006. Hon sitter i kommunstyrelsen i Landskrona och var femte namn på SD:s lista i EU-valet. SD:s valberedning vill nu göra henne till partiets andre vice partiledare. Valet sker nästa vecka vid partiets landsdagar i Klippan på hemmaplan för SD.


Herrstedt driver webbplatsen "Carina och Stefans SD Blogg" med sambon Stefan Olsson (ordförande för SD Landskrona). I april förra året slog Lunds tingsrätt fast att de tillsammans gjort sig skyldiga till förtal. Paret hade skändligt pekat ut en politisk motståndare - Malmöbon Fredrik Jönsson - som sabotör och brottsling. De dömdes att betala 5000 kr i skadestånd.
Nu har paret förtalat igen och riskerar därmed att dömas på nytt för förtal av samma person.


Efter problem med kriminella medlemmar har Sverigedemokraterna under senare år till media uttalat en hård linje mot medlemmar som bryter mot lagen. Den hårda linjen är dock enbart ett spel för gallerierna. Det är bara något man säger utåt. Inåt applåderas paret.


Carina Herrstedt har inte fått någon reprimand från partiledningen med anledning av förtalsdomen. Inte heller den pågående förtalsprocessen har föranlett kritik. Däremot belönas hon med vice partiledarpost av partiet.


Carina Herrstedt säger att hon ser tingsrättens förtalsdom som en del av en kampanj mot SD.

- Det finns väl ingen del av samhället som inte försöker motarbeta oss, säger hon.


Lite av Berlusconis syn på saker och ting. "Är du inte med mig så är du emot".

tisdag 6 oktober 2009

Friskolor igen


Friskolornas riksförbund lägger ett alldeles utmärkt förslag i sitt remissvar om "den nya skollagen". Deras tanke är att bolag och stiftelser som vill starta friskolor skall ha en auktorisation av Skolinspektionen efter en mer grundlig kvalitetskontroll än den som sker idag.

Därefter är det kommunen som godkänner etableringen.

Första gången som man hör något vettigt från den organisationen.

lördag 3 oktober 2009

Skäms borgare!

Nu försöker borgerliga ledare samt bloggare blanda ihop korten vad det gäller deras ev samarbete med Sverigedemokrater. Det är, enligt min mening, en förbannad stor skillnad mellan att någon s företrädare på lokal nivå i Trelleborg samarbetar med SD i en lokal fråga med ett samarbete med SD på nationell nivå. Ett samarbete i migrationsfrågor eller om utrikesfrågor eller you name it.

De borgerliga bloggare och ledarskribenterna glömmer att i Trelleborg regerar moderaterna med stöd av Sverigedemokrater.En medveten glömska?

Jag tycker att de borgerliga ledare och bloggare som antyder att vi skulle ha ett organiserat samarbete med SD skulle skämmas!

Och fortfarande har inte Fredrik Reinfeldt sagt hur han tänker göra vid ett jämviktsläge.

Peter Andersson och Martin Moberg.

fredag 2 oktober 2009

Nya Arbetarpartiet - tro dem inte!


De kallar sig för det nya arbetarpartiet men de agerar föraktfullt och vägrar att träffa europafacket. Det har varje ordförandeland tidigare gjort men inte den borgerliga regeringen i Sverige. Jag tror att Moderaterna på Europanivå visar den rätta djupt liggande åsikten om arbetarerörelsen och att den bild som de visar upp inrikes är djupt falsk.


Ett annat utmärkt exempel på den arbetarefientlighet som moderaterna visar upp är regeringens förslag att inte lagstifta att utländska gästande företag ska ha en representant i Sverige vilket utmanar möjligheten att träffa kollektivavtal. Det skriver de fackliga ordförandena Anna Ekström Saco, Wanja Lundby-Wedin LO och Sture Nordh TCO.

Att bevaka arbetares intressen genom att det finns en förhandlingspart är centralt i den fackliga verksamheten. Detta försvårar det sk arbetarpartiet.

Utträde från EU

Under avdelningen ”vad var det jag sa” . Den minnesgoda drar sig kanske till minnes att jag skrev efter Europaparlamentsvalet att senast maj nästa år kommer Vp att ha gått ifrån sitt krav på utträde från EU.