tisdag 18 november 2008

Vad är det att tjafsa om?

Socialdemokraternas utskottsinitiativ om könsneutrala äktenskap valde den moderatstyrda riksdagen att rösta ned. Eller ska jag säga att i den här frågan är de styrda av Krisdemokraterna.

fredag 14 november 2008

Den moderatstyrda ledningen i Borås abdikerar!

När Sverige genomgår sin värsta kris sedan 90-talet vad tror du att den moderatstyrda regeringen lägger krut på. Jo att lägga stora resurser på att utreda huruvida offentlig service ska vara till för medborgarna och inte tvärtom. I stället för att bekämpa arbetslösheten så skall man göra nationella medborgarkontrakt. Istället för att ägna kraft åt de verkliga problem som Sverige står inför väljer man att tala om annat.

För övrigt en taktik som den moderatstyrda regeringen i Borås också ägnar sig åt. När man inte lyckas att hålla kvalitet inom barnomsorgen och medborgarna med all rätt kritiserar dem så tar de inte ansvar. Att det skulle bli ökad efterfrågan på barnomsorg borde inte ha kommit som en överraskning för kommundelen. Ändå står man där nu med förslag på mer eller mindre provisoriska lösningar som andas panik. Då kommer kraven på nedskärningar med automatik påbackat av ledarskribenten i Borås Tidning.
Anna - Clara Vikman, ordf i kommundel Sandhult säger– Kanske kan man också få föräldrarna att stanna hemma lite längre så att inte alla behöver barnomsorg från årsskiftet. Och föräldrar som jobbar i stan kanske kan lösa sin barnomsorg där.
Och ingen borgerlig politiker vill ta ansvar för sitt handlande. Då säger ansvarigt kommunalråd Karl- Gustav Drottz att kommunen är för generöst mot föräldrarna. Inte ska det behövas platser till barn vars föräldrar är arbetslösa eller sjuka. Inte heller behövs det natt eller kvällsöppna förskolor. 15 timmars dagis -hej då. Och egentligen kan ju föräldrarna använda sig av vårdnadsbidraget i högre utsträckning.
Och om inte det hjälper så är det organisationen som det är fel på. Bara vi hade en annan organisation skulle vi greja det hela.

Patetiskt var ordet!

lördag 8 november 2008

Grattis Arvika

I kväll uppträder Tommy Emmanuel i Arvika. Arvika borna är bara att gratulera. Tommy är en lysande gitarist.Lyssna på följande klipp.Improvisationer.Angelina

onsdag 5 november 2008

Regeringen lurar oss igen!

Ett antal Folkpartister och Centerpartister stred för att FRA -lagen skulle få ett antal tillägg för att stärka integriteten för dem som avlyssnades av FRA. Inga krav på brottslighet krävs för att avlyssnas.
Tjii fick dom. När nu lagen träder i kraft den 1 :a januari finns inte de tilläggen med. Dessa kommer inte regeringen hinna skriva en propossition om i tid.
Regeringen smyger nämligen in FRA-lagen utan de tillägg som skulle hämma lagens värsta avarter. Och den enda som nu kontrollerar lagen är FRA.

Var finns Folkpartister och Centerpartister nu?Var finns Piratpartiet?Var finns folkstormen?

Det enda raka är naturligtvis att upphäva lagen. Det eftersom regeringen är i högsta grad oärliga.

Den Folkpartistiska bloggaren i Borås får gärna svara om hon kan.

tisdag 4 november 2008

Maj Steen knaprar på sitt förtroendekapital!


Kommunfullmäktige är den folkvalda och högsta politiska församlingen i kommunen, och som sådan ansvarig för att fatta de övergripande och styrande besluten för den kommunala verksamheten i Borås. Den som leder kommunfullmäktige i Borås är Maj Steen (M). Ordföranden representerar även i olika sammanhang Borås stad både nationellt och internationellt. Ibland kallas posten för stadens borgmästare.

Jag blev därför både förvånad och besviken när samme Maj Steen har ett så dåligt omdöme att hon nedsänker sig till en sådan infantil avslutning i en i övrigt välavstämd debattartikel som i dagens BT.

Hon är vald till kommunfullmäktiges ordförande med förtroende från sitt parti. Kommunfullmäktiges ordförande bör för att väl kunna utöva sitt ämbete ha förtroende från alla, oavsett partifärg. Mitt förtroende har hon däremot inte längre.

Kommunstyrelsens ordförande bör ta ett allvarligt samtal med sin partikollega.


Moderaterna gör trippel pudlar


Igår besökte Reinfeldt Göteborg och Västsverige. Ett Göteborg som inte har haft fler varsel sedan början av 90-talet.
Jag kanske inte behöver påminna om att den moderatstyrda regeringen genomförde stora skattesänkningar när ekonomin gick för högvarv - det var långt innan finanskrisen. Men tvärtemot vad de brukar säga så är det låginkomsttagarna som har dragit det kortaste strået. Av skattesänkningar på 80 miljarder kronor har den rikaste tiondelen av befolkningen fått hälften. Den politiken bidrog till kraftiga prishöjningar och det bidrog till att Riksbanken tvingade att höja räntan. Boräntorna blev de högsta på 11 år. Det har varit mycket dyrare för vanligt folk än vad någonsin den gamla villaskatten var.
Den moderatstyrda regeringen har tagit bort 70 procent av arbetsmarknadsutbildningen, de har minskat antalet arbetspraktikplatser med 97 procent. Det kan inte skyllas på finanskrisen. Människors möjligheter att sadla om och utveckla sin kompetens har försämrats kraftigt under den moderatstyrda regeringen.
Jag kanske inte behöver påminna om att den moderatstyrda regeringen gjorde försämringar av vår gemensamma arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetsförsäkringen underkastades en mängd försämringar under regeringens inledande år. Avgifterna höjdes för att öka självfinansieringsgraden inom försäkringen. Avgifterna gjordes därutöver beroende av arbetslöshetsrisken inom var och en av a-kassorna. Det blev krångligare att kvalificera sig för ersättning och ersättningen sänktes.
Den sammantagna effekten av dessa försämringar är att mer än en halv miljon människor har lämnat a-kassan. De står utan trygghet när Sverige nu går in i en lågkonjunktur. De önskade effekterna av försämringarna har emellertid inte nåtts.
Det kan inte heller skyllas på finanskrisen.


Utvecklingen förstod vi redan innan 2006 och det sa vi redan då.
Vi socialdemokrater vill investera klokt för att bryta arbetslösheten och skapa fler jobb. Den borgerliga socialbidragspolitiken måste ersättas av en socialdemokratisk jobbskapande politik.
Vilka är dina förslag, Fredrik Reinfeldt?
Vilka är dina besked till västsvenskar som varslas och som verkligen riskerar jobbet?

Svaret fick vi i dagens DN på debattsidan. Anders Borg och Sven-otto Littorin samt Christina Husmark Pehrsson gör trippelpudlar och medger att a-kasseavgiften höjts alldeles för mycket och vill nu sänka den. Fredrik Reinfeldt och Maud Olofsson är tysta.
Men därutöver har de inga åtgärder att ta till. De är tomhänta!


Läs även här. SSU skriver så här.

söndag 2 november 2008

Kalmar

Grattis Kalmar!

Kalmar fotboll är värdiga svenska mästare.

EU-listan från S

I helgen presenterades den EU-lista som kommer att läggas fram till förtroenderådet den 15 november. Jag tycker att den socialdemokratiska listan är väl komponerad med många bra namn. Och äntligen har vi fått ett västsvenskt namn med på valbar plats!

Listan i ordning till femte plats:

Marita Ulveskog
Olle Ludvigsson
Åsa Westlund
Göran Färm
Anna Hedh

Valet 2004 var ett katastrofval för oss och då fick vi fem mandat. Vi kommer naturligtvis få fler mandat den här gången.