onsdag 31 oktober 2012

Modigt Norge!

Det var modigt av Norge. Det är klart att det blir ett himla liv av ett såpass ortodoxt val - främst av motståndare till EU.

Jag tycker att det är ett märkligt att ge priset till en så stor organisation men jag förstår och gillar tanken bakom.

EU får priset, som jag förstår det, för att i sex decennier ha verkat för fred och återförsoning. Under 1800 och första hälften av 1900-talet startade med 25 års intervaller krig mellan främst Frankrike och Tyskland. Strassburg är ett exempel på en stad som ena årtiondet var franskt för att nästa vara en tysk stad. Sedan andra världskriget har inget krig startat inom EU. I dag är krig mellan Frankrike och Tyskland otänkbart.

Jag som röstade på EU just för fredsprojektet tycker att just EU:s fredsprojekt ska äras. Inte minst integrationen av de forna Öststaterna och nu Balkanländerna är verkligen ett fredsprojekt som verkar ha lyckats.

Jag tycker att argumenten för att EU inte skulle platsa som fredspristagare stinker. På Facebook har jag läst allt mellan att det är skit med Dublinförordningen och att EU bygger murar till att de fyra Balkankrigen egentligen hölls igång av EU.

Det som anförs mot EU är att dåvarande van den Broek tog ställning för Kroatien och därmed ställde sig bakom den etniska rensningen. Sanningen är att Kroatien blev attackerad av Serbien och att FN tog ställning för Kroatien.

Även om konfliktens rötter var sammansatta, så var kriget som sådant mycket enkelt. Serberna gick till anfall. Kroaterna värjde sig. Och i detta gav både EU som FN sitt fulla stöd. Att de var handlingsfattiga och passiva är en annan historia.


Här skriver historielösa Sverigedemokrater.

Ann-Sofie Hermansson skriver insiktsfullt.

måndag 29 oktober 2012

Det behövs mer!Stefan Löfven och Carin Jämtlin har lagt fram förslag om vinster i välfärdsföretag. Det är ett typiskt kompromissförslag med lite till den ena och lite till den andra sidan. Det är ett väntat förslag som vad jag har hört togs motvilligt av partistyrelsen.Jag tror inte att sista ordet är sagt ännu utan det blir ytterligare ett kompromissförslag på kongressen.
Innehållet i stort är:
Ingen vinst på bekostnad av kvaliteten.
Det blir naturligtvis en kvalificerad kontroll som ska göras och en omfattande lagstiftning om personaltäthet, personalkostnader och kvalitetsrelaterade kostnader som inte får vara väsentligen lägre än motsvarande offentlig verksamhet.
Hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet.
Det är välkommet att ställa hårda krav på kompetens, seriositet och långsiktighet hos ägare för att kunna starta ny välfärdsverksamhet. Att tillstånd inte kan följa med vid ägarbyte ter sig självklart.
Förhindra onödig resursförbrukning.
Utmärkt att kommunen ska ha ett ökat inflytande över nyetablering men kunde ha gått längre genom att kommunen får vetorätt. Självklart säger vi Socialdemokrater nej till ett obligatoriskt LOV. Det kommunala självbestämmandet ska råda.
Resurser efter behov.
Jag tycker att det är bra men har farhågor av att det kommer att förenklas så att det blir ett slag i luften. Jag förstår inte hur det ska bevakas. Får de privata utförarna ersättning enligt löpande räkning? Jag har länge förespråkat att kommunen ska kompenseras av de privata utförarna för att kommunen står med ansvaret om en privat företagare lägger ned sin verksamhet.
Välfärdsföretag ska betala skatt i Sverige.
Något annat duger inte!
Lag om investeringsskydd.
Det är en lag som ska förhindra att skattefinansierad verksamhet inte kan säljas ut till underpris. Jag vill inte se några fler Stockholms försäljningar.
Skärpt tillsyn.
Kommer att bli snårigt och kosta stora pengar och resurser. Det är en stor kontrollapparat som då byggs upp.
Garanterad mångfald.
Jag har svårt för att vi på knappa 20 år så totalt anammat dessa två i grunden högerord.  Partiet talar här mycket om att uppmuntra ”non-profit” företag och ta fram en nationell strategi för att non-profit aktörer ska kunna växa och utvecklas. Här tycker jag att partiet skulle kunnat gå hela vägen och säga att vårt mål är att alla företag inom denna sektor skall vara Non-profit företag. Här försöker partiet ge oss som tror att non-profit är en framkomlig väg ett köttben att bita i.
Etisk kod.
Tror jag enbart är en naiv tro på etiska överenskommelser. Till och med Kristdemokraterna har föreslagit det.


Öppenhet och transparens är naturligtvis självklarheter men det är näppeligen tillräckligt. Med det här förslaget så tycker jag att Socialdemokraterna mycket väl hade kunnat gå ett steg till och inriktat sig på att succesivt ska alla företag inom välfärden vara ”non-profit företag”. Med ett tak för vinsten!


Lena Sandlin på Folkbladet.
Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden.
Vinst, valfrihet och kvalitet i välfärden.

fredag 26 oktober 2012

Det är Alliansens fel att Sverigedemokraterna växer!

I opinionsmätningen från DN/Ipsos för oktober är Sverigedemokraterna det tredje största partiet. Under 2012 har partiet slagits med Miljöpartiet om den platsen. Det är alldeles förskräckligt tycker jag- men det är ett faktum som vi måste förhålla oss till.

Många tyckare förklarar det med att de numera är ett riksdagsparti och att SD lyckats med att få oss att tro att de numera försöker utesluta alla extremister trots att de inte alls har förändrat sin syn på omvärlden. Den nolltoleransen handlar mest om att SD vill ha en ordentlig toppstyrning utan demokratiska inslag. Rekryteringsbasen ser vi tydligt till exempel i Borås fullmäktige med personer som spyr sitt hat mot vissa invandrargrupper (muslimer), feminister, homosexuella och det s.k politiskt korrekta etablissemanget.

Jag tror att SD:s framgångar i opinionsmätningarna beror på att det har skett en gradvis förskjutning till deras vokabulär som innebär att människor ser dem som rumsrena. Låt mig ge några exempel:

I SVT:s partiledardebatt använde sig debattledarna av en frågeställning som mycket väl SD kunde använt. "Hur mycket invandring tål Sverige" är en mening som ger SD mycket utrymme och som gör dem rumsrena.

Flera tidningar,SVD, GP med flera använder ordet asylvåg i sina texter och rubriksättning. Ytterligare ett ordval som ger legitimitet till SD.

Tobias Billström ställer grupper av asylsökanden mot varandra och säger att den ena gruppen har mer legitimitet än den andra. Tobias Billström säger en sak men agerar som en fullfjädrad Sverigedemokrat. Han kommer inte att bli utesluten. Men hans agerande stärker Sverigedemokraterna hos Svensken.

Om vi inte är aktsamma så hamnar vi i en situation där ett främlingsfientligt och rasistiskt parti får rejält inflytande liknande den danska situationen.

torsdag 25 oktober 2012

Men...driver han med oss?

Fredrik Reinfeldt har i dagarna på nytt informerat oss undersåtar om att vi borde arbeta längre upp i åldrarna. Några, främst fackligt folk, har helt korrekt invänt att det hade varit bra om Alliansen inte så kraftigt dragit ned på arbetsmiljöarbetet och dess forskning. Det har inverkat menligt på den miljö som löntagare vistas i och därmed också menligt på människor. Det borde självklart vara så att arbetslivet har en arbetsmiljö som låter oss arbeta till 65 år i första hand. Därefter kan det diskuteras att arbeta längre.

Svaret från Fredrik Reinfeldt på den relevanta kritiken är att människor istället ska börja ny karriär när kroppen börjar gå sönder. "Vi har ett såpass öppet och generöst utbildningssystem så att folk mycket väl kan utbilda sig till nya jobb". Och fortsätter:

– Väldigt generösa, öppna utbildningssystem gör det möjligt för fler att växla mitt i livet, det vill säga komma till en del av arbetsmarknaden där man orkar längre. Det är det absolut bästa svaret. Det ska vi uppmuntra genom att morötterna i form av bättre pension blir tydligt, säger Reinfeldt.

Förlåt, men driver karln med oss? Är han en ståuppare? Vilken utbildning talar han om?

Det skall alltså fortsättas att gynna dem som har haft arbeten som medför att de kan jobba längre. De behöver oftast inte byta karriär, bli arbetslösa och de behöver inte ge sig ut på arbetsmarknaden i kamp med 35 åringar, ta av sparkapital eller låna på banken för att utbilda sig.Trots ev utbildning ges ingen garanti att arbetsgivare  ändå inte tycker att de är förbrukade. Trots att de flesta över 55 inte vabbar längre. Den som har lyckan av att kunna fortsätta jobba får i stället morötter i form av ytterligare sänkt skatt. Det är en förbannat orättvis politik! Som vanligt lägger Reinfeldt ansvaret på den enskilde individen att vidareutveckla sig. Företagen har inte något ansvar!
 

När det gäller vilka yrkesgrupper som i dag jobbar efter 65 så dominerar tjänstesektorn och yrken inom exempelvis ekonomi och juridik. Däremot är det betydligt ovanligare med äldre arbetskraft i fysiskt tunga yrken, som restaurangbranschen och tillverkningsindustrin.

Jag frågar helt enkelt: Hur ska det gå till att byta karriär i 50-års åldern. CSN:s regler för studielån och studiebidrag.  Du kan möjligen få studiebidrag efter fyllda 50 år om du studerar på yrkesinriktade utbildningar som är ett bristyrke.
Dagens Samhälle

tisdag 16 oktober 2012

Får Krister Maconi hyra bil!Uppdraget som ledamot i Fullmäktige är kanske det finaste uppdrag man kan få som förtroendevald. Det är därför sorgligt att personer med förutfattade och rasistiska åsikter har valts in.Jag tänker särskilt på Sverigedemokraternas första namn i Borås Fullmäktigeförsamling, Krister Maconi, som i veckan skrev ett svavelosande inlägg på sin blogg om hur futtiga SVT är mot Sverigedemokraterna. Men sin rasism visades klart i vad han skrev om Romer i sin blogg:


”Huruvida romerna är mera överrepresenterade inom vissa brottskategorier kan jag i brist på kännedom om forskningsläget inte svara på med någon säkerhet, om så vore fallet skulle det dock inte av olika skäl förvåna mig det bittersta!”
Men Krister Maconi är i gott sällskap av partiets partisekreterare Björn Söder som skriver följande på Face-book.


 "Det kanske finns en anledning till att de nekas? Istället skriks det som vanligt i Sverige om diskriminering."

Björn Söders och Krister Maconis tanke är att eftersom några Romer är kriminella så är det OK att betrakta alla Romer som kriminella. Dessa båda herrar borde upplysas om att just det är att diskriminera.
Eftersom ett antal Sverigedemokrater är dömda kriminella så kan man fråga sig om en Sverigedemokrat får hyra bil hos mackarna!

Det som glädjer mig är att Jimmie Åkesson nu har bestämt sig för att utesluta alla rasister ur partiet.
Det betyder naturligtvis att bägge rasisterna Krister Maconi och Björn Söder kommer att bli uteslutna.

torsdag 4 oktober 2012

Vilket parti gillar allmosor?

Jag blir inte riktigt klok på Kristdemokraterna! Finns det omoraliska partier? Det finns partier med omoraliska människor  och det finns ett omoraliskt parti. Det är Kristdemokraterna.

Kristdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson, Anders Sellström, säger i en kommentar till Socialdemokraternas budgetmotion:
"Hur svenska företags konkurrenskraft nationellt och internationellt gynnas av att belastas med 28 miljarder i högre skatter är mycket svårt att begripa. Dessa 28 miljarder används sedan i stor utsträckning till bidragshöjningar och allmosor".

Vilka bidrag som KD inte gillar undrar jag över. Kan det vara höjningen av barnbidraget? KD tycker kanske att barnfamiljer har tillräcklig bra ekonomi. För de kan väl inte fortfarande komma dragande med att arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen är bidrag.  Dessa försäkringar jämställer han kanske med sitt eget verkliga bidrag - vårdnadsbidraget. Jag tycker däremot att dessa omställningsförsäkringar med den borgerliga Alliansen har blivit alltför dåliga. Det tycker inte Kristdemokrater. Men inte är de bidrag eller allmosor.

I kristendomen ses allmosan som en handling av kärlek till nästan. Allmosor är tänkta att mildra ofrivillig nöd.

Det borde en medlem av Kristdemokraterna se det som. När jag går igenom Socialdemokraternas skuggbudget upptäcker jag inga allmosor. Om inte... tanken svindlar. Det kanske är skatteminskningen för pensionärerna som Anders Sellström avser med allmosa. Ok då ger vi en högre allmosa än vad KD gör. Vi tycker inte att det är allmosa att se till att pensionärer inte ska betala mer i skatt än den som jobbar. Jag tycker faktiskt att Sverige ska återgå till en rättvis en enda skattetabell.

Sedan kan ju vän av ordning undra över var i från Sellström får att vi höjer skatten med 28 miljarder. Jag blev så nyfiken att jag frågade honom. Så här svarade han:

"Fördubblad arbetsgivaravgift för unga ca 14,5 miljarder som drabbar företagen (dom kompenserar kommunsektorn) 

Höjning av bolagsskatten gentemot regeringen ger 8 miljarder 

Fördubblad moms för restauranger 5,5 miljarder 

Borg räknade ut att det handlade om ca 30 miljarder men jag tog bara med de stora försämringarna". 
Det är således utifrån hur Alliansen har sänkt skatten tidigare och vad de har som förslag till sänkning i sin budgetpropp. Jag menar att inget av deras skatteminskningar har hjälpt till att minska arbetslösheten. En sänkning av bolagsskatten kommer inte heller att göra det. Att vi vill använda dessa miljarder till att minska arbetslösheten kan inte vara fel. Sänkningen av arbetsgivaravgiften och sänkningen av krogmomsen har hamnat helt och hållet i arbetsgivarnas fickor. Dessa skatter tycker en enad specialistkår är misshushållning av skattemedel och ekonomiska resurser.

Annars upplever jag att Kristdemokrater gillar allmosor. Det är väl anledningen till att de värnar skatteavdrag för gåvor. I övrigt en reform som jag skulle vilja ta bort.

I övrigt hänvisar jag till Alliansfritt Sverige nedan.

Socialdemokraternas skuggbudget.


Alliansfritt Sverige beskriver hur Anders Borg trixar bort sig själv.
Jonathan Hermansson reder ut skattehöjningar.

onsdag 3 oktober 2012

"Att sätta bocken som trädgårdsmästare"

Jag läser att Ubbhults mest berömde Moderat, Jan Ericson, har utnämnts till ny ledamot av Socialförsäkringsutredingen.

Det får mig att begrunda ordspråket:

"Att sätta bocken som trädgårdsmästare"

måndag 1 oktober 2012

Ytterligare en human reform.


Det var år 2002 som  Alf Svensson den gamle Kristdemokraten sa att svensken var en fuskare. Fuskartanken fullföljdes sedan av Alliansregeringen 2007. Att generalisera har blivit borgerlighetens signum.


I fredags presenterade mitt parti ytterligare en human reform. Att humanisera sjukförsäkringssystemet har vi krävt länge efter att ha följt alla skräckrapporter om bl.a döende människor som tvingats ut som arbetssökanden.

I budgetförslaget för nästa år ska utförsäkringarna stoppas. Vidare vill vi höja sjukersättningen till 80 procent av lönen. I förslaget höjs också taket på sjukersättningen. Det innebär att alla som tjänar upp till 29 700 kronor i månaden skulle få ut 80 procent av lönen i ersättning.

Det var ett väntat förslag och det fanns faktiskt med i den budgetmotion som Håkan Juholt la hösten 2011.

Dagens ArenaGöran Johansson ,Martin Moberg ,

Ulf Kristersson(M) argumenterar panikslaget för sin reform.