torsdag 31 mars 2011

Vem är ansvarig för myterna om RUT?


Man brukar säga, om RUT-avdraget, att det är bra för att det löser ”livspusslet”, att det gör svarta jobb vita och att det är nya jobb för främst dem som är längst från arbetsmarknaden. En del säger också att det ökar jämställdheten.Det går naturligtvis inte att säga att köpta städtjänster inte skulle hjälpa till med att lösa ”livspusslet”. Som för övrigt myntades av TCO redan 1992. Visst löser det pusslet för dem som har råd att köpa tjänsten. De skulle kunna lösa pusslet även utan Rut-avdraget. Men inte löser Rut-avdraget ”livspusslet” för de föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid. En del har rent av tvingats ge upp sina yrken, för att barnomsorg saknas. Skattebidrag för den som har råd att köpa tjänster är ett slöseri med resurser. Det är slöseri med resurser som skulle kunna användas till att utveckla välfärden och underlätta för den som har svårt att få livet att gå ihop. Enligt moderaten är det egentligen enbart i ett parförhållande som livspusslet är ett problem. Ensamstående med barn har inte de behoven.


Börja istället i andra ändan. ”Livspusslet” ska starta i arbetslivet. Skapa ett arbetsliv med mer av säkra fasta anställningar. Det goda arbetet borde innebära att näringslivet strävar efter en arbetstakt och arbetstid som är rimlig så att människor klarar både arbetsliv och privatliv. Kanske sex timmars arbetsdag är lösningen.


Roland Spånt, TCO, har tagit livet av den myt som främst Almega har odlat att Rut har skapat så många jobb.


När det gäller jämställdheten så är det mycket sällsynt att just RUT-avdraget ger ett mer jämställt parförhållande eller för den delen arbetsmarknad. Det är sällsynt att hitta män som jobbar inom städbranschen. Kan möjligen bero på att det är sällsynt med heltider inom detta låglöneyrke. Rut-avdraget ger helt enkelt män i ojämställda relationer möjlighet att köpa sig fria från ansvar för hushållsarbete och barn.


Användningen av Rut beror på plånbokens storlek och inte på behoven. Det är inte jämställdheten som ökar utan det är ojämlikheten. De som inte har ekonomiska möjligheter att nyttja avdraget måste ändå vara med att bekosta festen för dem som redan har det bra. Det är inte rimlig att samhällets gemensamma resurser används så ojämlikt.


Trots att marknaden för vita hushållsnära tjänster visserligen har ökat finns ingen undersökning som visar att den svarta marknaden har minskat motsvarande. Där saknas utvärdering. Kanske förespråkarna inte vill ha en sådan.


Jag anser att eftersom den som köper tjänsten inte är villig att betala vad tjänsten faktiskt är värt är det inte orimligt att tänka sig att det fortfarande är en icke oansenlig mängd som gärna betalar ännu mindre för tjänsten.


Säg som det är! Det är roligare om det är billigare för mig. Det kan jag väl unna mig eftersom det går bra för mig här på solsidan. Men det är alltid någon som får betala.

Men vad tusan, är det inte FAS 3.


Håkan Juholt och Tommy Waidelich skriver i en gemensam debattartikel i DN att: ”SNS Konjunkturråd (SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) som är en högertanksmedja har presenterat en idé om en satsning på så kallade välfärdsjobb. Långtidsarbetslösa ska utföra viktiga jobb inom välfärden som inte utförs i dag. SNS idé är väl värd att prövas och utvecklas på ett sätt som fungerar inom ramen för en socialdemokratisk ekonomisk politik.” Det är en förbannad tur att de inte har läst det andra delen av förslaget från SNS vilket är att sänka ingångslönerna i servicesektorn och den kommunala sektorn. Det har Anders Borg!


Denna idé med välfärdsjobb skulle då ersätta FAS 3 jobben. Men det tål definitivt att fundera på.


I sin rapport föreslår SNS en gradvis infasning av arbetslösa i välfärdsjobb i takt med att arbetslösheten förlängs. Kravet på den arbetslöse att delta i välfärdsarbete kan börja efter sex månaders arbetslöshet. Huvudtanken är att vård- och omsorgssektorn ska förstärkas med arbetslösa. Detta anser SNS skulle bli billigare för staten än FAS 3 jobben eftersom det inte skulle kosta så mycket som 60 000 kronor per person och år i ersättning till anordnarna. Förslaget betyder i så fall inget annat än att man skulle byta namn på arbetsmarknadsaktiviteten. Jag har då inte läst något om ersättningarna för dem som hamnar i "välfärdsjobben".


Men vänta nu - är inte välfärdsjobb bara en omskrivning av FAS 3 jobb. Är det inte bara ett nytt ord. Jag tror faktiskt att herrarna är helt fel ute. Och det tror jag till dess att någon överbevisat mig om det.


Andra bloggare som har åsikter om välfärdsjobb är Johan Westerholm, Annika Högberg och Claes Krantz. Däremot tycker den moderate bloggaren Roger Södervall att det är väl värt att pröva.

tisdag 29 mars 2011


Tänk att höra Olofsson möta Juholt” är rubriken på Johan Söderströms ledare i tisdagens BT. Visst vore det trevligt även om inte hon är den jag främst ser som Alliansens fronfigur.


Däremot är det i högsta grad historielöst av redaktören att påskina att inte vi Socialdemokrater vet vad företagandet betyder för Sverige och vad tillväxt betyder för välfärden. Söderström citerar kritiklöst Olofsson som säger att Socialdemokraterna aldrig varit småföretagarens vän. Men vi har en lång historia som bevisar att vi faktiskt har insikten om både småföretags och stora företags betydelse för Sverige. I det fallet har vi inget att bevisa.


Men kan Centerpartiet bevisa att de inte bara hemfaller åt läpparnas bekännelse? Jag upplever att det är väldigt mycket snack och ytterst lite verkstad som Olofsson presterar. "Vi är jätteduktiga på entreprenörskap och jobb", säger Näringsminister Maud Olofsson (C) vid sitt besök i Borås. Va bra säger jag och när ska vi få se det? Jag kan bara konstatera, att hittills har regeringens småföretagarpolitik främst handlat om ordkaskader levererade av näringsministern. Småföretagarna väntar sedan mer än en mandatperiod på konkreta åtgärder både av regeringen och av sina borgerliga riksdagsledamöter.


Och ett gott råd från Håkan Juholt – ”Socialdemokratiska politiker ska vara i vardagen varje dag och inte bara göra studiebesök med ballonger”. Där har Olofssons Centerparti en hel del att bevisa!


För övrigt tycker jag att Maud Olofsson är en utmärkt partiledare för Centerpartiet.

måndag 28 mars 2011

Under det kalla kriget var Sveriges hållning: ”Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i händelse av krig”.


Detta ändrades 1992 till ”militär alliansfrihet, syftande till att vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde”.


2002 uttalade utrikesminister Anna Lindh att den militära alliansfriheten är en hörnsten i svensk säkerhetspolitik. Men hon talade också om vikten av att kunna delta i fredsfrämjande insatser och sade att det är svårt att föreställa sig att Sverige skulle förklara sig neutralt vid ett angrepp på något EU-medlemsland.


Den idag gällande säkerhetspolitiska linjen, som socialdemokraterna, moderaterna, kristdemokraterna och centern ställde sig bakom 2002, klargör bland annat att Sverige är militärt alliansfritt men samtidigt att hot mot fred och säkerhet bäst avvärjs i gemenskap och samverkan med andra länder. Ett sådant samarbete uttrycks främst i vårt stöd till FN, men också genom vårt medlemskap i EU.


Det är ur det perspektivet intressant att läsa att den moderata Borås Tidning ställer sig bakom Folkpartiets gamla krav på att söka ett fullständigt medlemskap i Nato.

Carl Bildt regeringen var för länge sedan.

Det var då som avregleringarna som skulle göra allt billigare och bättre genomfördes. Det var då som friskolereformen tvingades på oss. Någon som kommer ihåg argumenten? Huvudmotivet med friskolereformen var att skapa utrymme för större mångfald i skolans värld. Åtskilliga lärare upplevde att de i den offentliga skolan hade små möjligheter att arbeta med en pedagogisk inriktning som de trodde på. Blev det så? Svaret måste bli nej! När reformen genomfördes 1992 var det stora flertalet friskolor ekonomiska föreningar och kollektiv. Idag är de vinstdrivna aktiebolag. Tanken var aldrig att vinstdrivande företag skulle tjäna pengar på våra gemensamma skattemedel. Friskolorna har inte inneburit en mångfald av pedagogiska inriktningar. Friskolorna har färre utbildade lärare, inga bibliotek med mera. Med två decenniers erfarenhet pekar inte mycket på att kvaliteten i friskolorna nämnvärt har ökats. Landets elever och lärare behöver inte mer av friskolor med mer av flashiga annonser på varför just ditt barn ska gå just där. Skolan behöver stabilitet och fokus på att skapa kunskap för ungar så att de kan gå ut i livet. Att släppa fram fler friskolor gör helt enkelt inte skolan bättre. Andra som skriver om marknaden är ex Viktor Tullgren, Lennart Andreasson. Maria Hagboms artikel från Dagens Samhälle förändrar inte mitt resonemang.

lördag 26 mars 2011

Håkans debuttal. Några nedslag.

Startar med vår hjärtefråga - kulturpolitiken. Vi behöver de demokratiska rum som kulturen utgör. Vi lever i ett samhälle där människor vet priset på allt men inte värdet av någonting. Vi står upp för den kulturpolitik som ger människor vingar.

Vi är inte kunder på en marknad utan vi är samhällsmedborgare med de rättigheter som medborgaren har. Vårt parti är en folkrörelse. Vårt parti kommer aldrig att bli ett börsbolag. Vi förmår att företräda många människor. Det ska vara högt tak.

Vi är i opposition mot ojämlikhet. Vi ska bevisa att vi förstår framtiden och att vi har en politik som visar vart vi vill. Peka på färdriktningen. Då vinner vi val. Och då återtar vi förtroendet.

Vi är kluvna över att det går bra för Sverige samtidigt som det går sämre för många människor. Vinst och girighet behöver inte Sverige. Sverige behöver social demokrati. Ett hållbart samhälle behöver social demokrati. Friheten växer genom att vi är jämlika. Vi har alla en uppgift att ta reda på vilka visioner som människor har, vilken framtid som de vilja.

Vår uppgift är att öppna dörrarna och hyvla ned trösklarna för människor.

Barnfattigdomen måste utrotas. Ungdomsarbetslösheten måste bekämpas. Alla lever inte på solsidan. Politiken ska samlas för att bekämpa barnfattigdom. Den hör inte hemma i socialdemokraternas Sverige.

Vi är medborgarens företrädare. Offentlig sektor kan inte längre subventioneras med låga kvinnolöner. Friskolereformen blev inte som vi trodde. Vi vill åt avarterna men inte ta bort reformen. Vi kan inte sitta på läktaren och låta borgarna ta hand om frågan. Det har blivit fult att äga tillsammans - vi ska bara ägas.

Håkan bjuder in till översyn av pensionssystemet med alla fackliga förbunden. Ty systemet måste bli tryggare. Pensionerna kan bli en valfråga.

Ojämlikhet gör Sverige fattigare för alla.
Miljö och klimat står inte i motsats till tillväxt. Fritidsgården är bra även för dem som inte har tonårsungar.
Tillsammans kan vi växa starkare. Vi ska ha värdebunden tillväxt. Sorteringsskolan är en stängd dörr för bildning och livslångt lärande.

Ett lysande tal fyllt med empati och engagemang. Välkommen Håkan!

fredag 25 mars 2011

Monas avskedstal. Några nedslag.

Hennes sista tal som partiordföranden handlar om våra styrkor som parti. Hon berättar att vi inte ska sluta oss inåt. Utåt och framåt är socialdemokrati. Hur ska vi formulera lösningarna på framtidens problem. I Sverige ska alla ha möjlighet att nå sina drömmars mål. Jämlikhet och utveckling är varandras förutsättning.
Hon talar om kärnkraftens utbyggnad. Att den är en smitväg undan miljö/klimat utmaningen. Mona säger ”låt vårt gröna folkhem flöda av energi utan olja eller kärnkraft”.

Demonstrationsvågen som flyter över Nordafrika behöver vårt stöd inte minst vad det gäller demokratibyggandet. Det duger inte med Carl Bildts bloggande.
Sverige ska vara det första EU-landet att erkänna ett fritt Palestina. Det är vårt förbannade ansvar.

Renhållning mot främlingsfientligheten den står socialdemokrater för. Sänk aldrig garden mot antidemokratiska krafterna som Sverigedemokrater. Glöm aldrig det.
Högern formulerar inte samhällsproblemen de förminskar dem. Låt oss tala om de verkliga problemen om bristen på jämlikhet och jämställdhet, det är det som vi ska tala om. Vi ska tala om anständighet och solidaritet.

För att vi ska bli ett stort parti krävs att vi, partivänner, håller ihop. I vårt parti finns bara socialdemokrater. Inte höger eller vänster. Vi är olika men enade tillsammans. Organisera mera och håll debatten levande.

Mot slutet av talet bryter rösten för Mona. Jag säger tack Mona!

Avregleringar, är det bra det?


Jag tycker att det är nödvändigt att ifrågasätta marknadsexperimenten i sektorer som bör styras av ett allmänintresse. Vilket bl.a illustreras av krisen för järnvägen, de extrema vinsterna i elbolagen och den sänkta kunskapsnivån i skolan.


Dan Andersson (f.d. chefsekonom på LO) utredde avregleringen, Regelutredningen, 2005 och kom fram till att avregleringen i stort sett fungerat bra. De trodde att marknaden skulle kunna fungera med större konkurrens som på lite längre sikt skulle medföra lägre priser. Utredningen förutspådde att allt kortsiktigt skulle bli dyrare men att staten borde stärka upp konsumenternas ställning mot de stora jättarna.

Nu vet vi att avregleringarna gjorde i stort sett allt dyrare men man missade att stärka konsumenterna gentemot de stora spelarna på marknaden. Ännu har vi inte sett minskade priser på annat än flygverksamheten.

torsdag 24 mars 2011

Skolpolitik från Folkpartiet innefattar inte bildning!


Borås stads Utbildningsförvaltning har gett ut ett häfte, Bildningsstaden Borås, som har fastställts av Utbildningsnämnden.

Med tanke på innehållet torde det korrekta namnet på häftet vara ”Utbildningsstaden Borås”. Det är gott nog att försöka sträva efter att bli en känd utbildningsstad.


Med bildning menas förmågan till kritiskt tänkande, en särskild värdegrund och förmågan att söka kunskap. Det är förmågan att tänka självständigt och kritiskt som är grundläggande i bildning. Det är helt enkelt mil ifrån den katederskola som Folkpartiet tvingar på svenska elever. Det ingår inte bildningsbegreppet i den skola som utbildningsnämndens ordförande, Anna Svalander (FP) så ideologiskt låst fast sig vid. Utbildning har ett avgränsat syfte, en början och ett slut. Till skillnad mot bildning som pågår hela livet alldeles oavsett politiska intentioner att föra skolpolitiken tillbaka till femtio-talet.


Jag frågar mig om det i Folkpartiets skolsverige går att föra ett resonemang om bildning när den enda förväntan på kunskap är att den går att mäta och betygsättas.
En skola som bygger på bildningstanken öppnar upp för kreativitet och perspektivförskjutning. Bildningsidealet är organiskt och utbildningsidealet är mekaniskt. Utbildningsidealet hos Folkpartiet har sin motsvarighet i det löpande bandet i industrin.


”Jag vill skapa bildningsstaden Borås genom att fortsätta fokusera på kunskap, säkerställa arbetsro, satsa på kunniga och engagerade lärare”, skriver Anna Svalander i en debattartikel under valet.

Hur ska hon och folkpartiet kunna skapa ett bildningsklimat när den utbildningspolitik som Folkpartiet representerar inte alls tar hänsyn till den pedagogik som behövs om det ska vara bildning som ska formeras?

Jag ställer mig helt enkelt oförstående till en broschyr med titeln ”Bildningsstaden Borås” som helt och hållet utelämnat bildningsförbundens betydelse för bildandet.

En nygammal idé.

Det är inte helt ovanligt att politiska partier plockar upp gamla idéer och försöker göra dem till sina egna unika.


I dagarna har Centerpartiet plockat upp en gammal idé om att spränga Krokshallsberget till grus och fixa till resandet och bussarna. 2002 väcktes frågan om att spränga berget och uppföra bostäder på platsen av två privatpersoner, ärende 37. Frågan har därefter återkommit med jämna och ojämna mellanrum. Det har vid varje tillfälle åberopats att åtgärden har varit för dyr med tanke på nyttan.


Ett annat problem med idéen är att sträckningen Götalandsbanan tyvärr fortfarande ligger kvar som en våt filt för stadsutvecklingen och begränsar möjligheterna av den nygamla idé som C nu relanserar.

onsdag 23 mars 2011

Riktlinjer för jämlik vård.

Det dör ca 3500 personer årligen i lungcancer och diagnostik samt vård är mycket ojämlik. Socialstyrelsen har nu presenterat riktlinjer för jämlik vård för personer med lungcancer.

Det finns fler områden där Socialstyrelsen bör skapa riktlinjer. Ojämlik vård kan inte accepteras i ett samhälle som vill vara jämlikt.

Västra Götalands revisorer har granskat den jämlika vården tidigare i år. Jag har skrivit om det tidigare som Du kan läsa här.

tisdag 22 mars 2011

kommersiell TV fördummar

Självklart har samhället förändrats. Men tv – licensen har inte förändrats nämnvärt. Som nio av tio svenskar vet så hanterar Radiotjänst i Kiruna den TV-licens som så pass många betalar idag. Innan Radiotjänst var det televerket som tog in licensen. Då fanns det olika avgifter på radio eller TV eller båda. Det fanns till och med en extra avgift om du hade färgteve. Den togs inte bort innan 1990.
Public service står för det som är det bästa och som gynnar alla i samhället. Den visar allt från barnprogram till dokumentärer, allt med högsta klass. Den visar program för dem som kommer från andra kulturer. Men de visar också högsta klass av underhållning och sport. Public service är en garant för mångfald.
Det finns många som idag ropar på alternativ finansiering av Public Service TV. En del tycker till och med att den ska läggas ned eller åtminstone bantas.
Enligt en nyligen gjord undersökning är 53 procent av svenskarna för att behålla licensavgiften. Det betyder att 47 procent är tveksamma eller hellre vill betala avgiften via skattsedeln.


Tack vare en mycket hög betalningsvilja drar Radiotjänst i sju miljarder kronor varje år, pengar som går rakt ned i programverksamheten. Den stora fördelen med dagens system är att public service kan behålla sitt oberoende. Licenspengarna går till TV-verksamheten och behöver inte konkurrera med annat i en budget. Vilket skulle bli konsekvensen om den togs in som en skatt. En skatt som alla skulle betala oavsett de hade en tv, radio, dator eller liknande. Om det vore en skatt som togs in skulle Public Service oberoende äventyras.
Det resonemanget hindrar inte mig att inse att finansieringen av Public Service måste vila på annat än att man innehar en TV. Utvecklingen har rusat från den traditionella finansieringsformen.


Kulturbloggen har skrivit om den otidsenliga licensen.

måndag 21 mars 2011

Arbetsskadeförsäkringen behöver renoveras - inte privatiseras!Samtidigt som arbetsskadesystemet systematiskt har urholkats och färre och färre får sina arbetsskador godkända så har arbetsskadeförsäkringarna genererat stora ekonomiska överskott. Om tre år beräknas det samlade överskottet motsvara tolv års utbetalningar. (se nedan)Överskottet kan främst förklaras av att lagstiftningen har skärpts. Den skärpningen inleddes i det tidiga 90-talet av den dåvarande borgerliga regeringen men även om bevisreglerna mildrades 2002( för att inte missgynna främst kvinnor) så har det inte varit tillräckligt. Idag godkänns tre av tio ansökningar om livränta. Innan lagen skärptes godkändes åtta av tio ansökningar.Det har också visat sig att 2002 års mildrade regler inte har haft effekt genom att det visar sig att det fortfarnade är dubbelt så svårt för kvinnor som för män att få sina arbetsskador godkända av Försäkringskassan.

Systemet är inte tillräckligt rättssäkert eftersom den absoluta makten över individen ligger på den enskilda handläggaren. Problemet har uppmärksammast av Riksrevisionsverket. Även högern har uppmärksammat problemet men deras lösning är inte att se över regelverket och lagstiftning så att hanteringen blir mer rättssäkert utan de ser lösningen i att privatisera.
De ser att privatiseringen kan börja med den betydligt mindre arbetsskadeförsäkringen för att senare logiskt följa upp med sjukförsäkringen. Det finns även starka lobbykrafter inom försäkringsbranschen som följer upp sina intressen. De har dessutom startat en egen arbetsskadekommission och lyckats engagera Björn von Sydow (S)som ordförande.

Om arbetsskadeförsäkringen privatiseras så är det fritt fram att avgifterna differentieras utifrån vilken arbetsskaderisk som ditt arbete innebär. Om det sker så har högerns systemskifte gått över ytterligare en skamgräns.


Ulf Kristersson, M och Socialförsäkringsminister, har skrivit en debattartikel i Axess där han som Moderat tar åt sig äran av den svenska välfärdsmodellen. Se där ytterligare ett skamgrepp.
Alliansfritt Sverige har förstått vad som står på spel.

söndag 20 mars 2011

Mössa på kamrat!


Det här lagförslaget lade regeringen fram på våren innan valet 2010. Eftersom en hel del propositioner skulle klubbas innan sommaruppehållet hanns inte förslaget om att inskränka i facklig utbildning beslutas innan valet. Den kommer istället nu.

Eftersom förslaget att inskränka i möjligheterna till facklig utbildning fanns redan innan valet så ingick det i underlaget för Alliansens politik. Det bekymrade inte LO medlemmarna utan hälften av dem röstade på antingen Alliansen, Sverigedemokraterna eller låg på sofflocket.

Propositionen ”Förenklingar av ledighetslagstiftningen” innebär stora förändringar, inte minst med tanke på den i övrigt förändrade arbetsmarknaden. För att kunna gå på en facklig utbildning måste den anställde ha varit anställd minst sex månader hos en och samma arbetsgivare. S.k. modern arbetsmarknad innebär att fler och fler anställda inte får fasta anställningar utan måste stå till förfogande för visstidsanställningar så minskar naturligtvis deras möjligheter till facklig utveckling. De måste dessutom ansöka två månader innan kursstart. Arbetsgivaren kan också skjuta upp utbildningen upp till ett halvår utan att behöva motivera varför. Vare sig till den anställde eller facket(dem behöver de inte ens informera om något).

Nu på tisdag den 22 mars läggs lagförslaget fram för riksdagen. Syftet sägs vara att förenkla regelsystemet för arbetsgivaren. Men det bakomliggande syftet är att förminska det fackliga inflytandet på löntagares arbetsmiljö. Arbetsklimatet kommer att bli kallare och kallare.

Mössa på kamrat!


Andra som skriver om den gradvisa försämringen i arbetet för löntagarna är Leine Johansson och Camilla Wedin. Vi får följa debatten på tisdag.

Den försenade mannen


Jag ska avslöja en väl bevarad hemlighet. Jag har alltid gillat Dan Hylander och Ray Montana Band.

Nu återkommer Dan med en cd ” Den försenade mannen”. Titeln passar osedvanligt bra på Dan Hylander som senast släppte en skiva, 1994. Nu har han tagit sig från Bolivias djungler till Sverige för arbete i inspelningsstudio.

Den som gillar Dan Hylander kommer att känna igen sig. Mycket av tempo och texter är sig likt. Vilket känns bra, tycker jag. Recensenterna skriver att det är ett solitt gammaldags hantverk. Dessutom släpps den inte bara på CD utan också på vinyl.

Sättningen på ”Den försenade mannen är:

Janne Bark : Elgitarr, slide kör, koklocka
Bobby Djordjevic : Bas, kör
Dan Hylander : Elgitarr, ak.gitarr, sång, percussion, kör
Johan Hängsel : Trummor, percussion, kör
Nilla Nielsen : Sång
Tomas Pettersson : Keyboard, kör
Jannike Stenlund : Fiol, elfiol, kör

Första låten på CD:n har en titel som passar mig bra.
”Aldrig för sent att bli ung”.fredag 18 mars 2011

Kalle Anka som statsminister.


Reinfeldt agerar som en riktigt sur och bitter gubbe. Efter de nederlag som den moderatledda regeringen led under onsdagens debatt säger han:
”Man kan inte ha en mening där man säger att man aldrig, aldrig i något sammanhang ska ge Sverigedemokraterna inflytande och sedan bete sig som de rödgröna gör”. Reinfeldt syftade då på att Mona Sahlin före valet uttalade att Socialdemokraterna aldrig aktivt ska samarbeta med Sverigedemokraterna.

Om bara Reinfeldt stannar upp och tänker efter borde han inse hur löjlig han är!

Han menar att om Sverigedemokraterna tänker rösta på ett förslag från Socialdemokraterna så ska Socialdemokraterna avstå från att rösta på sitt eget förslag. I de allra flesta riksdagsröstningar så har Sverigedemokraterna röstat med regeringens proppar eftersom det partiet i grunden är ett konservativt parti. Med Reinfeldts logik ska då de borgerliga avstå att rösta på sitt förslag. Det faller, förstår den kloke läsaren, på sin orimlighet.

Anton Abele´s debattartikel i politikerbloggen kan man förklara med hans ungdom och medföljande MUF fasoner. Men det kan banne mig inte Reinfeldt skylla på.

Vad gör honom förbannad frågade sig Peter Wolodarski i en krönika. Nu vet vi att han blir förbannad när saker och ting inte går som han själv vill. Han är förbannad på väljaren som inte gav Alliansregeringen majoritet. Hans reaktioner är förmodligen inte spelade utan i dessa nederlag kommer hans verkliga koleriska temperament fram.

Andra som också har uppmärksammat Fredrik Reinfeldts Kalle Anka fasoner när han känner sig pressad är Martin Moberg och Sebastian.

Personal - eller studieresa?Lars Dahlén(M), ansvarig för dåvarande Brämhults kommundel, säger beträffande eftertaxeringen av personalens ”studieresa” till Rom att: "Hade vi bara tagit med en av de äldre på resan hade det inte hänt något".

Intressant förslag! De kunde tagit med sig den gamle socialdemokraten som de lurade till att delta på ett valkampanjs foto för Moderaterna. Och hur många fel ska verksamhetschefen på äldreboendet tillåtas göra. Jag har fortfarande inte glömt hennes medverkan på valaffischen.


För övrigt verkar det som Dahlén skyller på tjänstemännen för att försöka klara sitt eget skinn. Självklart är det han som bär det yttersta ansvaret. Och med förlov sagt – det här är ingen ny fråga. Reglerna för sådana här personalresor har varit någorlunda kända sedan 20år tillbaka. Borde inte vara någon nyhet eller ha uppfattats som krångliga. En enkel slagning på Skatteverket ger regelverket. (Se nedan)


Men allvarligt talat – vet verkligen Lars Dahlén vad han talar om? Skulle det fått mindre av karaktär som nöjesresa om det varit med en gamling på resa. Det hade varit annorlunda om de tagit med sig hela avdelningen. Men en av de äldre. Vem väljer ut den? Två fel gör inte saken bättre.
Och vad sysslar verksamhetschefen med? Inte ska hon skriva till skattemyndigheten och vädja till dem att se resorna på samma sätt som hon. Handlar hon självsvåldigt eller på uppdrag av Lars Dahlén?

Sedan verkar det, enligt media, som att kommunen ska betala de anställdas skatt. Det blir ytterligare förmånsbeskattning för personalen i så fall.
Det kan bli ett intressant nytt tillvägagångssätt vid utdelning av löneförmåner. Istället för löneökning kan kommunen ge en extra veckas semester, betala RUT-städningen eller betala din skatt. Undrar vart detta leder?
Jag missunnar inte personalen utlandsresor. Men skall de förekomma så ska de förknippas med syfte och arbete. Allt annat är nöjesresor!

Regler!
• Anställda som åker på en studie- eller konferensresa, som betalas av arbetsgivaren, ska inte beskattas för värdet av resan så länge det handlar om en renodlad studie- eller konferensresa.
• •Om inslaget av nöje och rekreation har en mer framträdande roll kan dock resan, helt eller delvis, betraktas som en skattepliktig förmån för den anställde.
• Som en tumregel bör studie- eller konferenstiden vara minst sex timmar per dag. Under en vecka bör den effektiva studie- eller konferenstiden omfatta minst 30 timmar, jämnt fördelade under veckan.

torsdag 17 mars 2011

Life of Björn Söder.


Sverigedemokraterna har fått kritik från sina egna för att vara ett toppstyrt, enfrågeparti. Dessutom har de fått kritik för att de förutom sina riksdagsarvoden tar partipengar för att dryga ut sin lilla lön.

– Jag lägger ner mer än två heltidstjänster på det här arbetet. Då är det rimligt att man får viss kompensation för det, om man försakar familj och hem, säger Björn Söder.

Jag frågar mig om det verkligen behövs 16 timmar per dygn för att skylla allt som händer på invandrare!

onsdag 16 mars 2011

En strålande framtid?Svenskarna har kort minne. Innan Harrisburg fanns det knappt några problem med säkerheten i kärnkraftverk. Efter olyckan på Three Mile Island ökade oron och kraven på folkomröstningen tog rejäl fart. Det var då ett tredje val kom till, det bekanta njaa. Efter Tjernobyl byggdes det inte några nya kärnkraftverk på decennier i västvärlden. Sedan glömdes olycksrisken bort och det började byggas kärnkraftverk på nytt i världen. Men här hemma fanns det inte någon majoritet för att bygga kärnkraftverk. Det var enbart Folkpartiet som aldrig tvekade om att riskera människors hälsa. Sedan gjorde Centerpartiet sin berömda omsvängning och helt plötsligt fanns en majoritet för att bygga nya kärnkraftverk.

Och nu? Nu säger kärnkraftskramarna att något liknande som hänt i Japan kan inte hända i Sverige. Sverige ligger inte i ett jordbävningsområde och det är inte troligt att vi kommer att drabbas av en Tsunami. Men det är ett faktum att verken placeras vid kusten eftersom de behöver oerhörda mängder vatten. Vi kan drabbas av mycket annat som kan ruska om vår syn på hur pass säkra anläggningarna är. Vi har drabbats av våldsamma stormar- de kan bli ännu värre. Listan på katastrofer kan göras lång t.ex. skogsbränder, kraftiga översvämningar, stigande havsnivåer, meteoritnedslag, krig, ekonomiska sammanbrott, datorvirus eller människovirus, jumbojets som kommer ur kurs. Det kan vara något så banalt som en kortslutning i ett ställverk och ett felaktigt installerat underfrekvensskydd, som i Forsmark för ett par år sedan. Då var Sverige 20 minuter från en kärnkraftskatastrof med härdsmälta. Då var det rena rama flaxen som räddade oss från en katastrof.

Självklart är inte svenska kärnkraftverk immuna mot haverier med förödande konsekvenser.
Så här skriver ledarskribenten i Svenska Dagbladet:
”Svensk kärnkraft står på urberg i ett öppet samhälle”.

Och följer upp i sin slutkläm med:
”I den verkliga världen står inga helt riskfria alternativ till vårt förfogande”.

Ett av de mer imbecilla argument som jag har hört de senaste dagarna är just det. Att det finns så mycket annat i vår omgivning som kan skada oss, som är farligt. Men det finns inget med så långtgående konsekvenser vid en olycka.

Svensk kärnbränslehantering, SKB, har idag beslutat att lämna in ansökan om att förvara uttjänt bränsle trots att styrelsen inte är enig. Den ende som inte är knuten till kärnkraftsindustrin, Anders Wijkman (KD), tycker inte att kalkylerna är tillräckligt utredda. Kom ihåg att förvaringen ska vara säker i 100 000 år. Den tideräkning som vi känner till startade för 2 010 år sedan.

Alla hushåll inom ett kärnkraftverks beredskapszon får hemskickat jodtabletter som ska tas på uppmaning av länsstyrelsen vid ett radioaktivt utsläpp.
En statlig utredning föreslår nu också att det ska vara staten som är ytterst ansvarig för säkerheten vid förvaringen. Vänta lite nu. Vad sa Maud Olofsson när hon presenterade alliansens uppgörelse om kärnkraften? Påstod hon inte att det skulle vara kärnkraftsbolagen?

Samma fel som orsakat överhettningen i de Japanska kärnkraftverken kan inträffa i Sverige. Om strömmen slås ut under en längre tid kan inte reservgeneratorna kyla härden. Det är fortfarande kärnkraftens svaga punkt, enligt forskarna.

Helt logiskt ökar nu kärnkraftsmotståndet i hela världen. Tusentals av människor demonstrerar bara i Europa idag. I Sverige kommer protesterna att öka, t.ex. det gamla ”Folkkampanjen mot kärnkraft” har återuppstått, men också debatten inom partierna kommer att öka. En nyckelroll har centerpartiet.
Hannes Alfvén lyckades förklara för Torbjörn Fälldin på sjuttiotalet att hetta upp vatten med en teknik som bygger på radioaktivitet innebär helt unika och oacceptabla risker. Fälldin köpte det resonemanget och fick med sig 25 procent av befolkningen och Centerpartiet har aldrig varit större. När Maud Olofsson övergav den linjen föll partiet som en sten och kravlar nu på fyra procentstrecket.

Glöm inte bort att kärnkraft ursprungligen föddes som ett vapen och att det fortfarande kan användas som det.

Det är många som skriver om den oro som många människor känner. Ex Jens Holm, Rasmus Lenerfors och Lena Sommestad
Högberg
har så rätt när han anger att det är flax som räddade oss snarare än skicklighet från en härdsmälta i Sverige.
Erik Laakso, S-debattör, sätter sätter tillväxt före säkerhet. Han kalkylerar med risken.

Ett normalt förhållningssätt när vi vill debattera om det har hänt någon katastrof, från högerns sida, är att vi är cyniker. Så resonerar
Thomas Bohlmark.

tisdag 15 mars 2011

Tongivande politiska bloggare i Sjuhärad!


Vilka är de mest tongivande politiska bloggarna i Sjuhärad? Jag har blivit inspirerad av Tokmoderatens försök att lista de bloggare som påverkar mest. Vi i Sjuhärad kommer inte lika högt i placering som de som Tokmoderaten listar men ändå. Jag har enbart tittat på Politometern men kommer förhoppningsvis succesivt att vidareutveckla listan. Jag har enbart tittat på de 1000 största politiska bloggare registrerade på politometern.

Det går att konstatera att vänsterpartier är i majoritet men en högerbloggare, Fredric Kjellberg, är högst placerad på listan. Faktiskt den ende på topp etthundra. Anders Österberg och William Petzäll kommer att flyttas från listan eftersom de kommer att flytta från Sjuhärad.

1. (-) Fredric Kjellberg , Höger, plats 80
2. (-) Johan Frick, V, plats 221
3. (-) Anne-Marie Ekström , FP, plats 288
4. (-) Ida Legnermark, V, plats 538
5. (-) Mattias Josefsson, S, plats 545
6. (-) Tomas Gustafson, S, plats 576
7. (-) Anders Österberg, S, plats 687
8. (-) William Petzäll, SD, plats 716
9. (-) Arne Kjörnsberg, S, plats 734
10.(-) Johan Dahlberg, S, plats 758
11.(-) Lennart Andreasson, V, plats 911


Hör av er till mig om ni tycker att jag har missat någon bloggare som rätteligen borde finnas på listan.


Tokmoderaten och Krassmans In Your Face har inspirerat mig i de första staplande stegen i att bygga topplista.

måndag 14 mars 2011

Katederundervisning är enklast för läraren.


Katederundervisning är den traditionella undervisningsformen i skolan vilket människor i min generation känner igen sig i. Undervisningen styrs av läraren genom föreläsning, förevisning och förhör med klassen kollektivt. Det är en passiv undervisningsform och ett passivt inlärande. Motsatsen är att individualisera inlärning med mer av grupparbete. Det är ett aktivt förhållningssätt till undervisningen som ställer högre krav på eleven men framför allt på läraren.

Jag ser katederundervisning huvudsakligen som någonting negativt för att jag tror mig veta att när läraren ställer sig bakom katedern måste han/hon undervisa alla elever samtidigt och på samma sätt. Det blir inte speciellt hög kvalitet på mötet mellan lärare och elev. En stor del av gruppen elever har svårt att ta till sig information på det sättet. Det som läraren säger från katedern går rätt över huvudet på många elever och är inte tillräckligt utmanande för många andra.


Därför tror jag att Jan Björklund (FP) och utbildningsminister har farit iväg med sin konservativa kunskapsvåg. Han har blivit sin ideologis fånge. Han missar att en lärare kan vara en auktoritet utan kateder. Man kanske skulle låta Björklund få göra ett kunskapstest där han kanske kunde bena ut begreppen auktoritet och auktoritär.


Ju större klasser desto mer av katederundervisning gissar jag. Därför är det förvånande att Björklund inte inser det uppenbara. Klasserna är för stora för att läraren ska kunna se alla elever och därför blir det kollektiviserande katederundervisning.


Ann-Sofie Wågström har skrivit om Björklunds senaste påhitt men också Sebastian som inte är odelat förtjust i Björklund.Det finns folkpartister som har problem med den auktoritära Jan Björklund, en av dem är Mark Klamberg. Men här har du en folkpartist, Helen von Schantz, som sväljer katederundervisningen med hull och hår.

Massinvandring?Sverigedemokraterna med Jimmie Åkesson i spetsen men även de lokala Sverigedemokraterna med Krister Maconi i spetsen orerar ständigt om denna ”massinvandring”.Bilden har tecknats av Robert Nyberg.


Den ”massinvandring” som de ständigt återkommer till handlar 2010 om 105 102 individer, som enligt Migrationsverket fick uppehålls- eller arbetstillstånd. Av dessa var drygt 25 000 anhöriginvandrare, adoptivbarn eller flyktinganhöriga. 12 130 personer var flyktingar, kvotflyktingar eller skyddsbehövande. Den stora mängden individer som i fjol fick beviljat arbets- eller uppehållstillstånd – 68 115 personer - var studerande, arbetskraftsinvandrare, företagare eller anhöriga till någon av dessa, det vill säga hade någon form av självförsörjning försäkrad. Däribland fanns många från Thailand, det land som flest invandrare kommer ifrån, som blivit lurade hit av skrupelfria brottslingar.

Intressant i sammanhanget är att Sverigedemokraterna har förklarat krig mot islam. Det är människorna som kommer från islamistiska länder som de kallar för ”massinvandrarna”. SD har naturligtvis inget emot invandringen från Danmark, Norge eller Finland inte heller från EU-länder eller från USA och Australien. I varje fall tror jag inte det.
Om jag tittar på de länder som har islam som religion så är det totalt 24 763 personer som kommer från dessa länder. Dessa personer har varierande orsaker till att komma till Sverige från att vara asylsökande till att studera här eller som adoptivbarn.

Enligt SCB:s statistik utvandrade drygt 48 000 personer från Sverige år 2010. Denna emigrationssiffra är i samma storlek som under 1880-talets missväxt. Orsakerna till migration är samma då som nu. Människor vill pröva ett bättre liv på annan ort.

Det hela kokar ihop till att födda och invandrade (214 442) minus döda och utvandrade (139 340) ger oss ett plus på 75 102 svenskar år 2010. Hade vi inte haft invandringen hade alltså Sverige minskat i invånarantal. Det hade varit att gå bakåt i utvecklingen, istället för att bygga det nya Sverige. Samma bild gäller för Borås – utan invandringen skulle Borås bli lite färre år från år. Kom ihåg det nästa gång du hör en Sverigedemokrat orera om ”massinvandring”.

Om 24 763 personer är ”massinvandring” så är i varje fall jag förväntansfull inför Sverigedemokraternas konstruktiva formulering om antalet skulle överstiga 30 000 personer. ”Massinvandring” känns som ett kraftfullt uttryck som blir svårt att överträffa.

Hela partiet känns för övrigt lika överdrivna som de uttryck de använder.


Erik Laakso har skrivit i ämnet. Kent Ekeroth (SD) påminner mig om att det för en äkta Sverigedemokrat är det inte bara är islam som är fienden utan även Romer.

lördag 12 mars 2011

Civilkurage i ett egoistiskt samhälle- är det möjligt?
Häromdagen fick Centerpartiet utrymme i media för sin gamla vision om nystartszoner (har jag tidigare skrivit om här). I fredags fick Kristdemokraterna utrymme för sin gamla dröm om en civilkuragelag. D.v.s. att bli straffad för brist på civilkurage vilket förmodligen är ett led i Kd:s kampanj om ett mänskligare samhälle.


Kristdemokraterna har det sannerligen inte lätt och därför greppar de panikslaget efter minsta halmstrå att häva sig upp ur fyraprocentträsket.
Och de allra flesta som ser en medmänniska i nöd reagerar instinktivt med att försöka komma till hjälp. Det är som att människan styrs av ett slags nedärvd moralisk kompass – och känner en skyldighet att komma till undsättning.
Andra vill hjälpa till men vågar inte – eller kan inte. Kanske blir man helt enkelt paralyserad i stunden. Det finns situationer där det rationella tänkandet blir blockerat, situationer där man inte ens klarar av att agera spontant.
Och så finns det ett fåtal som inte skulle lyfta ett finger för en annan människa. Någonsin. Jag är rädd att den gruppen kommer att öka i takt med det egoistiska och ”tänk främst på dig själv” samhälle som Kristdemokraterna varit del i att bygga upp.

Alliansregeringen har, för att blidka Kristdemokraterna, låtit utredaren Olle Abrahamsson, justitiedepartementets rättschef, belysa frågan. Olle tycker inte att det är någon bra idé.
I USA har tre delstater infört civilkuragelagar: Vermont, Rhode Island och Minnesota. Inte i någon av de tre staterna har någon blivit dömd för passivitet, lagen har alltså inte använts
Beatrice Ask, justitieminister och moderat, avvaktar remissrundan innan hon säger något. Det gör hon rätt i. Remissrundan kommer förmodligen att göra tummen ned till en civilkuragelag. Det kommer alla att tycka utom det mycket märkliga Kristdemokraterna.
Civilkuragelagen tillför ingenting – den är helt onödig enligt min mening.Så här resonerar en kristdemokrat. Och så här en moderat.

fredag 11 mars 2011

Skulle det kunna hända här i Sverige?

Inte nu men kanske efter 2018 om Alliansen får fortsätta.

Republikanerna i Senaten i Wisconsin lyckades i sitt uppsåt att rikta ett riktigt hårt slag mot fackföreningsrörelsen och de offentliganställda. De har slagit in sig på livsnerven i fackföreningsrörelsen och förbjudit kollektivavtal. De beslutade att inga löneavtal för offentligt anställda får överstiga inflationen. Samtidigt innebär resten av budgeten att sjukvården försämras, pensioner minskar mm för de anställda som innebär ca 8 % löneminskning.Detta gjordes utan att Demokraterna var närvarande och Guvernör Scott Walker har hjälp och stöd av Tea Party – rörelsen för att genomdriva systemskiftet.
Jag läste att SVISKA, som är de offentliganställdas förbund i Sverige, har skickat ett brev till USA:S ambassadör för att framföra sin oro kring de attacker som sker mot arbetstagare i USA just nu.


Michael Moore har varit där och sa bl.a. till dem som var på plats för att protestera:

”Amerika är inte bankrutt och inte heller Wisconsin. Det som har havererat är
den moraliska kompassen för dem som styr. Vårt land badar i rikedomar och
kontanter. I det största rånet i vårt lands historia har dessa förts över från
konsumenter och arbetande till bankerna och de superrikas portföljer. Trots att
Wall Street köpts ut har ändå miljoner människor förlorat sina jobb och miljoner
har också mist sina hem.

”Men ändå var det ingen revolt…förrän nu! Här i
Wisconsin. Ni har väckt en sovande gigant i kampen för arbetande människors
rättigheter. Jorden skakar och marken rör sig under de ansvariga. Ni här är inte
ensamma. Amerika är med er.”
Observera att guvörnören Scott Walker inte ska blandas ihop med sångaren Scott Walker den ena av duon Walkers Brothers.Kildén och Åsman skriver pedagogiskt om vad det handlar om.

Påskupprop - kan inte vara fel # 2
Det är med glädje jag tar del av Sveriges Kristna Råds skrivelse om det ohemula sjukförsäkringssystemet ställd till den borgerliga regeringen. De la sig inte platt till marken för den stora kampanjen mot den kristna rörelsen från borgerlig press men också från regeringen.
Läs deras brev till regeringen och då främst Ulf Kristersson utförsäkringsminister, förlåt socialförsäkringsminister ska det vara. Ulf representerar det nya mobbar partiet, Moderaterna.
Den kristna rörelsen gör det enda rätta och ställer sig på de svagastes sida.

torsdag 10 mars 2011

Nystartszoner
Alliansen lanserar nu ett gammalt förslag som först lanserades av Centerpartiet – de s.k. nystartszonerna. Det görs naturligtvis inte för dem som befinner sig i utanförskapet i första hand utan framförallt för att ge något åt Centerpartiet. Lämpligen så begravs förslaget i en utredning vilket är precis vad alliansen föreslår. Och det är bra för det här är ett riktigt dåligt förslag.
TCO:s utredare ger tre exempel på varför det är ett dåligt förslag som inte ger de effekter som centerpartiet påstår. TCO:s slutsats är att nystartszoner helt enkelt inte ger några sysselsättningseffekter.

Det finns dessutom effekten av att snedvrida konkurrensen med risken av att fler mister arbetet än vad som får arbeten.
Nystartszoner riskerar att effektivt göra utanförskapet permanent och riktigt cementera segregationen genom att skapa speciella enklaver i samhället. Det är ett sätt att verkligen skapa ghetton. Det de boende i de områden som Maud föreslår behöver är faktiskt inte en möjlighet att isolera sig ytterligare, med skattelättnader som morot. De behöver incitament att röra sig utanför sitt ghetto och ta en aktiv del i det svenska samhället som fullvärdiga samhällsmedborgare.

I Frankrike har systemet med nystartszoner funnits utan att arbetslöshet har minskat på något nämnvärt vis. Det går inte heller att påvisa att något större antal nya företag har etablerats. Vad som händer är att företag som finns utanför frizonen flyttar in för att på så sätt öka sin vinst.
Använd istället resurserna till att förbättra skolorna och bostäderna samt utbilda fler vuxna för att skapa riktiga jobb.

Alliansfritt Sverige har skrivit om frizonerna, ett nygammalt förslag. Rabiatfeminism påpekar mycket riktigt att systemet använts på u-länder som ekonomiska frizoner vilket oftast har lett till låglön, brister i arbetsmiljö och att företag hindrar fackliga rättigheter och arbeten.

Snart vet vi - 2.

För ett par dagar skrev jag på bloggen att ”snart vet vi”. Då var min favorit Leif Pagrotsky som senare tackade nej till posten av familjeskäl.

Nu vet vi att valberedningen föreslår Håkan Juholt som partiordföranden och Carin Jämtin som partisekreterare. Det är ett utmärkt val som jag ser fram mot.
Dessutom har jag bägge som vänner på facebook.


Några reaktioner från LO och från EU. Notera speciellt att Fredrik Reinfeldt inte är speciellt positiv till Juholt och Jämtin. Det är jag speciellt glad för.

Påskupprop – kan inte vara fel!


Ett antal diakoner inom Svenska Kyrkan startar ett upprop mot den behandling som alltfler människor får utstå i det borgerliga Sverige. Detta sätter igång Borås Tidnings ledarskribent och ett antal andra borgerliga ledarskribenter.

Ledarskribenten i Borås Tidning tycker visserligen att kyrkan ska stå upp för de människor som far illa i dagens samhälle men att å andra sidan ska inte kyrkan ta ställning i en partipolitisk fråga. Jag tolkar det som att diakoner ska engagera sig i att värna om de hemlösa utan att gå till roten med vad som åstadkommer hemlöshet.

Borås Tidning uppger också att Ulf Kristersson (M) som är socialförsäkringsminister och ansvarig för socialförsäkringen kommer att, till och med har, ändra misstagen i socialförsäkringssystemet. Det är fel. Han försvarar systemet och vill egentligen enbart göra justeringar av ytan på systemet.Jag tror att BT missar poängen med att kyrkans upprop synliggör att sjukförsäkringssystemet slår ut stora grupper av människor och gör dem fattiga. Diakonerna i kyrkan ser att samhället gör människor fattiga. De reagerar som alla inkännande människor gör och tycker att de måste synliggöra problemet. Det engagemanget misstänkliggör BT genom att likställa deras kristna engagemang med partipolitik.

Men är man en moderat tidning måste man naturligtvis försvara en ”sjuk” sak om den är sprungen från en moderatledd regering. Allt annat vore tjänstefel. Det är lite som den moderata frågan som ofta ställs om att ” vi måste vara hårda och några ägg måste knäckas för att göra en omelett. Vilken politik leder till att fler kommer i arbete och egen försörjning. Bidragslinjen eller arbetslinjen?”Precis som att Socialdemokraterna skulle vara ett bidragsparti och inte vara för en s.k. arbetslinje. Vi, om något parti, har under ett sekel varit för arbetslinjen men vi har också varit för att sjukförsäkringssystemet skall vara just det. Ett försäkringssystem som ger människor en möjlighet att klara sig även om olyckan med sjukdom är framme. Det är skillnaden mellan oss och den borgerliga regeringen. Även om Moderaterna kallar sig inkännande så är deras politik minst av allt det.
Det är bristen på synen av ett samhälle ska hålla ihop och att alla ska må bra i detta vårt gemensamma som gör att en moderat, istället för att beskriva avigsidorna med sjukförsäkringen, beskriver systemskiftet med termer som att ”samhället inte ska döma den som saknar full arbetsförmåga till evigt utanförskap i förtidspension” när det handlar om att döma människor till evigt utanförskap i Fas 3.

Och allvarligt talat har verkligen den moderata arbetslinjen, som innebär att människor ska bli så hungriga att de tar ett jobb – vilket som helst - skapat jobb. Visa mig statistik på det om BT:s ledarskribent kan.


Kyrkan som helhet har ännu inte tagit ställning i frågan om sjukförsäkringssystemet. Det har däremot ett antal diakoner som har sett resultatet av regeringens politik. Eventuellt kommer Sveriges kristna råd skrämmas av den massiva kampanjen från borgerlig press och från regeringen och därmed inte ta problemet med utslagning på allvar.

Det finns all anledning att reflektera över vad tystnad kan innebära. Exemplen i världshistorien på vad tystnad har åstadkommit är otaliga.Läs gärna ett hjärta rött, Nemokrati eller till och med en centerpartist.

tisdag 8 mars 2011

Om ett par dagar så vet vi.Det läcker något så in i förbannat till media om vilka distrikt som har vilka favoriter i jakten på ny partiledare. Senast om att Västsverige inklusive Värmland har Leif Pagrotsky som favorit.


Om så är fallet så tycker jag att det är ett bra val.


måndag 7 mars 2011

Den smygande nedrustningen av välfärden.


Socialstyrelsen presenterade i förra veckan statistiken för socialbidragskostnaderna.(ökar med någon procentenhet i Borås) Det visar sig att dessa fortsätter att öka, även om man exkluderar flyktingar, i hela Sverige.

En orsak, kanske den huvudsakliga, anses vara regeringens huvudlösa politik för a-kassan och för sjukförsäkringen som innebär att människor kastas ut i fattigdom.
Regeringens s.k. rehabiliteringskedja har totalt misslyckats vilket LO-bloggen så pedagogiskt klargör här. I samma text pekar de ut de mest akuta problemen i dagens sjukförsäkring.

I den situation som människor befinner sig kräver dessutom regeringen att FK ska effektiviseras vilket kommer att innebära nedläggning av lokala kontor. Det betyder mindre tid och resurser samt mindre med individuellt stöd till de grupper som har det allra tuffast på arbetsmarknaden. Mer och mer ska det empatiska synsättet ersättas av det opersonliga kund/klient begreppet.


I dagens GP har svenska kyrkan och diakonin slagit larm om hur den sociala nedrustningen och den ökande fattigdomen breder ut sig och klyver landet. De möter dem som har blivit sjuka och som drabbas av absurda tidsgränser. De träffar handläggare som helt utan medicinska kunskaper fattar beslut, oavsett det finns läkarintyg eller hälsotillståndet hos personen.

Hur kunde det gå så långt! Hur kan Anders Borg med självrespekt flina i TV och säga att det går bra för Sverige? Det går inte bra för Sverige så länge som den av alliansen smygande nedmonteringen av välfärden får fortgå. Eller att arbetslösheten är så hög som den är. Tigerekonomi!?

Kristna grupper i hela Sverige har engagerat sig, de ser regeringens politik i realiteten, och startat ett påskupprop med en landsomfattande manifestation den 25 april.

Roland Poirier Martinsson mörkerman och kristen reaktionär gillar inte att kyrkan engagerar sig eftersom kyrkan styrs av en kristen vänster och att uppropet indirekt är kritik mot regeringen. Bry dig inte om honom. Du kan alltid kasta vitlök på honom.
Ett hjärta rött skriver om de som drabbats hårt av regeringens politik. Liksom Alliansfritt Sverige.

Högljudhet döljer inte bristen på argument!


Det här TV inslaget visar tydlig att Sverigedemokraterna inte är ett i grunden demokratiskt parti. Det är ett parti där partisekreteraren länkar till en artikel som helt uppenbart är felaktig bara för att kunna uppnå sina syften.


Inte tusan kommer Björn Söder någonsin att länka till en artikel som handlar om den värsta serievåldtäktsmannen i Sveriges historia. Orsaken? Örebroaren är svensk och inte muslim.


Det är en partisekreterare som helt uppenbart, trots slipsen och kostymen, lever kvar i gatans parlament. Den som är mest högljudd och helt uppenbart inte lyssnar på andras argument vinner tycks han resonera. Gudskelov är de så pass osmarta att de visar sitt verkliga jag på TV då och då.Peter Friberg från Tidaholm har skrivit om Björn Söder, likaså Tord Oscarsson.

söndag 6 mars 2011

Arbetskraftsinvandring


Jag anser att det är ett anmärkningsvärt uttalande från Anne-Marie Ekström, 2:e V. Ordf. och Folkpartist i kommunfullmäktige, nämligen att socialdemokraterna är mot arbetskraftsinvandring. Det är helt fel!


Max GustafssonMen vi tycker att facken tillsammans med Arbetsförmedlingen ska vara delaktiga i inom vilka områden som det råder arbetsbrist. I dagens regler bestämmer arbetsgivaren helt ensam. Vi tycker att facken också ska ha ett avgörande inflytande över de arbetsvillkor som den arbetskraftsinvandrande arbetstagare ska ha. Detta tycker tydligen inte Anne-Marie Ekström.

Alliansens politik leder till att människor som kommer från andra länder far illa. Varannan krog i Stockholm betalar människor under kollektivavtalet. De bryter mot arbetstidslagen och har sämre villkor för invandrare.

Att människor flyttar dit jobben finns är naturligt i en globaliserad värld och fler kommer att flytta också till Sverige. Vi står inför en stor generationsväxling och riskerar brist på arbete.
Men i motsats till Anne-Marie Ekström anser jag att människor ska behandlas lika oavsett var de kommer ifrån. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar på svensk arbetsmarknad. Kontrollen måste öka och företag som utnyttjar migranter ska straffas hårdare.

Det är en naiv tro på arbetsgivares välvilja som Anne-Marie Ekström visar upp.


Här är några som också har skrivit om arbetskraftsinvandring - Moteld, Fredrik Lundh och Esbatis bland många.

lördag 5 mars 2011

Diskriminerande bonus!


SFI bonusar som infördes av den moderatledda alliansen för ca ett år sedan har blivit en flopp. 540 personer av 31 407 elever har fått bonus.
Det är inte särdeles svårt att räkna ut att en bonus som innebär att en invandrare på 12 månader ska bli godkänd i svenska inte behöver betalas ut särskilt många gånger. Många av dem som kommer hit har inte någon studievana - en hel del är dessutom analfabeter. De som lär sig svenska på 12 månader är studievana och är många gånger mycket högt utbildade. De lär sig svenska snabbt utan någon form av bonus. Det utan något incitament för de vet att svenskan är viktig för att få jobb.


"Sen tycker jag att det här systemet, SFI-bonus, är ganska taffligt första
försök att börja prova incitament i utbildning"
, säger Staffan Ström rektor i
Nacka.
Det går också att tillägga att bonuset är diskriminerande eftersom den enbart ges till dem som har studievana.

Det är därför anmärkningsvärt att utbildningsnämndens ordförande, Anna Svalander (FP) är så ideologiskt förblindad att hon inte kan erkänna att det är fel metod som regeringen fasthåller vid.

Jag anser att hela systemet med bonus i SFI undervisningen tyder på det elittänkande som är så vanligt i borgerliga grupper. Jag tror att en satsning på undervisningen generellt och för alla är ett bättre nyttjande av resurserna.

torsdag 3 mars 2011

Ramöverenskommelse mellan Alliansen och MP om migrationspolitiken i syfte att hindra SD: s retorik att ta fäste.


Miljöpartiet har genom att göra upp med Alliansen självklart hjälpt M att ge småpartierna i regeringen en politisk framgång. Det är även en framgång för regeringen att lyckas få en överenskommelse med MP mitt framför näsan på samarbetspartnern från valet.


Självklart är överenskommelsen ett bakslag för SD vilket jag hälsar med glädje.

Ett frågetecken som jag ser är att i avtalet talas enbart om att vissa grupper av papperslösa ska få vård. Det ska bli intressant att ta reda på vilka grupper av papperslösa som ska exkluderas.
De nämner inte något om det gemensamma solidariska ansvaret för flyktingmottagandet i landet. Alla städer ska ta ett gemensamt ansvar för mottagandet. Det är också anmärkningsvärt att de lyckas formulera en överenskommelse som inte nämner den nya situationen i Nordafrika med de migrationsströmningar som det medför och det gemensamma europeiska utmaningen som det medför.
Socialdemokraternas hållning till det avtal som Alliansen har slutit med MP kan du läsa här.


Även HBT sossen har skrivit om detta.

Är hälso- och sjukvården i VGR Jämlik och jämställd?

Och hur säkerställs att vården är jämlik? Det är frågeställningar som regionens revisorer ställer i en rapport härom veckan.Rapporten visar att begreppen definieras olika bland aktörerna i regionen. Eftersom en gemensam syn på begreppen inte finns så är det också svårt att veta om det säkerställs att vården är jämlik. Det betyder också att verksamheterna arbetar med det som är lättast, nämligen jämställdhet.
Rapporten konstaterar vidare att för att ge förutsättningarna att säkerställa en jämlik och jämställd häso- och sjukvård på regional nivå behövs en strukturerad samverkan och att samarbete etableras.

SCB ger viktig definition av begreppet:
"Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till förhål landet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, social tillhörighet m.m. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna."

Det är alltid roligt när man själv omnämns i media och det görs det här.


Andra som också skriver om jämlik vård är Göran Ågren, Kaj Ravinge och Peter Andersson.

onsdag 2 mars 2011

Inga oegentligheter upptäcktes- däremot en del oroande brister

Är titeln på pressmeddelandet från revisorerna i Västra Götalands Regionen. De har släppt en rapport om brister inom skyddet för oegentligheter. Rapporten avslöjar allvarliga brister på väldigt många områden.Det regelverk som skall ligga till grund för ett etiskt försvarbart handlande är otydligt. Inköpspolicyn stämmer exempelvis inte helt överens med dess tillämpningsföreskrifter. Och ansvarsfördelningen är otydlig, det är svårt att avgöra vem som ansvarar för vad i upphandlingsverksamheten.

Än värre blir det när revisorerna konstaterar att det inom regionen inte funnits några kontrollsystem eller rutiner för att se till att de etiska regler som finns också följs. Man stämmer exempelvis inte av anställdas bisysslor mot leverantörsregistret. Det finns heller ingen tydlig plan för hur incidenter skall rapporteras och följas upp eller uppgifter om vilka sanktioner som drabbar den som avslöjas med fingrarna i syltburken.

Många anställda kan medvetet eller omedvetet, ha brutit mot reglerna utan att någon upptäckt dem. Det gör, i praktiken, regelverket närmast värdelöst.

Det går framåt! Man får vara glad för det lilla.


Polls off Polls bygger på medelvärdet av alla opinionsundersökningar i Sverige under viss tid.
Polls off Polls för februari redovisades av Svensk opinion idag. Den visar att Socialdemokraterna sakta är på väg upp men att Moderaterna fortfarande är Sveriges största parti. Kristdemokraterna lever nu under en längre tid stupets brant och får chansa på att Regionvalet i Västsverige ger dem medialt utrymme. Men även Centerpartiet har stora svårigheter.