tisdag 31 januari 2012

Den Nordiska modellen är hotad.

Den s.k Nordiska modellen har kombinerat utveckling med jämlikhet, social solidaritet och trygghet för alla, inte utan framgång. Den modellen är hotad av yttre faktorer som ökad global konkurrens, snabb industriell utveckling i länder som Kina, Brasilien och Indien m.fl. klimathot och inte minst ökad arbetslöshet. Den är också hotad av inre faktorer i Sverige, nämligen en borgerlig regering.

Det går att möta de nya tiderna med globalisering och demografiska förändringar med att pressa löner som ex regeringen Reinfeldt och Borg syftar till. Det tror jag är dömt att misslyckas om vi fortsatt vill vara ett välfärdsland.

DN-debatt har ett antal Socialdemokratiska och fackliga ledare inför Samak:s årsmöte initierat ett forskningsprojekt om tillväxt, hållbarhet, avtalsmodeller, integration mm. De skriver bl.a:

"Jämlika samhällen som vilar på generella välfärdssatsningar har visat sig vara en stabil grund för ekonomisk tillväxt genom de möjligheter till utbildning och utveckling som skapas för alla. Under ett antal socialdemokratiska regeringar och i samverkan med fackliga organisationer har Norden gått sin egen väg. Vår förhoppning är att projektet kommer att visa på arbetarrörelsens alternativa utvecklingsvägar. Inte bara välfärdshistorien och nutiden är vår, utan också framtiden."

torsdag 26 januari 2012

Dag Vag med Stig Vig.

Dag Vag var under det sena 70-talet och det tidiga 80-talet ett av Sveriges mest framgångsrika rockband, och återförenades flera gånger. De senaste åren har bandet gjort en rad turnéer och konserter. I dag nåddes jag av budskapet att bandets frontfigur Stig Vig, Per Odeltorp, hastigt avlidit.

Bandet bildades hösten 1977 och spelade rock/ reggae och punk. Namnet på gruppen var då Dag Vag & Svagsinta. 1979 tappade bandet tillnamnet Svagsinta och kallade sig enbart för Dag Vag. Bandet upplöstes 1983 men återsamlades med jämna mellanrum och hade sin senaste spelning ihop i slutet av förra året.Gruppens första skiva som Svagsinta var en singel med låten dimma vilket gavs ut 1978.Gruppens första under namnet Dag Vag blev en reggae version av Anita Lindbloms "sånt är livet". 

 


I det numera kultförklarade "Måndagsbörsen" spelade de ihop med en då femtioårig låtkulspruta, Thore Skogman. De spelar hans låt Opptoppitopp. Med på spelningen är även en ung Per Gessle.

R.I.P Stig Vig och Per Odeltorp!

onsdag 25 januari 2012

Sjukdomstillståndet är hybris.


Visst är Socialdemokraterna i kris.

Trots det är ändå en fjärdedel av väljarkåren beredda att rösta på oss om det vore val idag. Och det när Socialdemokraterna har den värsta krisen någonsin. Trots det leder inte Alliansen särdeles stort över S, Mp och V. Alliansen borde inse att Socialdemokraterna kommer tillbaka. Med hösten 2011 och inledningen av 2012 trodde jag att den politiska -och ledarkris som Socialdemokraterna har genomlidit skulle gynnat M mer. Men de har fått ut förbryllande lite av vår kris.

Jag tror att Alliansen och framförallt Moderaterna inte ska känna sig för säkra inför 2014. Det går aldrig väl för den som lider av hybris. Med cirka 6 till 7 procents försprång till S, Mp och V och med ett krisande Kd som i de allra flesta opinionsmätningar hamnar under fyra procent, sitter inte Alliansen säkert.

Kom ihåg att anledningen till att Moderaterna och Alliansen idag är större än Socialdemokraterna och de rödgröna beror inte på Moderaternas framgångar, det försprånget bygger på Socialdemokraternas kris.

Fredrik Reinfeldt borde, liksom de romerska kejsare som han känner sig befryndad med, skaffa sig en liten slav som viskar i hans öra; Socialdemokraterna kommer tillbaka!
DN ,

söndag 22 januari 2012

Svenska Primärvalskampanjer - tror inte det!

I och med Håkan Juholts avgång som partiledare har mitt parti förlorat en inspiratör och skicklig retoriker. Sorgen är stor bland medlemmarna. Trots det ges inget tillfälle till att i lugn och ro tänka igenom vad som har hänt. Partiet måste omedelbart utse en tillfällig partiordförande för att lösa den akuta ledarkrisen. Hon/han ska fungera fram till en ev. extrainsatt partikongress någon gång första halvåret 2012 eller ordinarie partikongress i april 2013. Processen att utse en tillfällig partiordförande måste naturligtvis vara sluten och beslutet fattas av partistyrelsen. Den processen tror jag de flesta är överens om. Funderingar har väckts om hur processen att vaska fram namn till partikongress ska gå till.

Det är många som nu propagerar för en mer öppen valprocess inom Socialdemokratin. En del ser med avund på Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har haft öppna valprocesser. Till alla dem vill jag höja ett varningens finger.

Kristdemokraterna kan sägas ha en öppen valprocess med två kandidater. Ingen kan säga att det har gynnat dem med att så öppet visa den splittring och den trasighet som partiet har idag. Men den öppenheten har synliggjort djupa skyttegravar.

Tyvärr har kandidaterna i de öppna processerna i Mp, C och V varit till gränsen av kopior på varandra. Då blir det risk att det är de mer ytliga egenskaperna som blir tongivande.  Vad ska partiet göra med dem som inte blir valda? Michaela Valtersson valde att helt sluta med politiken efter att ha förlorat valet.  Jag ser de öppna valprocesser vi hitintills har sett som spel för gallerierna.

Den största risken som vi kan få är istället ökade bråk som kan underblåsa de konflikter som ändå finns i partiet. Vi måste innan den helt öppna processen återigen bli ett tryggt parti.

Det finns anledning att vi inom partiet fortsatt diskuterar valprocessen med inslag av bl.a medlemsomröstning men jag är tveksam till svenska primärvalskampanjer. Partiet måste först enas och vara mogen en öppen process.
Jack Layton som var en karismatisk ledare för Socialdemokraterna i Canada klarade inte kampen mot cancern och avled 2011. Valet av ny partiledare sker den 24 mars 2012 genom medlemsomröstning.

Marta Axner har Canada och NPD som förebild, Ulf Bjereld , Leif Lewin , Roger Jönsson , Martin Moberg

söndag 15 januari 2012

Veckans matlådor!

Så vart det söndag. Då startar återigen helvetet med att bestämma veckans matlådor. Men nu har jag din frälsning.

Loffes tips:
lördag 14 januari 2012

Bonusar och slikt!

Bankirer är sig lika vare sig de finns i USA eller de finns i Sverige. Bankerna bör regleras ytterligare.

Många chipspåsar blir det!

Avslöjanden om att moderaterna i Stockholm sålde en vårdcentral till läkarna som jobbade där för 700 000 kronor fortsätter. Inga sjuksyrror fick chansen att köpa in sig. Nu har dessutom dessa läkare sålt vårdcentralen vidare till den nätta förtjänsten om ca 19,5 miljoner kronor, fyra år senare.

En av de ansvariga för försäljningen är Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M). Han har tidigare gjort sig känd som mannen som viftat bort prishöjningen av SL-kortet med att det bara motsvarar kostnaden för tre "chipspåsar".

Han säger beträffande försäljningen att:

"Vi såg inte det hotet, att några skulle berika sig. Vi tänkte inte på det sättet".


Man kan ju hoppas att vännerna, läkarna, bjuder på någon påse chips till Rosdahl som tack för hjälpen. Läkarna har nämligen råd att köpa 1 072 222 påsar chips på skattebetalarnas bekostnad.


Sanna Lundell ,

torsdag 12 januari 2012

Så här ska det gå till enligt Reinfeldt.

Argumenten för alternativa driftsformer har vi matats med i åratal av främst borgerliga debattörer. De klassiska argumenten är att privatisering tvingar fram förbättringar även inom den offentliga vården och leder till ökad kreativitet. Privatisering skapar en attraktivare arbetsmarknad, där vårdanställda får möjlighet att välja arbetsgivare, eller chansen att själva bli privata aktörer. Att arbeta i sin egna verksamhet ger en starkare känsla av att man jobbar för sig själv, och en större frihet. Det gör att det blir lättare att förverkliga idéer som annars kanske hade malts ned i byråkratins kvarnar.

Från Stockholm, där privatiseringsvågen kanske drivits starkast, finns nu aktuellt exempel på hur det vanligast går till. Sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) och dåvarande finanslandstingsrådet Chris Heister (M) gav bort den landstingsdrivna vårdcentralen Serafen till vårdcentralens egna läkare för 694.500 svenska kronor 2007. ( Chris Heister har under 2011 belönats för sina insatser med en landshövdingspost).

Avknoppningen skedde 2007 och 2011 såldes Serafen vidare av läkarna. Den nye ägaren är Capio som ägs av riskkapitalbolagen Nordic Capital och Apax. Förtjänsten för läkarna är minst 20 miljoner svenska kronor.

Ett numera, i borgerligt styrda kommuner och landsting, klassiskt sätt att ge bort gemensam egendom till riskkapitalbolag.

Sjölander , Jens tyckeri , Stockholmsvänstern

tisdag 10 januari 2012

Ingen är vaccinerad mot hemlöshet!

Det kan gå fort att bli hemlös. 

"– Allt fler dyker upp som inte tillhör den klassiska gruppen av hemlösa. Det är yngre personer, en del som blivit vräkta och inte hittar någonstans att bo. Det finns barnfamiljer och papperslösa. Det är folk som hamnat mitt emellan. De är inte så pass illa däran att de kan få hjälp och inte så pass bra att de klarar sig själva. De hemlösa ser mer och mer ut som vanliga Svenssons", säger Mija Bergman från Stadsmissionens härbärge Bostället.

Det är lätt att tro att hemlöshet bara är ett storstadsproblem och det är sant att det finns flest i storstäderna men hemlösa finns i stort sett i alla kommuner i Sverige.

Socialstyrelsens stora inventering redovisades idag. Den förra gjordes 2005. Dagens rapport visar att antalet renodlade uteliggare har minskat sedan 2005. Men den visar också att antalet som befinner sig i akuta boendelösningar har ökat. Det är dock missvisande siffror eftersom Socialstyrelsen inte räknar med EU-migranter eller papperslösa. Det är en grupper som inte har rätt till härbärge och därför förmodligen är helt hemlösa.

Trots att utredningen inte har tittat på alla aspekter så ökar den totala hemlösheten. Regeringen har misslyckats. Det mest allvarliga är att regeringen totalt misslyckats med sin vision/strategi om att inga barn får vräkas. Under 2011 vräktes 663 barn från sina bostäder. Maria Larsson (KD) Barn och äldreminister samt Ulf Kristersson (M), socialförsäkringsminister, har lovat att hemlösheten skulle minska, helt enkelt utrotas. De säger sig ha en strategi mot hemlöshet - den är svår att upptäcka. Hemlösheten har i stället ökat. Hemlöshet handlar om brist på boende men också om brist på vård och sysselsättning. Brist på ett vanligt hyggligt värdigt liv. Hemlöshet ska inte vara ett naturligt inslag i ett civiliserat samhälle. Men hemlösheten är ett symtom på det samhälle som Alliansregeringen har byggt upp i Sverige. Det är inte längre den klassiska missbrukaren utan nu är den som blivit arbetslös, sjuk eller på annat sätt drabbats det allt mer kallare Sverige.

I Borås finns det 383 personer som är hemlösa och av dessa är 132 förälder till minderårig. 2005 var siffran, i Socialstyrelsens motsvarande inventering, 136 hemlösa i Borås.Aftonbladet , DN ,

Ola´s tankar , Morgan Johansson (S) ,

onsdag 4 januari 2012

Valfrihet? Är jag blåst igen?

Ökad valfrihet?? Betyder det att fler företag ska sko sig på mig? Betyder det att jag måste vara ännu mer på min vakt för företag som försöker lura mig?

I dag har Borås Tidning en ledare om den reform som Göran Hägglund (KD) har prackat på oss- nämligen att det ska konkurreras om  mediciner.


Tre argument användes för att rösta igenom reformen.
  1. Att monopol enbart finns på Kuba och i Nordkorea. Ett fullkomligt idiotiskt argument.
  2.  Att priserna skulle bli lägre. Någon som märkt det - räck upp en hand.
  3.  Att fler apotek skulle öppnas i glesbygd.


Vi som var kritiska mot reformen när den infördes varnade då för att riskkapitalister inte var intresserade av att upprätthålla servicen i glesbygden. Riskkapitalister har inte ett samhällsintresse utan de har intresse av att tjäna pengar på oss. Men istället för att kritiskt granska hur apoteksreformen har gått till skyller BT på den s.k mackdöden som förmodligen i BT:s värld är Socialdemokraternas fel. Antalet apotek har ökat men det är i de centrala delarna av storstäderna.

Det enda som uppnåtts med reformen är att det enbart är Kuba och Nordkorea som har apoteksmonopol nuförtiden. Ett rätt utav tre är kanske inte så dåligt. Tack för kaffet!

Har reformen fått någon annan effekt. Visst arbetsmiljön och kundsäkerheten är försämrad. De som har betalningsanmärkningar har svårare att få ut sin, kanske livsviktiga, medicin. Tillgängligheten för receptbelagd medicin har kraftigt försämrats då inte apoteksföretagen samarbetar sinsemellan. Trots det kallar BT reformen för en reform i välfärdens tecken.

Dock inser BT problemen men väljer att kalla dem för barnsjukdomar:

"Men reformen har barnsjukdomar. Den nya branschen har lockat till sig mindre seriösa aktörer. På sina håll har man sett genom fingrarna med kompetens och lämplighet vilket ökar risken för felbehandling."

Inse att den del av befolkningen som hade god tillgång till apotek innan reformen har fått ännu större tillgång till apotek. På Allégatan i Borås är de så många att man nästan snubblar på dem.

 Ulf-Peder Olrog insåg redan på femtiotalet att det fanns "oseriösa aktörer".

Göran JohanssonLars Bjurström , Alliansfritt Sverige.

tisdag 3 januari 2012

Ordna arbetsmiljön - så jobbar folk längre!

Ulf Kristersson (M) regeringens socialförsäkringsminister verkar ha fastnat för enbart höjd pensionsålder för att få ut fler arbetade timmar. Skälet till det är helt enkelt för att kunna bibehålla den välfärd som vi är vana med. Det är alla partier överens även Socialdemokraterna.

"Vi menar allvar med att vi tänker höja pensionsåldrarna, det finns ingen återvändo ... om vi ska leva längre och inte sätta av en mycket större del av vår disponibla inkomst till framtida pensioner", deklarerade han i en intervju för DN den 19 oktober.

Han menar att inriktningen ska vara höjd gräns då vi tidigast får gå i pension, från 61 år till kanske 63 år. Han kan också tänka sig att den övre gränsen kan höjas från 67 år till ev 69 år. Går man på det första kommer många att slås ut eftersom de som har fysiskt tunga jobb i många fall inte orkar ända till 63 år.  Om den övre gränsen används så skapas större ojämlikhet genom att skillnaderna mellan bra och dålig pension blir större.
Men det är ännu värre enligt den moderaternas pensionstalesman, Lars -Arne Staxäng,  som säger att:

" Vill man göra en rejäl reform tror jag att man måste titta på alla tre åldersgränserna"

Ingenting är vunnet om höjd formell pensionsålder resulterar i ökade ekonomiska skillnader och att fler avslutar arbetslivet som långtidssjukskrivna.

Det är självklart att politikerna ska underlätta arbetslivet så att den faktiska pensionsåldern höjs genom att människor orkar arbeta längre tid. Men vad görs? Alliansregeringen har skalat av arbetsmiljöverket sin potens och de har enbart bidragit med smily´s. Alliansregeringen har inget verkligt verktyg mot massarbetslösheten. De har inte ens en vision om full sysselsättning. De är ju mot visioner, gubevars!

Se först och främst till att människor har arbetsmiljö och drägliga arbetsförhållanden så att de orkar att jobba fram till 65 år så ordnar det sig. Sedan kan vi snacka andra pensionsåldrar.
GP 
DN ,Expressen ,

Thomas Eneroth (S) ,