fredag 30 maj 2008

Värdighetsutredningen har idag lämnat sin utredning om ett "värdigt liv i omsorgen". Utredningen har tillkommit pga att äldre människor allt för ofta inte bemöts på ett värdigt sätt. Inte minst har skrämmande ovärdig behandling av äldre skett ifrån ett antal stora privata koncerner.
Värdighetsgarantin skall omfatta följande kriterier:
En nationell värdegrund
Nationella instrument för behovsbedömning
Äldres möjligheter att, så långt möjligt, kunna påverka när och hur insatser ges
Individuella genomförandeplaner
Krav på socialnämndens årliga och offentliga redovisning av värdegrundsarbetet
Frivillig värdegrundsmärkning som redovisar fastställd och uppnådd kvalitetsnivå.

Det är en bra reform, trots att den från början kommer från kd, men den får inte bli något man ställer i bokhyllan. Därför är det bra att socialnämnder får det tufft att årligen redovisa vad man gjort för att uppfylla garantin. Den här kvalitetsreformen är också långt ifrån dessa medborgarkontrakt som Borås står kvar vid.

Då kanske 90 åriga Arvid i Gislaved slipper att bo på annat ställe än sin hustru.
Då kanske äldre slipper att besvara integritetskränkande enkäter som Borås tillämpar.
Det som utmärker integriteten är att den inte upphör för att man själv inte förmår att hävda den.

torsdag 29 maj 2008

Irakkonferans, Jämställdhet och Kundval.

I dag får Sverige besök från en rad olika länder, bl.a utrikesministern i USA Condolezza Rice, FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon och en rad dignitärer. Det är Iraq Compact Annual Review Conference (ICI) om återuppbyggnaden av Irak och om att få ett krigshärjat land på rätt köl.
Jag inser att det är viktigt att hjälpa Irak men jag anser också att det är landet som folkrättsvidrigt invaderade Irak som ska bygga upp det igen. Inte minst i viljan att ta emot flyktingar från Irak är USA pinsamt.
Bush inspekterar toaletter.


Av de borgerliga partierna var det enbart centerpartiet som tog avstånd från USA:s invasion av Irak vilket hedrar dem.


Claes Borgström skriver i en debattartikel i DN om Carl Bildt´s brister. Organisationen Kvinna till kvinna har genom sin generalsekreterare Lena Ag redovisat att Carl Bildt fullständigt struntar i FN - resolution 1325 och den verklighet som resolutionen utgår från om kvinnors ställning i ett freds- och säkerhetsperspektiv. Och det är rätt. Carl Bildt pratar inte, skriver inte om kvinnor. När han är i konfliktområden träffar han inga representanter från kvinnoorganisationer. Han träffar enbart män. Till Irakkonferensen är inte några kvinnoorganisationer inbjudna. Han är en patriark som dessutom mobbar sin underställda personal.


I Borås Tidning finns att läsa om att kundval ska utredas inom Borås äldreomsorg. En grupp ska tillsättas med bl.a Karl-Gustav Drottz (Kd) samt Lena Palmén (s). Karl - Gustav säger till BT att "blir vi inte överens så genomför vi förslaget ändå". Ytterligare ett gisslandsdrama alltså!


Kundval innebär i enkelhet att äldreomsorgen i Borås skall kommersialiseras.

onsdag 28 maj 2008

Skidtunnel + kommunen= sant!

SR sjuhärad vet att berätta, nu på morgonen, att Fritids- och turistnämnden har tillsatt 70 000 kronor till en förstudie i syfte att kanske bygga en skidtunnel.
Med ett varmare och mer varmare klimat är förmodligen en skidtunnel den enda chansen att träna skidåkning i våra delar av landet.
Skidåkning på längden är en ädel konst som bör uppmuntras.

tisdag 27 maj 2008

Orättvisa är alltid fel.


Just nu har moderaterna varit ute och kampanjat. De har prisat sig själva för sin tid vid makten. Jag undrar var deras kamrater finns. Dom som tycker att de trivs så bra ihop.
Hur som helst moderaterna berättar inte att långtidsarbetslösheten bland ungdomar har tredubblats, att socialbidragen ökar i nära hälften av landets kommuner och att jobbtillväxten tvärnitar.

Moderaterna säger att allt är bra. Allt är inte bra. Vi håller inte med. Orättvisa byggde inte Sveriges välfärd. Orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem. Tvärtom. För att klara jobben, välfärden och konkurrenskraften även i framtiden behöver sverige investera i människors kraft och mod och strävan efter framgång.
Sverige tjänar på rättvisa och förlorar på orättvisa.

Valfråga?

Idag kommer regeringens samordnare Jan – Åke Björklund att rapportera om de lokala och regionala önskemål som finns runt om i landet. Snart 375 år sedan Axel Oxenstierna indelade Sverige.

I frågan är den moderatstyrda regeringen splittrad och alla utom moderaterna vill att regeringen tar sig samman och lägger fram en propp redan i höst där man ger klartecken till dem som vill bilda nya regioner. Moderaterna vill däremot att frågan skall bli en valfråga.

För mig verkar moderaternas motstånd mest bottna i deras gamla motvilja mot storregioner.

måndag 26 maj 2008

Junilistan


Det var som jag misstänkte. Sören Wibe hade inga betänkligheter att gå över till högerpartiet, junilistan. Det kan man läsa på DN.
Nu är han föreslagen som en av två partiledare och stämman kommer med största sannolikhet att välja honom. När det gäller Sören Wibe är det enbart ett logiskt steg. Han har ju gått från vänsterpartiet via socialdemokraterna. Och nu fick han äntligen den position han vill ha. Karriär före övertygelse är dock inte klädsamt.

Ur ett annat perspektiv kan det vara bra att junilistan får någon som drar röster. Då torde sverigedemokraterna få svårare att nå framgång i EU-valet.

söndag 25 maj 2008

Bob DylanBob Dylan” är namnet på Bob Dylans debutalbum som utgavs den 19 mars 1962. Han var enbart 20 år när albumet gavs ut och hade vid den tiden inte hittat till den egna musiken. Enbart två spår är skrivna av Bob Dylan själv.
Albumet sålde inte speciellt bra och är det enda av Bob Dylans album som inte kom in på listan i USA.


Smakprov på hur albumet låter:
fredag 23 maj 2008

Strategisk rekrytering


Wilhelm Petzäll, Sverigedemokrat i Borås Fullmäktige, ämnar ställa en enkel fråga till K:s ordförande Ulrik Nilsson. Det är uppenbart att Wilhelm vill starta en debatt som skall utmynna i den ”förskräckliga massinvandringen” som han alltid återkommer till.

Det måste vara svårt att leva i ett mångfacceterat samhälle och inte kunna acceptera det. Men trots allt är det få som ser invandrare som "onda". De flesta människor i Sverige inser att det är viktigt att det på alla nivåer i samhället finns en sammansättning som liknar samhället i övrigt. Naturligtvis är kompetensen avgörande men det är rimligt att det vid lika kompetens skall kön, etnicitet och sexuell avvikelser vara avgörande. Alla företag, privata som offentliga samt myndigheter och institutioner borde arbeta med rekrytering på ett sådant strategiskt och medvetet vis. Den politiken är naturligtvis ett led att öka integrationen i samhället. Det vill inte Wilhelm. Han vill helst skicka hem alla som har kommit till Sverige och om det inte går så skall de assimileras.

Vill alltså Wilhelm att principen vid rekryteringen skall vara att om det är lika meriter skall den som är svensk medborgare få jobbet? Och i sin förlängning om de sökande alla är svenska medborgare skall den som kan bevisa att hans/hennes släkt bott längst i Sverige få jobbet.

God natt Petzäll!

Ny kärnkraftsomröstning?


Då jag i dagens GP läser en artikel om Harrisburgsolyckan(inte funnit den i digital form) rullar funderingarna igång. Artikeln handlar om att folk glömt och att det nu planeras nya kärnkraftsbyggen i USA.
Haveriet 1979 på kärnkraftverket Three Mile Island i Pennsylvania var den direkta orsaken till att det faktiskt blev en folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Haveriet skedde 7 år före Tjernobylhaveriet. Det var Harrisburgsolyckan som var orsaken till att Tage Danielsson levererade sin fantastiska monolog om sannolikheten. Läs den.

Haveriet innebar att utvecklingen av reaktorer i USA under trettio år stannade av. Bland miljöaktivister har kärnkraften varit som ett rött skynke både här i Sverige likväl som i USA. Men, nu är det snart 30 år sedan haveriet i Harrisburg skedde och 22 år sedan det betydligt allvarligare haveriet i Tjernobyl. En generation som upplevde detta har dött och en generation har knappt hört talas om det. Och det byggs kärnkraftverk som aldrig förr på jordklotet i takt med att klimatfrågan ökat i betydelse.


Folkomröstningen i Sverige, 1980, blev i högsta grad en knepig historia utformad med en i sista stund instoppad tredje fråga. Därför blev frågorna Ja till kärnkraft och Nej till kärnkraft och i sita stund den diffusa frågan, ja nu men med ansvarsfull avveckling. Valresultatet blev följande:

Röstberättigade: 6 321 165

Andel som deltog: 75,7%

Alternativ 1: 18,9%

Alternativ 2: 39,1%

Alternativ 3: 38,7%

Blanka: 3,3%

Ogilitiga: 3 153

Som läsaren ser blev valet jämnt mellan alternativ 2 och 3 men inget alternativ fick över 50 %. Dock sågs båda alternativen 1 och 2 som ja-alternativ medan 3 var ett nej alternativ.


Den moderatstyrda regeringen har stoppat undan frågan till valet 2010. Det skall bli intressant att se om den blir en valfråga eller om folkpartiet fegar ut.

torsdag 22 maj 2008

Kill your Darlings!

Moderata ledningen lever efter devisen "kill your darlings". Deras problem är att de går i otakt med gräsrötterna i partiet. Passande formulering eftersom inlägget handlar om försvaret.

Det är speciellt intressant att följa moderaternas slingrande vad det gäller det framtida försvaret. Först bestämmer Tolgfors hur mycket som försvaret måste banta, det vill säga skära bort. Därefter bestämmer man hotbilden mot Sverige.

Visst är de kreativa men kan de säga att vår beredskap är god, utan att frisera sanningen?

Internationella dagen för biologisk mångfald

FN har infört ett antal (ganska många) internationella dagar. Idag, den 22 maj, är det den "internationella dagen för biologisk mångfald". Nog så viktigt att tänka på med tanke på den väg som jorden snurrat sedan Borås för 900 miljoner år sedan låg vid foten av en bergskedja storleksmässigt som Himalaya.
Om vi inte är nogranna och gemensamt fixar klimatet på jorden så blir det nog biologisk enfald.

onsdag 21 maj 2008

Det blåser kallt i Sverige.

Försäkringskassan anger att nära 17 miljarder kronor skall sparas i systemet de närmsta åren. Det innebär att närmre 40 000 personer kommer att stå utan sjukförsäkring enligt Försäkringskassans beräkningar. Främst beroende på att den moderatstyrda regeringen satt en bortre parantes för människor. Kommunerna kan se fram mot en stor ökning av socialbidrag i framtiden.

Den moderatstyrda regeringen med sina stödpartier, kd, fp och c är inte bara omoderna de är omänskliga också. Mössa på.

tisdag 20 maj 2008

Hemmafrureform

Idag kan vi gratulera kristdemokraterna för att de fått igenom ett av sina vallöften från valrörelsen. Ett av tre är ju inte så dåligt.
Nu har arbetslinjen brutits och ett nytt bidrag har införts. Jublar gör de kvinnor som redan har valt att vara hemma med sina barn på heltid. De får nu ett bonusbidrag till försörjningen och deras män får behålla sina hemmafruar som inte går ut i arbetslivet. Egentligen är de, enligt moderaterna, en del av utanförskapet. Det gynnar också kristdemokraternas mossiga familjepolitik att införa en hemmafrureform.

Vad inte kristdemokraterna berättar är att detta kostar. Det kostar för förskolan eftersom de kommuner som inför eländet får betala det hela själva. Enligt Sveriges kommuner och landsting kommer det att kosta ca 3,5 miljarder kronor/år. Det blir 3 500 000 000 svenska kronor eller 35 miljoner i lilla Borås. Det kan översättas till ungefär 100 st förskolepedagoger. Självklart kommer det att göra skillnad i förskoleverksamheten!

Vi återkommer när den kristdemokratiskt påverkade moderatstyrda regeringen återkommer med förslaget efter sommaren. Vi har ca 80 procent av Sveriges befolkning bakom oss enligt en undersökning gjord av LO idag. Inte vill de bli överkörda.

För ö, vrigt får jag erkänna att den moderatstyrda regeringen i Borås haede rätt avseende Pinocchio. Jag tittade i en kartbok idag och, hör och häpna, Borås fanns på kartan.

Förhandling via massmedia

I dagens DN har de moderatstyrda regeringspartierna samt Mp gjort gemensam sak igrundlagsfrågan. Mp:s åsikt har varit känd länge. Det är irriterande att ett ev framtida regeringssamarbete kan komma att bli med Mp som så uppenbart har annan syn på dessa frågor än vad vi har och till och med ståtar på bild tillsammans med Henric von Sydow i samförstånd.

Vi har tidigare varit överensom att inte inrätta någon författningsdomstol. Risken är uppenbar att det blir konflikt då jurister skall döma i politiska frågor. Det var det som hände i EG-domstolen, som just är en författningsdomstol, då de dömde i Laval-domen. Den domstolen användes helt uppenbart i politiskt syfte.

Vi har olika uppfattningar vad det gäller personröster. Jag anser att personvalssystemet tar fokus från vad de politiska partierna står för. Titta bara på farsen mellan Anna Svalander och Anne-Marie Ekström vid valet 2006 i Borås. Det var en fars som inte så mycket handlade om politiken utan att den som var starkast ekonomiskt också syntes mest. Som tur var kom ingen in i riksdagen eftersom Folkpartiet gjorde ett historiskt dåligt val. Pengar skall helst inte köpa inflytande.

Att återgå till skilda valdagar är ett säkert sätt att minska valdeltagandet. Det finns det många forskare som kan intyga.

Möjligheten att utlysa kommunala extraval vid en konstituell omöjlig situation kan vara en förutsättning i många fall. Det finns det många exempel på. Även att lättare utlösa kommunala folkomröstningar verkar vara ett förslag som har praktisk betydelse. Dock något dyrt.

Däremot ifrågasätter jag debattörenas syften när de avslutar sitt utspel med att säga: Nu har vi talat om vad vi vill - nu kan vi förhandla. Är det typiskt borgerlig? Eller är det en Jan Björklundeffekt?

Vad jag kan konstatera får dessa föreslagna ändringarna vittgående konsekvenser för Sverige på gott och på ont. Långt mer omfattande än vad Lissabonfördraget anger.

måndag 19 maj 2008

Hyckleri

Hycklare, smaka på ordet. Är någon som inte lever eller agerar på det sätt man säger att andra ska leva eller agera.
Klusterbomber orsakar, det vet stora delar av världen, stora humanitära problem världen över. En klusterbomb är en bombkapsel som öppnar sig i luften och sprider ut en mängd mindre bomber över ett större område.

Sveriges regering säger sig vara emot klusterbomber i allmänhet och kommer att strida för det men, och det är viktigt, de vill ha undantag för den svenska klusterbomben "kapsel 90". Sverige och den moderatstyrda regeringen kommer därför att i den internationella sammankomsten i Dublin stödja förbud av klusterbomber samtidigt som man vill göra undantag för det egna klustervapnet.

Det kallar jag för hyckleri!

lördag 17 maj 2008

Värsta mobbaren Bildt?

Är Lars Danielsson den mest mobbade, offentliga personen? Allt tyder på det. Han har sökt 17 st jobb och trots att han är den mest meriterade av alla får han inget nytt jobb. Övermobbaren Carl Bildt ägnar sig åt ett resursslöseri av sällan skådat slag.
Allt tyder på att Lars Danielsson inte heller får det senast sökta jobbet som Sveriges ambassadör i EU. Det går till en person som får ta tjänstledigt från ett nyligen erhållet jobb för att få detta istället.

fredag 16 maj 2008

Kallare i arbetslivet

Två av tre storföretag högprioriterar pa-verktyg som kan hjälpa till att maximera och bedöma de anställdas prestationer. Verktyget kallas "performance management" och ska användas för att styra de anställda hur de ska jobba och varför och hitta dem som har ett beteende som inte leder till företagets övergripande mål. T.ex företaget Sodexho har börjat betygsätta närmare 8000 anställda och deras prestationer. Detta skall styra lönesättningen.
Artikeln ger inget svar på huruvida man betygsätter företagens mycket högavlönade verkställande direktörer.
Många chefer vill dessutom ha en hårdare kontroll av sökandes tidigare historia hos Försäkringskassan och de vill ta reda på om bloggare skriver något om de sökande. Visst är det ett kallare klimat i arbetslivet. Mössa på.

torsdag 15 maj 2008

Problem med publiceringen

Sedan den 12 maj har jag misslyckats att publicera mina blogginlägg på min blogg. De blir däremot publicerade på Borås bloggportal. Konstigt, eller hur.
Har någon av er, erfarna bloggare, lösningen på detta eller måste jag skapa en ny blogg?

citat om sverigedemokraterna

"Av 41 europeiska högerradikala partier är det bara Front National som (liksom sd) bildats med syftet att köra ut utlänningarna...Alla andra framgångsrika högerradikala partier har en historia som något annat än främlingshatare (skattepopulism, regionalpatriotism och så vidare)".


Petter Larsson i Aftonbladet

Peter Larsson menar att folk är alldeles för hyggliga för att förknippas med rasism. Jag delar hans uppfattning.

Så Petzäll, var fortsatt pessimistisk!

onsdag 14 maj 2008

Jobbtoppmötet

Både borgerliga såsom en del socialdemokratisk media och tyckare har genomgående efter vårt jobbtoppmöte i måndags odlat tesen att politiken är så lika varandra. Men jag delar inte den uppfattningen. Det är ett ytligt betraktelsesätt. Det torde vara uppenbart att den socialdemokratiska synen på människan och dess förmågor är milsvid från den borgerligas negativa syn på människan.

Vi tror inte, som borgarna, att människan ska tvingas in i låglönejobb genom att förminska trygghetssystemen.

Vi tror, i motsats till borgarna, att politiken måste vara sådan att den stimulerar till nya jobb. Det görs genom att satsa på forskning och utveckling och investeringar. Dvs borgarna borde skaffa sig en näringspolitik och inte bara satsa på att slumpa bort våra gemensamma företag. Maud har kort sagt ingen genomarbetad näringspolitik.

Vi vet att man måste satsa på utbildning, utbildning och åter utbildning i alla olika stadier av livet för att människor ska ges möjlighet att vara anställningsbara. Borgarna monterar ned det livslånga lärandet och anser att människan ska ta chansen till utbildning i unga år. Gör hon inte det så får hon skylla sig själv.

Vi tror att om vi ger möjlighet för företagarna att delta i ett trygghetssystem som liknar det som löntagarna ( som det var innan den moderatstyrda regeringen lyckades börja nedmonteringen) har - så ger det dem ro att utveckla sina företag och anställa fler. Samtidigt kommer de bidra till det allmänna välfärdssystemets principer.

Därför tror jag att toppjobbmötet har varit viktigt. För det visar skillnaden, kontrasten mellan blå och röd människosyn.

måndag 12 maj 2008

SIFO undersökning visar att Borgarna har orättvis politik

I dagens SvD presenteras en ny Sifoundersökning som är gjord inom ramen för jobbtoppmötet idag. Den visar att för dem som svarat är yrkesutbildning för dem som är arbetslösa och särskild utbildning i bristyrken de två viktigaste verktygen för att sänka arbetslösheten. Däremot tycker de som svarat att den moderatledda regeringen gjorde fel när de höjde avgiften till a-kassan och sänkte arbetslöshetsersättningen.
Bara var femte borgerlig väljare anser att det är ett bra förslag med sänkt skatt för dem som förvärvsarbetar.
Tyvärr ingick inte i frågebatteriet frågan om det är bra med en skattehöjning för dem som ställt sig vid sidan av A-kassan. Enligt det borgerliga förslaget, som presenterades i slutet av förra veckan, skall den som hoppat av a-kassan betala en "skattehöjning" på ca 5000 kronor extra per år.

Idag genomförs som sagt vårt stora jobbtoppmöte och det hade varit utomordentligt roligt att delta. Man kommer att diskutera utifrån partivännernas åsikter som är manifesterade i rådslaget - vilket resulterat i 124 olika förslag för fler jobb. Återkommer senare med mer kring jobbtoppmötet.

Stress och arbetsmiljön

Giorgio Grossi, stressforskare, säger att "ekonomichefen som måste vända de röda siffrorna i bokslutet, Jörgen Brink i mördarbacken i längdspåret, studenten med tentaångesten - vem som helst kan gå in i väggen, oavsett om den är fysisk eller mental".
Kan någon meddela hon socialförsäkringsministern. Du vet hon som fick en släng av utbrändhet gick hem och la sig och blev frisk.

Nästan fyra av tio företag känner dåligt till reglerna om SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, trots att den fungerat länge på svensk arbetsmarknad. Sämre kommer det troligen att bli nu när den moderatledda regeringen dragit ned på resurserna inom Arbetsmiljöverket. Men det råder samma regering bot på genom sk regelförenkling. Bl.a kommer kraven på företag att redovisa olycksfall och allvarliga tillbud att tas bort. Arbetsmiljöarbetet kommer under denna mandatperiod att skickas fyrtio år tillbaka i tiden.

Arbetslivet blir alltmer oförutsägbart med fler och snabbare organisationsförändringar som ägarbyten, rationaliseringar och nya managementfilosofier. Jag tror att det blir alltmer viktigt att alla måste få vara med och att delaktigheten är stor vid organisationsförändringar. Den här idéskriften kan vara nyttig att läsa för alla ledningsgrupper, nämnder och styrelser innan man startar något som bara är förändring för förändringens skull.

fredag 9 maj 2008

Borås ett Norge mitt i Sverige?

I dagens BT fanns ett debattinlägg från något som kallar sig "Folkrörelsen Nej till EU i Borås". Frågorna som uppstår blir: är det en folkrörelse bara i Borås? och skall Borås vara EU-fritt? Skall Borås vara ett Norge mitt i Sverige? Finns det en folkrörelse i Svenljunga och Tranemo oxå? Frågorna hopar sig.

måndag 5 maj 2008

Ljög dom - eller?Villaägarnas riksförbund presenterade i förra veckan att 58 procent av alla villaägare i landet får höjd skatt. Tvärtemot vad den moderatledda regeringen och speciellt kristdemokraterna lovade. Det visar sig att det är villaägarna i regeringen, i Djursholm, i Askim eller i Brämhult är de som får sänkt villaskatt.
Andelen av villorna som får höjd villaskatt:


I Borås höjs villaskatten för 57 procent

I Mark höjs villaskatten för 84 procent

I Bollebygd höjs villaskatten för 49 procent

I Ulricehamn höjs villaskatten för 87 procent

I Tranemo höjs villaskatten för 100 procent

I Svenljunga höjs villaskatten för 99 procent


Tyvärr får man väl ingen kristdemokrat att kommentera om det var detta som man menade när man avskaffade fastighetsskatten. Däremot skriver ju en folkpartist, Ann - Marie Ekström, flitigt och hon kanske får vara taleskvinna för dem som inte svarar.

Men om du som läser detta känner någon kristdemokrat - fråga du istället!

söndag 4 maj 2008

Högerpolitik

Landets åklagarmyndighet har drabbats av akut ekonomisk kris. Samtidigt som antalet polisanmälningar har ökat med tio procent jämfört med samma period förra året tvingas åklagarväsendet minska antalet åklagare med femton procent. En stor bidragande orsak till åklagarnas problem är den allt större jakten på vanligt folk och det sk bidragsfusket. Den sortens brott drar därmed undan resurser för vanlig brottsbekämpning. Och det kvittar därmed hur många fler poliser som den moderatledda regeringen utbildar.

I helgen kan vi också läsa att det högerpopulistiska partiet Sverigedemokraterna(släktskap med Lega Nord i Italien är tydligt) numera skall revidera sin arbetsmarknadspolitik och göra den mindre antifacklig. Dock kan man fortfarande läsa i partiets handlingsprogram från 2006 att arbetsrättslagarna ska revideras. Partiet säger vidare att"Facket har fått alltför stort inflytande".
Dessutom skall religiösa friskolor tillåtas under förutsättning att de är kristna.
Så tänk noga igenom vad de skriver och säger och avgör därefter om det är ett parti att lita på.

När nu Tullen för ögonblicket, efter ett massivt stöd inte minst genom namninsamling, verkar överleva på Landvetter flygplats är det dags att värna om hemvärnet som den moderatledda regeringen i praktiken vill avskaffa

lördag 3 maj 2008

Galne Boris vann


Galne Boris ny borgmästare i London. Röde Ken och Labour fick tyvärr flytta på sig i London. Det verkar som att det blåser en högervind i England - hoppas att den bara är tillfällig.


DN kallar valet för det värsta bakslaget för Labour på många år.


Boris Johnson är känd för sin humor, kontroversiella kommentarer, av vilka några enligt kritiker haft rasistiska undertoner, och kvinnoaffärer. Han fick sparken som kulturtalesman eftersom han inte berättat för partiledningen om en otrohetsaffär. Han har också deltagit i flera populära tv-program.

Exakt hur hans politik kommer att se ut är ännu oklart. Men han är för biltullarna och kommer att ge mer makt åt kommunerna när det gäller bygglov. Därutöver kommer han att skrota de hatade dragspelsbussarna och utlysa en tävling för att ta fram en ny dubbeldäckare.


Ett av hans många citat är: My friends, as I have discovered myself, there are no disasters, only opportunities. And, indeed, opportunities for fresh disasters.


Passar väl bra för Torys eller hur?

torsdag 1 maj 2008

Ändamålen helgar medlen


Kristdemokraterna fäktar återigen panikslaget efter argument som ska få dig och mig att vara mot könsneutrala äktenskap. Således skriver Alf Svensson tillsammans med Mikael Oskarsson (från Livets Ord) i en debattartikel i Dagens Nyheter den 30 april:


"En ny Sifo undersökning visar att 87 procent anser det vara en grundläggande rättighet för ett barn att få växa upp i en naturlig familj, med en mamma och en pappa".


Kd politikerna i Borås kanske kan blogga och berätta vad som är ”naturlig”.


Jag ger inte mycket för den undersökning som Världen idag låtit utföra. Resten av undersökningen är hemlig för den som inte är prenumerant. Frågan lyder: Anser du att barn har en grundläggande rätt att så långt det är möjligt växa upp med sina biologiska föräldrar eller är det inte en grundläggande rättighet?


Svarsalternativen är följande:
Ja, jag anser att det är en grundläggande rättighet.
Nej, det är inte en grundläggande rättighet.
Tveksam, vet ej.


Jag är i grunden tveksam till det moraliska vägval som vissa kristdemokrater har gjort. Ändamålen helgar medlen.


Eftersom det dessutom inte finns några borgerliga partier som är för könsneutrala äktenskap, se omröstningen, så återstår enbart vänsterblocket.

Om du anser det vara en grundläggande rättighet att gifta dig med den som du älskar – så bör du rösta på socialdemokraterna!