måndag 28 oktober 2013

The Beatles i Borås

Ett halvt sekel har gått just i dag sedan The Beatles på Sverige turnén framträdde i Boråshallen den 28 oktober klockan 19,30.

Det kunde se ut och låta så här även om just den här upptagningen är från Washington.


Tro dem inte!

Moderaterna lanserade sig tidigt, redan inför valet 2006, som det nya arbetarpartiet- De nya Moderaterna. I begreppet ryms både företagare som direktörer.

I den Socialdemokratiska vokabulären betyder arbetslinjen det samma som full sysselsättning men hos de nya Moderaterna är det bara de som arbetar som behövs. I den slogan som Moderaterna lanserade på sin stämma blev också den ideologiska skillnaden tydlig. M säger att alla som arbetar behövs lika med att de som inte arbetar behövs inte, Socialdemokraterna säger i sin slogan att alla skall med. Alla oavsett de jobbar eller inte.

Genom sänkta ersättningsnivåer och skärpta tidsgränser omfördelas resurser, från stöd och hjälp till arbetslösa, sjuka och gamla, till skattesänkningar för högavlönade.

Nuförtiden säger sig Moderaterna vara för välfärd. De påstår att de vill förvalta välfärden. Begreppet förvalta hos Moderaterna innebär att sälja ut och privatisera. Inför valet säger sig Moderaterna inte vilja sänka skatt längre. De säger ingenting om 2015 eller 2016.

Moderater, vare sig de är nya eller gamla, är inte trovärdiga när de går till val med löftet att inte sänka skatten.

Tro dem inte!

Har du inte läst Onådiga Luntan ännu? Gör det.