onsdag 29 februari 2012

Pest eller kolera?

Toppmöten inom EU avlöser varandra. Inför det formella undertecknandet av finanspakten den 1-2 mars tornar det upp sig till oväder. Det är tveksamt om Grekland kommer att klara de krav som långivare har, Spanien klarar inte sina budgetmål och Irland ska ha folkomröstning om finanspakten i början av juni. Ett nej är bara ett nej för Irland och innebär att pakten blir av men utan Irland. Irland kommer dock inte att få något ytterligare stöd.

Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, har gått på pumpen avseende sin panel av nio ledamöter som skulle fungera som krisorgan. Det var författningsvidrigt enligt tysk förbundsdomstol. Hon kan då inte speeda upp processer utan måste gå genom parlamentet för alla krispaket i framtiden.

Men den stora frågan är ändå det tvångsförvaltade Grekland. Det andra stödpaketet förutsätter skuldlättnader med 110 miljarder euro och ett antal godkännanden av programmet i en radda nationella parlament. Det talas redan om ett tredje stödpaket. Under tiden ska Grekland gå till val i april. Allt hänger alltså verkligen i luften.

När det gäller finanspakten säger Marie Granlund (S), vice ordförande i EU-nämnden:

"Den ekonomiska krisen är djup i EU. Det är bekymmersam för svenska jobb och vår välfärd. Finanspakten i sig är långt ifrån tillräcklig för att krisen ska kunna lösas i Europa. Men det är viktigt för Sverige att säkra ett inflytande utan att tvingas till bindande förpliktelser. Vi är överens om att en medverkan i EU:s finanspakt inte innebär att Sverige går med i euron bakvägen."


Det är många som idag anser att Grekland ska gå i statsbankrutt och därmed lämna eurosamarbetet. Jag tror nog att det slutligen blir så. Men jag håller inte med alla som numera höjer verktyget devalvering till skyarna. De som anser att det går bra att missköta landets ekonomi för att därefter devalvera. Det betyder att Grekland har att välja mellan pest eller kolera, bli kvar inom Euron och i praktiken stå under förmyndarskap, eller att lämna euron och devalvera sig ut ur krisen. Men om de lämnar euron kan de förmodligen både gasa och bromsa. Som det är nu så bromsas det enbart eftersom de krav som ställs bara innebär besparingar och inga tillväxtskapande åtgärder.

Hur de än gör är det grekiska arbetare- och tjänstemanna grupper som kommer att få betala.


Paul KrugmanEuropafacken , HD ,
Jimmy Sand ,

lördag 25 februari 2012

Hört om The Beattles?

Just i dag för 49 år sedan ger The Beatles ut sin första skiva i USA. Skivbolaget Vee-Jay i Chicago ger ut "Please Please Me/Ask Me Why" en singel under skivnummer Vee-Jay 498 . Det är bara det att skivbolaget stavar gruppens namn fel. På etiketten stavas gruppens namn The Beattles. Singeln fick ingen listplacering den här gången men väl två år senare.

Om du mot förmodan har denna singel med feltryck i dina gömmor så vilar du på en smärre förmögenhet. På auktion kan du få bortåt 7500 $!


fredag 24 februari 2012

Nu är det banne mig match!

Om det hade varit val i dag så hade Sverige fått en ny minoritetsregering!

Rödgröna´s mandat:
S        108
V         28
MP      33
totalt 169


SD       20

Alliansens mandat:
C          18
FP        23
KD       --
M       119
totalt   160

Tyvärr skulle SD fortfarande ha en vågmästarroll med sina 20 mandat.

Ipsos VD Karin Nelsson säger att det är upplagt för match igen. Så tänker jag också.


Tord Oscarsson ,

söndag 19 februari 2012

Recension av "Minneshärbärget".


Många skriver självbiografier för att kanske göra sig själva odödliga och ihågkomna för att de anser sig vara värda det. Historiken Tony Judt (1948.2010) skrev sin självbiografi på grund av sitt behov av terapi. Han vet att livet är slut när han får diagnosen ALS. Hans kropp förminskas och han förlorar förmågan att kommunicera.

Men hans hjärna förblir kristallklar. Som terapi rekapitulerar han sitt liv. Han minns möten, människor och händelser som fragment ur sitt liv. Han dikterar på morgonen sina nedslag i minnet och resultatet har blivit en fascinerande bok som saknar sentimentalitet och är läsvärd med intensitet. 


Genom små essäer kopplas det privata och personliga in i storpolitiken. Hans bakgrund som historiker gör att han har förmågan att sätta in detaljer och hågkomster ur sitt eget liv i ett större sammanhang.

Minneshärbärget är en helt igenom ärlig berättelse som kännetecknas av en sympatisk självdistans som gör boken till lysande samtidshistoria och en insiktsfull berättelse om den lilla världen i den stora.

Läs den! Själv går jag vidare med hans berättelse om socialdemokratins väg under 90 och 2000 talet.

fredag 17 februari 2012

Har Du glömt hur det är att hålla tider, duscha, ha arbetskamrater och fungera på en arbetsplats."

Det unga stjärnskottet Hanif Bali (M) som har tillåtelse att säga i praktiken vad som helst säger:"Att gå tillbaka till plusjobben skulle innebära fortsatt arbetslöshet, osäkerhet och otrygghet för många arbetssökande."

Det är förskräckande människosyn men också okunskap som denne moderat visar upp, inte minst med tanke på att han tydligen sitter i arbetsmarknadsutskottet. Det dröjer inte 8 år innan man som arbetslös hamnar i Fas 3, det tar 2 år.

Hans förakt för arbetslösa människor visar sig i det här citatet om dem som hamnar i fas 3, eftersom han i praktiken likställer plusjobben med fas 3:

" Det betyder att fullt kapabla friska människor hamnade i en åtgärd som är designad för att de som varit borta från arbetsmarknaden så länge att de glömt hur det är att hålla tider, duscha, ha arbetskamrater och fungera på en arbetsplats."

Jag hoppas att Moderaterna ger det här stjärnskottet mer plats inför valet 2014. Låt honom tycka och skriva vad han vill i framtiden.

Det är ytterst svårt och upprörande att tänka sig att det finns människor som faktiskt tycker att det är bra om människor har så litet som möjligt att klara sig på. Att det finns människor som så öppet visar sitt förakt för mindre lyckosamma människor.
För Hanif är inte problemet långtidsarbetslöshet utan det är helt enkelt de långtidsarbetslösa!

Daniel Hedén , I Riksdagen

tisdag 7 februari 2012

Framgångsreceptet för Sverige - Ungdomslöner på 12000/mån och arbeta till 75 år!

Läser just nu att Fredrik Reinfeldt har lyckats att trampa rakt på en mina idag eller skitit i det blå skåpet. Och rätt åt honom. Innan regeringen börjar snacka om höjd pensionsålder måste de ändå börja tänka på att skapa ett gott och rimligt arbetsliv för alla. Ett arbetsliv som gör att människor orkar jobba till 65 års ålder. För 60 år sedan gick normalmannen från arbetsbörjan i 14 års ålder till pension och dog ett år efter pensionen. Är det idealet? För det var ju fler arbetstimmar som behövs för att säkra välfärden. Om pensionssystemet är uppbyggt så att människor inte kan leva på sin pension så måste systemet omarbetas.


Thomas Eneroth (S) menar att :

"- Ska vi kunna få ett längre arbetsliv krävs förändringar på arbetsmarknaden. I dag slits väldigt många ut i förtid och dessutom har regeringens utförsäkringar lett till omfattande utslagning från arbetsmarknaden. Att enbart tala om höjd åldersgräns blir faktiskt provocerande för alla dem som skulle vilja, men som faktiskt inte kan klara av att arbeta längre."

Fredrik Reinfeldt berömmer sig av att inte ägna sig åt visioner för att de är för dyra. Den här visionen vill han att alla människor som inte har möjlighet att jobba fram till ens 60 år och inte alls till 75 ska få betala. Regeringen är inkonsekvent om de inte också föreslår att A-kassan och sjukförsäkringen också ska betalas ut till dess man har uppnått 75 år. Statsministern är inte ett dugg intresserad, i varje fall nämner han inget, av att människor ska leva gott, hela livet.Livslångt lärande ger inte regeringen förutsättningar för eftersom man är passé vid 50 års ålder vad det gäller högskoleutbildning och lån. Han menar att studiemedel ska kunna ges efter 54 års ålder men vem kan leva på det?

Fredrik Reinfeldt är dessutom helt verklighetsfrämmande som inte har förstått den åldersnoja som råder i Sverige. Människor är enligt många arbetsgivare förbrukade och kan inte lära sig något nytt efter det att de har fyllt 40 år.

Hans uttalande tyder på en outvecklad syn på vad klass betyder för hur länge man kan jobba.

PS Har nu hört att Statsministern backar och nu säger att det var mer av en "spaning" som han gjorde. Han ska ge tusan i att lägga sig i mitt favoritprogram, spanarna. Det har han inte humor till. DS


DN , SVT , AB ,Så här tycker de andra partierna ,
Utredarna , Rosemarie Södergren och kulturbloggen ,

söndag 5 februari 2012

Skattepengar ska gå till välfärden - punkt slut!


Sedan 90-talets början har vi i Sverige upplevt en explosion inom valfrihetsområdet. Nuförtiden har vi exempelvis friskolor, privatdrivna förskolor, äldreboenden, gruppboenden, hemtjänst och vårdcentraler som drivs av privata intressen. Det finns till och med hela sjukhus som drivs som en Volvofabrik. Jag var inte för den utvecklingen men ser inte att det går att vrida klockan tillbaka. Utvecklingen startade egentligen redan i början av 80-talet även då under en borgerlig regering.

I dag ser vi en utveckling där vårdgivare, ­endast för att maximera vinsten, ­säger upp personal, drar in material, och försummar sjuka och äldre. Vi läser om undernäring, onödiga amputationer, vanskötta sår och äldre som får sova på smutsiga golv. Så kan vi inte ha det.

Avslöjanden inom äldrevården kräver omfattande utvärdering och omprövning av hur samhället styr äldreomsorgen. Det är allvarligt när kommunen inte i tillräcklig omfattning kontrollerar verksamheterna och när kravspecifikationerna är så allmänt hållna att det nästan inte går att underkänna någon verksamhet trots stora brister. För att stävja utvecklingen måste samhället bli mycket bättre på att kvalitetssäkra välfärden, insynen i de privat drivna verksamheterna måste bli transparent och ev överskott ska tillbaka till välfärden.

Möjligheten att göra stora vinster i offentligt finansierad verksamhet, det vill säga att göra privata vinster på andras skattepengar, är om inte unik för Sverige så åtminstone något mycket ovanligt.
De summor som aktieägarna tar ut i vinst innebär en överföring av medel från välfärden till privata kapitalister. Jag menar att detta är oacceptabelt och upprörande. Jag är inte på något sätt ensam i den uppfattningen. Till och med moderaterna säger sig dela min uppfattning (frågan kvarstår om riskkapitalbolag gett pengar till M) men vill begrava frågan i en utredning.

Gustav Möller, socialdemokratisk socialministern, sa en gång att varje skattekrona som inte används effektivt är som att stjäla från de fattiga.

Det stämmer i allra högsta grad när det kommer till välfärden. Det har aldrig varit meningen att skattekronorna skulle skickas till skatteparadis. De pengar vi betalar i skatt måste användas på absolut effektivaste sätt. Därför inser jag att vi ska titta på system som förhindrar vinst i välfärden. Men hur hindra det och hur skulle en lagstiftning se ut? Tja, vi kan alltid ta lärdom av våra Nordiska grannländer.

I Norge gäller som krav för de fristående skolorna att alla offentliga bidrag ska komma eleverna till godo. Aktieutdelning på vinst är inte tillåten, överskott ska tillbaks till utbildningsverksamheten. Inte heller i Finland eller Danmark får privatskolor drivas i syfte att uppnå ekonomisk vinst. Sverige, där välfärden finansieras helt med skattepengar, är alltså ensamt bland sina närmaste nordiska grannar om att sakna vinstbegränsningar. Det finns också andra modeller som tillämpas i andra delar av världen.

Jag tycker att Sverige, som de flesta andra länder, utformar ett regelverk för icke vinstdrivande företag. Vanligen brukar sådana företag kallas ”non profit” eller ”not for profit”. Kraven ska vara att ägarna inte har rätt att ta annan vinst än rimlig ränta på aktiekapitalet, övrigt överskott ska tvingas att bli använt inom företaget – för investeringar och andra förbättringar av den välfärd företaget arbetar med. Ett regelverk för "non profit" borde formuleras så att det också skulle fungera på personalkooperativ och brukarkooperativ.

Riskkapital behövs, men inte inom välfärdssektorn, utan för att utveckla nya branscher och nya produkter. 

Utgångspunkten är att äldreomsorgen, skolan eller sjukvården inte är till för att privata intressen ska tjäna pengar, utan för att vi den dag vi behöver välfärden, ska få den allra bästa äldreomsorgen, skolan eller sjukvården som går att få. Alla ska kunna färdas väl genom livet.

Martin Klepke i LO tidningen skriver att vinst i vården dödar.