torsdag 25 februari 2010

Svenskhet är främmande för Sverigedemokrater.


Dagens fullmäktigemöte i Borås gick snabbare än vad jag trodde ifrån början. Fullmäktiges Sverigedemokrat hade laddat för en lång debatt om svenskfientlighet som är ett begrepp som de nu odlar.

Eftersom det är besvärande för dem att förknippas med främlingsfientlighet har de kommit på att använda sig av begreppet svenskfientlighet – vilket är vad man kan säga ren och skär gallimatias. Men det är ett försök för dem att svänga fokus från främlingsfientlighet till svenskfientlighet. Sverigedemokraterna hävdar att det finns ett generellt svenskhat bland invandrare. När en invandrare begår ett brott som drabbar en svensk är det svenskfientlighet. Om en invandrare gynnas av kvotering är det ett exempel på svenskfientlighet. Det är ett vanligt tema i de massproducerade motioner som William Petzäll lämnat till fullmäktige i Borås. Motionerna, som alltid utmynnar i ett främlingshat, är otäcka och men samtidigt förfärligt tröttande.

Varför någon skulle plåga sig till den milda grad att de bor i ett land med ett folk som de hatar kan inte Sd förklara. Och att en så stor och inte speciellt homogen grupp skulle enas i ett svenskhat är svårt att förstå. Kanske William Petzäll kan förklara denna masspsykos.

Däremot talar Sd aldrig om den svenskhet som vi är kända för i hela världen. De grundläggande kristna värden som vi är uppfödda med att alla människors har lika värde och lika rätt oavsett var de kommer ifrån eller vilka de är. Det är svenskheten.

Den grundläggande ideologin som Sd förespråkar är mil från den svenskhet som de påstår stå för. De pekar finger åt alla dem som de uppfattar som annorlunda oavsett de är muslimer, homosexuella eller förespråkar jämställdhet mellan kvinnor och män.
Det är ett parti som vill skicka kvinnor med expressfart till femtiotalet och deras ideologi och budskap syftar till att förstärka människors rädslor.

Deras budskap syftar till att punktera just det som Sverige och svenskarna är kända för i hela världen – öppenheten, solidaritet, rättvisa och vissheten om att varje människa är unik men att människovärdet är lika.

Så, William Petzäll, vilka är svenskfientliga i Sverige?

De gömmer sig i snön: klimattvivlarna.

Varför är det så intressant om det har gjorts ett och annat misstag vid IPCC:s rapporter, som är på 2500 sidor. Och varför ska det vara så förbannat svårt att skilja mellan klimat och väder. Klimatet handlar om utvecklingen under längre period och vädret just nu är bara variationer som kan inträffa. Trots det hävdar en del skeptiker att eftersom det just nu är kallt och snörikt i våra trakter går vi mot en ny istid.
Och det stillar deras samvete och innebär att de med lugnt samvete kan fortsätta leva utan en tanke på den värld som vi alla ska lämna över till barn och barnbarn.

onsdag 24 februari 2010

Nej, hushållsnära tjänster är inte lösningen.Socialdemokraternas partikongress är det högst beslutande organet i partiets organisation. Det är med glädje och stolthet som alla ombuden förbereder sig på alla de motioner som ska tragglas igenom. Argument för och emot haglar innan slutlig omröstning sker. Vissa omröstningar vinner man andra förloras. Allt detta kokar ned till politiska riktlinjer för oss i vår politiska gärning - varhelst det är. Sådana är spelreglerna i en demokratiskt uppbyggd organisation. Och det är också styrkan i vår organisation.
Med det som bakgrund gör det mig djupt beklämd när några av dem som förlorade kring diskussionen om ”hushållsnära tjänster” och skattesubventionen nu återkommer och inte har accepterat majoritetens åsikt. Det är ett djupt egoistiskt handlande att inte acceptera att andra kan tycka annorlunda än vad jag gör.

Den socialdemokratiska partikongressen slog fast att avdragsrätten för hushållsnära tjänster ska avskaffas.
Mikael Damberg var en av alla de ombud som var aktiva under partikongressen , 2009.


Att subventionera en bransch som har alla möjligheter att bli en låglönebransch med en stor del deltidstjänster kan inte vara lösningen. Subventioneringen är fördelningspolitiskt helt fel och jag kan inte förstå att en hel bransch inte kan stå på egna ben. För det borde ju de. Jag tycker att det principiellt är fel att den som inte har råd med tjänsten skall subventionera för dem som har råd med tjänsten.

Däremot ska vi behålla ROT-avdraget som ett verktyg för att minska konjunktursvängningar. Skillnaden mellan ROT och RUT är att ROT ger dynamiska effekter som inte RUT ger. Därför ska vi ha ROT som är ett konjunktur stöd för att hålla landet igång under dåliga tider. Men inte för alltid som alliansen vill.


Andra som bland många andra som skriver är Högberg, som alltid skriver bra om arbetslöshetens alliansens feltänk.

fredag 19 februari 2010

"Hyr en rysk kock"

Några nedslag över det som regeringen har ägnat sig åt och kommer att ägna sig åt framöver. Observera att jag i viss mån ironiserar.
Sverige - det nya Matlandet är regeringens vision för att skapa fler jobb i hela landet genom att satsa på det som vi är bra på; mat och upplevelser. Hushållsnära tjänster kommer att utökas med hyr din egen kock. Eller som Maud säger " Tänk dig att komma hem från jobbet och mötas av nytorkade golv i vardagsrummet, tvätten ligger struken och hopvikt. I köket är disken från frukosten ren och inplockad. Din nya mediamaskin är monterad och ihopkopplad. Det är bara att sätta på musiken. Och bäst av allt -din inhyrda ryska kock är i full gång med att tillaga en gourmetmiddag till dig och din familj".Första steget mot en avgiftsbelagd högskola och universitet startar. Nästa steg ryktas att bli avgifter för alla. Då har regeringen äntligen effektivt stoppat arbetareklassens barn från att få högre utbildning.
Regeringen har beslutat om direktiven till utredningen om upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården.
- Huvudsyftet med regeringens beslut är att det fortsatta arbetet leder fram till åtgärder som innebär en upprättelse för de som drabbats av vanvård, även om det aldrig går att ersätta en förlorad barndom, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson.

Det är bara det att denna frågan har sönderutretts i flera år. Är det inte bara att ge de drabbade upprättelse och kompensation? Varför vänta ytterligare ett par år med en utredning?Nu skall speciella jobbcoacher för invandrare konkurrera med mentorer för invandrare i syfte att skaffa invandrare jobb. Det är bara en liten, liten hake. Det finns inga jobb! Om inte syftet är att mentorerna skall hjälpa till med att starta egna företag för tjänster inom det allt större området - Hushållsnära tjänster dvs låglönearbete.Och så är det slut med gratisresandet vid katastrofer utomlands.
Regeringen föreslår att den som får hjälp vid en konsulär katastrofinsats ska ersätta staten för de kostnader som uppstått när han eller hon har evakuerats eller har fått hälso- och sjukvård. Ersättningsnivån till staten bör kunna täckas av en bra försäkring. Det har väl alla!- "Svenskarna har stora förväntningar på att staten ska kunna hjälpa, och visst ska den det när det verkligen behövs. Men det är viktigt att komma ihåg att den som vistas eller bosätter sig utomlands gör detta på eget ansvar", säger utrikesminister Carl Bildt.Slutligen har välfärdsminister Christina Husmark - Pehrsson idag deltagit i ett välfärdsseminarium med titeln -
"Hur väl färdas Sverige som välfärdsstat? - vad betyder globaliseringen och hur slår Allians för Sverige på välfärden?"I varje fall borde det vara titeln.

söndag 14 februari 2010

Vinner den som spelar mest fult?

I helgen har det kommit två nya opinionsundersökningar som båda visar på ett mycket jämnt val till september. Dock ”glömmer” de borgerliga dagstidningarna att räkna bort KD från resultatet mellan blocken. I Sifo´s mätning kommer KD under fyra procentsspärren vilket gör att skillnaden mellan blocken trots allt är my cket stor.

Jag tror ändå att det kommer att bli en jämn och spännande valrörelse i år. Borgarna har ju möjlighet att ta fram stora kanonaden i och med att de har regeringsmakten, mediemakten och finansmakten i ryggen. De har också stora lobbyorganisationer bakom sig. Med tanke på det stora övertag som de har, i de områdena, är det konstigt att de inte leder opinionsmätningarna.

Det är därför konstigt att de känner sig tvingade att använda fulspel för att hävda sig såsom Monas röda väska.

Jag är övertygad att den röda väskan spelar roll i de senaste opinionsmätningarna.

Andra som skriver är Johan Westerholm, Peter Andersson och Röda Berget är röda bloggare som skriver om mätningen.


Tokmoderaten är just det.

torsdag 11 februari 2010

Städbranschen är bättre än vad borgarna vill ge sken av.


Fick in följande svar på Cecilie Tenfjord - Toftby´s (M) hyllningstext till de hushållsnära tjänsterna. Hennes debattartikel finns bara i papperstidningen ännu.
Att hon som relativt nyvald riksdagsledamot inte helt har fattat den tudelning som husnära tjänster består av och varför ROT-avdraget är bra är kanske inte så himla konstigt. Hon får helt enkelt läsa in sig bättre.


Städbranschen kan stå på egna ben utan subventioner.

Cecilie Tenfjord – Toftby påstår, i debattartikel den 5 februari i BT, att tiotusentals nya jobb har skapats eller räddats undan krisen tack vare avdragen för husnära tjänster som består av RUT- och ROT avdragen. Hennes resonemang ligger på samma låga nivå som moderaternas vanliga trixande och fuskande med begreppen och med siffrorna.

Tenfjord - Toftby påstår att 7000 personer som har fått arbete genom de husnära tjänsterna annars skulle ha jobbat svart. Detta finns det ingen fog för att uttala. Kalkylen som Företagarna har gjort bygger på antagandet att branschen sysselsätter trettio procent svartjobbare. Enligt Företagarna ger det drygt 1000 personer som numera jobbar vitt inom de hushållsnära tjänsterna. Kalkylen är en partsinlaga från en av flera stora lobbyorganisationer.

Sanningen är att det är ROT-avdraget som står för merfalden av de jobb som har skapats och de s.k. hushållsnära tjänsterna, populärt kallat RUT, står för en mycket liten del.

I år beräknar Skatteverket att subventionerna för dessa tjänster under år 2009 tillsammans uppgår till 8 miljarder kronor. Detta trots att det som var högeralliansens paradnummer i valrörelsen, subventionerna för städning i hemmen, bara rör sig om drygt en halv miljard kronor. Det blev med andra ord inte så många vita städjobb.
Dessutom är det höginkomsttagare som har möjlighet att ut-nyttja skattereduktionen för hushållsnära tjänster. Av dem med en årsinkomst under 300 000 kronor var det bara 3 promille som nyttjade skattereduktionen. Bland dem som tjänar mer än 500 000 kronor var det fyra procent som nyttjade skattereduktion. Bland kommunerna var det i Danderyd som flest fick skattereduktion, tre procent. Andelen var lägst i Gällivare där endast 0,05 procent fick skattereduktionen. Fler siffror går att utläsa i SCB:s tidskrift ”Välfärd nr 2”.

Hushållsnära tjänster tillsammans med försämringarna i a-kassan, arbetsmarknadspolitiken, utbildningspolitiken och riksdagsbeslutet som syftar till att fler personer ska skaffa F-skattsedel visar att regeringen är i full färd med att skapa en låglönearbetsmarknad i synnerhet för invandrade och kvinnor.

De som vill köpa städtjänster eller hushållsnära tjänster ska självklart köpa de tjänsterna till justa villkor. Men för det behövs inga subventioner. Vi socialdemokrater vill att skattesystemet och samhället ska vara rättvist. Det är inte rättvist att använda våra gemensamma skattepengar till att ensidigt gynna en del av tjänstebranschen.

Det enda motivet för att subventionera hushållsnära tjänster är att denna bransch är för svag för att stå på egna ben. Det tror jag inte att den är.

I branschen finns många driftiga entreprenörer som driver framgångsrika företag även utan den borgerliga stödpolitiken.

onsdag 10 februari 2010

Dubbelhycklare är vad dom är!

Någon som kommer ihåg hur alliansen resonerade om utnämningar till statliga tjänster vid förra valet?

De borgerliga partierna riktade skarp kritik 2006 mot den förra regeringen när det avsåg utnämningspolitiken. De hävdade att den missbrukades. Göran Persson mörkade och utnämnde enbart partivänner.Löften om stora förändringar ställdes ut i valrörelsen. Bland annat deklarerade man att ”alla lediga tjänster till ledande befattningar inom staten ska utannonseras”. Det gick de till val på. Och hur blev det? Ja, en sak var tydlig. Alla dem som kunde räknas som socialdemokrater kickade Allians för Sverige.

Idag diskuterade riksdagens Alliansregerings propp om att föreslå att sekretess ska införas vid anställningar av förvaltningschefer direkt under regeringen.

Rapport om borgarnas utnämningspolitik:

Så var det med det!

måndag 8 februari 2010

Snart är det dax för Lavalproppen.

Det är självklart att alla krafter gemensamt arbetar för att förhindra det lagförslag som Riksdagen nu ska besluta om i mars. Det är ett förslag som öppnar upp för lönedumpning. Det öppnar upp för inskränkningar i arbetstagares rätt att fritt förhandla och teckna kollektivavtal med utländska företag. Lagförslaget inskränker också i fackens rätt att använda stridsåtgärder i syfte att få avtal till stånd.

Därför är jag nöjd med att S, Mp och V gemensamt deklarerat att om vi inte lyckas att stoppa lagförslaget nu kommer det att rivas upp när vi kommer i majoritet i höst.

Ingemar Hamskär, chefsjurist TCO säger:

”Det är ett rimligt demokratiskt krav att den svenska riksdagen vid omröstningen om Lavalpropositionen tar aktiv ställning för den svenska kollektivavtalsmodellen och ändrar det i förslagen som undergräver modellen. Därtill måste Lex Laval respektera grundläggande fackliga fri- och rättigheter i enlighet med av Sverige ratificerade ilo-konventioner samt den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.
Det fordras också en tydlig politisk viljeinriktning avseende nödvändiga korrigeringar av ändrad filiallag och förordning, ADs skadeståndsdom från i fjol samt nödvändiga ändringar av eu-rätten. Det är många som säger sig värna den svenska framgångsrika arbetsmarknadsmodellen i den svenska riksdagen. Det är nu hög tid att visa detta i handling den 18 februari”.

Röda Berget, Peter Andersson och Johan Westerholm skriver alla om Lavaldomen i sina bloggar.

söndag 7 februari 2010

Billy Bragg har fått nog!

Den gamle ikonen Billy Bragg har fått nog. Han uppmanade i veckan att skattestrejka. Han säger –”att betala skatt är en solidarisk handling och att det är viktigt att alla bidrar till det gemensamma samhället”.
Han hävdar att det är arbetarna som får betala finanskrisen. Och det har han rätt i!
I London har man Speakers Corner för att tala sin mening.


Goteborgs-Posten, 07 Feb 2010. Pages 76 - 77

Intressant läsning om kyrkan i brytningstid. En kyrka med dels djupt konservativ syn på kyrkans roll och dels en del som öppnar upp mot olika riktningar och tidsyttringar.


Goteborgs-Posten
07 Feb 2010

fredag 5 februari 2010

Svenska Dagbladet, 05 Feb 2010. Pages 6 - 7


Det har varit många svåra frågor, ett högt tempo och stora utmaningar, säger Maud Olofsson inför Centerpartiets stämma i Göteborg i helgen.

Hon fortsätter –”Men jag har lyssnat till Juha Mieto som har sagt att Gud ger prövminmgar till dem som klarar det. När man tittar på vad jag har gjort kanske man tänker att det var inte så dumt det hon gjorde.

Säga vad man vill om Maud Olofsson- hon är i varje fall optimist.Svenska Dagbladet
05 Feb 2010

onsdag 3 februari 2010

Istället för att snacka om sjuka och arbetslösa...

Europaparlamentarikern Cecilia Wikström (FP) vill att en ny regerings statminister och övriga ministrar skall utfrågas offentligt på samma sätt som EU-kommissionen utfrågas och grillas av europaparlamentet. Hon anser att det ska göras eftersom regeringen och ministrarna inte har angett vilka intentioner de har. Men snälla rara har inte ett val genomförts innan en ny ministär tillsätts.

Hon anger själv att en sådan offentlig grillning skulle för att bli verklighet innebära att en förändring av grundlagen måste göras men oavsett detta undrar jag över till vilken nytta hennes reform skulle ha. Skulle riksdagens majoritet fälla en minister och därmed hela regeringen? Tillåt mig tvivla. Förslaget är säkert ställt för att profilera Wikströms egen person.

Denna profilering av sin egen person som denne folkpartist ägnar sig åt torde vara hennes ensak men hon verkar inte ha tänkt igenom det hela. Men om jag säger att kommissionen inte är vald genom val utan genom att respektive regering utser sina kandidater såsom tjänstemän så verkar det mer rimligt att parlamentet ska ha möjlighet att intervjua kandidaterna som vilken anställningsintervju som helst. Men snälla rara Wikström det är inte samma sak med en regering som är vald i ett allmänt val.

Jag förstår att för en folkpartist gäller ”en tanke en handling” utan reflektion där i mellan.


Bengt Silfverstrand har också skrivit om denna poppulist.

måndag 1 februari 2010

Reinfeldt´s pinsamma fadäs.


Men allvarligt talat.

Jag börjar skönja en linje hos statsministern. Han har börjat slira med sanningen. Det börjar tydligen oroa honom att opinionssiffrorna för Alliansen är så låga visavi oppositionen. Den oron gör att han försöker plantera osanna uppgifter i debatterna. Vid den första debatten i superveckan sa han att det i de allra flesta länderna får pensionärer betala högre skatt än de som har arbete. Sanningen är att det är tvärtom. I de allra flesta länder så betalar pensionärer lägre skatt än de som har ett arbete.

I den sista debatten igår, söndag, påstod han inte en gång utan tre gånger att antalet sysselsatta hade ökat med 100 000 sedan september 2006. Men då jämförde statsministern päron med äpplen .

Verkligheten är att sista kvartalet år 2006 var antalet sysselsatta 4.452.000.
Sista kvartalet 2009 var antalet sysselsatta 4.458.800.

Ökningen i antalet sysselsatta uppskattas alltså ökat till 6 800 personer, vilket ligger inom den statistiska felmarginalen. Det är inte i närheten av de 100 000 statsministern talar om. Hela konjunkturuppgången på arbetsmarknaden är därmed utraderad. Däremot har antalet arbetslösa ökat med 100 000.


Läs SCB:s statistik.

Regeringschefen och hans rådgivare "missade" att regeringen själv bestämt att förändra beräkningen i enlighet med EU:s beräkning. 2006 beräknades antalet sysselsatta mellan 16 och 64 år men 2009 beräknas antalet sysselsatta istället på dem som är mellan 15 till 74 år. Detta ”missade” regeringschefen.
Anna-Lena Hansson, In Your Face och Peter Andersson är några som har bloggat om Fredrik Reinfelds fuskredogörelse.