fredag 31 augusti 2012

Vad har hänt med ANC? I Sydafrika mördas arbetare!

Jag hoppas verkligen att protesterna mot värdlandet Sydafrika har varit kraftiga vid Socialistinternationalen. Än finns det chans att höja rösterna.

I Sydafrika skjuter polisen strejkande arbetare i ryggen. Men det är de överlevande strejkande arbetarna som åtalas för mord. De anses ha provocerat polisen till att skjuta. ANC har ett stort ansvar. Om detta måste vi berätta. Inte minst delegaterna på Socialistinternationalen. Och Stefan Löfven har möjlighet att lyfta frågan.

Det är hur som helst en tragedi av gigantiska mått som visar sig.

Massakern ägde rum vid Marikanagruvan i Rustenburgområdet i Sydafrika. Gruvan ägs av Lonmin som har ett rykte som skumt företag.


HD ,
Svensson ,

torsdag 30 augusti 2012

Jag jublar inte ännu!

Mycket tyder på att Anders Borg blev överkörd av sina Alliansvänner eller kanske han helt enkelt såg ljuset i Tunneln. Han har troligen inte ändrat sin inställning till järnväg!  I varje fall lämnade hans chef Fredrik Reinfeldt beskedet att regeringen lägger pengar på järnvägen.

Främst satsar de på spår mellan Järna och Linköping men det ska vara snabbtåg till en kostnad av 30 miljarder på trettio år. Dessutom ska regeringen ge resurser på den första delen (fem miljarder) för att bygga dubbelspår mellan Göteborg och Borås. Byggstart 2020 och klart 2024 för sträckan Göteborg - Bollebygd inte till Borås ännu. Skall noteras att Bollebygd leds av Moderater. Men märk väl att det är fråga om snabbtåg inte höghastighetståg och att ingen talar om Götalandsbanan. Så än så länge ser regeringen inte möjligheterna i att Göteborgare kan åka till Borås.
De knycker dessutom de rödgrönas vallöfte från 2010 men då utan höghastighetståg. Triangulering kallas det visst för.

Moderaten Jan Ericsson lättar på förlåten och avslöjar det taktiska spelet:
"Inga av de 55 miljarderna är säkra pengar - de är ett smart sätt att vrida argumenten ur händerna på oppositionen".

Det är ett misstag av regeringen att inte satsa på höghastighetsbanor när de nu ämnar bygga ut. Höghastighetsbanor är modernt, snabbtåg kommer att vara ohjälpligt omodernt när de har byggts färdigt.
Vi får vänta till senare i september för att få reda på finansiering. Jag jublar faktiskt inte innan jag vet mer. Trafikverket har tex begärt mer än dubbelt vad regeringen har avsatt till underhåll. Vad som sas av Alliansen så kommer inte ens höjningen av underhållet på 1,7 miljarder/år att gälla 2013. För 2013 blir det noll kronor i ökade infrastruktursatsningar på järnväg.

Men frågan är hur stort reformutrymme det finns. På onsdagen lämnade Konjunkturinstitutet sin bedömning över framtiden för Sverige. De har sannerligen en betydligt svartare syn på Sveriges framtid än vad Anders Borg presenterade häromdagen.De säger att om Borg brassar på nu så finns det troligen inget reformutrymme framöver 2015 och 2016 tex vid ett regeringsbyte. Med den insikten är det gåtfullt att regeringen nu har hittat pengar att satsa. Men det ska väl som Jan Ericson säger uppfattas som taktik. Det är två år kvar till valet och regeringen Reinfeldt behöver visa sig handlingskraftiga.

Kort sagt finns det all anledning att vänta med applåderna tills det visar sig hur mycket löftena är värda.


GT , VF , Allehanda ,
Debattartikel från Catharina Elmsäter-Svärd låter oss ana att de flesta av oss som är över 60 år aldrig kommer att få uppleva Götalandsbanan- kanske inte heller våra barn.

tisdag 28 augusti 2012

Den störste av alla Flip-Flopare!

Mitt Romney när han får veta kampanjbidragets storlek
Den störste av alla Flip-Flopare, alla kategorier, är på väg till Tampa i Florida. Han ska försöka berätta vem han är för de republikanska väljarna. Tonvikten kommer att ligga på familjefar och en familjeman. Sin politik har han svårare att berätta om. Vindflöjeln Mitt Romney är känd för just det. Att ändra åsikt.

Som guvernör i det liberala Massachusett var han för aborter, för vapenkontroll, han ville tackla klimatförändringarna och han var för obligatorisk sjukförsäkring med kraftiga rabatter för dem som inte hade råd. Nu är han mot alla dessa reformer.
För ett år sedan ansåg Romney att skatten skulle vara oförändrad. Nu vill han kraftigt sänka den och mest för de rikaste. Till vilka han själv måste räknas till.

Mitt Romney är troligen inte någon som leder Republikanerna utan troligen kommer Republikanerna att leda Mitt Romney. Hur mycket kommer teapartyrörelsen att styra? Det mest tragiska i det hela är att utgången i presidentvalet inte är givet utan Obama kan inte vara säker på vinst.

Sådana här gökar har Romney med sig i sin kampanj.
Kommer nog att bli ett av de fulaste presidentvalen ever.

måndag 27 augusti 2012

Reformförslaget är ett misstag, en felanalys!Överraskande besked om sjuklön från S. Under de senaste 20 åren har man varit för 0, 2, 3, 4 veckors sjuklön. Och nu också en.

Ibland känns det som att många har alltför kort minne.Stefan Löfven sa vid sitt sommartal i söndags bl.a. att Socialdemokraterna nu ämnar lyfta bort halva sjuklöneansvaret för arbetsgivarna. Syftet skulle vara att göra det lättare för personer som har hög sjukfrånvaro att få jobb.

Arbetsgivaransvaret var inte nytt när sjuklöneansvaret infördes 1992. Dock var det nya att arbetsgivaren även fick ta rehabiliteringsansvaret.
Sjukskrivningarna hade ökat och det var bevisat att mycket av ökningen var beroende av dålig arbetsmiljö. Genom att göra arbetsgivaren ansvariga för de första veckornas sjukdom gavs arbetsgivarna ett incitament att göra sjukperioden så kort som möjlig. Samtidigt kompenserades arbetsgivarna med 1,9 % på arbetsgivaravgiften. Skall den avgiften nu höjas om arbetsgivaren slipper den andra veckan. 1997 förlängdes sjuklöneperioden med ytterligare 14 dagar eftersom systemet ansågs fungera såpass bra. Sedan dess har en rad åtgärder i systemet gjorts och numera är det återigen 14 dagars ansvar för arbetsgivaren.

Jag tror att den föreslagna kortade sjuklöneperioden är ett misstag som dessvärre kommer att öka frånvaron. En förkortad sjuklöneperiod minskar arbetsgivarens ansvar och resulterar därmed i ökad sjukfrånvaro. Den förkortade perioden finansieras med ökad försäkringsavgift för arbetsgivarna vilket innebär att de 80% av arbetsgivarna som har låg sjukfrånvaro betalar mer för att arbetsgivare med hög frånvaro skall kunna fortsätta att göra ingenting! 
Dessutom får FK ökade kostnader för att administrera den korta frånvaron som i sjukfrånvarosammanhang inte är något problem. I stället blir de med allvarlig lång frånvaro, som verkligen behöver stöd och insatser, ytterligare undanskuffade.

Alla de som tjänar 21340 kronor i månaden och mer kommer att förlora pengar i ersättning för den andra sjukveckan hädanefter. Var det också meningen?

Jag tycker inte heller att det är okey att i svepande ordalag, likt Anders Borg, hänvisa till forskning som bara i teorin leder till de bevis man vill ha. Det finns lika mycket forskning som bevisar motsatsen. Stefan Löfven hävdar att Socialdemokraterna för tjugo år sedan gjorde en "felanalys". Jag tycker inte att det är OK att beskylla Ingvar Carlsson med flera att göra "felanalyser". Gör Stefan rätt analys baserat på intresseorganisationen "Företagarnas" analys?

Jag blir dessutom alltid lite misstänksam när kända borgerliga ledarskribenter tycker att vår politik är bra. Det är samma förslag som Kristdemokrater och Centerpartister driver i Alliansen.


DN , Ulf Bjereld , Folkbladet , Dala-Demokraten , Peter Andersson ,

Bra sammanställning av sjuklön.
Betänkandet inför proppen om sjuklön.

onsdag 15 augusti 2012

Men int blev det som di lövade!

Alliansen gick till val 2006 bland annat på att minska kostnaderna för regeringen och en transparent tillsättningspolitik med öppna rekryteringar.Alliansens Granskningsrapport 2006

Hur blev det?

Jo enligt Alliansfritt Sverige ökade kostnaderna för regeringen med alla departement med 667 miljoner kronor istället för den utlovade besparingen på 560 miljoner kronor.
Rekryteringarna har blivit sekretessbelagda

Skattebetalarnas förening skriver om detta i Aftonbladet. Trodde aldrig att jag skulle ta upp dem positivt i min blogg.

Martin Moberg

söndag 12 augusti 2012

Det är en dålig idé!

En utredning föreslår att Sverige bör införa s.k nystartszoner, eller som en del kallar det "frizoner", på ett antal platser i Sverige. Förmodligen kommer regeringen att införa dessa med start 1 januari 2014.
Småföretag med upp till 49 anställda eller småföretag med en omsättning under 83 miljoner kronor om året ska få en skatterabatt på de sociala avgifterna i upp till sju år. Kostnaden för skattebetalaren skulle bli mellan 100 och 120 miljoner kronor.Detta ska finansieras av en allmän höjning av löneavgiften. Det skall således bli ytterligare dyrare att anställa på icke nystartszoner och för större företag.

För att erhålla lättnad ska ett företag dessutom uppfylla två krav:
- Verksamhetskravet: Företaget ska bedriva verksamhet vid ett fast driftsställe i en nystartszon eller vid en plats i en nystartszon som motsvarar ett fast driftställe.
- Boendekravet: Minst en fjärdedel av den arbetade tiden i företaget ska vara utförd av personal som är folkbokförd på en adress i en nystartszon.

Utredarna beskriver själva att sysselsättningen inte ökade när Frankrike (Zones Franches Urbaines, ZFU) genomförde nystartszoner. Man har däremot sett undanträngningseffekter av nystartszonerna. Det betyder att företagare flyttar in i zonerna för att få effekterna av subventionerna. Ett företag som är berättigat till avdrag för verksamhet i nystartszon har kostnadsfördelar gentemot de företag som inte erhåller detta stöd, vilket kan förväntas snedvrida konkurrensen.

Borås  kan Hässleholmen utgöra en nystartszon. Utredningen säger däremot inget om att det finns ett Hässleholmen som uppnår kriterierna för nystartszon och ett välmående villaområde som inte uppfyller kriterierna. Ska bli intressant att se hur det fungerar.

Alltihop ska administreras av Tillväxtverket känt från media de senaste dagarna. Det är noterbart att alla i utredningen inte var överens om slutsatserna.

Massarbetslösheten breder ut sig över landet, ungdomsarbetslösheten är rekordhög och antalet långtidsarbetslösa har mångdubblats de senaste åren. Detta kan vi konstatera, oavsett hur eller vem vi räknar. Därför är det sorgligt att regeringens stora satsning för att lösa dessa problem, förutom att skicka människor genom den kritiserade jobb- och utvecklingsgarantin med FAS 3, är att införa nystartszoner i bostadsområden som de menar är ”utanför”, exempelvis Rosengård i Malmö, Bergsjön i Göteborg eller Hässleholmen i Borås. Det finns redan en rad utvärderingar av liknande försök från runt om i världen. Tar man del av dessa finner man ganska omgående att försöken inte slagit väl ut. Ett liknande försök genomfördes exempelvis i Norrbotten på 80-talet utan bestående effekter på arbetslösheten och efter försök i Frankrike kan man se att de företag som nappade på idén med lägre skatter, lämnade de berörda områdena så fort det statliga stödet upphörde. Detta utan några bestående resultat för invånarna

Nystartszoner är en riktigt dålig idé som Folkpartiet lanserade redan 2004. Idén var dålig då och den är lika dålig nu. 

Röda Berget ,Expressen ,


onsdag 8 augusti 2012

Mer än lovligt populistiska och därmed föraktfulla!

Ibland får Centerpartiet för sig att de inte sitter i regeringsställning och tar för sig med högst populistiska uttalanden. Centerpartiets ledning, Anders W Jonsson, tar nu avstånd från vad man kallar "elefantkyrkogården". Den består av en samling avpolletterade generaldirektörer.

Men även Generaldirektörer ska ha ett mått av arbetsrättsligt och rättsligt skydd. De har ett avtal med staten på ett visst antal år och skall naturligtvis ha det som avtalet ger dem. Det är enbart då det kan fastställas ett brott som förlust av förmånerna kan göras. Det är faktiskt inte mer annorlunda än att det måste finnas sakliga skäl för att avskeda en sjuksköterska eller en svetsare. Om Arbetsgivaren brister i de avseendena får man ett skadestånd på upp till 36 månaderslöner dvs så lång tid som Christina Lugnet har kvar på sitt förordnande.

Det är ett skydd mot illvilliga ministrars försök att bli av med självständiga generaldirektörer. Ministerstyre är vanligt förekommande i andra länder. Jag tycker inte att det ska vara det i Sverige.

På elefantkyrkogården finns i dag sammanlagt sju tidigare generaldirektörer. Regeringen har redan 2010 tillsatt en utredning för att se över verkschefernas förmåner, vilket naturligtvis Centerpartiets företrädare är väl medvetna om.

Det kan finnas vitt skilda skäl till att en verkschef blir "avskedad". Bo Bylund, tidigare verkschef vid Arbetsförmedlingen, blev helt enkelt kickad eftersom han var Socialdemokrat och Sven-Otto Littorin inte ville ha kvar honom på den posten och förre DO:n Katri Linna eftersom hon inte var helt lojal mot regeringen. Och entledigandet av Anders Nordström (GD på SIDA) var inte ett avsked, utan en politisk arkebusering gjord av Gunilla Carlsson eftersom Nordström var kritisk mot hennes förda biståndspolitik.Men har även Christina Lugnet som genom att inte vara insatt i verkets ekonomi misshushållat verkets pengar blivit entledigad. Det var naturligtvis inget förvånande.

Med risk att få många mot mig så hävdar jag att det inte är "frälsarregler" som Centerpartiet hävdar utan ett skydd mot ministerstyre. Jag ser fram mot vad som kommer fram i utredningen men jag tror inte att de rättsliga reglerna i ett anställningsavtal ska tas bort. Då får vi enbart räddhågsna verkschefer.

Centerpartiet låter, i sitt opinionsmässiga krisläge, ändamålen helga medlen. Men nu går de över gränsen och utnyttjar folks vrede för sina egna grumliga syften. Det är inte seriöst. Jag tycker nog att Centerpartiet, som sitter i regeringsställning och inom det samarbetet kan vidta åtgärder, är mer än lovligt populistiska  och därmed föraktfulla.

BT , DN , Aftonbladet, SvD

tisdag 7 augusti 2012

Sverige behöver en offensiv regering inte en förvaltande!

Jag undrar om inte Finansminister Anders Borg är fången i sin föreställningsvärld om att den enda vägens politik är sparsamhet. En sparsamhet som är motsatsen till regeringen Bildts slöseri.

Assar Lindbäck ifrågarsätter, tillsammans med många fler, regeringens sparsamhet. Han säger följande i en intervju:
" Avkastningen realt på fortsatt amortering (på statsskulden) är kanske två procent. Finns det verkligen inga investeringar i Sverige som bostäder och infrastruktur med en högre samhällsekonomisk avkastning"?

Regeringen berättar inte längre vad den vill och visar enbart stolt upp hur mycket de kan spara. Sveriges överskott är 7 procent av BNP. Det är för högt menar många. Det är inte regerande. Det är enbart förvaltning. Det intressanta är att till och med IMF numera nämner Sverige som ett av de länder som spär på andra länders bekymmer. Vi borde ta ett större ansvar och spendera mer. Vi har utrymmet och borde satsa mera för att, inte minst, få ned arbetslöshetssiffrorna. Med en mer expansiv politik får fler jobb.


GP ,