lördag 26 januari 2013

Vem har baxat Sverige till ett Nato medlemskap utan diskussion?
Varför måste vi jämt upprepa misstag?Efter första världskriget trodde Sverige att det var slut på alla krig. Ett försvar var inte nödvändigt och därför genomfördes stora försvarsnedskärningar under 20 och 30 – talen. Först efter Tysklands brutala ockupation av Polen släppte den naiva synen på omvärlden. Det var så dags då. Dock, genom en eftergiven neutralitetspolitik, lyckades Sverige klara sig helskinnade genom kriget.

Det var kanske inte så konstigt att Danmark och Norge gick med i den USA ledda Nordatlantiska Alliansen, NATO, efter kriget. Sverige hade inte samma motivation och stannade utanför. Vi gick inte heller med i Warszawapakten.
Den svenska säkerhetspolitiska doktrinen byggde på den allmänt accepterade ambitionen att Sverige i händelse av ett krigsutbrott i omvärlden, det vill säga främst en konflikt mellan öst och väst, skulle vara neutralt med de folkrättsliga förpliktelser detta skulle innebära.
”Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Både alliansfrihet och neutralitet fordrar ett tillräckligt starkt försvar för att ge substans till orden. Sedan 2000-talets försvarsreformer är Sverige enbart ”militärt alliansfritt”. Efter kriget gick vår neutralitetspolitik ut på att söka säkerhet genom oberoende från andra. I och med 2000-talets reformer går den nya solidaritetspolitiken ut på att söka säkerhet genom samarbete med andra demokratier. Reformerna utesluter militära angrepp. De bygger på att det är terroristangrepp eller naturen som ska angriper oss. Vi är tillbaka i den naiva tron att det aldrig mer kan vara en nation som angriper oss. Men Ryssland rustar sin militära förmåga och satsar ofantliga 25 procent av sin BNP på militären. Det är naturligtvis på grund av att de just nu rustar upp sin militära potens.

Vilka länder är tänkbara att komma till vår undsättning?

Nato länder hjälper först och främst sina egna medlemmar. EU är ingen militärunion. Ryssland?
Sanningen är att vår militärdoktrin inte håller. Enligt ÖB kan vi försvara ett enstaka mål under en vecka sedan måste vi ha hjälp. ( Även om vi tolkar hans utspel som en del av budgetförhandlingen är det enbart 1,2 % av BNP som vi satsar på vårt försvar). Försvarsministern Karin Enström (M) tycker att en veckas uthållighet är fullt tillräckligt! Tanken bygger väl på att även vi har militär styrka att komma till undsättning men skulle det vara sant så borde vi kunna försvara oss lite längre än en vecka. Hennes lösning med en Nordisk försvarsunion har i varje fall dissats av Finlands försvarsminister. Det hela kokar ned till att hela den svenska försvarsplaneringen utgår ifrån att vi i en händelse av en konflikt ska få stöd av Nato.

Vem har baxat Sverige till ett Nato medlemskap utan diskussion?

SVD ,

söndag 6 januari 2013

Mer självförtroende om jag får önska!

Kommer Socialdemokraterna att passa på att dra fördel av det misslyckande som Alliansregeringen nu visar upp? Jag menar då att Alliansens vinst 2006 berodde framförallt på att de lyckades övertyga väljarna att de skulle klara jobben. Det löftet har effektivt slagits hål på av Dagens Nyheters granskning som visar att Alliansen totalt har misslyckats.

Jobbpolitiken har misslyckats och tyvärr kommer det att bli alltmer tydligt under 2013. Anders Borgs goda rykte har blåst all världen väg efter hans totala felbedömning av konjunkturen. Skolan uppvisar sämre och sämre resultat. Folkpartiet är på väg att tappa sin stora politiska fråga och Alliansen kan komma att tappa två av sina medspelare genom att de kanske inte uppnår fyra procent.

När Alliansregering lägger mest energi på att siffertrixa och försöka föra svensken bakom ljuset istället för att bekämpa arbetslösheten och skapa den bästa skolan.

Då ges det ingen bättre chans för oss Socialdemokrater.


Men ska vi på allvar utmana så måste vi bli mindre försiktiga. Vi behöver inte ängsligt snegla på storstadsväljare som har jobb, inte är sjuka och som behöver lösa sina livspussel. Vi måste bli mer av gräsrotsrörelse och mindre kampanjorganisation. Kampanjorganisationer har inte tillräckligt med markkontakt för att formulera lösningar som motsvarar verkliga behov. Det har bara en gräsrotsrörelse.

Socialdemokratin har ideologisk grund. Vi består av en massa engagerade och kunniga människor. Vi har bredden att kunna bli ett framtidsparti. Men där är vi inte så länge vi ängsligt och utan självförtroende sneglar på vad Alliansen har gjort och gör.


Det räcker inte att titulera oss som framtidsparti. Vi måste förtjäna den benämningen!

Dalademokraten  om en arbetslinje som försvann.

Dalademokraten Göran Greider skriver om en tid som försvann men som kanske, kanske kan hittas igen.

Arbetarbladets Jenny Wennberg skriver om att vara Sosse.

Martin Moberg , Alliansfritt Sverige  pekar på att Fredrik Reinfeldt med förkärlek skyller på allt men främst på invandringen för sitt misslyckande. (Inte konstigt att SD växer), Christian Norlin , Roger Jönsson , Göran Johansson