torsdag 31 december 2009

Ett Gott Nytt Valår!

Ett stort smaskigt Gott Nytt År till alla som läser detta!


Den store käre ledaren!Fredrik Reinfeldt jobbar hårt med att bygga image som den store ledaren. Han har tidigare sagt att han vill att Moderaterna skall vara ett statsbärande parti. Det finns inte många statsbärande partier sedan järnridån föll men de finns i länder som Kina, Nordkorea och Cuba. Han börjar i varje fall närma sig den personglorifiering som finns i dessa länder.
Åsa Lindeborg skriver om den store ledaren.

Nu idag skriver statsministern på brännpunkt återigen en massa floskler. Det finns ingen tröst för de i utanförskap eller alla de sjuka som lever i ovisshet om vad som kommer att hända dem i debattartikeln. Det är ett inlägg med alla klassiska politiska floskler som finns. Trots att han inte undertecknar debattinlägget med parti är det ren och skär moderatpropaganda. Det anmärkningsvärda är att den store ledaren skriver att: - ”Vår tids arbetarparti kommer inte att nöja sig med mindre än att de som idag känner av utanförskapet ska kunna komma tillbaka”.

Men säg till Statministern att:
- ett riktigt Arbetareparti skulle inte låta utanförskapet växa som alliansen har gjort.
- Ett riktigt arbetareparti inte skulle ha sänkt skatten på bekostnad av sjuka, arbetslösa, pensionärer och föräldralediga
- Ett riktigt arbetareparti skulle inte ha sänkt skatt med lånade pengar.
- Ett riktigt arbetareparti skulle inte ha försämrat arbetslöshets – och sjukförsäkringen.
- Ett riktigt arbetareparti skulle inte ens funderat på att försämra LAS och arbetsrätten.

Listan kan göras hur lång som helst. Men en sak är fullkomligt säker. Moderaterna blir aldrig, aldrig ett arbetarparti.

Hans finansminister skriver om samma saker i GP.

Trots allt visar dessa två moderater att i september 2010 står Sverige inför ett vägval. Moderaterna står som garanter för ett fortsatt Sverige med ökade klyftor, oansvarigt ledarskap och en massa otur. Eller så är du med att välja en rödgrön regering som ser till att minska klyftorna i samhället, som ser till att fördela resurser efter behov och där alla människor ges möjligheter att växa.
Välj ett Sverige som är möjligheterna land, istället för begränsningarnas.
Andra som skriver är bl.a Johan Westerholm, Peter Högberg och Peter Andersson.

Netroots finns progressiva bloggare.

Ett riktigt Gott Nytt Valår!

onsdag 30 december 2009

Genusstrategin!

Maud Olofsson säger i TV4 att hon blir kritiserad för att hon är kvinna.Bullshit! Den enkla sanningen är att hon blr kritiserad för att hon är en dålig Näringslivsminister och hon är en dålig vice statminister.

Krassman skriver som alltid bra. Likaså Röda Berget.

tisdag 29 december 2009

Timbro är inte seriösa

Timbro är en megafon för Alliansen. Och genom att de har den funktionen är de stöddigare än vad de någonsin har varit.

Genom sina s.k. rapporter vill de bana väg för ännu mer av privatisering och på så sätt svälta ut den offentliga sektorn. I den senaste rapporten, av Thomas Idergaard och Johan Kreicberg, påstår de att antalet byråkrater har vuxit snabbare än antalet välfärdsarbetare. De skriver i sin debattartikel att de har en helt unik bearbetning av statistiken. Tacka f..n för det. De skriver t.ex ingenstans i sin debattartikel att antalet människor som jobbar i vård, skola och omsorg är flera gånger större än de som jobbar inom administrationen. Det innebär att en nyanställd inom administrationen är procentuellt mycket större än en person som anställs inom vård, skola och omsorg. När kommunerna privatiserar och säljer ut till aktiebolag med mera behövs det många fler administratörer för att övervaka vad som händer med medborgarnas gemensamma välfärd. Med statistik som får stå oemotsagd kan Timbro bevisa vad som helst. Gemensamt med alla deras ”rapporter” är att de starkt ifrågasätts av dem som har insikt.

SKL skriver i ett pressmeddelande bl.a:
"-Det finns all anledning att kritiskt granska dessa siffror med tanke på att Timbro i augusti i år presenterade en studie som gick ut på att kommunerna skulle kunna avstå kultur- och fritidsområdet för att spara. Det visade sig snart att författarna gjort det enkelt för sig och inkluderat kommunernas kostnader för renhållning, snöröjning, gatuunderhåll, brandförsvar, miljöskydd och flyktingmottagning, viktiga områden som har haft stor aktualitet hela hösten och vintern", säger Håkan Sörman, VD på SKL.
"- Nu är de tillbaka med en fortsättning med samma syfte att stoppa statlig satsning på kommuner och landsting kallad "byråkratexplosionen" där man går tillbaka till åren 2001 - 2007 för att se hur kommuner i expansion satsat sina medel inom olika yrkeskategorier. Timbros siffror, en ökning av administratörer med 29 procent, rimmar illa med SKL:s personalstatistik som pekar på en konstant andel administratörer för åren 2005 - 2008 på 8 procent av arbetskåren", fortsätter Håkan Sörman.

Myter och Fakta om administratörer inom kommuner och Landsting.

Den nya given verkar vara att tillrättalägga rapporter så att dessa gynnar alliansens syften samtidigt som företrädare för alliansen inte vill debattera med minoriteten.

Andra som skriver om detta är bl.a Peter Andersson och Tord Oscarsson.

fredag 25 december 2009

Även journalister har politiska uppfattningar.

Per Gudmundson som är ledarskribent på Svenskan ondgör sig idag över att så många journalister är Miljöpartister. Var fjärde enligt en undersökning från 2006. Gudmundson tror sig veta att mer än varannan journalist sympatiserar med MP. Konspirationer verkar ligga i tiden och Gudmundson sällar sig tydligen till den skaran. Han menar att pga. att det finns så många journalister som är miljöpartister så granskas inte heller deras politik. Det tycker han är orättvist.


”Forskarna kunde uppmäta att journalisterna i 82 procent av fallen valde en nyhetsvärdering som överensstämde med deras egna politiska grunduppfattning. I drygt fyra fall av fem väljer alltså en journalist den nyhetsvinkel som stämmer med den egna ideologin”.

Den undersökning som Gudmundson åberopar visar också att en majoritet av de ekonomiska och politiska journalisterna har borgerliga preferenser. Det ”glömmer” han att nämna.

Jag läser svd varje dag och jag kan konstatera att den tidningen inte granskar regeringens politik speciellt mycket. Och det borde väl en dagstidning göra. Däremot granskar den tidningen i stort sett enbart rödgrön politik – trots att vi tyvärr inte sitter i regeringsställning.
Samma trend uppvisar de borgerligt färgade tidningar som jag läser.Andra som skriver om massmedias enfald är bl.a Peter Högberg, Peter Andersson, Röda berget och Johan Westerholm. Du kan alltid läsa vad som skrivs på Netroots.

onsdag 23 december 2009

Julsång #2

Ainbusks version:
Sven Wollter och Lotta Engberg:Håkan Hellström och Plura:Coldplays version:
OCH INGET SLÅR ORIGINALET:EN RIKTIGT GOD JUL TILL ALLA

(men speciellt till SSU för vad de gör)

tisdag 22 december 2009

Är den borgerliga pressen så enfaldig?

Är verkligen lägre ungdomslöner och förändrad LAS svaret på ungdomsarbetslösheten? Är folk och borgerliga tidningar så enkelspåriga?
Tidningen Riksdag & Departement har ställt frågan om sänkta ingångslöner är ett bra förslag för att bekämpa ungdomsarbetslöshet. Som man frågar får man svar. Frågeställningen tycks vara ett beställningsjobb från Centerpartiet och Folkpartiet.

Även BT har skrivit om detta i dagens ledare.


Jag tycker att hela resonemanget ligger farligt nära de låglönejobb som Alliansen så fasligt gärna vill ha. Ska verkligen ungdomar ha ännu lägre löner och villkor än vad de har idag? För det tycks debattörerna glömma; att ungdomar har i allt sämre än dem av oss som har jobb och inte längre är ungdomar. Arbetsgivare tycks vilja ha total makt just nu och de lyfts fram av en regering som går deras ärenden. I många stycken är det rena rama beställningar som effektueras av regeringen. Det räcker med att se hur ungdomar behandlas på sommaren om de fått sommarjobb för att se hur ganska många arbetsgivare agerar.

Nej sanningen är att det behövs inte alls lägre löner eller sk ”modernisering” av LAS. Det behövs fler insatser med utbildning för dem som inte har genomfört gymnasiet.
Det behövs fler utbildningsplatser på komvux. Inte färre som den borgerliga sammanslutningen har genomfört.

LO kom med sin rapport om ungdomsarbetslöshet i går (måndagen) och i den rapporten säger LO bl.a att:

”Regeringens arbetsmarknadspolitik för unga är enligt vår syn fel utformad. Den är inte individuellt anpassad och innehåller inte tillräckliga satsningar på utbildning och praktik. Unga som har varit arbetslösa längre än tre månader får gå in i den så kallade jobbgarantin för ungdomar. I jobbgarantin erbjuds inledningsvis intensifierade jobbsökaraktiviteter i tre månader och först efter det andra aktiva insatser. Det visar sig att en ytterst liten andel, bara 8 procent, fick utbildning eller praktik i jobbgarantin i september 2009. De 20-24-åringar som saknar fullständig gymnasieutbildning kan inte lösa sitt problem långsiktigt genom CV-utformning och jobbsökeri. Felaktiga insatser riskerar istället att förlänga arbetslösheten. Vi föreslår därför att kravet på tre månaders öppen arbetslöshet innan unga får ta del av jobbgarantin slopas för dem utan gymnasieutbildning. Det ska dock inte innebära att ungas rätt till arbetslöshetsersättning inskränks. Dessutom bör elever under den sista terminen i gymnasiet ses som varslade och få stöd och information av Arbetsförmedlingen innan skolan är slut”.

När det gäller den borgerliga sammanslutninngen så borde den reflektera över att ett lands välfärd mäts efter hur väl landet tar hand om de sämst ställda inte efter hur duktiga de är på att trampa på dem.

Roger Jönsson och Emilia Bjuggren skriver insiktsfullt om ungdomar och deras rättigheter.

måndag 21 december 2009

Julsång # 1

Glasvegas - A Snowflake Fell (And It Felt Like A Kiss). En sång för alla ensamma där ute.

fredag 18 december 2009

Tygla humöret, Littorin.

Sven - Otto Littorin har allt bra svårt med sitt humör eller är det bara klassisk härskarteknik?

Nu var det andra gången som han får en varning från talmannen och det duger inte. Tre varningar så blir det utvisning.

Du kan se filmen med Littorins pubertala beteende här.

torsdag 17 december 2009

Tack för julklappen, Fredrik!


Svensk bilprovning ska nu avregleras och privatiseras. Enbart av ideologiska skäl. Regeringen har inga egentligt hållbara skäl till att privatisera mer än att det är deras ideologi.
Svensk Bilprovning håller Europas lägsta priser. De har i alla mätningar högsta kundnöjdhet och kan erbjuda ett finmaskigt nät av fordonsbesiktning i hela landet.

Annars brukar regeringen jämföra med Finland, så låt oss göra det.
I Finland har man avreglerat fordonsbesiktningen. Där har kostnaden för kunden ökat med 50 till 100 procent och tillgängligheten minskat samt ombesiktningar ökat med 10 procent.
För skattebetalare ökar kostnaderna genom att kontrollapparaten måste byggas ut.

Eftersom lagförslaget kommer att klubbas idag i riksdagen får du bilägare förbereda dig på högre kostnad när du ska besikta din bil.
I stort sett blir allt sämre med alliansens lag om avreglering av fordonsbesiktningen.

Privatisering, kosta vad det kostar vill!

onsdag 16 december 2009

Är Centerpartiet snart historia?


Efter de senaste opinionsmätningarna leder vi tillsammans med Vp och Mp skyhögt över borgarna. Det har fått Reinfeldt att bli något bekymrad. Han tror dock att det ska rätta till sig nu när han inte längre behöver bekymra sig över Europas framtid utan kan ägna all sin tid till Sverige. Han kanske har rätt och det kommer att presenteras många mätningar innan valet. Så det finns anledning till viss ödmjukhet.

Därför tänk Fredrik Reinfeldt och tänk hybris. Ena dagen jämför han sig med Tage Erlander och andra dagen är han frälsaren.


Det är uppenbart att svensken nu förstår att borgarnas berömda jobblinje inte fungerar trots att de lånar till skattesänkningar till dem som har jobb. Det är också uppenbart att svensken inte köper borgarnas cynism när det gäller nedmonteringen av välfärdssystemen och deras utsorteringskedja.

Men det parti som verkligen har förlorat väljare är Centerpartiet med Maud Olofsson. Partiledaren har brutit traditionen av att Centerpartiet har varit ett mittenparti som inte har sprungit ned sig för att samarbeta högerut. De har snarast velat vara obundna av blocktänkandet. Nu vill de konkurrera med de högerpartier som redan finns och dessa är minst ett eller två för många. Det är klart att centern tar stryk. I Älvsborg Södra är de inte längre ett parti på ca 10 % utan de är ett litet parti på ca 3 %, enligt SCB.
Det känns som att de inte är det minsta oroliga över att Sverigedemokraterna i mätningar är större än Centerpartiet och att Maud Olofsson aldrig har upplevt ett framgångsval som partiledare.

Vad säger ledande Centerpartister i Borås? Vad säger Kerstin Hermansson och Mats Brandt? Överlever partiet valet 2010?

Ps
Vilket djur kommer du att tänka på när Centerpartiets partisekreterar Anders Flanking skriver debattartikel på Newsmill?


Rätt svar är Strutsen!


lördag 12 december 2009

Avsluta provanställningen!

Allianspartierna, förutom de ännu nyare Moderaterna, är tydliga i sina ambitioner att försämra arbetsrätten (de kallar det för att modernisera). Senast har Göran Hägglund menat att vanliga människor ska ha längre provanställning när de börjar ett nytt jobb. Hans problem är som vanligt att han inte vet vad han talar om.


Hägglund hävdar att de nuvarande reglerna med sex månaders provanställning " leder till att om man inte säger upp efter tre månader så blir man sittande med en person man anställt".

Det är helt enkel förbannat dåligt att inte ta reda på fakta innan han uttalar sig. Vad har mannen för politiska sekreterare! Den som vill bryta en provanställning lämna besked om detta ”senast vid prövotidens utgång”. För arbetsgivaren gäller (31§) att sådan underrättelse ska lämnas “minst två veckor i förväg”. Missar arbetsgivaren tvåveckorsregeln gör man sig skyldig till ett formfel, men det är fortfarande provanställningens sista dag som gäller för underrättelsen.Provanställning ska främst andvändas i samband med att ungdomar får sitt första jobb. Men det används istället frekvent av arbetsgivare för att slippa göra ett grundligt rekryteringsjobb. Kort sagt det missbrukas hej vilt. Detta vill Alliansen uppmuntra.Nu har Alliansen haft provanställning alltför länge. Säg upp dem senast den 19 september 2010.
Christian Valtersson lliskriver också om fenaomenet Göran Hägglund.

Nytt namn

Har hört att Moderaterna nu tycker att "Nya Moderaterna" är uttjatat och tråkigt. De kommer därför att byta namn till:

"ännu nyare Moderaterna".

torsdag 10 december 2009

Än är faran inte över.

Det är lätt att få för sig att det stundar bättre tider nu, i varje fall när man läser borgerligt präglade medier. Men faktum är att 90 100 individer av kött och blod i Västra Götaland och Halland bedöms vara arbetslösa om ett år.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att stiga.

Svenskt Näringsliv bedömer att en halv miljon svenskar kommer att vara öppet arbetslösa och ytterligare 200 000 i konjunkturåtgärder.

Det är inte dags att blåsa faran över.

Maud, C är inget parti för klimatet och miljön längre

Och?

fredag 4 december 2009

Urusel mediabevakning

Medias agenda när det gäller opinionsundersökningar är katastrofalt. Häromveckan kom en mätning som resulterade i att Socialdemokraterna tappade 4 procent. Det blev stora rubriker som skrek ut att det var katastrof för S.

Idag kom ytterligare opinionsmätning. Denna gång från Synnovate/expressen. Nu är det Moderaterna som tappar fyra procent.
Någon som kan se några rubriker om katastrof för Moderaterna? Någon? Den ensidiga bevakning som ett flertal media utför är helt enkelt ett hot mot demokratin

Se här

onsdag 2 december 2009

Facket får betala 2,5 miljoner kronor till Laval.

Nu är det nästan ingen som kommer ihåg vad det var som startade angreppet på den svenska modellen med kollektivavtal och att facket stred för att ingen som jobbade temporärt i Sverige skulle behöva göra det för lägre villkor än andra. 2004 inträffade Waxholms blockaden av det Lettiska företaget Laval som byggde en skola i Waxholm. Efter att tidigare ha frikänt Byggnads har nu AD dömt Byggnads och Elektrikerna till skadestånd. Orsaken står att finna i en rådgivande dom i EG-domstolen.

Skadeståndet består av drygt 500 000 som ska täcka det allmänna skadeståndet för olovliga stridsåtgärder och ca 2 miljoner rättegångskostnaderna. Laval fick därmed inte det belopp som de hade begärt.

Hans Tilly byggnads säger – Vi har förlitat oss på den svenska modellen och att lösa det här mellan parterna. Men arbetsgivaren har gått in för att driva juridiska processer i stället för att förhandla. De har slagit in på ett nytt spår.

Domen i AD var inte enhällig. Tre av de sju ledamöterna var skiljaktiga. En av de tre ansåg att skadeståndet skulle vara lägre än vad som blev fallet, och två av ledamöterna ansåg att Laval inte borde få något skadestånd överhuvudtaget.

Det är intressant att ingen av media nämner att AD inte var eniga i domen. Det var därför inte en tydlig dom. Var och en får dra sina slutsatser.

Vi tycker att:

• Löntagarna ska inte tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Seriösa företagare ska inte riskera att konkurreras ut av oseriösa. De kollektivavtal som vi har idag gör ingen skillnad på svenska eller utländska arbetstagare som jobbar i Sverige. De motverkar också illojal konkurrens mellan företag. Men efter Lavaldomen är rättsläget osäkert.
• Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och rätten att behålla den svenska kollektivavtalsmodellen ska värnas. Därför behövs förändringar både i svensk lagstiftning och i EU:s lagstiftning. Tillsammans med arbetsmarknadens parter vill vi se över regelverket.
• Vi socialdemokrater och fackföreningsrörelsen har också krävt att regeringen ska lyfta upp frågorna om löntagarnas rättigheter under det svenska ordförandeskapet. Men inget har hänt. Regeringen har valt att nonchalera dessa rättmätiga krav.
• Vi vill bland annat att det i EU:s lagstiftning införs ett socialt protokoll som bättre skyddar löntagarnas rättigheter.

Calle Fridén skriver om domen.

Varför ska vi bry oss om varandra?

Vi Socialdemokrater ska använda oss av reklamfilm i valrörelsen 2010.

Det finns ingen anledning att lägga ut pengar på att göra någon reklamfilm. Vi kan återanvända Roy Anderssons film från valet 1985, "Varför ska vi bry oss om varandra". Den är ta mig tusan lika aktuell idag, efter fyra verkliga år med arbetslöshetsalliansen, som då när vi var rädda för en borgerlig r egering. Vi hade då sett vad de kan göra mot välfärdssystemet under perioden 1976-1982 och vi ville inte ha tillbaka dem. Då gick borgarna till val på privatisering och nu har de genomfört det kalla och egoistiska samhället. Nu räcker det! Nu måste vi tillsammans hitta tillbaka till det samhälle som bryr sig om varandra.

tisdag 1 december 2009

Ibland är det gott att gömma sig någonstans.


Tydligen vill Maud Olofsson inte synas längre. Hennes statssekreterare Jöran Hägglund syns destu mer och i varje fall mycket mer än hans chef. Merkel reste själv när det gällde att rädda Opel men det är väl för mycket begärt av Reinfeldt.
Alliansregeringens strategi är kanske, trots allt, att SAAB har en större chans utan Maud Olofsson.


SAAB får nu ikväll besked från GM att de ger december månad för att hitta en köpare. En kort respittid alltså. Imorgon kommer vi att få höra att det är Maud Olofsson som genom sitt förtjänstfulla agerande har lyckats förhindra en nedläggning- eller vad tror du som läser det här?

Andra som skriver om Maud och SAAB är bl.a. Karin Engdahl, Högberg och Peter Andersson.

torsdag 26 november 2009

På jakt efter publicitet.


På onsdagen träffade Göran Hägglund (Kd) en helt vanlig familj.
I Sätila i Marks kommun i Sjuhärad. Jag kan förstå att Hägglund måste leta upp sina väljare. De är trots allt inte speciellt vanliga.

Hur är det med de vanliga familj som Hägglund träffade:

Det är ovanligt att familjer har fyra barn.
Det är inte vanligt att en förälder stannar hemma på heltid med sina barn – men då det händer är det vanligt att kvinnan stannar hemma.
Det är inte vanligt att familjer är vårdbidragskramare.

Men den familjen tillhör en av de många verkligheter som familjer består av. De ser väldigt olika ut. Jag slår vad om att Hägglund inte besöker några bögar eller flator, han besöker inte heller den ensamstående mamman eller pappan. Han kommer inte att sätta sin fot i köket hos den arbetslöse. Han besöker inte heller familjen som röstar på socialdemokraterna.
Jag tror att Hägglund med de opinionssiffror som Kd har mest är intresserad av att synas.

Vill verkligen den familjen som Hägglund besöker vill förknippas med gamla slogans från Ny Demokrati och Sverigedemokrater? Vill Kristdemokrater?

Dessutom prövar Hägglund gamla metoder som vi prövat länge nu. Jag har själv varit ute med Marita Ulvskog bland andra.


I övrigt pågår debatten i Borås kommunfullmäktige fortfarande 21:47. Vi räknar med att den är klar och klubbad vid 02:00.


Även Peter Andersson skriver om Hägglund

onsdag 25 november 2009

Sverigedemokraterna är den största faran för Sverige sedan andra världskriget.

Sverigedemokraten William Petzäll vill enligt sin budget att de svenskar som inte har betalat skatt inte heller ska få någon äldrevård.

I övrigt är det som vanligt invandrare som är roten till allt ont som händer. Förmodligen orsakar de det dåliga vädret.
När det gäller skolan säger mannen att tidigare var skolan bra men nu är den mycket dålig. Den socialdemokratiska var bra men den nuvarande fungerar inte. De vill dessutom främja besluten från kommuninnevånarna och centralisera

De har inget kommunalt program om stadsbyggnad, infrastruktur, arbetsmarknadspolitik, jämställdhet, miljö/klimat saknas också.

Budgetförhandlingar i Borås (1)

Sitter på budgetdebatt och lyssnar till inledningsanföranden.

Morgan Hjalmarsson (Fp) talar bl.a om jämställdhet och det jämställda samhället. Vad han glömmer att tala om är att de stolta ideér som partiet historiskt har drivit inte längre gäller. Jag tror att inget av de etablerade partierna har flyttat sig så långt från sina ideer om jämställdhet än just Folkpartiet. De har deltagit i att införa vårdnadsbidrag, de för en politik med mer deltid. Det är folkpartiet som i alliansregeringen kastar ut sjukskrivna kvinnor i en ovisst sökande efter arbeten som inte finns.
I allt som folkpartiet har gjort de senaste åren nationellt och lokalt har de främjat sig från jämställdhet.

Undrar vad Mikael Wiehe kan tänkas tycka om att en konservativ folkpartist inspireras av Mikael Wihes versin av This is your land.

´Våld mot kvinnor


Idag den 25 november är det den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Anledningen är att våld mot kvinnor är som en global epedemi. Våldet lämnar inte bara miljontals blåmärken och död. Våldet bidrar också till att kvinnor saknar inflytande i samhället.
Det är idag tio år sedan dagen kom till och det är en skam att den behövs.

måndag 23 november 2009

Från socialliberalism till battongliberalism.

Inte trodde Lars Leijonborg innan förra valet att Folkpartiet skulle vara med och genomföra en reform som alla folkpartister skulle ha tyckt varit helt befängd för fyra år sedan- vid förra landsmötet t.ex. Att sjukskrivna och arbetslösa skulle betala skattesänkningar för dem som är friska och har arbete.
Aftonbladet beskriver Folkpartiets "utveckling" från Karl Staaff och Gunnar Helén till Bengt Westerberg och Jan Björklund. I det sällskapet är väl Jan Björklund närmast att betrakta som ett historiskt felsteg.

söndag 22 november 2009

Folkpartiet tar flera steg åt höger

Folkpartiet har samlat stora delar av sitt parti i Växjö under helgen för att avhandla sitt landsmöte.
Till exempel var inte partiet moget att införa medborgarkurs för nya svenskar. Personligen tycker jag att medborgarkurser kan behövas för Sverigedemokrater och de av folkpartisterna som står bakom förslaget. Det är med sådana förslaget som folkpartiet hjälper Sverigedemokraterna till riksdagen.Med Folkpartiets politik kommer inte heller Sverige någonsin bli jämställt.


På samma landsmöte har sedan Folkpartiet bestämt sig för att driva försämringar av lagen om anställningskydd för att det ska minska arbetslösheten bland unga. ( av någon konstig anledning kallar de det för att modernisera. Lika mycket modernisering som Sverigedemokraternas familjepolitik) Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tycker mest illa om av detta. Den ideologiskt drivna men kontraproduktiva utbudspolitiken - eller den av djup okunnighet framdrivna högersvängen inom Folkpartiet.


Personligen är jag djupt upprörd av alla dem som i debatten ställer sig på arbetsgivarens sida och helt struntar i att ta reda på hur arbetsrättslagarna fungerar. Det är att välja sida och i varje fall jag skall göra allt jag kan för att i varje inlägg visa på det. Socialdemokraterna 'är alltid på de svagaste sida


Sedan är det en helt annan femma att majoriteten i Borås på bloggen avstår från att debattera och att folkpartikelen istället ägnar sig åt att i sin blogg skriva om hur ansträngande hennes dagarna har varit. Eller hur fyndig den moderata kommunalrådet är på att författa Limerickar. Hur som helst förstår inte någon av dem något av vad en blogg skall vara till för.Peter Andersson

lördag 21 november 2009

LO-distriktet i Västsverige

LO distriktets representantskap har idag tagit följande uttalande, vilket i varje fall Folkpartiets dagar inte är i närheten av:
Uttalande vid LO-distriktets representantskapsmöte fredagen den 20 november 2009.

Ökad sysselsättning och tillväxt – 35 000 fler människor i arbete, utbildning och praktik i Västsverige

I tider då arbetslösheten är hög och efterfrågan låg, sysselsättningen och tillväxten sjunker växer kraven på samförstånd kring utmaningarna på arbetsmarknaden.

Mer än 80 000 människor saknar fotfäste på arbetsmarkanden. Hösten 2009 når långtidsarbetslösheten nya rekordnivåer, och mer än 20 000 ungdomar saknar sysselsättning.

Samtidigt finns det tecken på att konjunkturen vänder uppåt igen. Låg efterfrågan är dock fortfarande det viktigaste hindret för näringslivet att växa. Det krävs nya insatser för att tillväxten ska ge effekter på sysselsättningen.

Industri- och jobbkrisen utlöstes inte av löner och anställningsvillkoren. De privata arbetsgivarna utnyttjar dem ändå för att uppnå andra syften än att ta itu med utmaningarna. Svenskt Näringsliv väljer konfrontation med löntagarintressena, och vill uppnå varaktigt sänkta löner, sämre arbetsmiljö, fler otrygga jobb och mer makt.

Inom fackföreningsrörelsen är samförstånd om konstruktiva åtgärder viktigare än maktpolitik.

Att stärka och värna framgångsfaktorer blir den stora utmaningen. Då handlar det om att säkra reallöneökningar i kommande löneavtal, tillgång till yrkesutbildad arbetskraft, kompetensutveckling och bekämpa arbetslösheten.

Om viljan finns går det att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen i Västsverige genom flera samordnade insatser:

Bryt ned arbetslösheten: 35 000 fler människor i jobb, utbildning och praktik.

Utveckla näringslivet: samverka för att uppnå expansion och tillväxt.

Investeringar i bättre kommunikationer, fler bostäder och omställning av energisystemet skapar nya mervärden och ökad tillväxt.

Uppdragen innebär en kraftsamling för jobben, och att regionernas roll i sysselsättnings- och tillväxtpolitiken måste stärkas ännu mer.
Ps.

I bilaga redovisas förslagen inom de olika områdena.


LO-distriktet i Västsverige
Bilaga till uttalande


Förslag till åtgärdsprogram.


Bryt ned arbetslösheten snabbt: 35 000 fler människor i jobb, utbildning och praktik.

Ø 15 000 fler utbildningsplatser ger ett kunskapslyft i Västsverige.

Ø 10 000 nya praktikplatser i kommunerna och i näringslivet för unga människor.

Ø 10 000 jobbskapande insatser inom byggområdet, ideella sektorn och välfärden.

Utveckla näringslivet: samverka för att uppnå expansion och tillväxt

Ø Regionala tillväxtprogram skall omfatta programinsatser för bl.a. fordonsindustrin, biomedicin, livsmedel, turism/besöksnäringen för att ta vara på utvecklingsmöjligheterna inom olika branscher/sektorer i näringslivet.

Ø Säkra kompetensförsörjningen genom nya utbildningsmöjligheter – framför allt yrkesutbildning i vid mening.
´
Ø Underlätta investeringar och säkra tillgången på kapital.

Investeringar skapar nya mervärden: bättre kommunikationer, fler bostäder och omställning av energisystemet kommer att leda tillväxten.

Ø Kraftsamling kring ett nytt investeringsprogram i storleksordningen 30 miljarder under de närmaste 10 åren i syfte att vidga arbetsmarknaden och underlätta godstransporterna

Ø Skapa ett tydligt investeringsprogram för omställning av energisystemet i Västsverige.

Ø Återuppta bostadsbyggandet och planera för 8000 nya bostäder inom två år – en fördubbling jämfört med 2008

fredag 20 november 2009

FN:s barnkonvention 20 år -mycket återstår.

I dag uppmärksammar vi att det är 20 år sedan FN:s Barnkonvention föddes. Sverige var ett av de länder som ratificerade konventionen men vi får ofta kritik för att vi ännu inte har gjort konventionen till lag. Alla länder utom Somalia och USA har antagit den.

Sverige har fått kritik av FN:s barnrättskommitté, bland annat för att barnens tillgång till stöd varierar kraftigt beroende på bostadsort. Det vill säga – beroende på hur kommunerna väljer att prioritera sina tillgångar och beroende på kommunernas ekonomi – så får barn olika stöd i olika kommuner.

lördag 14 november 2009


Undrar vad Maud Olofsson sysslar med som Näringslivsminister och vice statsminister? Till och med borgarnas husorgan DN och SvD anser att hon slåss vilt för sitt politiska förtroende.

Hon vägrar att uttala sitt stöd för Vd Lars G Josefsson samtidigt som hon uttalar förtroendet för styrelsen. Hon yttrar sig om någon slags förtroendekris men det är uppenbart att det är hon själv som utgör förtroendekrisen.
Hon är också så pass panikslagen att hon till och med anklagade oss sossar för att inköpen av kärnkraft och kolkraft i Tyskland, under förra regeringen, har försvårat ägarfrågan. Hon glömmer då att upplysa oss väljare att det under Olofssons ledning köpts ett nederländskt kraftföretag för över 100 miljarder.


Faktum är att det nog numera har gått upp för Maud Olofsson att hon vid överenskommelsen med sina alliansbröder om kärnkraften blev grundlurad. Uppgörelsen banade väg för en utbyggnad av kärnkraften. Det förstod hon inte.


Lägg samman Maud Olofssons hantering av Volvo, SAAB och fordonsindustrin i stort tillsammans med hennes brist på att ta ordentligt ägaransvar för Vattenfall och det är läge att istället uttala misstroende för näringsministern.


Andra som skriver är bl.a Peter Andersson och Eva-Lena Jansson.

fredag 13 november 2009

Trångt hos AF!

Enligt Alliansfrittsverige finns det 73 jobbcoacher i Borås och samtidigt 27 lediga jobb. Ganska trångt med jobbcoacher, eller hur?
Men vilken borgerlig tidning skriver om jobbcoacher, inte BT i varje fall.

torsdag 12 november 2009

Men var tusan är Piratpartiet!

Det verkar som att man bara hör av Piratpartiet när det diskuteras unga människor som sitter framför datorer och laddar ned utan att betala för sig. Eller har du hört dem uttala sig om att regeringen nu genom ett lagförslag tvingar a-kassorna att lämna ut information om medlemmar och deras ersättning? Namn och personnummer, tack!
Den juridiska fakulteten vid Uppsala universitet anser att regelförändringen i praktiken innebär att staten får insyn i vilka som är medlemmar i arbetstagarorganisationerna. A-kassornas gemensamma organisation SO är också mycket negativ. Också Lagrådet hade invändningar. För att stärka integritetsskyddet ska inte a-kassor som lämnar uppgifter namnge eller identifiera medlemmarna.
Enligt ledningen för IF Metalls a-kassa är det integritetshot som debatterades i samband med Ipredlagen en västanfläkt jämfört med det här lagförslaget.

Jag tycker trots det att det är alldeles för tyst från facken i den här frågan. Men var tusan är Piratpartiet!

Här

Vart är Folkpartiet på väg?

Folkpartiet ångar fram i frågor som skola och migration. Om de inte skriver debattartiklar med SD så torgför folkpartister åsikter om migration som låter som Sverigedemokraters. På Millwall skriver Charlie Levin om att allt är Socialdemokraternas fel och att ” Nu får det får vara nog med att ständigt skjuta över ansvaret för socialdemokraternas integrationspolicy på andra och gömma sig bakom vad man kallar för främlingsfientlighet”. Med den skottsalvan ställer den folkpartisten sig på det moderata Vellinges sida. UNICEF räknar att ca 20 miljoner, på ett ungefär, är på flykt. Ett fåtal av alla dem kommer till Sverige för att söka en fristad. Kanske 30 hamnar i ett transitboende i Vellinge.Vart är Folkpartiet på väg och finns det inga socialliberaler kvar?
Är det ingen från arbetslöshetsalliansen som kritiserar Vellinges ståndpunkt?

onsdag 11 november 2009

I Vellinge är friheten större


Den moderatstyrda kommunen Vellinge förnekar sig inte. De har länge nekat att ta emot asylsökande. Så här sa Göran Holm tidigare – Vi protesterar inte mot flyktingar, utan mot att statens bidrag till kommunerna inte täcker kostnaden. Då vill vi inte ställa upp.
Nu kommer det att öppna en flyktingförläggning i Vellinge genom Malmö stads sociala resursförvaltning. Den ska ta emot ensamkommande flyktingbarn.


Denna anläggning vill Vellinge´s starke man borgmästaren( han vill bli kallad så) Göran Holm stoppa. Det är i Vellinge Moderater bor och verkar, inga Nya Moderater, utan bara Moderater. Som de är. Där har de absolut majoritet och ska kanske ses som ett moderat mönstersamhälle. Det kanske inte är så konstigt att det är grogrund för främlingsfientliga partier just i Skåne. Delar av moderaterna delar deras åsikter.

Bland annat skriver även Röda Berget, Jan Johansson och Markus Blomberg om samma sak.

måndag 9 november 2009

Mångfald?

Göran Hägglunds argument för att privatisera apoteken i Sverige är framförallt två. Genom mångfalden skulle läkemedel bli billigare. Nu har vi facit i varje fall på den så berömda mångfalden. Det blev fyra aktörer som tar över två trejedelar av apoteken i Sverige. Stor mångfald eller hur? Dock blev det inga mindre företag med tidigare anställda inom apoteket. Det blev istället några riskkapitalföretag samt KF:s eget företag Kronans Droghandel. Återstår att se om de gör upp om prisbilden. Det är i varje fall uppenbart att de inte har gett sig in i spelet för att förlora pengar. Mitt stalltips är att priserna kommer att gå upp och att utbudet av olika sorter kommer att minska.
I slutänden är det naturligtvis vi konsumenter som skall åka runt och inventera prisbilden på de olika apoteken i den stad vi bor i. Mångfalden lär inte bli stor på landsbygden som det ser ut eftersom den inte är särskilt lukrativ för de aktörer som nu spelar.

Andra som skriver är Roger Jönsson, Svensson och alliansfrittsverige med många andra

Tjugo år sedan

Idag är det 20 år sedan Berlinmuren öppnades för ut - och inresa. Inom ett år efter enades Väst och Östtyskland och det kalla kriget var över.

söndag 8 november 2009

Enligt Uncut är The White Stripes det bäst a som årtionedet har producerat. Inte vet jag. Skriv vad ni tycker. Vad är det bästa. Jag är född på femtiotalet. Jag tycker att the Who, My Generation är det bästa, Vad tycker Du?Härskarteknik

Återigen. Det här är tyvärr Sveriges statsminister och dessutom EU: s ordförande fram till årsskiftet.

Är han ironisk eller är det enbart överklassen som talar? Signaler finns om fler och fler moderater som kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna om dessa skulle få en vågmästarroll 2010.
Det kanske är aktuellt med att Ulrik Nilsson i Borås ger ett svar - gärna med en limerick. Det är han bra på.


fredag 6 november 2009

torsdag 5 november 2009

en färdriktning är målet?!


Det var inte mycket som uppnåddes vid Fredrik Reinfeldts möte med Barack Obama igår.


Det konkreta blev att EU och USA beslutade att inrätta ett gemensamt energiråd på ministernivå. I övrigt snackar Reinfeldt ned förväntningarna på klimatmötet i Köpenhamn. Målet för EU är nu att nå ett avtal som mer kan ge en färdriktning för det fortsatta klimatarbetet än ett skarpt förslag för jordens överlevnad. Men Reinfeldt kommer att framställa den eventuella färdriktningen som en stor framgång för honom och arbetslöshetsalliansen.

onsdag 4 november 2009

Är hon panikslagen- eller?

Maud Olofsson förnekar sig inte! I dagens Industri den 2 november hävdar hon att:

”Trots den globala ekonomiska krisen är sysselsättningen i dag högre än när Allians för Sverige tillträdde.”

Och i och för sig har hon rätt – det är 11000 fler i sysselsättning idag trots att det är högre arbetslöshet nu än för tre år sedan. Med Maud´s sätt att räkna har sysselsättningen fördubblats sedan 50-talet. Det beror ju på att vi har blivit fler i Sverige.

Enligt RUT (Riksdagens Utrednings Tjänst) har sysselsättningen sjunkit med 2 % men ökat i absoluta tal.
Arbetslösheten har ökat med 114 200 personer sedan ödet föll över oss och Maud kom i regeringsställning. Slutligen har ”utanförskapet” ökat med 70 000 personer.

Gå inte på att de har otur – det handlar istället om att arbetslöshetsalliansen vill montera ned den svenska modellen genom arbetslöshet och stora skattesänkningar. Så ökas klyftorna i Sverige och så monteras välfärd ned.Thomas Eneroth har skrivit debattsvar i DI, Alliansfritt Sverige och Johan Westerholm har bloggat om detta.

tisdag 3 november 2009

Fler sossar i EU-parlamentet


Den tjeckiska konstitutionsdomstolen har gett klartecken till Lissabonfördraget och därmed kan Jens Nilsson från Östersund göra sig klar för att åka ned till Bryssel. Han blir därmed den sjätte ledamoten att representera Socialdemokraterna från Sverige.
Nu på kvällen kommer nyheten att även Vaclav Klaus har skrivit under fördraget och därmed är farsen över.
Stort grattis Jens Nilsson.
Andra som skriver är bland annat Mats Engström

Ingvar Carlsson

En av mina absoluta favoriter, som också höll ett av de bättre talen på jobbkongressen, är Ingvar Carlsson. Ingvar är bland mycket annat hedersmedlem i Lugnets S-förening i Borås. Det känns bra att han på jobbkongressen lovat att medverka med sin 25: e valrörelse.


måndag 2 november 2009

Det räcker nu!

I Sverige kastar arbetslöshetsalliansen ut långtidssjuka och monterar ner världens kanske mest jämlika och stabila trygghetssystem; sjukförsäkringen och a-kassan. De höjer avgifter, sänker ersättningar och inför stupstockar för långtidssjuka.

De kastar ut människor till en arbetsmarknad som inte vill ha dem. De tvingar människor söka jobb som inte finns.

Arbetslöshetsalliansen gick till val 2006 med att bekämpa arbetslösheten och utanförskapet.
Under tillväxtåren 2006–2007 gjorde de sig konsekvent av med alla de instrument en regering behöver för att möta en konjunkturnedgång. Arbetsmarknadspolitiken avvecklades, komvux rustades ned, all långsiktig planering för bostadsbyggande och investeringar i infrastrukturen upphörde.

Och hur gick det? Arbetslöshet och utanförskap är större idag än vad den någonsin varit. Klyftorna mellan dem som har och de som inte har är större än någonsin. Jag tycker att det går att vara tydlig här. Borgarna har misslyckats!

Eller som Henrik Schyffert uttryckte det på Jobbkongressen:


fredag 30 oktober 2009

Nytt från kongressen

Jag är nöjd att S äntligen tog beslutet att göra det möjligt att lånefinansiera till infrastruktursatsningar. Det betyder att Sverige äntligen kan börja upprustningen av vägar och järnvägsspår i hela landet. Det är en mycket bättre idé än att som, borgarna, tvinga kommuner och landsting till ett medfinansieringsrace som alla förlorar på.

Svensk trupp skall vara kvar i Afghanistan. Det var ett klokt beslut för kvinnor och barn i landet.

Annelie Hulthén blev invald som ersättare i VU och vi kommer att ikväll få invalt ytterligare sex representanter från Västsverige i Partistyrelsen.

Tyvärr satte inte Partistyrelsen ned foten vad det avser att inskränka vinstintresset i Friskolor. Jag tycker inte att barn och ungdomar ska utgöra en marknadsplats för finansen. Vinst skall tillbaka i verksamheten. Skattekronorna ska inte gå till aktieägare.

torsdag 29 oktober 2009

Enhälligt vald

Expressens krönikör har som rubrik att "Sahlin har inte de sina med sig". Jag har en nyhet, ett scoop, till krönikören.

Mona blev enhälligt omvald som partiordförande vid kongressen idag. Dessutom blev Ibrahim Ibbe Baylan nyvald som partisekreterare. Också det enhälligt.

Kom ihåg Rwanda, Balkan och Darfur


Ikväll kommer debatten på Socialdemokraternas kongress att handla om ifall Sverige ska dra tillbaka trupper från Afghanistan eller fortsätta skydda den civila uppbyggnaden av landet.
Historien är att det i landet fanns en grym och brutal regim som ständigt bröt mot de mänskliga rättigheterna. 2002 fattade den socialdemokratiska regeringen beslutet att Sverige skulle delta i den FN-mandaterade styrkan, ISAF. Vi ville vara med för att garantera fred, stabilitet och respekt för MR. Det gjorde vi av solidaritet med det afghanska folket.

Vår insats är att det afghanska folket ska kunna klara sig själva. Där är inte landet ännu. De behöver hjälp av civila insatser med bistånd. Insatser som behöver skyddas från Talibaner. Utan det skyddet är min övertygelse att Talibaner mycket snabbt skulle installera den våldsregim som tidigare fanns i landet.

FN och medlemsländer har tidigare svikit. Kom ihåg Rwanda, Balkan och Darfur. Jag hoppas att kongressen beslut inte blir ett nytt svek.

tisdag 27 oktober 2009

Humor


Henrik Dorsin sjunger om Sverigedemokraterna. Den borde alla Sverigedemokrater titta på och inte ta sig själva på fullt så stort allvar. Nej, fram för lite humor.
Inför partikongressen

Ska skolor och vårdcentraler tillåtas att drivas privat och ge stora vinster till ägarna? Frågan hamnar högt på dagordningen när vi socialdemokrater drar igång vår partikongress nu på onsdag. Vi har högt i tak i vårt parti och många åsikter tillåts diskuteras.

Följ debatten om vinst i friskolor eller i vården. Debatt i P1 mellan Ulf Olsson, Borås, och Robert Nordh, oppositionsråd från Haninge.

måndag 26 oktober 2009

Vitbok om pensionsöverenskommelsen

Pensionsöverenskommelsen mellan S, M,C,Fp och Kd är grunden i pesnsionssystemet. Det har inte tidigare funnits en sammanfattande dokumentation. Det svenska pensionssystemet vilar på en bred parlamentarisk överenskommelse och jag tycker att det är bra att den publiceras i sin helhet. Det betyder att det finns möjlighet att i grunden få en förståelse för den men också ge möjlighet att diskutera den på lika villkor.

torsdag 22 oktober 2009

Framtidskraft som försummas

En förutsättning för att unga människor ska kunna skapa en egen tillvaro och ta steget in i vuxenlivet är att man får möjlighet att försörja sig och skaffa bostad.Oavsett om man väljer att studera vidare eller söker sig ut på arbetsmarknaden efter avslutad skolgång, måste det finnas villkor som skapar utrymme för ekonomisk trygghet, personlig utveckling och framtidstro.
Men hur ser det ut i Sverige idag?

Den rödgröna granskningsgruppen har nu lämnat ytterligare en rapport från sin granskning.

Läs - Framtidskraft som försummas.

Bra beslut på Kyrkomötet.

Som väntat röstade kyrkomötet idag ja till att kyrkan även i framtiden skall behålla vigslar. Det innebär att kyrkan nu kommer att kunna viga samkönade par. Det är bra och det är rättvist.

onsdag 21 oktober 2009

Några frågor till William Petzäll

Jag har några frågor till William Petzäll som i dagens Ttela påstår, i samband med Jimmie Åkessons numera ökända debattartikel i Aftonbladet, att Jimmie Åkesson har starka belägg för vad han skriver. Jag påstår och kommer att påstå att Sverigedemokraterna för att kunna rekrytera anhängare måste ljuga och att lögnen och att tänja på den är deras lebensraum. Detta kommer jag att fortsätta med till dess jag motbevisas om min tes. Kan du William Petzäll, via din blogg, med fakta belägga de påstående som din partiledare gör?

Kan du också,som din partiledare i tvdebatt med Maud Olofsson, förneka att det i artikeln pekas ut att muslimer och det de står för är det " största hotet sedan andra världskriget"?
Jag påstår att Sverigedemokraterna och det de står för är det största hotet mot den Svenska modellen av öppenhet och humanism och att stå upp för allas lika rättighet.

tisdag 20 oktober 2009

Ljög han oss rakt upp i ansiktet

I torsdags debatterade fullmäktige i Borås om vi ska ta emot fem ensamkommande barn eller inte. I stort sett alla ledamöter och ersättare var för den humanistiska handlingen. En person var mot. William Petzäll som representerar Sverigedemokraterna yrkade på avslag. Han ansåg att de ensamma barnen skulle få hjälpen i sina hemland iställetmed stöd av bistånd.

Vad säger nu Petzäll om att han har varit med om att ställa krav på kraftigt sänkt bistånd tillsammans med sina partikamrater. Klart att han visste att det skulle gå så vid Landsdagarna i Ljungbyhed. Det är dags att syna det partiet vars lebensraum är lögnen.

måndag 19 oktober 2009

Vilken håla kommer de ifrån?


Sverigedemokraterna har lagt mycket möda på att tvätta bort den nazi- och invandrarfientliga stämpel de burit på sedan Bevara Sverige Svensk - rörelsen. Därför blir jag glad över den debattartikel som Jimmie Åkesson presenterade på Aftonbladet idag.


Artikeln visar att de inte på minsta lilla sätt är rumsrena. De är fortfarande ett nazianstruket, främlingsfientligt parti och det borde vara uppenbart för alla. Byt ut ordet muslim mot ex jude eller homosexuell så blir den nazistiska argumentationen uppenbar.Sverigedemokraternas lebensraum är lögnen och den utnyttjar de konstant.
I själva verket sker de flesta våldtäkter i hemmet och utförs av vita kristna män. I allt som SD tar för sig är det muslimer som är måltavlan. Likadant i deras nyligen antagna arbetsmarknadsprogram som är ett misch-masch av sällan skådat slag. Jag återkommer om det.

Enligt SvD har Sverigedemokraterna 19 miljoner att lägga på valkampanjen 2010. Det är mer i en valbudget än vad KD, V och MP har.

Sverigedemokraterna målar upp en bild av att det finns någon form av "islamsk konspiration". Inget kunde vara mer felaktigt. Det har alltid funnits konspirationsteorier som pekat ut hela kollektiv som skulden till samhällets problem. Det har tidigare varit Judar eller Romer. På 1900-talet såg vi de ohyggliga resultaten av det. För att det inte ska upprepas bär vi alla ett ansvar för att stoppa spridningen av sådana här grumliga teorier.

Andra som skriver är Peter Andersson och Eva Hillén Ahlström bl.a.

Blogg förutsätter möjlighet till kommentarer

Det är intressant att konstatera att kommunstyrelsens ordförande i Borås idag skrivit ett långt försvarstal på sin blogg. I den finns en hel del som det vore möjligt att kommentera. För mig är det främst att konstatera att Ulrik Nilsson bidrar till att utarma kommunfullmäktiges demokratiska roll. Fullmäktige blir mer och mer ett transportkompani för Kommunstyrelsen. När det gäller att Ulrik lovar bort 104 miljoner i medfinansiering för Rv 27 blir det helt uppenbart. I det förfarandet bjuds inte oppositionen in. Men än värre inte heller majoriteten bjuds in utan de godkänner med kniven på strupen åtgärden i efterhand. Kf kommer också att godkänna aktiviteten i efterhand. Allt detta har jag synpunkter på. Men Ulrik tillåter inte kommentarer på sin blogg!

fredag 16 oktober 2009

Blir det fiasko för Reinfeldt i Europa?


Fredrik Reinfeldt verkade synnerligen ansträngd i onsdagens partiledardebatt. Han for ut i nervösa anklagelser och viftade med armarna som en väderkvarn. Orsaken till att han så uppenbart är ur balans just nu står nog inte att finna i att han är nervös inför en av många partiledardebatter i riksdagen utan mer för att EU-ordförandeskapet verkar gå riktigt illa just nu. Sveriges ordförandeskap går trögt och mycket av det faller på Reinfeldts tillkortakommanden inom EU.
Risken är uppenbar att klimatmötet i Köpenhamn blir ett enda stort misslyckande och inte minst en enda mans motstånd mot att skriva under Lissabonfördraget verkar vara oöverstigligt för Reinfeldt. Sveriges finansminister har gjort sig ovän med både stora och små länder.

Den 27 oktober håller den tjeckiska författningsdomstolen en hearing om det utestående klagomålet, som gäller Lissabonfördragets förenlighet med den tjeckiska grundlagen. Det har de gjort tidigare och funnit det förenligt men eftersom ytterligare ett klagomål om fördragets förenlighet med Tjeckiens författning måste behandlas så har Klaus vänner ställt klagomålet ytterligare en gång. Klagomålet är ett led i Klaus ambition att försena Lissabonfördraget. Det kan därför komma fler klagomål från Klaus partikamrater.
Dessutom begär Vaclav Klaus ett sk ”opt-out” till rättighetsstadgan, ett förbehåll till fördraget. I de bästa av världar går EU med på opt-outen och Klaus nöjer sig med det. Opt-outen kan då tillfogas fördraget vid nästa revision, som kan komma när Kroatien blir EU-medlem, omkring 2012?. Vid denna revision kommer även de irländska särlösningarna in i fördraget. Den lösningen förutsätter mycket, mycket god vilja från alla.
I korthet går Klaus förbehåll ut på att fördrivna tyskar och ungrare kan komma att kräva tillbaka sina egendomar (Benes-dekretet från 1945). Stadgan tar egentligen inte alls upp den frågan men Klaus driver en populistisk linje gentemot den egna befolkningen.
Ännu större försening skulle bli följden om Klaus insisterar på att hans förbehåll måste infogas omedelbart i fördraget. Då krävs det nya ratifikationer i samtliga EU-länder, vilket kräver minst ett år att genomföra. Om ett år finns tyvärr en lika konservativ regering i Storbritannien som Klaus är konservativ. Tory´s har hotat att riva upp fördraget och utlysa en folkomröstning.

Så Fredrik Reinfeldt har mycket att svettas för och inte bara inrikespolitiken. Personligen tycker jag att Reinfeldt skall kritiseras för sin politik både inrikes som utrikespolitiken. Jag tycker inte han skall kunna gå fri genom en borgfred.
Du kan läsa mer här och där.

tisdag 13 oktober 2009

Riv upp FRA


Foto: Gunnar Lundmark
FRA laget bör göras om. Trots allt lappande av den lagen som det var så mycket stora känslor om så går den med all säkerhet igenom med sina tillägg imorgon. De borgerliga politiker som för ett år sedan gråtande stog i talarstolen i riksdagen kommer nu att rösta igenom lagen.
Din integritet är fortfarande hotad av FRA.

Vi socialdemokrater säger nej tillsammans med Vp och Mp. Riv upp och gör om.


Andra som skriver är t ex Anders Mildner.

lördag 10 oktober 2009

Icke godkänt!

Nu är majoren på gång igen. Betyg i förskolan?! Nu måste folkpartister resa sig som en man och säga - Nu är det nog.
Jan Björklund vill ha nya regler från 2011 där förskolebarn ges betygen icke godkänd, godkänd och väl godkänd, enligt en debatt i riksdagen i torsdags.
Utvecklingssamtal med lärarna har ger mer och djupare information om barns framåtskridande än vad betygen gjort och det oavsett vilket stadium det varit på.
Skolan är inte en militäranläggning. Kan inte någon klok folkpartist säga det till Björklund?

Och frågan måste ställas: Hur tänkte Nobelkommittén i Oslo när de gav Obama fredspriset. Endast fredspriset devalveras när priset ges i förskott.

Andra som skriver är Per Westberg, Robert Noord, ett hjärta rött bland andra

fredag 9 oktober 2009

Vaclav Klaus – Europas gossen ruda?


Tjeckiens president har fått hybris kan jag tycka. Han jävlas och försöker dra ut på tiden innan han skriver på Lissabonfördraget. Hans förhoppning är att kunna dra ut på det så lång tid att Storbrittanien har hunnit gå till val (om 8 månader) och att Tory då vinner. När det sker har Tory´s ledare lovat att hålla folkomröstning om fördraget och då hoppas dessa konservativa krafter på att det blir ett nej till Lissabonfördraget. Nuvarande Nicefördrag fortsätter att gälla och EU blir genom vetosystemet svagare. Resten av Europa kan bara titta på. Det blev trots allt inte helt enkelt för Fredrik Reinfeldt som EU ordförande.

När man läser reaktioner på bloggar i Sverige på vad Klaus försöker göra blir det milt uttryckt något förvånande. De vänsterpartister som har bloggat i ämnet hejar på sin ”hjälte” – en stockkonservativ politiker. Det är definitivt annorlunda sängkamrater.

Jag är förespråkare för Lissabonfördraget. Fördraget är inte perfekt men är definitivt ett steg i rätt riktning.
Läs mer här.

torsdag 8 oktober 2009

SD nominerar kriminell


En av de få kvinnorna i toppen av Sverigedemokraterna är Carina Herrestedt. Hon gick med i Sverigedemokraterna så sent som 2006. Hon sitter i kommunstyrelsen i Landskrona och var femte namn på SD:s lista i EU-valet. SD:s valberedning vill nu göra henne till partiets andre vice partiledare. Valet sker nästa vecka vid partiets landsdagar i Klippan på hemmaplan för SD.


Herrstedt driver webbplatsen "Carina och Stefans SD Blogg" med sambon Stefan Olsson (ordförande för SD Landskrona). I april förra året slog Lunds tingsrätt fast att de tillsammans gjort sig skyldiga till förtal. Paret hade skändligt pekat ut en politisk motståndare - Malmöbon Fredrik Jönsson - som sabotör och brottsling. De dömdes att betala 5000 kr i skadestånd.
Nu har paret förtalat igen och riskerar därmed att dömas på nytt för förtal av samma person.


Efter problem med kriminella medlemmar har Sverigedemokraterna under senare år till media uttalat en hård linje mot medlemmar som bryter mot lagen. Den hårda linjen är dock enbart ett spel för gallerierna. Det är bara något man säger utåt. Inåt applåderas paret.


Carina Herrstedt har inte fått någon reprimand från partiledningen med anledning av förtalsdomen. Inte heller den pågående förtalsprocessen har föranlett kritik. Däremot belönas hon med vice partiledarpost av partiet.


Carina Herrstedt säger att hon ser tingsrättens förtalsdom som en del av en kampanj mot SD.

- Det finns väl ingen del av samhället som inte försöker motarbeta oss, säger hon.


Lite av Berlusconis syn på saker och ting. "Är du inte med mig så är du emot".

tisdag 6 oktober 2009

Friskolor igen


Friskolornas riksförbund lägger ett alldeles utmärkt förslag i sitt remissvar om "den nya skollagen". Deras tanke är att bolag och stiftelser som vill starta friskolor skall ha en auktorisation av Skolinspektionen efter en mer grundlig kvalitetskontroll än den som sker idag.

Därefter är det kommunen som godkänner etableringen.

Första gången som man hör något vettigt från den organisationen.

lördag 3 oktober 2009

Skäms borgare!

Nu försöker borgerliga ledare samt bloggare blanda ihop korten vad det gäller deras ev samarbete med Sverigedemokrater. Det är, enligt min mening, en förbannad stor skillnad mellan att någon s företrädare på lokal nivå i Trelleborg samarbetar med SD i en lokal fråga med ett samarbete med SD på nationell nivå. Ett samarbete i migrationsfrågor eller om utrikesfrågor eller you name it.

De borgerliga bloggare och ledarskribenterna glömmer att i Trelleborg regerar moderaterna med stöd av Sverigedemokrater.En medveten glömska?

Jag tycker att de borgerliga ledare och bloggare som antyder att vi skulle ha ett organiserat samarbete med SD skulle skämmas!

Och fortfarande har inte Fredrik Reinfeldt sagt hur han tänker göra vid ett jämviktsläge.

Peter Andersson och Martin Moberg.

fredag 2 oktober 2009

Nya Arbetarpartiet - tro dem inte!


De kallar sig för det nya arbetarpartiet men de agerar föraktfullt och vägrar att träffa europafacket. Det har varje ordförandeland tidigare gjort men inte den borgerliga regeringen i Sverige. Jag tror att Moderaterna på Europanivå visar den rätta djupt liggande åsikten om arbetarerörelsen och att den bild som de visar upp inrikes är djupt falsk.


Ett annat utmärkt exempel på den arbetarefientlighet som moderaterna visar upp är regeringens förslag att inte lagstifta att utländska gästande företag ska ha en representant i Sverige vilket utmanar möjligheten att träffa kollektivavtal. Det skriver de fackliga ordförandena Anna Ekström Saco, Wanja Lundby-Wedin LO och Sture Nordh TCO.

Att bevaka arbetares intressen genom att det finns en förhandlingspart är centralt i den fackliga verksamheten. Detta försvårar det sk arbetarpartiet.

Utträde från EU

Under avdelningen ”vad var det jag sa” . Den minnesgoda drar sig kanske till minnes att jag skrev efter Europaparlamentsvalet att senast maj nästa år kommer Vp att ha gått ifrån sitt krav på utträde från EU.

onsdag 30 september 2009

Universal Soldier

På begäran av kollegan Berndt
Buffy Saint Marie med sin egen sång "Universal Soldier".

Som BonusDonovan kör en cover på samma låt.

Vi pratade dessutom om att Buffy också har gjort "Soldier Blue".

Debattinlägg om tillägg 138

Kopierad från Europaportalen

Marita Ulvskog deltog inte i debatten. Här har du hennes inlägg om nätneutralitet.Telekompaketet

Piratpartiet som stred för att ta plats i Europaparlamentet för att där ta fighten om intigritetsfrågorna, får inte plats i den innersta förhandlingskretsen om telekompaketet. Förhandlingarna kommer enbart att handla om tillägg 138 (rättslig process innan avstängning) och inte om nätneutralitet.
Christian Engström från Piratpartiet lyckades inte att med hjälp av den gröna gruppen ta en fjärde plats i den innersta förhandlingsdelegationen.

Det är tråkigt att Pp inte får vara med när deras hjärtefråga blir aktuell.

Jag tycker det är än mer tråkigt att nätneutralitet inte ingår som en del av förhandlingarna. Det är säkert nödvändigt att reglera marknadens frihet och ge mer frihet till människor. Nu verkar det som att Catherine Trautmann föreslår att kommissionen nu ska utnyttja sin initiativrätt och på så sätt presentera ett separat nätneutralitetsförslag.

söndag 27 september 2009

Vad blir betyget efter tre år.

Efter tre år, med ofinansierade och orättvisa skattesänkningar, är det väl dags nu att ställa den centrala frågan: Har politiken fungerat? Är utanförskap och arbetslöshet högre eller lägre?

En paradfråga för tre år sedan var att Alliansen skulle bryta det som de kallade utanförskapet. Man kunde läsa på Moderaternas egen hemsida att den verkliga arbetslösheten var 1 209 000 personer. De skrev att alla dessa personer skulle kunna ha ett jobb om politiken var inriktad på detta. På den så kallade jobblinjen.

Det grönröda laget bad riksdagens utredningstjänst jämföra hur stort utanförskapet var i augusti 2006 och i augusti 2009. Utanförskapet har på tre år ökat med 70 000 personer. Nästa år räknar regeringen själv med att det blir ännu högre. Därför vill de nu ändra på hur man räknar utanförskapet.
Den moderatstyrda regeringen tog över ett överskott på 70 miljarder. Det hade Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet arbetat ihop tillsammans med svenska folket. I år blir underskottet 70 miljarder. Nästa år blir underskottet 107 miljarder. Och den borgerliga regeringen har sänkt skatten sammantaget med 100 miljarder. Alla miljarderna med argumentet att skattesänkningarna behövs för jobblinjen.

Om det vore så att detta verkligen skapade jobb skulle det gå bättre för Sverige än för övriga världen. Varför ökar då vår arbetslöshet snabbare än den tyska, den finska och genomsnittet i EU? Jo, därför att det är en djupt ineffektiv jobbpolitik. Den har inte skapat nya jobb, men den har skapat klyftor. Läs rapporten "Högerpolitiken klyver Sverige".

Betyget måste bli icke godkänt.

Är ledamöterna i Borås kommunfullmäktige nöjda med det? Är du som läser det här nöjd med Alliansens resultat?


Andra som skriver är Rödgrönt samarbete och Peter Andersson.

torsdag 24 september 2009

Ändamålen helgar medlen

Kommer du ihåg begreppet ”utanförskap”. Begreppet användes flitigt av Moderaterna och övriga borgare vid valrörelsen 2006. Vi sossar blev helt enkelt jagade med att det fanns en miljon människor i utanförskapet. Nu är det ett år kvar till valet igen. Är det någon som hör Moderater prata om utanförskap nu?

Men man måste förstå att det inte är lika intressant nuförtiden. För utanförskapet har nu ökat. Det finns fler i utanförskap nu än 2006. Närmare bestämt 77000 fler.

Därför vill inte längre den moderatstyrda regeringen använda sig av det mått på arbetslöshet som de använde 2006. Nu använder de sig av Schlingmanmodellen som blir mer gynnsamt för dem. Se upp för dessa hycklare.

Se här moderaternas egna version av utanförskap 2006.

Utredarna skriver om just detta. Även Roger Jönsson skriver.

Läsaren av den här bloggen kan själv fundera på varför moderaterna har funnit det nödvändigt att ändra på hur man räknar utanförskapet.

onsdag 23 september 2009

Ideologi styr över affärsmässigheten


Då fick vi äntligen svart på vitt vad Göran Hägglunds snack om att behålla en del av Apoteket i offentlig regi, och att ge den delen goda chanser att överleva, var värt.

När statliga Apoteket försökte att på goda affärsmässiga grunder skapa en marknadsposition genom att sluta avtal med ICA så ändrade staten och Göra Hägglund förutsättningarna. Nu var det inte längre tillåtet att starta samarbete med ICA. När styrelsen vägrade att på ett sådant flagrant sätt förminska statliga Apotekets möjligheter att överleva avskedades de. Statliga Apotekets konkurrenter har inlett ett liknande samarbete med CooP och med Åhléns.
Jag tycker att det är helt rätt att åsiktstalibanen Hägglund kallas till Socialförsäkringsutskottet för att förklara sig.Andra som tycker är bl.a "Solidariskt Sverige", Claes Krantz, Tord Oscarsson.

tisdag 22 september 2009

Dumsnål borgerlig regering.


Den moderatstyrda regeringen med Borg i spetsen utropar att pensionärerna får så generös skattelättnad i budgeten. Hur är det med den saken egentligen?

Skatten sänks visserligen med 80-210 kronor i månaden och det är inte de pensionärer som mest behöver sänkningen som får mest om läsaren av den här bloggen förstår vad jag menar. Men det kvittar. Höjningen kommer inte att märkas eftersom alla pensionsbelopp räknas ned nästa år på grund av lågkonjunkturen. Det blir tyvärr minus i plånboken istället för ett plus.

Den blygsamma sänkningen av pensionen kommer att kosta 3,5 miljarder kronor. Men vi som arbetar får skattesänkningar med 10 miljarder kronor. Allt med lånade pengar. Vem ska betala det?


Att sedan regeringen enbart är dumsnål när det gäller kulturen förstärker enbart bilden. T.ex när de tar bort konstnärslönen och ersätter det med tidsbegränsade stipendiat så sparar man inte mer än vad regeringen betalar ut för ett kungligt bröllop nästa år. Men regeringen anser väl inte att konstnärskap är ett riktigt arbete och passar inte en regeringen som enbart kan stava till arbetslinjen.
Men vad mer kan man vänta sig av en regeringen som innehåller ”åsiktstalibanen” Göran Hägglund - en värdig representant för det ”vanliga folket”.
Andra som bloggar är bl.a Mårten Ström,

måndag 21 september 2009

Vidbränt valfläsk.
Kommer någon ihåg Bo Lundgren? Det var mannen som fick exemplifiera Moderaternas skattesänkarfilosofi. Efter valet 2002 blev han utbuad och utmobbad som partiledare och Fredrik Reinfeldt tog över. Nu har Bo Lundgren fått upprättelse och Moderaterna är på god väg med den skattesänkningspolitik som fällde honom. Idag talar inte Moderaterna om skattesänkning utan istället heter det jobbskatteavdrag för jobblinjen..

Men skattesänkningar fördelas, enligt moderat ideologi, ojämt. Den fjärdedel av befolkningen som har de högsta inkomsterna har fått hälften av de borgerliga skattesänkningarna. Den fjärdedel som har de lägsta inkomsterna har endast fått sex procent av skattesänkningarna. Män har gynnats framför kvinnor, friska framför sjuka och löntagare framför pensionärer. Att skattesänkningarna skulle ha gynnat låg och medelinkomsttagare som regeringen brukar hävda stämmer alltså inte. Trots miljarderna till kommuner och landsting kommer människor att sägas upp. De tio miljarder som läggs på ytterligare skattesänkning skulle ha kommit väl till pass för kommuner och landsting.

Den borgerliga regeringen har ingen politik för arbetslösheten. Jämfört med andra länder ökar arbetslösheten i Sverige snabbare och är nu högre än EU:s genomsnitt. För första gången på länge har Finland lägre arbetslöshet än Sverige. Ekonomin utvecklas sämre än i omvärlden. Det blir allt tydligare att regeringen inte klarar av att bekämpa krisen. Det har inte blivit fler jobb med skattesänkningarna.Den moderatstyrda regeringen sysslar med ren och skär Thatcherism.
Andra som skriver om den borgerliga regeringen är bl.a Veronica Palm, Peter Andersson, Kulturbloggen.

Antiklimatmöte


Dansk Folkeparti som ingår som den danska regeringens stödparti skall parallellt med klimattoppmötet i Köpenhamn i december arrangera ett alternativt antiklimatmöte för klimatskeptiker.

Det är helt synonymt med detta skogstokiga populistiska parti att alltid inta en motsatt ståndpunkt - kännetecken för populism.
Det är ett systerparti till Sverigedemokraterna som liksom SD anser att det var bättre förr då det inte fanns något klimatproblem.

fredag 18 september 2009

Vanligt folk?

Jag tror att Göran Hägglund i sin panik över dåliga siffror är osedvanligt fel ute. I DN debatt skriver han om KD att de är ett parti för vanliga människor.
Vem vill vara vanlig. Alla vill väl vara unika.
Det är vanligt att kvinnor misshandlas. Det är vanligt att homosexuella förföljs. Är det den vanligheten som Hägglund menar.
Hägglund plankar samtidigt Nydemokraternas paroll från början av 90-talet då Harriet Colliander i en debatt om invandrings- och flyktingpolitik sa att hon kom just från ”verklighetens folk”. Hon hade som hon sa ”örat mot marken”. Är det så Göran Hägglund tänker? Varför tar han till sig Nydemokraters och Sverigedemokraternas unkna ordval? Nu fattas bara att han säger att han förlitar sig på "sunt förnuft" och att "det vet väl alla".

Vi kan nu läsa att den alldeles "vanliga Anna Anka" är välkommen som medlem i KD enligt KD:s partisekreterare Lennart Sjögren.

När brydde sig senast Hägglund om de vanliga människor som är arbetslösa, sjuka eller är pensionärer. Hur vanligt är det med femtiotals idealet idag.

Men problemet för Hägglund är att hans parti tillhör etablissemanget. Han säger till oss vad vanligt folk ska tycka och tänka. Hägglund och Kristdemokraterna är helt enkelt inte trovärdigt!

Andra som skriver är:Peter Andersson, Jonas Morian och Thomas Hartman.