måndag 30 juni 2008

SVT:s oberoende är hotat!


Så kom då den länge eftersökta Public Service utredningen. Utredningen säger t.ex att public service inte får ta emot sponsor pengar. Vilket betyder att vi som gillar den sortens seriös sportsändningar som ettan och tvåan har blir ett minne blott. Jag blir frusterad om fyran ska ta hand om sportsändningarna eller, man tar sig för pannan, trean. Reklam tillsammans med inkompetenta sändningar och kommentatorer gör ingen glad.


Att dessutom Public service skall få ta emot bidrag från staten gör mig mycket tveksam.


Yttrandefriheten och demokratin förutsätter armlängds avstånd mellan politiker och public serviceradio och -TV. SR och SVT ska vara fria och oberoende. Det är därför viktigt med ett individuellt avgiftssystem med "raka rör" mellan inbetalda avgifter och bolagens medel. Därför avvisar vi socialdemokrater bestämt alla tankar på statsbidrag till public servicebolagen. Att få en beroende statstv är oroande. Ett kritiskt program om moderaterna skulle kunna få finansministern att dra ned på resurserna.
Men det är viktigt att veta vad kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) sa igår i debatt i DN. - "Det är därför det är viktigt att alla program, oavsett genre, kan motiveras utifrån uppdraget och att public serviceföretagen ska slå vakt om programområden som är kvalitativt eller kvantitativt underrepresenterade hos de kommersiella aktörerna". Här föregick hon sin utredare och har redan nu beslutat och föankrat hos sina regeringskollegor att Public Service skall bantas och enbart syssla med det som övriga kanaler inte kan, enligt hon, göra bättre.
Så tyvärr sportsändningar och melodifestivalen, Allsång på Skansen och Murder in Midsommer kommer vi inte att få se i ettan eller tvåan i fortsättningen.


Jag är troligen gammalmodig men jag vill inte ha programmen förstörda av reklam.

"Utanförskapet var som störst 1993/1994!


Utanförskap - smaka på ordet.
Enligt NE betyder det: att stå utanför viss gemenskap i hem, arbets-, kultur- el. samhällsliv, mellan medlemmar av ett land, folk etc.

I alliansens tolkning av "utanförskapet" ingår värnpliktiga, föräldralediga, studerande, förtidspensionerade och arbetslösa bl.a. Men jag har sett enskilda borgare med annan tolkning av begreppet. Ex Anne-Marie Ekströms blogg den 15 juni där hon menar något annat.


Under våren avslöjade dock arbetarrörelsens tankesmedja i en mycket läsvärd rapport hur regeringspartierna konstruerat detta ”utanförskap” genom att bluffa med statistik. Och om man skulle översätta Alliansens siffror till motsvarande även under 90-talet kan man finna att "utanförskapet" var som allra högst 1993/1994, dvs efter tre år av borgerligt vanstyre av Sverige. Sedan dess har siffrorna hela tiden minskat och mest under den exeptionella högkonjunkturen de senaste åren. Sverige har i själva verket en mycket hög sysselsättnings­nivå och det faktum att vi alla kan få ut försäkringspengar när vi blir arbetslösa eller sjuka är bara bevis på att vi liksom andra nordiska länder har ett väl fungerande ”innanförskap”. Vi omfattas alla av ett välfärdssystem som inte lämnar oss i sticket när vi är svaga. Att slå sönder det innanförskapet är den moderatstyrda regeringen på god väg att lyckas med!

Men tyvärr alla ni som tror på den Moderatstyrda regeringens favoritmantra - "utanförskapet minskar" - det är inte längre sant. Nu ökar "utanförskapet" på nytt i Sverige. För första gången sedan 93/94.


Jag kan inte heller undgå att nämna att den alltid lika goda publicisten Per Carlsson (s) återigen berikat mig med en läsvärd debattartikel i BT.

söndag 29 juni 2008

Orättvisa lagar


På tisdag kommer ett antal nya lagar att börja gälla. Se exempel på tre stycken lagar som den moderatstyrda regeringen har genomdrivit för att göra det mer otryggt att leva. Borgerlig politik är orättvis, orättfärdig och omodern.

-Ny sjukskrivningsprocess (den s.k rehabiliteringskedjan) som kommer att ställa människor utan försörjning.

-Vårdnadsbidraget, som riskerar att få till följd att förskolan nedmonteras.

- Karensdagarna vid arbetslöshet höjs från fem till sju dagar.
Mössa på!

torsdag 26 juni 2008

Volvo varslar

Volvo varslar i framförallt Göteborg. Och det är ett stort varsel. Även om det inte kom helt överraskande är det förödande för dem som drabbas. Hur stort varslen blir bland underleverantörer är för tidigt att säga.
Maud Olofsson, Näringslivsministern, säger till massmedia att regeringen ändå gjort oerhört mycket men inte tänker göra något särskilt just nu. Men har de gjort något alls mer än skapat mer otrygg situation för dem som blir arbetslösa nu.

Har regeringen satsat på fordonsprogrammen som vi socialdemokrater startade? Har regeringen satsat på bättre infrastruktur i västsverige? Nej, sanningen är att de inte gjort något förutom att jäklas med folk.

Olle Ludvigsson skriver i en debattartikel i GP idag:

Regeringen måste tydligt visa att de satsar på fordonsindustrin. Ett första steg borde vara att presentera en fortsättning på de fordonsforskningsprogram som löper ut i slutet av 2008. Dessutom borde regeringen genomföra utbildningssatsningar som lockar fler personer till fordonsindustrin för att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen.

onsdag 25 juni 2008

"Svart" övertid

"Svart" övertid vanligt i staten.

Mer än var tredje statligt anställd man arbetar övertid varje vecka. Och 43 procent av dem får ingen ersättning, vare sig i tid eller i pengar. Det visar Fackförbundet ST:s senaste arbetsmiljöundersökning.
De vanligaste skälen för övertiden är att "arbetet kräver det" och att arbetskamraterna i annat fall skulle tvingas göra en del av arbetet, enligt undersökningen "Arbetsmiljön i staten", som gjorts av Statiska centralbyrån, SCB, på fackets uppdrag. Undersökningen baseras på enkätsvar från drygt 3 300 statligt anställda medlemmar i Fackförbundet ST.
Andra vanliga skäl för att avstå från begäran om övertidsersättning är att man vet att svaret ändå skulle bli nej och att en sådan begäran skulle få negativa följder för karriären och löneutveckling. Vilket visar att det är lågt i tak på en del statliga arbetsplatser, menar Annette Carnhede. Så lågt att anställda tror att de kommer att utsättas för repressalier om de lägger fram en helt legitim begäran om ersättning för sin övertid. Det innebär att statligt anställda genom att inte ta ut sin övertid i pengar sponsrar dig och mig.
Jag kommer ihåg det väl från den tid då jag själv jobbade statligt. Mössa på!

VårdnadsbidragetDe partier som ingår i den moderatstyrda regeringen pratar alla om att värna den sk "arbetslinjen". Det betyder att bidrag och framförallt försäkringsersättningar ska bytas till att folk går till ett arbete. Det är därför lurigt att samma partier beslutat att göra precis tvärtom.
För att vara trovärdig när man talar om att slå vakt om ”arbetslinjen” måste man också inse att människor måste kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. En ensamstående förälder som blir erbjuden ett jobb som innebär arbete på kvällar och helger har i dag inte en reell möjlighet att ta det. En offentligt finansierad barnomsorg på obekväm arbetstid för den som behöver det, är därför en viktig förutsättning för arbetslinjen och för ansträngningarna att öka arbetsutbudet. Det är bra ur jämställdhets synpunkt men också ur ett integrationsperspektiv. Och det är långt mer angeläget än ett vårdnadsbidrag!


Gör som Rosie - vägra vårdnadsbidrag.

Se därför till att förslaget om kommunalt vårdnadsbidrag aldrig blir verklighet i Borås. Jag hoppas att så många som möjligt ställer upp och argumenterar mot "hemmafrureformen"!

FRA-lagen är bara toppen på det isberg som den moderatstyrda regeringen har skapat.


Nu finns information om att försäkringsbolagen systematiskt hämtar patientinformation, normalt sekretessbelagd information, och sparar den för alltid. Individuellt tecknade personförsäkringar ger försäkringsbolagen möjlighet att inhämta hälsoinformation om kunderna. Bolagen anser att informationen är viktig för deras affärsverksamhet.


Informationen från exempelvis patientjournaler bevaras av försäkringsbolagen även om försäkringsansökan avslås, sökande återkallar sin ansökan eller om kunden slutar att betala en personförsäkring. Därför anser jag att ska det regleras i lag att försäkringsbolagen regelbundet måste gallra sådana uppgifter och även redovisa sina rutiner för att avidentifiera eller förstöra den genetiska informationen.

Vid tecknande av en individuell personförsäkring krävs, i de flesta fall, att kunden fyller i och undertecknar en hälsodeklaration. I och med undertecknandet av hälsodeklarationen ger kunden försäkringsbolaget en generell fullmakt vilket gör att kundens hälsodata kan inhämtas. Den generella fullmakten är varken tidsbegränsad eller begränsad avseende vårdgivare framgår av Socialstyrelsens utredning.

Liksom FRA lagen är försäkringsbolagens möjligheter att ta reda på allt om ditt sjukdomstillstånd samt att lagra detta för all framtid möjlig bara genom den moderatstyrda regeringens lagar.

Var finns de vanligtvis intigritetsbevakande folkpartisterna när man behöver dem?

måndag 23 juni 2008

Fp duktiga med datorer.

Läste på Anne- Marie Ekströms blogg att hon via DN fått tag i socialdemokraternas valstrategi. Som folkpartist tycker hon att vår strategi är fel. Det gläder mig - jag hade varit orolig om hon tyckt att den var rätt.

Vill bara nämna för Anne-Marie att vi låtit publicera vår strategi för allmänheten för att folkpartiet skall slippa nesan av att behöva göra dataintrång hos oss.
Håll till godo.

torsdag 19 juni 2008

Personval och lojalitet


Då var teaterföreställning över för den här gången. Skådespelet var enbart till för att rädda ansiktet på regeringen men även för ett antal unga centerpartister som målat in sig i ett hörn. Hjälteglorian har efter gårdagens omröstning hamnat rejält på sniskan för ett par av de unga centerpartister som har varit mest högljudda i debatten om FRA. För mig blev Fredric Federley enbart patetisk när han rättfärdigade sitt ja med att svensken är övervakad på så många andra sätt ändå. Övervakningskameror finns ju på så många ställen. Jag misstänker att Fredric och andra kommer att få sin helt egna svekdebatt liksom Thorbjörn Fälldin en gång fick.


Debatten om FRA har också pekat finger på en annan intressant fråga - nämligen personvalen. Borgarna i grundlagsutredningen har föreslagit att det skall bli lättare att bli inkryssade i framtiden. Flera av de riksdagsledamöter som tvivlade inför FRA-omröstningen är inkryssade i riksdagen. Inkryssad blir man ofta efter att ha profilerat sin person snarare än att ha företrätt sitt parti bra. I profileringen ingår en stark ideologisk övertygelse i frågor som man inte kan kompromissa med. Ofta förekommer också vem/ vilka som betalat för personvalskampanjen och vilken lojalitet som finns mot dem som står för stålarna.


Fredric Federley och Annie Johansson är exempel på personer som drivit politik som profilerar dem själva snarare än det parti vars nomineringslista de råkat hamna på. Så mycket var dessa borgerliga företrädares övertygelse värda trots att de båda byggt sina karriärer på att hävda individens okränkbara frihet. En enda av de borgerliga var konsekvent. Camilla Lindberg (fp) röstade rakryggat nej i enlighet med sin övertygelse.

onsdag 18 juni 2008

"Lex Orwall" fortsätter!

Tänk tanken att staten öppnar och läser alla brev som skickas för att kontrollera sina medborgare. Och det utan att någon form av brottsmisstanke finns. Skulle vi kalla ett sådant land för ett demokratiskt land?

Idag skickar vi inte värst mycket brev utan vår kommunikation sker genom kabel och lagförslaget innebär samma kränkande hantering av medborgarna som mitt exempel med breven.FRA lagen debatterades noggrant igår och nu på morgonen återremiterades förslaget i syfte att snabbt behandla säkerställande av intigritetsskyddet.

DN skriver på ledarsidan: - Pinsam reträtt för att rädda alliansen från att spricka.

I ett pressmeddelande skriver Pär Ström, "Integritetsombudsmannen" att: – Exakt vilka kompletteringarna i "Lex Orwell" blir är något oklart just nu, men det som nämnts är främst att Datainspektionen ska få i uppdrag att granska FRA:s avlyssning, att en parlamentarisk kommitté också ska kontrollera den, och att formuleringarna för vad FRA får spana efter ska stramas upp. Kanske får FRA ett integritetsombud. Det sägs också att det ska bli två myndigheter, en som ger tillstånd till avlyssning och en som kontrollerar verksamheten. Detta är i det stora hela ointressanta marginaljusteringar. Hela grundidén kvarstår, att FRA ska få massavlyssna människors kommunikation utan brottsmisstanke. Läsa e-post och sms, lyssna på samtal, se vilka sajter vi besöker, upprätta "sociogram" (kartor över vänkretsar). Och så vidare. Detta är lika absurt som tidigare. Det strider fortfarande mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 12.

Regeringen vill ha igenom förslaget snabbt för att inte skjuta på tidsplanen så det blir nog bara kosmetika som slätas ut över förslaget. I grunden kommer det att bli samma förslag.Björn Elmbrandt skriver i dagensarena att Försvarets Radioanstalt (FRA) som så länge spanat österut efter 90-talet fått allt mindre att avlyssna och vad skall man göra med all den utrustning som man har. Jo staten stiftar en lag i syfte att kunna avlyssna all trafik som sker via telefoni, sms och internet. Se där en sysselsättningsåtgärd.Jag kan inte heller låta bli att förundras öven den smått panikslagna argumentation som kd:s främste företrädare, Boråsaren Else-Marie Lindgren, i försvarsfrågor ägnade sig åt i gårdagens debatt. Hon säger i sitt anförande att: Fru talman! Genom att säga nej till förslaget i betänkandet riskerar vi, menar jag, livet för våra söner och döttrar som faktiskt står upp för demokrati och mänskliga rättigheter exempelvis i Afghanistan. Signalspaning möjliggör en effektiv underrättelse om hot utanför Sveriges gränser. Att låta den signalspaning som pågått förbli oreglerad och utan integritetsintrång är att inte ta ansvar.Det är klassisk retorik att ställa integritetsskyddet mot att svenska döttrar och söner dör. Men de befinner sig faktiskt i ett krigshärjat land och gör en insats som kan riskera deras liv men det har inte med den signalspaning som "lex Orwall" handlar om.

Att sedan Else-Marie Lindgren tappade bort sig själv i replikskiftet då hon inte hade ett skriftligt material att luta sig mot var olyckligt för henne.

måndag 16 juni 2008

Storebror ser dig!

På onsdag skall riksdagen rösta om förslaget "storebror ser dig". Vad jag förstår kommer det att bli en spännande debatt och omröstning. Kommer lojaliteten mot respektive parti att styra de borgerliga politikernas övertygelse? Eller ligger deras lojalitet för dem som kryssat in dem i riksdagen?

Jag är själv starkt kritisk mot förslaget då det ger utrymme för att missbrukas. Den internationella organisationen Reportrar utan gränser uppmanar alla riksdagsledamöter att rösta nej till förslaget. De säger "Vi har sett för många repressiva regimer runtom som använder avlyssning för att tysta kritiska röster".

De förslag som regeringen lämnar om att FRA ska få tappa av trafiken i kablar rymmer möjligheten till starkt integritetskränkande åtgärder riktade mot enskilda, vilket kräver långtgående rättsäkerhetsgarantier och ett långtgående integritetsskydd. Det klarar inte regeringen att leverera!

Meddelandeskyddet är en av de viktigaste rättigheter som sverige har. Att fritt kunna meddela dig med pressen utan att det kan eftersökas vem du är tillhör det som gör sverige till ett fritt och demokratiskt land.

Kan på onsdag vara ett minne blott.

lördag 14 juni 2008

Livet går vidare


I bilens barndom ansågs den vara så farlig att man var tvungen att skicka fram en liten man med en röd flagga för att gå framför bilen i syfte att varna allmänheten. Den vaktpositionen har numera vänsterpartiet självmant tagit på sig. De går före och varnar allmänheten för utveckling.


Deras självpåtagna roll blir särskilt tydlig när det gäller - i stort sett allt som gäller EU. Nu senast manifesterat i hurra och grattis jubel när en minoritet av irländarna ( ca 50 000 personer av 490 miljoner i EU) röstade nej till ett fördrag som skulle kunna förenkla och demokratisera EU. Vänsterpartister har bestämt sig för att tycka att EU är ett marknadsliberalt experiment och därmed avstå från att tillsammans med vänsterkrafter i europa göra det till något som alla socialister kan ena sig om.


Jag tycker att vi istället ska beklaga beslutet igår. Det innebär att inga fler länder kan tas emot i EU gemenskapen. Att avstå från ett fördrag som ger arbetare i europa rätt att strejka för kollektivavtal är inte genomtänkt. Jag anser att Lissabonfördraget ger EU bättre möjligheter att arbeta med fortsatt utvidgning, kunna samla sig kring en klimatuppgörelse, stimulera tillväxt och jobb samt bygga ett socialt rättvist Europa. För detta arbete behövs arbetsformer som är anpassade efter unionens storlek.
Allt det säger irländarna, ett av de länder som tjänat mest på att delta i EU-samarbetet, nej till. Till råga på allt står vänsterpartiet och sverigedemokraterna tillsammans och jublar åt eländet.
I Irland har motståndarna till det nya fördraget hävdat att Irland skulle tvingas höja skatterna och att den restriktiva lagstiftningen mot aborter skulle hotas. Skulle EU då vara en protestantisk konspiration, mot det djupt katolska Irland? Den sortens knäppgökar ser vi i den svenska debatten också- minns någon Björn Wahlöf?onsdag 11 juni 2008

Folk genomskådar orättvis politik.

Om det skulle vara val i maj 2008 skulle vi socialdemokrater vara större än den moderatstyrda regeringen ihop. Det är ungefär samma resultat som vid förra mätningen i november, 2007. SCB:s opinionsmätning är nog den mest pålitliga av dem alla eftersom den vänder sig till så många, totalt 9.501 personer.

Partisympatierna valet 06 maj 08 nov 07
Socialdemokraterna 35,0 44,7 45,9
Vänsterpartiet 5,8 5,1 5,1
Miljöpartiet 5,2 5,9 5,2
Moderaterna 26,2 22,4 22,6
Centerpartiet 7,1 6,2 6,2
Folkpartiet 7,5 6,8 6,5
Kristdemokraterna 6,6 4,6 4,6

Vänsterblocket får totalt 55,7 % och den moderatstyrda regeringen får 40,1 %.

Förklaringarna till att det har varit det här styrkeförhållandet i stort sett sedan valet i alla opinionsmätningar är lika många som tyckarna. Men en av förklaringarna är kanske att folk faktiskt upplever att regeringen inte leverarar det de lovar. Arbetslösheten ökar, socialbidragen ökar och allt blir bara dyrare. Skattesänkningarna har de som har det bäst ställt fått.
Villaägarna vann inget på att fastighetsskatten ersattes med en annan skatt. Många har fått höjd skatt och taxeringsvärdena mellan 2008 0ch 2009 höjs med 36 % i Borås.

Orättvisor bygger inte goda samhällen. Kort och gott - folk gillar inte orättvisor.

tisdag 10 juni 2008

Snacka om nerköp!

När vi socialdemokrater förlorade valet 2006 var tillväxten i Sverige 4 % och inflationen var 2%.
Gissa hur det ser ut idag? Du har rätt. Idag är tillväxten 2% och inflationen är 4 %.

Det blev allt dyrare som låntagare men även som matköpare med den moderatstyrda regeringen.

Att betygsätta små barn - är det vettigt?

Den epok som löparnisse Jan Björklund ser som idealet?


Nu har den moderatstyrda regeringen beslutat att betygsliknande skriftliga omdömen ska ges för samtliga elever i grundskolan från och med höstterminen 2008.


Som vanligt har regeringen våldsamt bråttom. Löparnisse själv säger att "föräldrarna har rätt till tydlig information om hur det går för barnen i skolan". Och som väntat ville han inte ha någon uppgörelse som har chansen att överleva nästa val. De senaste åren har de borgerliga partierna gjort skolan till ett slagfält i svensk politik. Att olika partier för fram sina visioner till medborgarna är både en rättighet och en skyldighet. Men i de politiska frågor som är allra viktigast för ett lands framtid, dit hör skolan, brukar man försöka hitta långsiktiga lösningar.
Skolministern har varit skicklig i att peka på problemen i svensk skola, och utnyttja dem partipolitiskt. Men en regering måste också komma med lösningar. Då räcker det inte med de enkla lösningarna som betyg från första klass, att gorma om kepsar och mobiltelefoner, eller införa lagar om att hämta skolkare med polispiket. Barn ska inte behandlas som brottslingar.

Skolpolitik är inte kriminalpolitik.Att bara gradera och sortera eleverna inbördes ger inte mer kunskap – det ger bara ökade klyftor och kväver lusten att lära.

måndag 9 juni 2008

Vart tog tryggheten vägen?


Riksdagen sa i förra veckan ja till att införa en rehabiliteringskedja i tre steg med fasta tidpunkter då arbetsförmågan prövas.

Så här ser gången ut:

Första 90 dagarna bedömer Försäkringskassan om personen klarar sitt vanliga arbete.

Från dag 91 prövas om den sjuke klarar annat arbete hos arbetsgivaren.

Från dag 181 kan arbetsgivaren säga att han inte har något jobb till den sjuke. Och då är det adjö från jobbet oavsett hur länge man jobbat där.
Idag har ju inte arbetsgivaren något rehabiliteringsansvar längre. Försäkringskassan ska sköta rehabiliteringen med idag minskad budget. Allt ansvar läggs på den som är sjuk

Sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ska endast betalas ut under 364 dagar inom en period av 450 dagar. Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas. Enligt förslaget ska ändringarna börja gälla den 1 juli 2008. Det betyuder att från och med det datumet kommer ett antal personer bli utan försörjning och kommunerna får träda till med socialbidrag.

Så kommer människor att behandlas i det moderatstyrda Sverige. Det blev plötsligt kallt - mössa på.

Finansiering av infrastrukturen.


Närmare 9 av 10 kommuner anser att kraftiga ökningar behövs för att få ordning på infrastrukturen, enligt en undersökning från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
Ungefär 4 av 10 kommuner har medfinansierat investeringar gjorda i statliga vägar eller järnvägar. Medfinansiering är inte olaglig men har under senaste åren tvingats fram pga att staten har för lite pengar till infrastrukturen. Medfinansieringen tar resurser från vård och omsorg.

Det är nödvändigt att vi för att klara jobben, miljön och utvecklingen i Västsverige har bra järnvägar och vägar. Västsverige hackar efter i internationell jämförelse men även i jämförelse med Skåne och med Stockholms områdena.
Bara ett av exemplen är Spanien som har satsat 1000 miljarder i infrastruktur de senaste 10 åren.

Men med den finansieringsmodell som vi har idag kommer vi aldrig att komma ikapp. Idag betalas satsningarna med årets anslag vilket aldrig innebär annat än några kilometer asfalt eller järnvägsräls. Nej, stället ska vi se infrastrukturen som investeringar och betala av dem under längre period än ett år. Då skulle vi kunna låna billigt av riksgälden och på så sätt finansiera en upprustning relativt snabbt.


Hoppas på debatt i ämnet. Jag återkommer i varje fall. För jobbens och miljöns skull måste frågan vara levande.

lördag 7 juni 2008

USA + miljösatsningar?

Läser i SVD, liten notis, att en ny klimatlag blev nedröstad i USA. Syftet var naturligtvis att minska koldioxidutsläppet. Senaten röstade nej och Bush hotade med veto. Republikanerna tyckte att ansatsen att rädda jordens klimat skulle bli för dyrt.
Barack Obama tycker att förslaget inte är tillräckligt långtgående men att det är bra som ett första steg.
För dyrt sa Bush och vill att andra ska rädda jordklotet.

torsdag 5 juni 2008

Kommunens utgifter blir större

Snacka om cyniska borgare i riksdagen. Just när de röstat igenom en ny sjukförsäkringslag den sk rehabiliteringskedjan som kraftigt försämrar för dem av oss som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Avsikterna sägs vara än det ena än det andra. Problemet är att det enda receptet som den moderatstyrda regeringen tycks ha är att punktera sjukförsäkringen.
Den borgerliga piskan riktas ensidigt mot individen samtidigt som den moderatstyrda regeringen inte kommer med ett enda förslag som underlättar för människor att få rehabilitering, sadla om och underlätta återgång i arbete. Tvärtom. Sedan den borgerliga regeringen tog makten för nästan två år sedan har primärvården inte fått en enda ny krona för att underlätta rehabilitering, tvärtemot givna löften. Möjligheten till vidareutbildning har också kraftigt skurits ned. Risken att som enskild sjuk bli utförsäkrad växer.

Samtidigt klappar dessa moderatstyrda människor händerna när de röstar igenom försämringar för många människor. Att ett stort antal personer riskerar att bli beroende av socialbidrag tycks inte röra borgarna i ryggen. Snacka om cynism.

Presidenter och fördomar

USA var inte redo för en kvinnlig presidentkandidat. Och det är klart med sådan syn på kvinnor som några skribenter gav uttryck för så är det inte konstigt.

Tucker Carson jämförde Clinton med Lorena Bobbitt (kvinnan som skar av sin mans penis med en kökskniv), Courtney Martin sade sig stödja Obama eftersom Hillary enbart påminner om en arg morsa och Rush Limbaugh frågade sig om USA verkligen ville se en kvinna åldras i offentligheten.

Jag skulle inte bli förvånad om det visar sig att USA inte heller är moget för en svart man. Men jag kanske ska känna förtröstan om de väljer en gammal man, med tanke på min egen ålder.

söndag 1 juni 2008

Välfärdsarbetarna

Vårdförbundets strejk avslutades i veckan och resultatet blev tyvärr lika skralt som för Kommunal vid deras strejk 2003.

Liksom då och nu är kvinnorna i välfärdsyrkena missnöjda och har med rätta en djup frustration över att de inte fått ut mer av sina ansträngningar. Strejken har satt tummen på det som är viktigt: nämligen att det är låga kvinnolöner som bär upp välfärden.

Grundproblemet är pengar. Vårdsektorn finansieras med skattepengar. Och det ska den göras. Den finansieras av skattemedel oavsett vem som utför vården. Och däri finns också borgarnas lögn. Föreställningen att privatiseringar skall leda till generellt höjda löner inom vården är bara snömos. Intäkterna från inkomstskatten blir inte mer bara för att en privat företagare driver vårdcentralen istället för regionen.
Diskussionen om hur vi skall få skatteintäkterna att räcka till rättvisa löner för dem som jobbar där samtidigt som vi skall kunna vårda och bota fler är en nöt att knäcka.
Borgarna vill förmodligen lösa det hela med att ge grundläggande vård och att bättre medicin och vård får den enskilde betala själv.

Regeringen gav i veckan ut en rapport hur man skall lösa dilemmat med för liten skatteintäkt. Inte särskilt överraskande säger de att fler skall jobba mer.