torsdag 4 juni 2015

Det behövs modiga politiker!

Alltför länge har nättrollen fått ondgöra sig över de individer som reser till Mellanöstern ditlockade av rekryterare från främst ISIS. Hatet kulminerar när kommuner föreslår att hemkommande ska rehabiliteras och få hjälp.
Vilka är då de lätta offren för rekryterarna från de olika jihadistgrupperna. I städernas förorter är det pojkarna som har lägst betyg och som inte gör aktiva skolval. Det är pojkarna som sen går arbetslösa. Det är killarna som känner sig utanför den svenska gemenskapen som lockas till att bli jihadistiska krigare. Det är oftast de som känner utanförskapet som blir de enkla offren.

Den hjärntvätt som ISIS följeslagare eller motsvarande genomgår fostrar dem att anse sig själva ha rätt att behandla kritiker, andra muslimer och icke-muslimer precis som de behagar. Det är fritt fram att prygla, våldta och sälja andra människor, särskilt jezidiska flickor som anses stå i förbund med satan. Skulle du vilja att samhället inte försökte att rehabilitera dem tillbaka till att kunna leva i samhället. Jag tycker det!

Nättrollen skriker samtidigt på hårda straff, ingen ska få komma tillbaka till Sverige. Helst skall de som är svenska medborgare fråntas detta medborgarskap.

Den nuvarande lagstiftningen har brister. Terrorhandlingar, krigsbrott och andra brott mot folkrätten är kriminaliserad. Det är också straffbart att rekrytera och uppmana till terrorbrott. Det är enligt den lagstiftningen som SÄPO nu har gripit två personer, en från Örebro och en från Stockholm. Men de ska fällas också.

Att ge terrorträning är straffbart - men inte att träna. Det är inte straffbart att resa utomlands för att ansluta sig till en terrorgrupp.
Regeringen har aviserat skärpt lagstiftning avseende rekrytering, organisering, finansiering, träning och resor för att ansluta till terrorgrupp. Men som alltid handlar det om gränsdragning. Vad är en terrorgrupp mm. Slutligen handlar det om, även när man har en lagstiftning på plats, att leda i bevis och att vara ett rättssäkert och civiliserat land.

När det avser svenskt medborgarskap och att frånta den som straff så är det mer komplicerat. 2006 genomförde dåvarande Persson regeringen en utredning om möjligheten att frånta medborgarskapet om det framgick att man fått medborgarskapet genom falska uppgifter. Utredaren föreslog att det skulle vara möjligt att frånta medborgarskapet. Valet 2006 ändrade regeringsinnehavet och utredningen hamnade i fil 13.
Medborgarskapets regler finns reglerade i grundlagen. Det innebär att ev ändring kan beslutas nu men lagstadgas först efter 2018 eftersom det behövs två beslut över två mandatperioder.

Europa är fortfarande en aning yrvaken, och många länder söker sig fram. Lika lätt som en hel del har att raljera över "gräddfiler" för jihadister lika svårt har man att utveckla åtgärdsplaner som kommer att få effekt.
I Frankrike vill man ha en hård linje som fokuserar på lagstiftning. Så ville även Storbritannien men lyckades inte fullt ut implementera det. I Danmark satsar man inte på lagstiftning utan mer på att avradikalisera där utgångspunkten är de metoder som finns sedan tidigare med andra sociala problem.

Men hur som helst är huvudfrågan, som inte drevet bemödar sig om att grunna på, att det finns stora mängder individer som inte kan lagföras hur många lagar vi än har. För dessa människor måste vi ha en strategi. En strategi som Stockholm och Örebro har försökt att genomföra.

Det fordrar modiga politiker som kan se bortom det högst okunniga drevet.

Utrikespolitiska Institutet
Magnus Ranstorp
Per Gudmundsson

Anders Ygeman