lördag 28 december 2013

Dags att sluta leka affär inom sjukvården.

Socialdemokratin påverkades av nyliberalismen under slutet av 80-talet vilket kom att spela en avgörande roll för att införa New Public Management (NPM). Det är därför befriande att Stefan Löfven nu har insett att patientens behov måste ställas framför marknadens behov.

Sjukvården styrs alltmer enligt marknadsmässiga principer framtagna för varuproduktion. Resultatet har blivit ett styrsystem i vården vars tillämpning på välfärdssektorn starkt kritiseras, också från många ekonomer och statsvetare. NPM representerar en logik som är främmande för sjukvårdens inre arbete. NPM passar bättre på Volvo eller SKL än i sjukvård eller överhuvudtaget inom välfärden.

Alliansens reformer med vårdgarantin samt kömiljard är typiska exempel på NPM. Vårdgarantin är lätt att mäta - antingen uppnår sjukhusen målen eller så gör de inte det. De som klarar mätningen får del av kömiljarden.
Socialstyrelsen har låtit utvärdera effekterna av dels vårdgarantin, dels den så kallade kömiljarden. Deras utvärdering visar att vårdköerna har kortats, men också att undanträngning i vården som effekt av vårdgarantin förekommer.

Det innebär att du behöver vara relativt frisk för att dra nytta av Göran Hägglunds sjukvårdspolitik. Är du ­gammal, multisjuk eller kroniker -så får du vänta. Den politiken samt NPM underlättar inte att uppnå sjukvårdlagens portalparagraf.

"2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
   Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården"Vi behöver därför hitta ett annat system än NPM för att styra sjukvården. Jag tycker också att det är dags att sluta leka affär och skrota beställare- utförarmodellen. Vi behöver också vara mer kreativa än Göran Hägglund och hitta andra sätt att korta köer. Sjukvården är viktig för svensken och vi Socialdemokrater skall ha det största förtroendet bland väljarna inom sjukvårdsfrågorna
.

torsdag 26 december 2013

Egenintresset ljuger aldrig!

Sällan har försvaret för egenintresset dolts så illa bakom siffertrixande och blå dunster som när Jan Ericson (M) försvarar regeringens skattesänkningar. I debattartikel, 19 december, i Borås Tidning skriver riksdagsledamoten att:

"skatteintäkterna ökat och välfärden har fått mer pengar – tack vare att fler kommit i arbete och utanförskapet har minskat."

Jag undrar i vilken värld den mannen lever i. Inte är det samma som den jag lever i. Arbetslöshetssiffrorna och utanförskapet är högre än någonsin. Välfärden skriker efter fler människor samtidigt som Alliansen slösar med de skattepengar som finns på dyra projekt som sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga människor och på sänkningen av krogmomsen.

Jan Ericson utnyttjar Riksdagens Utredningstjänsts trovärdighet genom att basera sina siffror på RUTs utredning utan att redovisa den i sin helhet. Det är ytterst svårt att få ut utredningen om inte Ericson själv lägger ut den i sin helhet. Han har valt att, på sin blogg 11 december, lägga ut av honom valda delar.

Den här utredningen från RUT visar tvärtemot vad Jan Ericson försöker bevisa.

Jan Ericson blev invald för Moderaterna vid riksdagsvalet 2006. Det olyckliga valet.
I oktober 2006 fick en riksdagsledamot 50.000 kronor/månad i arvode. Låt oss anta att Jan Ericson inte fått någon ökning av sitt arvode sedan dess ( i själva verket tjänar han i dag 59.800 kronor/månad). Hur mycket betalade han i skatt 2006 och hur mycket får han betala nu.

Svaret är att Jan Ericson betalar 109.812 kronor mindre per år i skatt i dag än vad han gjorde när han tillträdde som riksdagsledamot!


"Egenintresset ljuger aldrig" som Karl Marx en gång sa.

lördag 23 november 2013

Den glömda konflikthärden.I början av 2013 störtades presidenten, François Bozizé, i Centralafrikanska republiken av rebellalliansen Seleka. Sedan dess har landet störtats ned i ett inbördeskrig som om det inte stoppas kan leda till folkmord.
Delar av Sèlèka terroriserar befolkningen konstant med stölder och grovt kränkande av mänskliga rättigheter som inkluderar godtyckliga arresteringar och sprängningar. Sexuellt våld utövas dagligen mot kvinnor och barn samt tortyr, prickskytte och att rekrytera barnsoldater.
Våldet trappas upp så att byar beväpnar sig i syfte att skydda sig. Desto längre konflikten får pågå desto mer sannolikt blir det naturligtvis att konflikten blir mycket långvarig.
Konflikten har utvecklats till att vara en konflikt mellan muslimer och kristna och kan jämföras med situationen i Rwanda 1994.

Det är hög tid att FN tar ett mycket större ansvar för situationen än vad den resolution säger som de tog i oktober. Afrikanska unionens fredsbevarande insats bedöms av många, däribland Svenska FN - förbundet, som för begränsad.

Landet är ett av världens fattigaste länder efter årtionden av krig.

 Läkare utan gränser.

lördag 9 november 2013

Demokrati!

Demokrati kan vara svårt ibland:

Är detta en demokratisk handling?


 Är detta en odemokratisk handling?

 

Välj själv.

måndag 28 oktober 2013

The Beatles i Borås

Ett halvt sekel har gått just i dag sedan The Beatles på Sverige turnén framträdde i Boråshallen den 28 oktober klockan 19,30.

Det kunde se ut och låta så här även om just den här upptagningen är från Washington.


Tro dem inte!

Moderaterna lanserade sig tidigt, redan inför valet 2006, som det nya arbetarpartiet- De nya Moderaterna. I begreppet ryms både företagare som direktörer.

I den Socialdemokratiska vokabulären betyder arbetslinjen det samma som full sysselsättning men hos de nya Moderaterna är det bara de som arbetar som behövs. I den slogan som Moderaterna lanserade på sin stämma blev också den ideologiska skillnaden tydlig. M säger att alla som arbetar behövs lika med att de som inte arbetar behövs inte, Socialdemokraterna säger i sin slogan att alla skall med. Alla oavsett de jobbar eller inte.

Genom sänkta ersättningsnivåer och skärpta tidsgränser omfördelas resurser, från stöd och hjälp till arbetslösa, sjuka och gamla, till skattesänkningar för högavlönade.

Nuförtiden säger sig Moderaterna vara för välfärd. De påstår att de vill förvalta välfärden. Begreppet förvalta hos Moderaterna innebär att sälja ut och privatisera. Inför valet säger sig Moderaterna inte vilja sänka skatt längre. De säger ingenting om 2015 eller 2016.

Moderater, vare sig de är nya eller gamla, är inte trovärdiga när de går till val med löftet att inte sänka skatten.

Tro dem inte!

Har du inte läst Onådiga Luntan ännu? Gör det.

torsdag 1 augusti 2013

Regeringen skapar jobb!

Från den 1 september ska arbetslösa varje månad lämna in en aktivitetsrapport i syfte att redovisa vad de har gjort för att skaffa sig ett arbete.

-En viktig förutsättning för att hitta ett arbete är att vara aktivt arbetssökande och aktivitetsrapporten kommer att tydliggöra den enskildes ansvar för detta, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

I all sin enkelhet säger det allt om Alliansens arbetsmarknadspolitik. Reformen visar på den syn som Regeringen men också lagstiftarna verkar ha om de arbetslösa. Det handlar om att se på dem med misstänksamhet och att inte lita på att de faktiskt vill ha ett arbete. Arbetslösa kommer inte att söka arbete om man inte viftar litet med piskan ovanför deras huvuden.
Regeringens strategi har hela tiden varit att skuldbelägga den som inte lyckas hitta ett jobb. Det är ditt eget fel! Du har inte sökt tillräckligt många jobb! Du har inte ansträngt dig tillräckligt!

Det är därför oerhört trist att mitt parti genom trianguleringen sällat sig till regeringens usla syn på arbetslösa.

Arbetsförmedlingen och A-kassorna får mer att göra men det är med administration (läs kontroll) inte att stötta och hjälpa arbetssökanden till ett jobb. 

Jobben blir definitivt inte fler av att jaga arbetslösa med blåslampa!

Allianspartierna kommer att kalla reformen för en succé. Reformen har ju redan skapat 150 nya jobb!

I A-kassan för att administrera kontrollapparaten.

torsdag 18 juli 2013

Ska det vara så svårt - Borås Tidning?

 I  och med regeringens passivitet vad det avser dubbelbestraffningen av kriminella så kan dessa brottslingar söka och få skadestånd av staten trots att de är fällda brottslingar. Då tyckte jag att Borås Tidning allt kunde vara lite hårdare mot Alliansregeringen.
Du kan själv se hur pass lama de var i sin kritik här.

Jag skrev därför ett svar som jag skickade till vikarierande ledarskribenten David Lindén. Ja, det är samme Lindén som nu får vara med i radio för att han kritiserar Dogge Doggelito för att han skulle vara historielös. Den raljerande ton som Lindén har i sin blogg beror på att Dogge genom sin text kritiserade en regering som BT inte får eller vill kritisera.

Jag skrev det här:"Brottslingar kan få skadestånd!
Borås Tidnings ledarskribenter har märkligt svårt att utdela kraftig kritik mot Alliansen även då regeringen uppenbart borde ha skarp kritik.
Cirka 400 brottslingar har dömts till dels skattetillägg och dels fängelsestraff. Sådan dubbelbestraffning är inte tillåten och hör inte hemma i en rättsstat.
En sålde aktier i ett framgångsrikt IT-företag och gömde pengarna i ett skatteparadis. Hen är skyldig svenska staten 127 miljoner. En annan sysslade med organiserad brottslighet och var internationellt efterlyst i flera år. Två exempel av många.
Nu kan båda, tillsammans med ca 400 andra, kräva ett kraftigt skadestånd från staten. Inte för att de är felaktigt dömda för skattebrott i civildomstol. De är brottslingar. De kan få skadestånd pga. en teknikalitet som hade kunnat undvikas om regeringen hade agerat.
Det är ingen rättsskandal. Det är däremot en präktig politisk skandal.
Norge hade tidigare ett liknande system som Sverige. Norska politiker agerade på en gång då det blev uppenbart att systemet betraktades som dubbelbestraffning efter avgörandet i Europadomstolen 10 februari, 2009. Den svenska regeringen tillsatte sent om sider i mars 2012 en utredning som ska vara klar i september i år.
Det är så dags då.
För den märkliga passiviteten bör Alliansen ha kraftig kritik.

Tomas Gustafson (S)"
 Och det här svaret fick jag:"Bäste Tomas,
Vi kritiserade visst regeringen och vi citerade en av Sveriges främsta jurister. Dessutom så gladde vi oss åt att rättsstaten nu själva bidragit till att dubbelbestraffningen kommer att försvinna. Så jag landar i slutsatsen att vi kritiserade regeringen, men respekterar att du har en annan åsikt.

Tack för din synpunkt, och jag hoppas du hör av dig även i fortsättningen.

Vänligen,
David Lindén
Ledarskribent  "

torsdag 6 juni 2013

Vad är okontrollerad invandring?

Olle Engström ( tidigare moderaterna) hävdar i sin famösa och okunniga debattartikel att invandringen är okontrollerad i Sverige. Det är ett begrepp som han använder tillsammans med Sverigedemokraterna. Men vad menar de med begreppet? Invandringen till Sverige är i högsta grad både reglerad och kontrollerad.
Begreppet har använts i samhällsdebatten under senare tid, främst av invandrarfientliga grupper som vill att människor ska få intrycket av att det väller in invandrare i Sverige. På vilket sätt Olle Engström menar att invandringen är okontrollerad trots att invandringen är så noga kontrollerad i lagstiftningen måste man verkligen fråga sig. Menar han däremot illegal invandring och människosmuggling, så ska de företeelserna kallas vid sina rätta namn.

I begreppet invandring ingår begreppet hemvändande svenskar vilket är den största gruppen. Tycker Olle Engström att den gruppen är okontrollerad?
 
Högst osäkert vad han menar. Kanske dags för Olle att läsa på innan han uttalar sig.

Sverige tar emot:

Ca 1900 kvotflyktingar under 2012 (Ungefär lika 2013)
15869 asylsökanden främst från Syrien under perioden jan-maj 2013
7581 arbetskraftsinvandring jan-maj 2013
Ungefär 40 procent av asylsökanden får permanent uppehållstillstånd genom sina skäl.
(Källa Migrationsverket)

Det går att hävda att invandringen är okontrollerad i Jordanien. Ett land med färre invånare än Sverige men som tar emot flyktingar i storleksordningen invånarna i Stockholm årligen!

1992 tog Sverige emot 92 000 flyktingar framförallt från forna Jugoslavien som då genomled ett brutalt inbördeskrig.

Det är den högsta siffran någonsin.

måndag 3 juni 2013

Ökande klyftor klyver samhället!

Jag har nu skickat in ett debattinlägg till Borås Tidning om varför det har kokat i förorterna. Oftast tar inte tidningen in mina debattartiklar.Ökande klyftor klyver samhället.


Hanif Bali (M) häver på Facebook ur sig att föräldrarna till dem som bränner bilar borde vräkas från sina hem. Fredrik Reinfeldt (M) avfärdar sociala förklaringar till vad som händer i förorterna med att de ökande klyftorna i samhället minsann inte är Alliansens fel. Olle Engström (M) skyller oroligheterna på vad han anser är okontrollerad massinvandring som i sin förlängning kommer att orsaka religionskrig i Sverige. 

Att det ska vara så förskräckligt svårt att inse att det vi nu har bevittnat är en reaktion på ett politiskt systemskifte lett av ”De Nya Moderaterna”.

Varhelst upploppen förekommer följer de en egen logik:
De startar med att polisen, rätt eller fel, uppfattas ha utövat övervåld. I Husby blev en 69 åring ihjälskjuten, som det uppfattades, genom onödigt övervåld av polisen. I England 1981 var det en brand som dödade ett antal svarta ungdomar och anklagelsen om att polisen inte brydde sig som utlöste upploppen. 1985, i förorten till Tottenham, dog en kvinna under en husrannsakan genomförd av polisen. 2005 var gnistan två tonåringars död i Clichy-Sous-Bois en förort till Paris. Det är bara ett antal av alla exempel på att den här formen av upplopp följer sin egen agenda.

Upploppen sker i samband med systemskiften i samhället. 1981 i Brixton var det Margret Thatchers systemskifte. 2005 i Paris förorter var det ett systemskifte under den dåvarande konservativa regeringen med Nicolas Sarkozy som inrikesminister. 2013 sker upploppen när den Reinfeldska regeringen har haft regeringsinnehav under sju år och systemskiftet har blivit tydligt.

Oftast startar upploppen i ”hopplöshetens områden”. Tidigare undersökningar visar tydligt att upploppen nästan uteslutande inträffar i socialt och ekonomiskt utsatta stadsdelar. 38 procent av ungdomarna i Husby vare sig pluggar eller jobbar och på Husbygårdsskolan saknar 40 procent behörighet till gymnasiet. Möjligheterna till förändring och politiskt inflytande är små. Likaså är misstron mot politiker och det politiska systemet stort. Framtidstron är obefintlig.

Alliansens politik går i första hand ut på att gynna en välmående medelklass. Förorterna och glesbygden är lågt prioriterade. Konsekvensen blir att klyftorna växer och den redan förödande bostadssegregationen ökar.
Att ta avstånd från våldet är självklart. Inte minst för att stödja alla människor i Husby och andra förorter som kämpar för lugn och ro på sina gator. De vill ha framtidsutsikter i stället för bränder.

Men att fördöma våldet räcker inte för att stoppa det. 

Vad är Alliansens lösning? Hårdare straff och ytterligare ett jobbskatteavdrag?

Tomas Gustafson (S)

fredag 24 maj 2013

Förbud av Burka eller Nikab är en ickefråga.

Göran Hägglund i kamp mot onda krafter.
Det är svårt att uttala sig om Burka eller om Nikab eftersom Koranen inte ger någon vägledning, om jag förstår det hela rätt. Olika islamistiska länder (olika klaner) tolkar naturligtvis Koranen olika och därför kan kvinnor klä sig lite olika.

Det var inte länge sedan svenska kvinnor skulle täcka håret och i Frankrike är det fortfarande inte populärt med kvinnor i långbyxor.

I Sverige kan rektorer förbjuda burka om den verkligen försvårar skolarbetet.  I sjukvården används enbart Hijab.

Det blir därför så mycket underligare när, den i övrigt kloke, gruppledaren för KD i Borås Falco Guldenpfenning har samma åsikt som Sverigedemokraterna i denna ickefråga. Jag är inte förvånad när det gäller Sverigedemokraterna. Men de har i grunden samma moralkonservativa inställning till familjen men jag trodde att de skilde sig vad det gäller invandringsfrågorna.

Men handen på hjärtat, Falco, hur många kvinnor har du sett klädda i Burka eller Nikab? I Borås eller i Sverige. 10, 100 eller fler?

Verklighetens folk vill att människor själva ska få bestämma mer vid sitt köksbord. Både vad det gäller skola eller hemtjänst mm. Jag tar för givet att det även gäller hur folk vill vara klädda?


Så långt sträcker sig däremot inte självbestämmanderätten för islamistiska kvinnor enligt Falco. Och Falco....kvinnoförtryck sitter inte i kläderna utan i en mängd andra saker.

onsdag 15 maj 2013

Försök att hitta teckningen här, Facebook!

Face-Book är tydligen moralens högborg.

Ett megapopulärt inlägg om 33 anledningar till att vara feminist togs bort av FB. Orsak... en tecknad bild på en vagina.
FB-ledningen har dock inga problem med att visa bilder på halvklädda kvinnor, slagna och lemlästade kvinnor eller söndersprängda människor.

Den slags amerikaniserad och konservativ moralism kan vi som använder Facebook vara utan. Däremot är 33 anledningar till att vara feminist, klart viktig läsning för unga kvinnohatande män som är vanliga i SD eller i sajter som den här.

En blommig tekopp skriver om hur unisex mode framställs olika på kvinnor och män.

fredag 10 maj 2013

Vinnare sedan 1956!

Eurovision Song Contest närmar sig med stormsteg och många intresserar sig för spektaklet. Själv tycker jag att tävlingen hade sin peak på 80-talet. (kan ha med min ålder att göra)

Inför nästa vecka får du här möjlighet att fräscha upp ditt minne om vilka som har vunnit genom åren.


Running Scared 2011 Euphoria 2012

lördag 27 april 2013

Varför kan folk tänka sig att rösta på ett så motbjudande parti?

Sverigedemokraterna är ett i grunden islamofobiskt, främlingsfientligt och rasistiskt parti. Har jag grund för ett sådant påstående. Det tycker jag.

Det gäller bara att grotta ned sig i deras motionsflora för att finna belägg för det. Och då talar jag inte om deras svans av våldsamt rasistiska underhuggare utan om vad riksdagsledamöter, deras toppolitiker, säger.

De säger sig vara för nolltolerans mot rasism trots att många av deras motioner motsäger detta. Bland annat vill SD införa ett angiverisystem i Sverige liknande det som fanns i forna Östtyskland. Partiet vill förbjuda tiggeri i Sverige för utländska medborgare dock inte för Svenskar. Straffet för att stå i ett gatuhörn och tigga för uppehället skall, enligt det motbjudande partiet, vara livstids utvisning. Svensk myndighet, kyrka och hjälporganisationer skall tvingas angiva papperslösa.

Dessutom vill partiet att de som idag har rätt att rösta i kommunalval, regionval samt lokala folkomröstningar skall vara svenska medborgare.  De vill begränsa tolkrätten för dem som inte är svenska medborgare.

Det rasistiska partiet går så långt att de återanvänder gamla nazistiska idéer med läger (förvaringscenter) där asylsökande kan förvaras till dess deras skäl har utretts och vara kvar till dess de kan utvisas.

-"Att man lägger sådana förslag beror på att man i grunden är ett rasistisk parti och att man inte alls har ändrat sig. Man har slipat språkbruket och putsat kostymen men förslagen är samma gamla rasistiska politik", säger Kalle Larsson som är ordförande i Centrum mot rasism.


Utåt, mot de väljare som de vill ta över från S och M, för de ett slags förfinat språk men under det finns samma slags pöbel som alltid även hos deras ledande företrädare. Det skulle sannerligen inte finnas många kvar om de följde noll toleransen. De har putsat på språkbruket och tagit på sig kostym och slips men i grunden är de ett djupt rasistiskt parti.

Metro , Expo ,
Roger Jönsson , Johannes blogg ,

söndag 14 april 2013

Fördomsfulla skribenter gillar jag inte!

Jag inser att Borås Tidning är en moderat tidning som bedriver moderat propaganda. Det innebär att BT:s största fiende är Socialdemokratin, ett parti som fick nästan 34 procent av rösterna vid senaste kommunalvalet i Borås. Innebär säkert att BT har många Socialdemokratiska väljare som läsare av tidningen. Det beror naturligtvis inte på att tidningens ledaråsikter gillas av alla. Det beror helt enkelt på att det inte finns något lokalt alternativ.

Jag prenumererar på tidningen trots att den inte är Socialdemokratisk, för jag vill läsa om de lokala nyheterna. På köpet får jag ledarskribenternas hetsjakt på S och gillandet av allt som Alliansen gör.

Men jag blir både ledsen och upprörd då ledarskribenter i sin jakt efter att hitta fel på den Socialdemokratiska politiken utmålar en hel ungdomsgeneration för att vara lat och initiativlös (BT den 5 april, 2013). Den formen av mytbildning och fördomsfullt skriveri betackar jag mig för.

Dessutom ska inte läsaren tro att BT:s ledarskribent för ett ögonlock tycker att 180 dagar är ok heller.


Lena Palmén

torsdag 11 april 2013

Ett litet krig kan göra susen.

Borås Tidnings ledarskribent frågar sig den 9 april varför Magret Thatcher, om hon nu var så illa omtyckt, kunde bli omvald hela tre gånger. Det var egentligen inte så konstigt.

1979 vann hon efter att den sittande premiärministern James Callaghan, Labour, förlorade en förtroendeomröstning. Efter den vinsten genomför hon en rad privatiseringar och förändrar succesivt arbetsmarknadsreglerna. Eftersom landet lider av hög fattigdom och massarbetslöshet sjunker hennes popularitet.

Vid den tidpunkten, 1982, blir hon "luckstrucked". A happy little war drabbar landet. Argentina invanderar de brittiska Falklandsöarna och Thacher svarar med att skicka den brittiska flottan för att återta öarna i ett två veckor kort krig. Kriget kräver 600 argentinares liv och 255 brittiska.
Kriget är orsaken till att hon återväljs vid valet 1983.

Hon vinner en tredje gång 1987, inte av egen kraft (hon förlorar stort), utan pga ett osedvanligt svagt Labour och en försiktig konjunktur uppgång.

Men bortom kärnväljarna i södra England växte ilskan i spåren av fackföreningarnas strejker, ”shoot-to-kill” policyn i Nordirland, och händelser som polisens räd på BBC:s kontor i Glasgow 1987, Hillsboroughkatastrofen 1989, ”poll tax”-kravallerna 1990.

Men då var hon redan maktfullkomlig och ansåg att hon inte hade fel. Hon talade om sig själv i drottningtermer.
Hon hade ett modigt kurage som människa. Hon gick sin väg rakt fram utan att titta åt sidan eller lyssna på andra. Hon hade lärt sig genom sin uppväxt att jag kan och jag ger mig aldrig.

Hon underskattade motståndet inom sitt eget parti när hon lade en skattereform som lade en tyngre skattebörda på dem som var fattigast än på dem som var rika. Men hon var oeftergivlig och till slut blev hon en belastning för sitt parti och avsattes. Resten är som man säger:historia.

Andres Lokko ,

måndag 8 april 2013

"The milksnatcher is no more".

Annie Lööfs förebild är död. The Iron Lady, vars bästa vänner var Pinochet, Friedman och Ronald Reagan, finns inte längre. Marknadsliberaler må sörja men vi är många som inte saknar hennes stenhårda regim.

Många säger att det var hennes ideologi som Storbritannien behövde. Att det var hennes medicin som patienten behövde. Men det var ruskigt nära att patienten dog.

Landet drevs av hennes politik ned i en exploderande ojämlikhet, massarbetslöshet, fattigdom och upplopp som var en stor del av det brittiska 1980 talet.Landet blev absolut ingen framtidssaga under Thatchers ledning, snarare tvärtom. Inflationen var 11 procent när hon tvingades bort efter elva år på tronen. 1987 levde 12 miljoner av Storbritanniens 55 miljoner invånare under det dåvarande Europeiska rådets fattigdomsgräns. 
Ett av sex barn fick inte tillräckligt med mat eller kläder.Sju av de tolv fattigaste regionerna i det dåvarande Europasamarbetet var brittiska och tio av de femton fattigaste städerna.

Under resans gång så passade hon på att krossa facket, underkuva arbetareklassen och förödmjuka Argentina.

 Men hennes unikum som person och som politiker ska inte förminskas. Precis som Lenin 1917 grep hon tillfället och stegade beslutsamt mot makten. Med ofta beundrad retorik lyckades hon övertyga tillräckligt många inom sitt eget konservativa Toryparti, liksom en tillräckligt stor del av britterna (44 procent), om att hennes väg var ”det enda alternativet” för att stärka ”individens frihet” och rädda Storbritannien från ”socialistisk medelmåttighet”. Hennes frihetsretorik träffade rakt i hjärtat på en medelklass som tappat tron på vänstern. Hon förstod också att se krisens möjligheter. Hon hade lärt sig av Friedman att ”endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring.” Så var läget 1979. Och Thatcher blev mästare i krisutnyttjande.

Men framför allt:  utan Margret Thatcher hade vi i Sverige inte behövt genomlida dessa nu 7 år av systemskifte i Sverige. Utan Thatcher hade vi sluppit Reinfeldt. Det kan vi tacka henne för. Och utan henne hade inte punken kunna skrapa ihop all den vrede som de fick utlopp för.

Jonas Gardell , Katrin Kielos , Gunnar Hökmark (ingen ny Moderat), AF,AF ,
Högberg , Martin Moberg


tisdag 2 april 2013

Lycka till alla ombud från Sjuhärad!Öppet brev till Borås AK:s ombud vid partikongressen.

Partistyrelsens linje är att det inte ska gå att göra stora vinster på bekostnad av kvaliteten och att personaltätheten i friskolor och på privata äldreboenden ska kunna regleras. Företag ska inte kunna undandra vinster genom orimligt höga räntor på internlån mellan koncernbolag. Dessutom ska ekonomin inte enbart kunna redovisas på koncernnivå. Partiet tycker även att tillsynen ska byggas ut, att ordentliga sanktioner ska krävas vid övertramp och att offentliga alternativ ska finnas i varje kommun.

Förslaget är, enligt min åsikt, flummigt och mycket svårt att följa upp. Det behöver vara ett mycket mer distinkt förslag. Jag anser dessutom att offentligt driven välfärd inte skall ses som ett alternativ!

I påskens reportage i Borås Tidning om Sjuhärads ombud förekom uttalande i denna fråga som jag tolkar som att ombud från Borås AK kommer att rösta på partistyrelsens förslag till hur vinster i välfärden skall hanteras. Jag hoppas att jag har tolkat reportagetexten fel.

Det är viktigt att komma ihåg att de stora koncerner som etablerat sig som ”välfärdsföretag” inte frivilligt kommer att ge upp skattemedel på 110 miljarder kronor.

Det är min förhoppning att den non-profit linje som Borås Arbetarekommun har tagit i sin motion kan vara den kompromiss som partiet behöver. 

Jag önskar dig som är ombud för Borås AK lycka till när du argumenterar för att ”Non-Profit linjen” även skall bli partiets linje.