onsdag 27 april 2011

Arbete under slavliknande förhållanden.

Det är typiskt för den moderatstyrda Alliansen att inte skrota den slavliknande sista fasen i jobb - och utvecklingsgarantin utan att istället kasta pengar i sjön för att se vilka anordnare som inte har följt de omänskliga regler som satts upp.(tänjbara regler)

Lite kosmetiska förändringar är Arbetsmarknadsministern, Hillevi Engström, beredd till;
Deltagare i Fas 3 kan möjligtvis få gå en kortare utbildning om det innebär att han/hon är lovad ett jobb. Dessutom plockar hon fram den gamla bonustanken nämligen att den som kan hjälpa till att skaffa ett jobb får en bonuspeng även om det gäller Fas 3 jobb.


Det är otillräckligt Ministern!


26 000 personer befinner sig i Fas 3 och 1 500 000 000 kronor betalas ut i förvaringskostnader. Borde inte dessa pengar kunna användas till något bättre? Var finns fantasin?


Regeringen verkar dessutom att åka på ytterligare nederlag vad det avser lättnader i A-kassa. De borgerliga i Arbetsmarkadsutskottet har låtit Riksdagens UtredningsTjänst (RUT) och regeringen räkna på det. Vår motion innebär att det ska räcka att söka jobb inom sitt yrkesområde hemmavid de första 100 dagarna och att det ska bli längre tid att stämpla upp deltid till heltid. Det skulle kosta 3 miljarder.

Men jag säger:
Det har vi råd med - jobbskatteavdraget har vi ju råd med och det har kostat oss 290 miljarder sedan det infördes 2007. Men det finns så mycket mera att göra, höja taket i A-kassan så att fler människor får 80 procent och sänka avgiften så fler har råd att vara med.
Jag hoppas att vi kommer med skarpa förslag till renovering av A-kassan i vårmotionen som kommer nästa vecka.


Andra som skriver om arbetsmarknaden och den inhumana politik som Alliansen bedriver är Norrblogg, Martin Moberg och Leines Blogg.

tisdag 26 april 2011

Insyn i partiernas bidrag önskas!


På nytt får Sverige smisk för att inte partierna redovisar hur de finansieras. Insyn i hur partierna finansieras är viktigt för att kunna se vilka intressen som eventuellt styr partiernas agendor. I Europa är det enbart Malta, San Marino, Schweitz och Sverige som inte uppger sina finansiärer.
Sandro Wennberg , Arbetarerörelsens Tankesmedja, har gjort en utredning om hur partierna finansieras.

Allianspartiererna tillsammans med Sverigedemokraterna vägrar att öppna upp sina respektive partier för insyn trots att C och Fp egentligen vill det.

Sedan 2004 finns ett detaljerat förslag från en utredning (SOU 2004:22). Förslaget beskriver hur en lagreglering ska kunna utformas. Den innebär att de politiska partierna ska redovisa alla bidrag från privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och sammanslutningar samt även från stiftelser och fonder. Värdet samt namn på givaren ska redovisas för belopp överstigande 20 000 kronor.

Europarådet och dess arbetsgrupp Greco har vid flera tillfällen krävt att Sverige ska vidta åtgärder för att säkerställa öppenheten för att på så sätt omöjliggöra korruption.


Här redovisas partiernas bidrag from juli 2011. Redovisningen är frivillig.

Det finns många bloggare som likhet med mig tycker att främst Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater skämmer ut Sverige. Alliansfritt Sverige, Anders Ygeman vill att Moderaterna lanserar "OpenM.se" och Göran Johansson har också han uppmärksammat samarbetet mellan Alliansen och Sverigedemokraterna.

tisdag 19 april 2011

LAGLIG GRAFFITTI?


Under senaste veckan har ett antal politiker av skiftande kulör i Borås menat att staden ska ge utrymme till graffiti målare. Simons land har pekats ut som ett tänkbart område med tänkbara objekt att måla på. Debattörerna menat att genom att tillhandahålla fasader att måla på kommer antalet graffitimålningar att minska på andra håll. Om man gör det lagligt på några fasader så kommer ungdomar att förstå att det är olagligt på andra platser. Dessutom är det ett sätt att bejaka ungdomskultur.

Tillåt mig att vara tveksam till ett sådant resonemang.


Möjligen kan man bejaka ungdomskulturen genom att ordna utbildning för ungdomar och också information till vuxna. Men….

Inte vet jag om den här killen är representativ för dem som vill måla. Men om han är det och om det är en graffitimentalitet så visar det sig att det är själva olagligheten som ger en ”kick” och då hjälper inte lagliga väggar.


De två forskarna Diedrik Stapal och Siegwart Lindenberg har genom sin forskning påvisat att områden med graffiti blir mer nedskräpad och tendensen till stöld och kriminalitet ökar. Det kan läsas i deras gemensamma forskning dokumenterad i ”The spreading of disorder”.

Utvärdering av s.k. lagliga väggar är begränsat men BRÅ har försökt sig på en sådan. De flesta klotterförebyggande åtgärder som genomförts har inte utvärderats. Därför saknas faktabaserade kunskaper om vilka åtgärder som ger bäst resultat. Detta gäller också frågan om tillgången till lagliga möjligheter att måla graffiti (lagliga väggar) leder till ökat eller minskat klotter.

Men det visar sig att iordningställa väggar och ytor måste kombineras med andra åtgärder för att lyckas. Hårda straff om det målas på olagliga väggar till exempel vilket man har infört i Brugge som brukar användas av förespråkare som ett lyckat exempel.

Ida Legnermark har skrivit här.

måndag 18 april 2011

Amédé Ardoin


Améde Ardoin är kanske en av de mest inflytesrika cajunmusiker som funnits. I varje fall gjorde han, under sin korta levnad, mycket för att sprida musikformen.
Nu har skivsamlingen med hans inspelningar släppts under titeln "Mama i´ll be long gone". Lyssna du också och upptäck den tidiga Cajunmusiken från Louisiana.fredag 15 april 2011

Tomas Tranströmer och Anna Lindh!


En av de mest internationellt kända poeterna Sverige har fyllde 80 år i fredags.


Vid minnesstunden över Anna Lindh den 19 september 2003 läste Göran Persson den kanske mest lästa dikten av Tomas Tranströmer:
Romanska bågar från diktsamlingen "För levande och döda", 1989.Inne i den väldiga romanska kyrkan


trängdes turisterna i halvmörker


Valv gapade bakom valv och ingen överblick.


Några ljuslågor fladdrade.


En ängel utan ansikte omfamnade mig


och viskade genom hela kroppen:


"Skäms inte för att du är människa, var stolt!


Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.


Du blir aldrig färdig, och det är som det skall."


Jag var blind av tårar


och föstes ut på den solsjudande


piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones,


Herr Tanaka och Signora Sabatini,


och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

torsdag 14 april 2011

Suze Rotolo.


Flickan från omslaget till "The Freewheelin´Bob Dylan" har gått bort i februari. Suze Rotolo var Bob Dylans flickvän 1963 när omslaget fotades.
"Tomorrow is a long time" sägs vara inspirerad av deras separation under tiden då hon studerade i Italien..


onsdag 13 april 2011

VårbudgetenI dag presenterar Alliansen genom finansminister Anders Borg vårproppen. Det mesta är som vanligt känt genom att det har sipprat ut i jämn takt. Allt enligt Schlingmans taktik att få så mycket medieplats som möjligt och att oppositionen får jämförelsevis mindre. Allt i proppen ska in i regeringens höstbudget så att oppositionen inte kan hindra något. Allt enligt att dessa måste ha en samlad och gemensam budgetmotion att ställa mot regeringens.

Vad innehåller då proppen i stora drag: 1. Det satsas pengar på underhåll av järnvägen. Den gigantiska summan av 100 miljoner kronor! Det är 800 miljoner nu men eftersom regeringen redan tidigare bantat bort 700 miljoner så återstår inte mer än 100 miljoner. Inte mycket till underhåll. Och det stora problemet är inte underhållet utan det är bristen på järnvägsspår.

 2. Om man är expert (vilket man är om man tjänar minst 85600/månad och är rekryterad från utlandet) ska man få lägre skatt. En berättigad fråga måste bli vad händer med dem som faktiskt är experter men inte får mer än ex 85 000 och handlar inte expertis om kompetens och inte vilken lön du har?

 3. Företag får rätt att dra av för forskning även om forskningen inte ingår i företagets kärnverksamhet. Vilket i realiteten betyder att företagen får större åtkomst till skatte- lättnader och därmed våra gemensamma skattemedel och de får själva bestämma för vilken forskning som de får lättnaderna för.

 4. Regeringen aviserar justeringar i sjukförsäkringen men faktum kvarstår att dessa är så små att de enligt Kristersson enbart berör ett fåtal och förslaget lanserar en oskälighetsregel som kommer att öka rättsrötan i systemet. Förslaget är egentligen enbart dimridåer och ett särdeles gott exempel på propagandaminister Schlingmans kompetens.

 5. Pensionärerna kommer att få sänkt skatt med någon hundralapp. Men fortfarande är det mycket stor skillnad på vad den som har arbetat och den som fortfarande arbetar betalar i skatt. Större skall skillnaden bli, se punkten 6.

 6. Ett femte jobbskatteavdrag ska införas från årsskiftet. Reinfeldt har verkligen snöat in på begreppet. Idén har Moderaterna knyckt från Georg Bush och Amerika. Det har skapat ett låglöneproletariat i Amerika. I Sverige är det högst tveksamt om jobbskatteavdraget har skapat nya jobb och därmed sänkt arbetslösheten. Idén bygger i grunden på en människosyn att människan är lat och inte vill arbeta men om hon får incitament( lägre skatt) så tar hon arbete. Det förutsätter att det finns arbete att ta. De allra flesta kännare, även om de tror på idén, säger att ju fler jobbskatteavdrag destu mindre effekt.
  I grunden, outtalat, är dock syftet med jobbskatteavdraget att sänka skatten.

 7. Jobbskatteavdraget ihop med ett förslag att höja gränsen då statlig skatt ska börja betalas gör att skattepaketet har en höglöneinriktning. Det får du aldrig höra från en moderat dock.

 8. Sänkt restaurangmoms från 25% till 12% är en eftergift främst till Centerpartiet. Effekten kommer att bli att krögarna får större vinst. Det är mycket tveksamt att det skapas fler jobb eller billigare mat. Kort sagt är det här förslaget att kasta pengar rakt ned i krögarens ficka till ingen nytta. Krögaren kan trots allt få gratis arbetskraft via FAS 3( och dessutom få betalt för det).
  Men låt oss välja att tro på dem som säger, däribland MP och Fridolin, att reformen skulle kunna skapa 4000 nya jobb inom branchen. Då skulle varje jobb kosta ca 1 300 000 kronor. Är det verkligen bästa sättet att använda pengarna? Det här var ett dåligt förslag redan då vi socialdemokraterna hade med det i vårt valmanifest 2010.


Som vanligt omgärdas paketet av Anders Borgs försiktighetsord, " om ekonomin tillåter".


Jag kommer att skriva mer efter att ha läst igenom proppen.AF, Expressen


Som vanligt är det intressant att läsa Högbergs tankar, Roger Jönsson, Röda Berget och Sebastians Tankar.


Här, här och här kan du läsa vad marknadsliberaler tycker.

söndag 10 april 2011

Grattis Mikael Wiehe!

I dag grattar vi Mikael Wiehe som fyller 65 år. Grattis Mikael må du skriva många låtar ännu och verbalt slåss mot orättvisorna från Alliansen.

Skattesänkningar, skattesänkningar och åter skattesänkningar!

För att värna välfärden flaggar idag Allianspartierna om tre skattelättnader för företagare i Sverige. I fredags flaggade de om innehållet i vårbudgeten där 800 miljoner ska avsättas till underhåll på bansystemet. De har totalt missat att behoven är så mycket större och att det behövs fler spår för att tågen ska kunna gå och komma enligt tidtabellen. Eftersom de tidigare bantat budgeten så är detta inget annat än en återställare. I dag, söndag, läckte de lite till av de intensägande reformer som de vanligtvis är mycket sparsamma med. Dessa ”reformer” följer det vanliga mantrat – skattesänkningar. Dock har Borg fått med att de bara kan göras om ekonomin så tillåter.

Alliansen vill nu införa ett förenklat förfarande där alla personer som har rekryterats utomlands och har en månadsinkomst överstigande två prisbasbelopp (i dag 85600 kronor) ska kunna räknas som experter. Smart, nu vet vi att det inte är kunskapen som räknas för att kunna tituleras expert utan det är vilken lön du har. Är du expert ska du ha lägre skatt.

De vill även att företagaren ska kunna dra av kostnader för utgifter för forskning även om denna inte hör till företagets kärnverksamhet.

De vill också se över 3:12-regelverket genom att se över möjligheten att höja schablonbeloppet i förenklingsregeln och införa ett tak för hur stor utdelning som ska beskattas som lön. På så sätt kan företagare öka sin utdelning till aktieägarna och lönsamma företag får mindre krångel genom att de inte behöver ägna sig åt olika skattekonstruktioner.

Nu väntar vi bara på att det gamla förslaget om att nyfödda redan på förlossningssalen tilldelas en F-skattsedel. Det om något skulle ju förenkla för företagaren och om alla är egna företagare är väl ingen arbetslös, eller hur?

Det intressanta är att det inte finns några svar till alla dem som befinner sig i arbetslöshet, är sjukskrivna eller har hamnat utan försörjning i Alliansens Sverige.

Andra som har läst debattartikeln är Högberg och Jinge.

fredag 8 april 2011


Anna - Karin Hatt, IT- minister och centerpartist, skrev i måndags en helt intensägande debattartikel om att Centerpartiet skulle vara ett varmt och grönt socialliberalt parti. Jag hade inte brytt mig om artikeln om det inte varit för det underliggande budskapet. Anna - Karin Hatt vill nämligen bli Centerpartiets nästa partiledare efter Maud Olofsson. Hon är dessutom Maud´s favorit och Maud vill inte att andra än hon själv ska få tillsätta sin efterträdare.


Detta tog hus i helvetet och nu är partiledarstriden i full gång. Det finns en hel del som inte vill se Anna - Karin Hatt som näste partiledare. Federley ser nog sin chans att ge igen för när han blev förnedrad av Olofsson vid omröstningen om FRA i riksdagen.


Hetaste partiledarkandidat verkar ändå Annie Johansson vara. Även hon blev förnedrad av Olofsson vid beslutet om FRA. Allt verkar som att partiet har bestämt sig för att det ska vara en kvinnlig partiledare vilket innebär att även Fredric Federleys alterego, Ursula, kan komma ifråga.


Själv ser jag helst att Maud Olofsson fortsätter - hon är bäst.


Abir Al-Sahlani drog igång avgångskraven, Fredric Federley följde efter och Röda Berget tycker att hon ska stanna tio år till.

Anders Borg har haft flax och behöver vara lite ödmjuk!

Jag tycker riktigt rejält illa om Sveriges finansministers översittarattityd gentemot Portugal. Anders Borg har haft rejäl makroflax tillsammans med ett dukat bord då Alliansen tog över 2006. Det har klarat honom och Sverige från att hamna i en situation som Grekland, Irland eller Portugal.


Jag tycker att det vore nyttigt och klädsamt av Borg att fundera på likheterna mellan situationen hos några EU-länder och det gungfly som Bildtregeringen försatte Sverige i början av 90-talet. Då räddades Sverige av en befolkning som insåg allvaret och röstade på Socialdemokraterna och som genom fleråriga uppoffringar räddade landet från det som borgarna försatt oss i.

torsdag 7 april 2011

Ödet?

Bara ett par dagar efter det att Rock-Ragge dog nås vi nu av nyheten att även Leif ”Burken” Björklund är död.Om man gömmer fattigdom så finns den inte!

Krister Maconis motion om att förbjuda tiggeri får mig att tänka på ett citat av författaren och Nobelpristagaren Anatole France: "Hur rättfärdig är icke lagen? Den förbjuder såväl den rike som den fattige att sova under broarna och tigga bröd." Jag förväntar mig inte att en Sverigedemokrat förstår ironin hos Anatole France.

Trafficking handlar om människohandel i vid mening. Det är vår tids slaveri och innefattar bland annat handel med mänskliga organ, arbete under slavliknande former, sexuellt utnyttjande, organiserat tiggeri samt till dessa frågor relaterad brottslighet. Statistiken talar sitt tydliga språk och mörkertalet är gigantiskt. Denna verksamhet omsätter enorma belopp och nya marknader skapas ständigt. Fattigdomen i Europa har, efter flera år med borgerligt styre, ökat stort. Detta har medfört invandringsströmmar över hela Europa och ett antal av dessa har hamnat i Sverige. Att fritt kunna röra sig inom EU är inget brott inte heller att tigga. Men några av dessa fastnar i en omfattande kriminell verksamhet med löfte om god lön.

I exempelvis Rumänien, men också i många andra länder, har hög arbetslöshet och tilltagande fattigdom lett till ökade migrationsströmmar. Barn och unga lämnas ensamma med mor- och farföräldrar då en hel föräldrageneration sökt sig utomlands på jakt efter ett arbete.

Det är intressant att det värdekonservativa partiet Sverigedemokraterna nu inlämnat en motion i syfte att förbjuda fattiga människor som tigger att göra det just i innerstan i Borås. Motionen är likalydande i hela Sverige förutom namnet på staden och ev. lokala gatunamn. Den ökända Margaret Thatcher gjorde just det i 80-talets London. Hux flux hade hon utrotat fattigdom. Det man inte ser finns inte.

Just så resonerar Krister Maconi i sin motion. Sina vana trogen – att resonera i svepande och okoncisa ordalag – definierar inte Maconi vad han menar med tiggare. Är det någon som spelar dragspel i ett gatuhörn, någon med gitarr i ett gatuhörn som spelar Bob Dylan eller kanske en a-lagare som viggar en cigarett? Det kanske är en ungdom som ber om pengar till bussen hem. Är det ok att tigga om den som tigger kan visa upp svenskintyg att han/hon varit äkta svensk sedan flera generationer tillbaka.


Här kan du läsa vad jag har skrivit tidigare om tiggare.

onsdag 6 april 2011

Norrby skolan och bussning av elever.

“I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Integration är ett viktigt värde i den sammanhållna skolan. Det går inte att överskatta betydelsen av att barn och ungdomar med olika erfarenheter, kulturer och sociala tillhörigheter tillbringar tid tillsammans med varandra under skoltiden. I ett öppet demokratiskt samhälle är empati, inlevelse i andra, förmåga att se med andras ögon o.s.v. avgörande värden. Sådana värden utvecklas bäst om de kan grundläggas tidigt i en ömsesidig kommunikation mellan skolkamrater.” Så står det i den socialdemokratiska budgetproposition (1994/95:100 Bilaga 9). Om skolan inte får några möjligheter att fungera som en social och kulturell mötesplats, bäddar man för att klyftorna i samhället vidgas och motsättningarna ökar. Det kitt, de gemensamma referensramar, som håller samman ett samhälle, grundläggs till en del i skolan. I skolan kan man göra en nödvändig avvägning mellan de gemensamma erfarenheter och synsätt som vi delar med varandra och de erfarenheter och synsätt som skiljer oss, men som vi kan lära oss respektera. Jag tror dessutom att en sammanhållen skola är en överlägsen konstruktion när det gäller att uppnå andra samhällsmål, t.ex. höjning av utbildningsnivån i en hel befolkning och förbättrad konkurrenskraft. Det är därför svårt att förstå att dessa frågor inte finns högt upp på den politiska agendan. Det är också svårt att förstå att vi låtit Fp ta över hela skolfrågan och gjort den till sin. Det är sant att bostadssegregationen i Sverige är ett stort hinder. Men det ursäktar inte att skolpolitiken antingen låter frågorna vara eller förvärrar situationen med t.ex. elit- och friskolor, som tillåts sortera eleverna. Jag tycker att problemet med debatten om Stadsdelsnämnd Västs beslut att låta bussa elever (främst invandrarbarn) till andra skolor är att debatten inte riktigt väljer ben att stå på. Är det av lokalskäl eller av segrationsskäl som de ska bussas och skolan läggas ned? Jag kan inte bortse från att jag har sentimentala skäl att tycka det är fel att lägga ned skolan. Min mormor, mor och jag själv har gått på Norrbyskolan som uppfördes 1905. Men jag inser också att lokaler och minskat elevantal tillsammans med den ökande konkurrensen från friskolor innebär just det här. Det är det här som friskoleförespråkarna vill. Det är därför det är så oansvarigt att, som de borgerliga partierna, ställa sig vid sidan av och till och med att dra partipolitiska poäng av problemet. Ett problem som den borgerliga alliansen är ansvarig för eftersom de inte gjorde något åt det under sin tid i majoritet i Borås, 12 år fick de på sig. Borås Tidnings ledarskribent har skrivit initierat om deras ansvar här. Men kunde vi inte lika gärna bussat ungar från andra skolor till Norrbyskolan. Eller är, onda tanke, deras föräldrar en starkare grupp som inte låter det göras utan en ordentlig fight. Risken finns att friskolemarknaden blir ännu större nu. Dessutom blir jag helt enkelt förbannad på den felsägning? som en hel del i media gör, nämligen att kalla alla andra skolor förutom Norrbyskolan för svenska skolor. Är Norrbyskolan engelsk, Iransk eller kanske en japansk skola? I samma diskussion har Anne-Marie Ekström folkpartist och en av dem som är ansvarig för situationen bloggat. För övrigt är det mest Sverigedemokrater som bloggar i ämnet. Här är en i mängden. Sven Martinger som råkar vara sosse är den ende vettiga.