torsdag 1 augusti 2013

Regeringen skapar jobb!

Från den 1 september ska arbetslösa varje månad lämna in en aktivitetsrapport i syfte att redovisa vad de har gjort för att skaffa sig ett arbete.

-En viktig förutsättning för att hitta ett arbete är att vara aktivt arbetssökande och aktivitetsrapporten kommer att tydliggöra den enskildes ansvar för detta, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

I all sin enkelhet säger det allt om Alliansens arbetsmarknadspolitik. Reformen visar på den syn som Regeringen men också lagstiftarna verkar ha om de arbetslösa. Det handlar om att se på dem med misstänksamhet och att inte lita på att de faktiskt vill ha ett arbete. Arbetslösa kommer inte att söka arbete om man inte viftar litet med piskan ovanför deras huvuden.
Regeringens strategi har hela tiden varit att skuldbelägga den som inte lyckas hitta ett jobb. Det är ditt eget fel! Du har inte sökt tillräckligt många jobb! Du har inte ansträngt dig tillräckligt!

Det är därför oerhört trist att mitt parti genom trianguleringen sällat sig till regeringens usla syn på arbetslösa.

Arbetsförmedlingen och A-kassorna får mer att göra men det är med administration (läs kontroll) inte att stötta och hjälpa arbetssökanden till ett jobb. 

Jobben blir definitivt inte fler av att jaga arbetslösa med blåslampa!

Allianspartierna kommer att kalla reformen för en succé. Reformen har ju redan skapat 150 nya jobb!

I A-kassan för att administrera kontrollapparaten.