måndag 28 oktober 2013

Tro dem inte!

Moderaterna lanserade sig tidigt, redan inför valet 2006, som det nya arbetarpartiet- De nya Moderaterna. I begreppet ryms både företagare som direktörer.

I den Socialdemokratiska vokabulären betyder arbetslinjen det samma som full sysselsättning men hos de nya Moderaterna är det bara de som arbetar som behövs. I den slogan som Moderaterna lanserade på sin stämma blev också den ideologiska skillnaden tydlig. M säger att alla som arbetar behövs lika med att de som inte arbetar behövs inte, Socialdemokraterna säger i sin slogan att alla skall med. Alla oavsett de jobbar eller inte.

Genom sänkta ersättningsnivåer och skärpta tidsgränser omfördelas resurser, från stöd och hjälp till arbetslösa, sjuka och gamla, till skattesänkningar för högavlönade.

Nuförtiden säger sig Moderaterna vara för välfärd. De påstår att de vill förvalta välfärden. Begreppet förvalta hos Moderaterna innebär att sälja ut och privatisera. Inför valet säger sig Moderaterna inte vilja sänka skatt längre. De säger ingenting om 2015 eller 2016.

Moderater, vare sig de är nya eller gamla, är inte trovärdiga när de går till val med löftet att inte sänka skatten.

Tro dem inte!

Har du inte läst Onådiga Luntan ännu? Gör det.

7 kommentarer:

Jonny sa...

Nu är det ju som så att en genomsnittlig heltidsarbetande får ca 22000:- mer i plånboken efter skatt varje år bara pga jobbskatteavdraget.

För ett diti par alltså 44000:- mer ...

GENOMSNITTLIG HELTIDSARBETANDE VAR DET !

Jonny sa...

När ni regerade senast åkte det ut 200000 fler i förtidspension, de skulle tydligen inte vara med ...

Jonny sa...

Arbetslöshet under S-regering , juni 2005 9.5%
Arbetslöshet under alliansregering juni 2013, 9,1%

Under förra S-regeringen ca 200 000 fller förtidspensionärer som rekryterades för att putsa S-regeringens arbetslöshetssiffror, trots detta så var arbetslösheten alltså lika stor och det trots att man under S-regereringen INTE genomled historiens värsta globala härfdmälta.

Kan du förklara vem som varit bäst på att hantera situationen ...


HUR STOR hade arbetslösheten varit nu med en socialdemokratisk regering som fortsatt sin politik som de gjorde 2002-2006 ... 12 % 15% ???

Tomas Gustafson sa...

Jag tror bestämt att Jonny skarvar. Det är inte nödvändigt eftersom arbetslösheten var hög även under en S regering. Dock inte så hög som Jonny påstår. Juni 2005 7,1%, juni 2013 9,1%.
Jag resonerar inte som Jonny att det viktigaste för ett land är att jag skall få så mycket pengar som helst på bekostnad av andra. Jag vill att välfärden skall fördelas till dem som bäst behöver den. Det förutsätter att man betalar skatt.
Jonny kanske ska ta och räkna efter hur många som befinner sig i utanförskap i de nya moderaternas Sverige. Men det har du tydligen inte ork till och slutligen:Hur stor hade arbetslösheten varit med en S regering, 12% eller kanske 4 %. Det får vi aldrig veta utan att byta regering. Tänk på det, Jonny.

Jonny sa...

Nej, jag skarvar inte :

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/


Arbetslöshet under S-regering , juni 2005 9.5%
Arbetslöshet under alliansregering juni 2013, 9,1%

Under förra S-regeringen ca 200 000 fller förtidspensionärer som rekryterades för att putsa S-regeringens arbetslöshetssiffror, trots detta så var arbetslösheten alltså lika stor och det trots att man under S-regereringen INTE genomled historiens värsta globala härfdmälta.

Kan du förklara vem som varit bäst på att hantera situationen ...


HUR STOR hade arbetslösheten varit nu med en socialdemokratisk regering som fortsatt sin politik som de gjorde 2002-2006 ... 12 % 15% ???


VAD VI VET är att man misslyckades kapitalt under goda omständigheter !

Färre i utanförskap nu än under förra s-regeringens tid, det vet vi också.

Mer skatt inbetalas än 2006, mer satsas på skola etc.

Vi har uppskattningsvis 20-30% välfärdsförluster pga dålig offentlig upphandling, dålig organisation etc, skattepengar till enorma belopp som förloras.

Vi behöver inte skattehöjningar, vi behöver en effektivare offentlig välfärd.


Den som "skarvar" är du själv.
Upp till bevis nu, hur ska en S+Mp+V regering lyckas mycket bättre än vad senaste S-regeringen lyckades och hur ska ni lyckas bättre än alliansen ... ?

Praktisk politik, inga floskler tack och definitivt inget skarvande.

Jonny sa...Assar Lindbeck om problemen med vår invandring
http://www.youtube.com/watch?v...
http://www.youtube.com/watch?v...

Några sifferexempel :

Arbetslöshet svenskar 15-74 år: 6.4%
Arbetslöshet utlandsfödda : 15.9%
Arbetslöshet födda i Afrika : 28.8%
Andel i gruppen långtidsarbetslösa som är utlandsfödda : 43%
Andel i gruppen som uppbär "socialbidrag" som är utlandsfödda : 60%

Att blunda för dessa fakta som man gjort under decennier när trenderna varit tydliga har gett oreparerbara skador på det svenska välståndet.

Jonny sa...

Länkarna ovan :

http://www.youtube.com/watch?v=TOZVXQ2ojBA

http://www.youtube.com/watch?v=lBFDAbb0jx0