torsdag 4 juni 2015

Det behövs modiga politiker!

Alltför länge har nättrollen fått ondgöra sig över de individer som reser till Mellanöstern ditlockade av rekryterare från främst ISIS. Hatet kulminerar när kommuner föreslår att hemkommande ska rehabiliteras och få hjälp.
Vilka är då de lätta offren för rekryterarna från de olika jihadistgrupperna. I städernas förorter är det pojkarna som har lägst betyg och som inte gör aktiva skolval. Det är pojkarna som sen går arbetslösa. Det är killarna som känner sig utanför den svenska gemenskapen som lockas till att bli jihadistiska krigare. Det är oftast de som känner utanförskapet som blir de enkla offren.

Den hjärntvätt som ISIS följeslagare eller motsvarande genomgår fostrar dem att anse sig själva ha rätt att behandla kritiker, andra muslimer och icke-muslimer precis som de behagar. Det är fritt fram att prygla, våldta och sälja andra människor, särskilt jezidiska flickor som anses stå i förbund med satan. Skulle du vilja att samhället inte försökte att rehabilitera dem tillbaka till att kunna leva i samhället. Jag tycker det!

Nättrollen skriker samtidigt på hårda straff, ingen ska få komma tillbaka till Sverige. Helst skall de som är svenska medborgare fråntas detta medborgarskap.

Den nuvarande lagstiftningen har brister. Terrorhandlingar, krigsbrott och andra brott mot folkrätten är kriminaliserad. Det är också straffbart att rekrytera och uppmana till terrorbrott. Det är enligt den lagstiftningen som SÄPO nu har gripit två personer, en från Örebro och en från Stockholm. Men de ska fällas också.

Att ge terrorträning är straffbart - men inte att träna. Det är inte straffbart att resa utomlands för att ansluta sig till en terrorgrupp.
Regeringen har aviserat skärpt lagstiftning avseende rekrytering, organisering, finansiering, träning och resor för att ansluta till terrorgrupp. Men som alltid handlar det om gränsdragning. Vad är en terrorgrupp mm. Slutligen handlar det om, även när man har en lagstiftning på plats, att leda i bevis och att vara ett rättssäkert och civiliserat land.

När det avser svenskt medborgarskap och att frånta den som straff så är det mer komplicerat. 2006 genomförde dåvarande Persson regeringen en utredning om möjligheten att frånta medborgarskapet om det framgick att man fått medborgarskapet genom falska uppgifter. Utredaren föreslog att det skulle vara möjligt att frånta medborgarskapet. Valet 2006 ändrade regeringsinnehavet och utredningen hamnade i fil 13.
Medborgarskapets regler finns reglerade i grundlagen. Det innebär att ev ändring kan beslutas nu men lagstadgas först efter 2018 eftersom det behövs två beslut över två mandatperioder.

Europa är fortfarande en aning yrvaken, och många länder söker sig fram. Lika lätt som en hel del har att raljera över "gräddfiler" för jihadister lika svårt har man att utveckla åtgärdsplaner som kommer att få effekt.
I Frankrike vill man ha en hård linje som fokuserar på lagstiftning. Så ville även Storbritannien men lyckades inte fullt ut implementera det. I Danmark satsar man inte på lagstiftning utan mer på att avradikalisera där utgångspunkten är de metoder som finns sedan tidigare med andra sociala problem.

Men hur som helst är huvudfrågan, som inte drevet bemödar sig om att grunna på, att det finns stora mängder individer som inte kan lagföras hur många lagar vi än har. För dessa människor måste vi ha en strategi. En strategi som Stockholm och Örebro har försökt att genomföra.

Det fordrar modiga politiker som kan se bortom det högst okunniga drevet.

Utrikespolitiska Institutet
Magnus Ranstorp
Per Gudmundsson

Anders Ygeman

9 kommentarer:

Lars sa...

Ja, det fordrar modiga politiker som kan se bortom det högst okunniga drevet. Ja, men då måste du gnugga sömnen ur ögonen också. Du själv, till exempel, ser ingen skillnad mellan dem, som ännu inte har åkt, och dem som kommer hem för att vila upp sig inför nästa resa. Du ser inte skillnaden mellan föebyggande och efterarbetet. Förmodligen kommer du att avfärda mig som nättroll, okunnig och alla andra invektiv. Men du förstår inte att IS är en terrorstad, alltså en stat, som kontrollerar ett territorium, tar upp skatt, bedriver utrikeshandel, har en poliskår, egna domstolar och en krigsmakt som leds av en professionell officerskår. Denna stat har en uttalad utrikespolitikm nämligen att etablera kontakt med terroriströrelseer i andra länder och att expandera. Denna stat befinner sig i krig med i stort sett hela världen.

För Sverige finns bara två alternativ att välja mellan, att uppfatta sig som krigförande eller som neutral. Din linje är inte neutralitet, eftersom du väljer att behandla fiendens soldater som vanliga smågangsters som ska återanpassas till samhället. Dessa hemkomna är soldater i en fientlig stats krigsmakt. De ska antingen behandlas som krigsfångar eller - om Sverige anser sig vara neutralt - interneras tills kriget är över. Det krävs inte alls att de soldater, som ska interneras personligen har begått något krigsbrott. Hur ska man kunna bevisa det, utan medverkan av det berörda landets myndigheter? Ska svensk polis göra brottsplatsundersökningar inne på IS-kontrollerat område?

I krig försätter man fiendens soldater ur stridbart skick. Detta sker genom att de dödas, såras allvarligt eller tas som krigsfångar. Om de är svenska medborgare kommer förhoppningsvis en tid, när de ska "återanpassas" till samhället. Men vår skyldighet som en nation i världen är i första hand så länge kriget pågår att skydda de människor som riskerar bli offer för terrorstatens framfart. Detta måste gå före våra egna socialpolitiska ambitioner. Det är helt klart att soldater i tyska Wehrmacht under andra världskriget, vilka själva bara stred mot andra soldater, banade väg för SS-mördarna. Därför var det helt rätt att ta tillfånga och internera även vanliga Wehrmacht-soldater.

Lars sa...

Brittiska flygare, som hade nödlandat i Sverige under andra världskriget internerades under resten av kriget, eftersom Sverige förklarat sig neutral. En polsk ubåtsbesättning, som flytt till Sverige med sin ubåt sedan Polen ockuperats av Tyskland, hölls internerad på en holme i Mälaren under hela kriget. Att några tyskar internerades har jag inte hört talats om, men det vore ju märkligt om det inte alls förekom.

Hur ska vi då se på de svenska nazister, som deltar i Azov-bataljonen i Ukraina? Denna bataljon lyder under det ukrainska inrikesdempartementet och har till uppgift att mörda civial, som stöder de proryska rebellerna. Sverige är inte ens neutralt i det ukrainska inbördeskriget, eftersom båda de senaste svenska regeringarna helt öppet har stött den ukrainska mördarregimen. En sak är emellertid säker, och det är att den ukrainska staten inte bedriver något krig mot Sverige.

Det har inge gått många år sedan svenska nazister mördade politiska motståndare i Sverige. Men just nu tycks de ligga lågt för att inte störa sverigedemokraternas framgångar i opinionsundersökningar. Men dessa mord och övriga nazistiska våldshandlingar i Sverige har inte beodrats av den ukrainska staten. Det finns därför ingen möjlighet att internera svenska nazister som kommit hem från Ukraina som krigsfångar.

De skulle däremot kunna interneras i enlighet med neutralitetsreglerna, om Sverige hade varit neutralt i det ukrainska inbördeskriget. Det är ytterst märkligt att nuvarande regering, som inte ens dragit sig för att bryta vapenexporten till Saudiarabien, inte har brutit med Carl Bildts krigsanstiftarpolitik. Det är helt uppenbart att Saudiarabien befinner sig i krig med IS. För bara en dryg vecka sedan dödades åtta bedjande människor i en moské i Saudiarabien. IS har tagit på sig skulden.

Det är bara en tidsfråga innan Sverige också drabbas. Men det är möjligt att terrorstaten IS ligger lågt med attentat i just Sverige, som är ett land vars kommuner erbjuder sig att fungera som viloläger för IS-krigare mellan striderna. Detta ger ju ett mycket besynnerligt intryck, inte minst mot bakgrund av den avbrutna vapenexporten till en av IS' militära fiender. Den kommunalpoliiker, som började med detta, Rasmus Persson, c, i Örebro, påstår sig ju dessutom vara missförstådd. Det gällde de, som ännu inte har värvats, men är föremål för värvarnas intresse, säger han nu.

Det är en högst väsentlig skillnad. Men jag tror att Rasmus Persson slätar över en fadäs. Hade hade, liksom du, inte klart för sig att vi nu har att göra med en krigförande terrorstats soldater, och inte med vanliga småkriminella. Hela denna missuppfattning verkar gå tillbaka på terroristförsförsvaren, advokat Peter Althins, kamp för att få "Guantanomo-svensken2 Mehti Gesali frisläppt. Althin, som samtidigt som han var praktiserande advokat även var riskdagsledamot för KD, har grundligt desinformerat om vilka regler, som gäller för deltagande i krig och hur krigsfångar ska behandlas.

Han krävde att Gesali skulle åtalas för något brott, vilket givit Athin chansen att glänsa inför en amerikansk domstol, eller frisläppas. Vilket skedde med motiveringen att Gesali inte längre utgjorde något hot mot USA. Men faktum är att en krigförande makts soldater, som tas till fånga, inte alls behöver åtalas för att ha begått något brott, för att interneras.

Så vad är det för snack om "rättssäkerhet" för IS-krigare, som behagar använda sina svenska hemkommuner som viloläger mellan striderna? Det enda som man kunnat hålla rättegång om, var om Ghezali verkligen var värvad för krigstjänst i Afghanistan, eller om han - som han själv hävdar (med all sannolikhet lögn) var en civil turist, som tillfångatagits av misstag i Afghanistan.

Men som jag skrev i föregående kommentar: Även den som gör krigstjänst för en terrorstat hjälper andra att begå krigsförbrytelser även om han själv följer kriets lagar. Och ska därför interneras, varhelst han påträffas.

Tomas Gustafson sa...

Hej Lars!

Ditt resonemang bygger på att Sverige befinner sig i krig med ISIS och att dem som rest ned och återkommer eller de som planerar att åka ned skulle med hjälp Haagkonventionen för neutrala länder skulle kunna åberopas.
Haken i ditt resonemang är ju att vi inte befinner oss i krig.

Tomas Gustafson sa...

Skulle med hjälp av Haagkonventionen kunna interneras...glömde jag att skriva.

Lars sa...

Hej Tomas!

Hur definierar du ordet krig? Hur många döda på våra svenska gator kräver du för att det ska kallas krig?

Du har nog missuppfattat neutralitetsreglerna en smula. Ett land som befinner sig i krig kan per definition inte vara neutralt. När ett neutralt land angrips upphör det landet att vara neutralt. Detta är en hörnsten i den svenska neutralitetspolitiken, som under hela efterkrigstiden har gått ut på att vi ska ta emot hjälp från Nato i händelse av ett angrepp mot Sverige.

Antingen förklarar sig Sverige neutralt, och så fall ska vi internera krigare från båda sidor. Eller också tar vi ställning mot IS, och i så fall ska vi bara internera IS-krigare. OCH samarbeta med IS' fiender. Danmark anser sig vara i krig med IS.

Jag vill ställa frågan till dig: Varför ska vi stödja terrostaten IS genom att svemska kommuner ska fungera som viloläger för deras soldater mellan striderna. Har du inget ansvar alls för de människor som kommer att mördas av dessa nedresta "svenskar" eller av de mördare som följer i IS-soldaternas fotspår - på samma sätt som SS föjde i Wehrmacht-soldaternas fotspår?

Jag tycker också att du ska ska sluta kalla IS-terrostaten för "ISIS", inte bara för att de själva vill bli kallade IS, utan därför att deras expansionsplaner sträcker sig långt utanför Irak och Syrien. IS finns de facto redan i Libyen och Boko haram i Nigeria har svurit trohet mot IS.

Anonym sa...

Så du kanske håller med din partikollega i Göteborg, Nils Erik Lindblom, när han hävdar att socialdemokraterna och IS båda ska ses som frihetsrörelser?
https://www.anony.ws/i/2015/05/31/DomtrefrihetsrorelsernaSocialdemokraternaFrihandelsavtaletTTIPochIsis.png

Thomas sa...

Det verkar som du och andra på den rödgröna sidan aktivt understödjer denna politik? Denna "tycka-synd-om" fokusering på förövarna i stället för de riktiga offren i Mellanöstern.
http://www.viralshoot.se/post/isis-krigarna-skrattar-svenskarna-i-ansiktet-hos-varldens-svagaste-folk-har-vi-en-fristad

Lars sa...

Ja, nog kan man tro att MP ligger bakom detta. Men fakta är följande. "Alla vet" att S styr i Örebro. Men vad de inte vet är att S inte gör detta ensamma, utan tillsammans med C och KD. Och det var centerpartisten Rasmus Persson, C, kommunalråd för social välfärd som vill ge hemkomna IS-krigare förtur i bostadskön. I Stockholm styr däremot de rödgröna. Och i tron att förslaget kom från S,V,MP i Örebro så har de nu antagit ett handlingsprogram som inte skiljer mellan dem, som är föremål för värvning men ännu inte har åkt, och de som kommer hem från krigstjänst för terrorstaten IS. I synnerhet de senare ska få förtur till bostad i bostadsbristens Stockholm. Och nu går Gustafsson i Borås till storms mot vad han tror är hatiska nättroll.

Men det var inte sverigedemokrater och rasister som ilsknade till mot den "modige" centerpartisten i Örebro. Utan det var invandrare, som hade fått sina släktingar i Syrien och Irak mördade av IS, det var kristna invandraare som inte vågar fira jul, och det var muslimska invandrare som själva har blivit mordhotade av IS-anhängare för att de hade citerat Koranverser som beskriver islam som en fredens religion, som förbjuder dödande av oskyldiga. Och det var invandrare som hade åkt ner för att slåss MOT IS. De har nämligen inte blivit utlovade några belöningar av det frikostiga kommunalrådet Rasmus Persson.

Polisen beskriver läget i Vivalla, som är den stadsdel i Örebro där de flesta invandrarna bor, som lugnt men spänt. En urladdning kan komma när som helst, eftersom personer som kanske har skjutit på varandra, speciellt i striderna om den nu befriade staden Kobane, bor grannar i Vivalla. Vore inte det bästa att internera IS-krigarna för att undanröja riskerna för fullt krig i Sverige också?Vad väntar vi på?

Thomas sa...

S-bloggaren Johan Westerholm gör en bra sammanfattning av läget med hemvändande IS-krigare och den är ganska annorlunda mot din, Thomas.

http://ledarsidorna.se/2015/05/knazbollah-goes-all-in/