fredag 1 mars 2013

Liksom ett påveval!

Det är märkligt att, nu när krafter arbetar för att göra sig av med Lars E O Svensson i Riksbankens direktion, antyder att han med sina fyllda 65 år skulle vara för gammal. Alla vi andra ska ju arbeta fram till 70 års åldern.

Han har rykte om sig att vara en av de främsta kännarna av penningpolitiken och han har åsikten att bristen på sänkning av räntan har förorsakat att minst 60 000 fler är arbetslösa än vad som hade varit fallet om räntan hade sänkts mycket tidigare. Han är förmodligen offer för en personstrid innebärande att hökarna nu vinner ytterligare mark med Riksbankschefen Stefan Ingwes i spetsen.

Han borde få förnyat förtroende annars skadas Riksbankens förtroende svårt.

Tydligen har vice ordföranden Sven-Erik Österberg (S) antytt att han bör falla för åldersstrecket. En mycket förvånande antydan - om du frågar mig.

Jag anser därför, liksom Lars Calmfors, att tillsättningen av de två avgående ledamöterna ska ske transparant och med öppna urvalskriterier. Då är det möjligt för allmänheten att se om det pågår ett fulspel som kommer att få stor betydelse för hur räntan kommer att sättas.

För övrigt anser jag att Riksbanken förutom inflationsmålet även ska ha mål avsende sysselsättningen.

VP , Ekonomista ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Νοω that I've just devoted five hours on your website reading your posts, I'm absolutеly hooked on yοur blog.

I bоokmаrκed it as well so thаt Ι сan kеep up
with іt consistently. Have a look at my blog also anԁ tеll mе what yοu thinκ.


Check out my wеb blog :: www.thehomeschoolchannel.tv