tisdag 2 april 2013

Lycka till alla ombud från Sjuhärad!Öppet brev till Borås AK:s ombud vid partikongressen.

Partistyrelsens linje är att det inte ska gå att göra stora vinster på bekostnad av kvaliteten och att personaltätheten i friskolor och på privata äldreboenden ska kunna regleras. Företag ska inte kunna undandra vinster genom orimligt höga räntor på internlån mellan koncernbolag. Dessutom ska ekonomin inte enbart kunna redovisas på koncernnivå. Partiet tycker även att tillsynen ska byggas ut, att ordentliga sanktioner ska krävas vid övertramp och att offentliga alternativ ska finnas i varje kommun.

Förslaget är, enligt min åsikt, flummigt och mycket svårt att följa upp. Det behöver vara ett mycket mer distinkt förslag. Jag anser dessutom att offentligt driven välfärd inte skall ses som ett alternativ!

I påskens reportage i Borås Tidning om Sjuhärads ombud förekom uttalande i denna fråga som jag tolkar som att ombud från Borås AK kommer att rösta på partistyrelsens förslag till hur vinster i välfärden skall hanteras. Jag hoppas att jag har tolkat reportagetexten fel.

Det är viktigt att komma ihåg att de stora koncerner som etablerat sig som ”välfärdsföretag” inte frivilligt kommer att ge upp skattemedel på 110 miljarder kronor.

Det är min förhoppning att den non-profit linje som Borås Arbetarekommun har tagit i sin motion kan vara den kompromiss som partiet behöver. 

Jag önskar dig som är ombud för Borås AK lycka till när du argumenterar för att ”Non-Profit linjen” även skall bli partiets linje.

Inga kommentarer: