torsdag 18 juli 2013

Ska det vara så svårt - Borås Tidning?

 I  och med regeringens passivitet vad det avser dubbelbestraffningen av kriminella så kan dessa brottslingar söka och få skadestånd av staten trots att de är fällda brottslingar. Då tyckte jag att Borås Tidning allt kunde vara lite hårdare mot Alliansregeringen.
Du kan själv se hur pass lama de var i sin kritik här.

Jag skrev därför ett svar som jag skickade till vikarierande ledarskribenten David Lindén. Ja, det är samme Lindén som nu får vara med i radio för att han kritiserar Dogge Doggelito för att han skulle vara historielös. Den raljerande ton som Lindén har i sin blogg beror på att Dogge genom sin text kritiserade en regering som BT inte får eller vill kritisera.

Jag skrev det här:"Brottslingar kan få skadestånd!
Borås Tidnings ledarskribenter har märkligt svårt att utdela kraftig kritik mot Alliansen även då regeringen uppenbart borde ha skarp kritik.
Cirka 400 brottslingar har dömts till dels skattetillägg och dels fängelsestraff. Sådan dubbelbestraffning är inte tillåten och hör inte hemma i en rättsstat.
En sålde aktier i ett framgångsrikt IT-företag och gömde pengarna i ett skatteparadis. Hen är skyldig svenska staten 127 miljoner. En annan sysslade med organiserad brottslighet och var internationellt efterlyst i flera år. Två exempel av många.
Nu kan båda, tillsammans med ca 400 andra, kräva ett kraftigt skadestånd från staten. Inte för att de är felaktigt dömda för skattebrott i civildomstol. De är brottslingar. De kan få skadestånd pga. en teknikalitet som hade kunnat undvikas om regeringen hade agerat.
Det är ingen rättsskandal. Det är däremot en präktig politisk skandal.
Norge hade tidigare ett liknande system som Sverige. Norska politiker agerade på en gång då det blev uppenbart att systemet betraktades som dubbelbestraffning efter avgörandet i Europadomstolen 10 februari, 2009. Den svenska regeringen tillsatte sent om sider i mars 2012 en utredning som ska vara klar i september i år.
Det är så dags då.
För den märkliga passiviteten bör Alliansen ha kraftig kritik.

Tomas Gustafson (S)"
 Och det här svaret fick jag:"Bäste Tomas,
Vi kritiserade visst regeringen och vi citerade en av Sveriges främsta jurister. Dessutom så gladde vi oss åt att rättsstaten nu själva bidragit till att dubbelbestraffningen kommer att försvinna. Så jag landar i slutsatsen att vi kritiserade regeringen, men respekterar att du har en annan åsikt.

Tack för din synpunkt, och jag hoppas du hör av dig även i fortsättningen.

Vänligen,
David Lindén
Ledarskribent  "

Inga kommentarer: