torsdag 6 juni 2013

Vad är okontrollerad invandring?

Olle Engström ( tidigare moderaterna) hävdar i sin famösa och okunniga debattartikel att invandringen är okontrollerad i Sverige. Det är ett begrepp som han använder tillsammans med Sverigedemokraterna. Men vad menar de med begreppet? Invandringen till Sverige är i högsta grad både reglerad och kontrollerad.
Begreppet har använts i samhällsdebatten under senare tid, främst av invandrarfientliga grupper som vill att människor ska få intrycket av att det väller in invandrare i Sverige. På vilket sätt Olle Engström menar att invandringen är okontrollerad trots att invandringen är så noga kontrollerad i lagstiftningen måste man verkligen fråga sig. Menar han däremot illegal invandring och människosmuggling, så ska de företeelserna kallas vid sina rätta namn.

I begreppet invandring ingår begreppet hemvändande svenskar vilket är den största gruppen. Tycker Olle Engström att den gruppen är okontrollerad?
 
Högst osäkert vad han menar. Kanske dags för Olle att läsa på innan han uttalar sig.

Sverige tar emot:

Ca 1900 kvotflyktingar under 2012 (Ungefär lika 2013)
15869 asylsökanden främst från Syrien under perioden jan-maj 2013
7581 arbetskraftsinvandring jan-maj 2013
Ungefär 40 procent av asylsökanden får permanent uppehållstillstånd genom sina skäl.
(Källa Migrationsverket)

Det går att hävda att invandringen är okontrollerad i Jordanien. Ett land med färre invånare än Sverige men som tar emot flyktingar i storleksordningen invånarna i Stockholm årligen!

1992 tog Sverige emot 92 000 flyktingar framförallt från forna Jugoslavien som då genomled ett brutalt inbördeskrig.

Det är den högsta siffran någonsin.

7 kommentarer:

Anonym sa...

De mest invandrarkritiska jag träffat har varit "sossar" i byggbodar.

Anonym sa...

Se dig omkring. Märker du någon skillnad på hur befolkningsstrukturen ser ut idag jämfört med, säg 1973? // A2

Tomas Gustafson sa...

Nej det befolkningsstrukturen var inte likadan 1963 som 1973 eller för den delen 1993.
Du kanske borde tillhöra Amishfolket. Ansök vetja.

Jag tycker inte att "sossarna" som uttrycker invandrarfientliga tongångar har rätt och jag kommer att argumentera mot dem.

Anonym sa...

Då antar jag att du tycker det är okej att etniska svenskar kommer att vara en minoritet i Sverige sisådär 2043? Att den största religionen kommer att vara islam, det vanligast namnet Muhammed? // A2

Anonym sa...

Tycker du verkligen att det är ett problem? Vi är alla människor.

Anonym sa...

T ex
1) Man kan gömma sig efter avslag
Efter 18 månader ny ansökan.
2) Även om du får avslag har
du rätt till kostnadsfri sjukvård
3) Även om du fått avslag har dina
barn rätt till skolgång.
4) Har du inga identitets-
handlingar har migrationsverket
bevisbördan. På nätet lär du
dig en invändningsfri
berättelse.
Varför söker sig alla asylanter
till Sverige? Bidragsnivåerna,
dumskalle!


Lars Andersson sa...

Författaren har redan tagit ställning för att invandring är rätt och kritik av invandring fel, det finns sannolikt inga argument som får honom att ändra uppfattning.

Ökad kriminalitet, arbetsbrist, bostadsbrist, försämrade skolor, sjukvård, omsorg, försvar. Enorma kostnader ca 100-500 miljarder per år, inget vet. Vandalism, stenkastning, bilbränder, skolbränder, etc.

Etniska svenskar riskerar att förlora sin befolkningsmässiga och därmed politiska majoritet i sitt eget land och därmed stor risk för inbördeskrig.

Sedan är det ett gigantiskt slöseri med ekonomiska resurser att ta emot och integrera flyktingar i Sverige eftersom det kostar 100 gånger mer än att hjälpa i närområdet via FNs UNHCR-läger. Sverige planerar för att ta emot 4000 Afghanska flyktingar 2013 till en kostnad av 1900 kr/dag/person, dvs 2.8 miljarder/år. För samma summa skulle vi kunna hjälpa 1.1 miljoner människor via FNs UNHCR-läger och samtidigt slippa alla integrationsproblem i Sverige.

Stoppa all invandring, anvisa alla flyktingar till FNs UNHCR-läger, ta bara emot specialister som tjänar minst 50.000 kr/mån som arbetskraft så länge som vi har 500.000 arbetslösa i Sverige och 50 miljoner i EU.

Först när alla invandrare har bra jobb och självförsörjning utan bidrag och är laglydigare än svenskar och om behov finns skall vi ta emot fler invandrare. 27% har invandrarbakgrund i Sverige idag, siffran måste ner till max 10%, om vi inte vill att Sverige förstörs av våld och fattigdom, blir som USA med kraftig segregation, fattigdom, våld, hat, gängkrig, etc.

Sverige har blivit ett mycket sämre land med den invandringspolitik som bedrivits sedan 1975, det är bara att titta på Malmö, Södertälje, Göteborgs och Stockholms förorter, vi har 200 invandrargetton idag, mot 3 år 1990.

Det är bara politiker och journalister som ser som sin uppgift att ljuga för svenska folket som hävdar att invandringen är bra för Sverige och som stämplar alla som är kritiska som rasister. Nu vet de flesta om det och lögnarna skall bort från politiken och media.