onsdag 16 april 2014

ISDS-mekanismerna!

Känner du till TTIP ( Transatlantic Trade and Investment Partnership)? Och då närmare bestämt ISDS-mekanismerna i TTIP. Låter det krångligt. Det är inget mot vad det är. Men trots det så är det den viktigaste frågan för Vänsterpartiets EP-valrörelse. Inte helt lätt att förklara för väljarna.

ISDS är den tvistlösningsmekanism som gör det möjligt för företag att dra stater inför rätta utanför nationella domstolar för exempelvis ny lagstiftning som på något sätt kan anses ha påverkat företags investeringar negativt.

Det finns i huvudsak tre syften med TTIP:
För det första att öka handeln mellan de två största handelsblocken i världen USA och EU vilket många tror ökar tillväxten och sysselsättningen.
För det andra att sätta en standard för kommande bilaterala förhandlingar med framförallt Kina.
För det tredje att fördjupa den transatlantiska länken dvs. de ekonomiska, politiska och säkerhetspolitiska förbindelserna mellan USA och EU.
Jag ska visa senare i texten varför jag anser att man inte ska förblindas av ISDS utan i stället diskutera syftena med frihandelsavtalet. Dessutom att frihandelsavtalet även ska ha syftet att förstärka arbetares rättigheter. Den debatten saknas helt från Vp.

Tillbaka till den viktigaste frågan för Vp nämligen ISDS-mekanismerna (Investor State Dispute Settlement).
Tyskland och Frankrike motsätter sig att lägga till ISDS-mekanismerna till frihandelsavtalet. Båda länderna anser att nuvarande lagstiftning är tillfylles. Sanningen är att det inom hela EU finns ett starkt motstånd mot att föra in reglerna om att företag skulle kunna stämma stater i frihandelsavtalet.
Det verkar på mig som att Vp enbart slår in öppna dörrar. 

Vi Socialdemokrater är för ett frihandelsavtal med USA men vi har invändningar. Så här skriver Göran Ferm i Folkbladet.


"Det är dock självklart att vi aldrig skulle acceptera ett avtal som äventyrar europeisk lagstiftning när det gäller bland annat fackliga rättigheter, sociala och miljömässiga normer. Avtalet får heller inte på något sätt sänka våra hälsostandarder eller vårt konsumentskydd när det gäller hälsofarliga ämnen, genmanipulerade organismer (GMO) etcetera.
Det är viktigt att EU når fram till välavvägda resultat på dessa områden som inte inkräktar på grundläggande värderingar, t ex försiktighetsprincipen i EUs miljöpolitik. Vi kommer heller inte att acceptera konfliktlösningsmekanismer mellan företag och stater som skulle kunna underminera demokratiskt fattade beslut."

Hela debattartikeln

här resonerar Vp.1 kommentar:

Anonym sa...

Jag önskar att Socialdemokrater kunde uttrycka sig lika klart som VP och MP i frågan om ISDS. Att bara hänvisa till en tidningsartikel är för klent. Händer inget mer i frågan kan jag inte rösta Socialdemokratiskt den 2575