fredag 4 juli 2014

Ja, SD är ett rasistiskt parti.


Nazisterna satte på det här märket på dem som tiggde, främst romer i Nazityskland.Ulla – Britt Åsén tar i sin debattartikel (BT 3/7) upp två aspekter. Dels har hon svårt med att SD är ett rasistiskt parti och dels kränker tiggare henne.

Rasism är en livsfarlig ideologi där en människas hudfärg, etnicitet, religion eller kultur dömer henne på förhand och det kan i sin förlängning leda till åtskillnadslagar, kolonialism och folkmord.

Nationalistiska och fascistiska partier med rasistisk framtoning gick starkt framåt i EP-valet runt om i Europa. Till viss del består framgången i att dessa partier visar upp nya fasader som successivt har accepterats av media och därmed också av väljare.
Sverigedemokraterna är inget undantag. De vill också visa upp en fasad av att numera vara rumsrent. Det är viktigt att veta att partiet är sprunget från kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt med direkta kopplingar till Nazismen i Sverige.

Det väsentliga är att den grundläggande idén i SD är samma som när partiet var nazistiskt. SD anser att Sverige bara är till för vissa, inte för andra, och urvalet bygger på etnicitet, religion, nationalitet och kultur – det som vi andra kallar för rasism.
Sverigedemokraterna delar in människor i stereotypa egenskaper och vill ge dem olika rättigheter. Därmed uppfyller SD som parti kriterierna för att kallas rasistiskt och Ulla-Britt Åséns debattartikel bekräftar den tesen.

Nu till huvudfrågan i hennes debattartikel. Ulla - Britt Åsén tycker att tiggare, inte ojämlikhet eller fattigdom, nej, tiggare, är störande och att de kränker henne.  
Europas 12 miljoner romer är den största minoriteten i EU. De utsätts för fördomar, diskriminering, intolerans och utanförskap i samhället, och antiziganismen är mer utbredd och mer socialt accepterad än annan rasism.
Att detta kan fortgå helt ostört i många EU-länder är helt oacceptabelt! Sverige och resten av Europa måste anstränga sig för att se till att romer får del av välfärden i sina respektive hemländer, i samma utsträckning som övriga medborgare, vilket inte är fallet i dag. Men där är vi inte i dag och därför måste vi, i det korta perspektivet, hjälpa dem som tar sig hit för att det ändå ger en bättre inkomst för deras familjer än vad de kan få i sina länder.


Åséns partikollega Riksdagsmannen Kent Ekeroth förklarar partiets ståndpunkt: ” Sverigedemokraterna vill som enda riksdagsparti införa ett nationellt förbud mot tiggeri. Anledningen är egentligen mycket enkel: tiggare förstör gatubilden och utgör dessutom ett direkt störande moment för många hederliga medborgare som vistas ute på gator och torg…”

Mer rasistiskt och cyniskt kan det inte sägas. För Kent Ekeroth och Ulla – Britt Åsén är fattigdom både störande och kränkande. Det är något som vi genuina, kristna svenskar ska slippa se.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Att anse att ett folk inte har något som helst ansvar för sin egen livsföring är också ett slags rasism. Du idiotförklarar en hel folkgrupp helt enkelt.

// Jan

Ördög sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Björn Lundell sa...

Det är riktigt att SD har ett mörkt förflutet. Men det har ju också Vänsterpartiet och FI, som är sprungna ur kommunismen. Vad drar du för slutsatser av detta? Bör man inte betrakta politiska partier utifrån vad de står för idag?

Anonym sa...

Varför undersöker ni inte alla politiker, många tänker samma sak, men vågar inte uttala sig om det.
Är det inte yttrandefrihet, å är även SD utsatta för en sorts rasism, eller hur..alla är ju en folkgrupp, även de som rösta på SD.