torsdag 19 februari 2015

Vi vet inte var de är - därför letar vi inte.

Sedan 2007 har tusentals ensamkommande barn försvunnit i Sverige samtidigt som de varit myndigheternas ansvar. 1252 av dem har aldrig återfunnits. Det är klart att många människor är upprörda och oroliga för vad som kan ha hänt dem.

Om det hade varit 1252 blonda barn som levt hela sitt liv i Sverige hade tonerna varit annorlunda. Det skulle aldrig vi eller myndigheter acceptera. Men dessa barn har ingen som talar för dem. I stället möter vi, som förskräcks över en vuxen mans behandling av ett nioårigt barn, av ett outgrundligt hat från dem som tagit som sin uppgift att hata.

I hundratals kanske tusentals kommentarer möts vi av folk som hyllar väktaren för han "rådiga" ingripande mot en "yrkeskriminell" nio-åring. Han och hans äldre bror var nämligen påtända vildingar som både sparkade, bet och spottade på människor. De hade dessutom inte betalt sina tågbiljetter. Allt beröm till den "rådiga" vuxne väktaren som satte sig på nio-åringen.

"Den lille horungen fick ju bara vad han förtjänade" som en barnskötare uttryckte sig på Facebook.

Dock har inget klagomål nått Skånetrafikens klagomålshantering. Inte heller i Transdevs Öresunds avvikelsesystem har något rapporterats, och där rapporteras allt.

Inte mycket har skrivits om var pojkarna kommer från men myndigheten anger att de kommer från Marocko. De har tydligen inte sökt asyl och socialförvaltningen i Malmö har beslutat om
tvångsomhändertagande enligt LVU. Att de inte sökt asyl innebär även att ingen God Man har utsetts.

Polis, Migrationsverket m.fl myndigheter verkar helt enkelt inte intresserad av att göra ordentligt försök att hitta förvunna ensamkommande barn. Deras förklaring är enkel och i grunden hjärtlös:
"Vi letar inte efter dem för vi vet inte var de är" - som en polischef uttryckte det. 

Däremot hittade den Danska polisen dem tämligen fort på Jylland.
FN kritiserar Sverige för att skyddet för barnen är för dåligt.

Allianspartiernas begrepp från 2006, utanförskap, får en verklig och skrämmande betydelse. Det långvariga utanförskap som skapas av svenska myndigheters ointresse gör kanske de försvunna barnen till lättplockade frukter för Jihadister som ISIS.

Låt nu det som hände i Malmö bli den händelse som väcker Sverige till insikt om att vi har ansvaret även för de barn som saknar papper.

Expressen
Rädda Barnen

2 kommentarer:

Anonym sa...

Många är vuxna men har sagt att de var barn.

iakttagaren sa...

Bland dem som kommer hit finns de som är över 18 år. Visst. Men hur många de är vet ingen inte ens du.