söndag 10 maj 2015

Den 8:e maj dödförklarades de nya Moderaterna.


    När Moderaterna sällar sig till Kristdemokraterna och Folkpartiets asyl - och integrationspolitik är det som att Fredrik Reinfeldts inflytande över Moderaternas politik nu är kastad i soptunnan.

Anna Kinda Batra har inte kunnat stå emot de "slutna hjärtornas män" inom partiet. Banne mig om jag inte också hörde susningen då Sverigedemokraterna gjorde vågen.

Partiet föreslår att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara normen. Det gäller dock inte det fåtal som kommer hit i enlighet med FN:s kvotsystem.

Tillfälliga uppehållstillstånd i tre år ska gälla alla asylsökande som kommer på egen hand. Det kan bli permanent om man har erhållit ett arbete och en uppvisad inkomst efter tre år. Personen kan även få PUT efter tre år om han/hon har följt alla etableringsaktiviteter och skyddsbehovet kvarstår. Om personen inte har fullföljt alla aktiviteter men skyddsbehovet kvarstår kan ett tillfälligt uppehållstillstånd kvarstå i all evighet. Det prövas vart tredje år.
Det är viktigt att förstå att om det enbart finns ett tillfälligt uppehållstillstånd är inte heller anknytningsinvandring möjlig.

Risken blir stor att handel med arbetsintyg blir en ganska lukrativ bransch.

De gamla Moderaterna vill även göra avsteg från den gemensamma linjen att asylprövningen ska göras individuellt. Nu vill de göra kollektiva gruppasylprövning när människor från sk säkra länder söker asyl. Det kan gälla Romer från Balkanländerna. Det är, enligt mig, en ociviliserad utgångspunkt och ett brott mot EU:s regelsystem. Att andra länder gör samma sak gör det inte mer civiliserat.

– Vårt fokus är att fler snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Vi ser att vi i dag har ett stort utanförskap, säger partiets talesperson i arbetsmarknadsfrågor Elisabeth Svantesson.


Moderaterna tycks tro, liksom vad som gäller i deras arbetsmarknadspolitik generellt, att invandrare är lata som inte vill jobba och göra rätt för sig. Jag undrar om hon kan visa några belägg för att det är så. Deras tanke är snarare att genom ett "Chicken-Race to the bootom" sänka lönerna för s.k. enklare jobb.

Förslaget om tillfälligt uppehållstillstånd underlättar inte alls integrationen. I stället kommer det att ge otrygga personer som känner det omöjligt att uppnå Sveriges krav om ett jobb.

Jag tror att den verkliga orsaken inte är jobblinjen utan det är att göra det mindre attraktivt att komma till Sverige och därmed få färre asylsökanden.

Det är också en tämligen oförblommad flört med SD:s väljare.

Vila i frid de nya Moderaterna och skönt att Moderaterna har blivit sig själva igen. På så sätt blir det tydligare.

11 kommentarer:

Jonny sa...

Du är helt histoielös verkar det som ...


http://sv.wikipedia.org/wiki/Luciabeslutet

Luciabeslutet kallas det beslut kring asylpolitiken som togs av den socialdemokratiska Regeringen Carlsson I, den 13 december 1989. Beslutet innebar att i fortsättningen bara så kallade "FN-flyktingar", som uppfyllde kraven enligt FN:s flyktingkonvention, samt de med så kallade "särskilt starka skyddsbehov" skulle få politisk asyl i Sverige

Bakgrunden ansågs vara den rekordstora flyktingströmmen till Sverige under andra halvåret 1989, då 20 000 personer kom jämfört med 19 000 under hela 1988.[2]

De som skulle få uppehållstillstånd blev bara de som enligt FN:s status "hyser välgrundad fruktan för sin säkerhet och är förföljda på grund av ras, nationalitet, religion eller politisk tillhörighet".

Tomas Gustafson sa...

Vi snackar väl 2015 nu. Det Jonny tar upp är 26 år sedan. Det var fel då och det är fel nu. Det var innan vi deltog i EU gemenskapen och det var i en annan tid. Luciabeslutet blev mycket kritiserat då och det blev mycket kritik.
Jonny, du bör skärpa dig och diskutera dagens situation inte historia.

Leif sa...

Vad är det som säger att den uppgörelse som MP och Alliansen kom överens om och styr den nuvarande migrationspolitiken och inte också blivit fel och förlegad?

Tomas Gustafson sa...

Uppgörelsen mellan MP och de nya Moderaterna finns inte längre eftersom de nya Moderaterna inte längre finns.
Men det kan aldrig vara fel att ha lite vanlig humanism och hålla sig till de regler som vi skrivit under. Alla ska ha rätt att få sina asylskäl prövade individuellt.
Sen står det alla partier fritt att inte vilja det eller att göra det lite mer jävligt för dem som kommer hit. Men det betyder inte att jag delar den uppfattningen.

Lars sa...

Det är minimala åtgärder som M föreslår. Självklart skall alla utlänningar ha TUT och inte PUT. Jag vill ha ett totalstopp och anvisa alla flyktingar till UNHCR-läger i närområdet, billigare och humanare samt medför inga integrationsproblem. Först när allt fungerar perfekt i Sverige igen kan vi överväga att enbart ta emot FN kvotflyktingar. Ingen arbetsbrist, ingen bostadsbrist, ingen kriminalitet och bra skolresultat.

Våra politiker har drabbats av en godhetspsykos och alla tävlar i vem som kan vara godast på skattebetalarnas bekostnad och skiter fullkomligt i alla destruktiva konsekvenser. De utopiska Gutmenschen eller dogodders människorna sänker Sverige.

Tomas Gustafson sa...

När jag läser inlägget från Lars så tvivlar även jag på människans inneboende godhet.
Men Lars missförstår det hela: att hjälpa andra människor är inte godhet. Det är att fortsätta vara människa.
Det är inte, som Lars vill, civiliserat att säga detta får grannländerna ta hand om. Vi skiter i dem.

Lars sa...

Att förstöra Sverige är inte godhet det är ondska. Du är god på andra människors bekostnad som får betala din politik med blod och pengar. De som vill ha denna utopiska och bevisligen skadliga politik måste själva betala för den och drabbas av dess konsekvenser, inte svenska skattebetalare. Det är mycket godare, finare och humanare att hjälpa 100 flyktingar i Afrika än en i Sverige för samma kostnad. Totalstopp tills alla problem är fixade är absolut nödvändigt.

Jonny sa...

13 december 1989 dödförklarades alltså det socialdemokratiska partiet genom Luciabeslutet.

Ingvar Karlsson mördade partiet om jag får tolka dig korrekt.

Tomas Gustafson sa...

Till Lars vill jag säga att Ditt parti vill inte hjälpa flyktingar i de stors flyktinglägren till samma kostnad som vi har för att ta emot dem som vi tar mot. SD vill kraftigt sänka biståndet. Och Lars fattar fortfarande inte. Det handlar inte om godhet. Det handlar om att stå upp för de avtal vi har ställt oss bakom. Det handlar om korrekthet. Men det är väl för mycket för mycket för Sverigedemokratsoldat att förstå.
Jonny fattar inte heller. Det var inte rätt av S att ingå Luciabeslutet. Jag kritiserade det då och jag kritiserar det nu. Men det är historia.
Vad jag menar är att De Nya Moderaterna var egentligen Fredrik Reinfeldt och han stod upp för att hålla på asylrätten. Det tar nu M bort och kastar Reinfeldt överbord:
Då menar jag att vi kan dödförklara #de nya Moderaterna". Det visade sig vara en övermäktig tanke för dig Jonny.

Jonny sa...

Socialdemokraterna går i rask takt mot sin död och det är dags, ett parti med politik som inte uppdaterats på 30-40 år, att det enligt din definition dödförklarades redan för 26 år sedan innebär bara att du var tidigt ute.

Sverige förblöder pga extrema kostnader för en immigrationspolitik som gått helt åt fanders. Massarbetslösheten ökar i takt med varje ny portion av 100 000 lågutbildade invandrare som inte kan erbjudas arbete, inga bostäder finns, skolsystemet raseras etc etc.

Det svenska välfärdssystemet har fått irreparabla skador.

Jonny sa...

PS - Alliansen har dödförklarat sig själva i och med decemberöverenskommelsen, det storsta ingreppet i modern tid på svensk demokrati.