tisdag 4 november 2008

Maj Steen knaprar på sitt förtroendekapital!


Kommunfullmäktige är den folkvalda och högsta politiska församlingen i kommunen, och som sådan ansvarig för att fatta de övergripande och styrande besluten för den kommunala verksamheten i Borås. Den som leder kommunfullmäktige i Borås är Maj Steen (M). Ordföranden representerar även i olika sammanhang Borås stad både nationellt och internationellt. Ibland kallas posten för stadens borgmästare.

Jag blev därför både förvånad och besviken när samme Maj Steen har ett så dåligt omdöme att hon nedsänker sig till en sådan infantil avslutning i en i övrigt välavstämd debattartikel som i dagens BT.

Hon är vald till kommunfullmäktiges ordförande med förtroende från sitt parti. Kommunfullmäktiges ordförande bör för att väl kunna utöva sitt ämbete ha förtroende från alla, oavsett partifärg. Mitt förtroende har hon däremot inte längre.

Kommunstyrelsens ordförande bör ta ett allvarligt samtal med sin partikollega.


Inga kommentarer: