fredag 14 november 2008

Den moderatstyrda ledningen i Borås abdikerar!

När Sverige genomgår sin värsta kris sedan 90-talet vad tror du att den moderatstyrda regeringen lägger krut på. Jo att lägga stora resurser på att utreda huruvida offentlig service ska vara till för medborgarna och inte tvärtom. I stället för att bekämpa arbetslösheten så skall man göra nationella medborgarkontrakt. Istället för att ägna kraft åt de verkliga problem som Sverige står inför väljer man att tala om annat.

För övrigt en taktik som den moderatstyrda regeringen i Borås också ägnar sig åt. När man inte lyckas att hålla kvalitet inom barnomsorgen och medborgarna med all rätt kritiserar dem så tar de inte ansvar. Att det skulle bli ökad efterfrågan på barnomsorg borde inte ha kommit som en överraskning för kommundelen. Ändå står man där nu med förslag på mer eller mindre provisoriska lösningar som andas panik. Då kommer kraven på nedskärningar med automatik påbackat av ledarskribenten i Borås Tidning.
Anna - Clara Vikman, ordf i kommundel Sandhult säger– Kanske kan man också få föräldrarna att stanna hemma lite längre så att inte alla behöver barnomsorg från årsskiftet. Och föräldrar som jobbar i stan kanske kan lösa sin barnomsorg där.
Och ingen borgerlig politiker vill ta ansvar för sitt handlande. Då säger ansvarigt kommunalråd Karl- Gustav Drottz att kommunen är för generöst mot föräldrarna. Inte ska det behövas platser till barn vars föräldrar är arbetslösa eller sjuka. Inte heller behövs det natt eller kvällsöppna förskolor. 15 timmars dagis -hej då. Och egentligen kan ju föräldrarna använda sig av vårdnadsbidraget i högre utsträckning.
Och om inte det hjälper så är det organisationen som det är fel på. Bara vi hade en annan organisation skulle vi greja det hela.

Patetiskt var ordet!

Inga kommentarer: