måndag 15 december 2008

De bluffar dig!


I somras fattade regeringen beslut om nya regler för sjukförsäkringen. Redan efter tre månaders sjukskrivning ska arbetsförmågan prövas och efter sex månader kan den sjukskrivne förlora både sin sjukpenning och sin anställning. Samtidigt tidsbegränsas sjukpenningen och den nuvarande tidsbegränsade sjukersättningen försvinner. 76 000 personer riskerar därmed att bli av med sin sjukförsäkring efter nyår. Om man därefter inte hittar ett nytt arbete som man kan ta blir man hänvisad till socialbidrag.

I somras infördes också en så kallad rehabiliteringsgaranti, och nu har regeringen tecknat avtal med Sverige kommuner och landsting om ersättning till landstingen för mer åtgärder för de sjukskrivna. Avtalet är på 1,6 miljarder under två år. Ingenting av dessa pengar kompenserar individen.

I går undertecknade regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en överenskommelse om de två kommande årens rehabiliteringsgaranti. Den omfattar 1 520 miljoner kronor.

Det nya avtalet med SKL hjälper inte de 76 000 personerna som utförsäkras vid årsskiftet. Regeringen satsar inga nya pengar till förebyggande åtgärder som till exempel arbetsmiljöarbete och företagshälsovård som är en viktig del i arbetet. Därmed flyttas ansvar från arbetsgivarna till den enskilde individen som drabbats av sjukdom. Pressen borde läggas hårdare på arbetsgivarna att skapa bra arbetsmiljöer, inte bara att landstingen ska rehabilitera dem som råkat illa ut.

Som vanligt vilseför regeringen svenska folket genom att påskina att det är nya pengar. Faktum är att det mesta av pengarna plockas direkt från Försäkringskassan, som skulle behöva resurserna nu mer än någonsin.
Läs i SvD.
Andra som skriver om rehabilitering:

Inga kommentarer: